Kezdölap arrow Hírek arrow BÉT arrow BÉT háttértárgyalás emlékeztető
BÉT háttértárgyalás emlékeztető
2010. October 25.

emlékeztető

Helyszín: Belügyminisztérium épülete, 133. tárgyaló

Időpont: 2010. október 6. 14.00 óra

Jelen vannak:

Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete képviselői

Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete képviselői

Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete képviselői

Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete képviselői

Zsinka András főosztályvezető

Babák László hivatalvezető

dr. Bányai György főosztályvezető-helyettes

dr. Szabó Szonja osztályvezető

Tárgy: a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről szóló kormány-rendelet tervezetének szakértői szintű egyeztetése a Belügyminisztérium és az érdekképviseleti szervezetek részvételével

Előzmények:

Ugyanebben a tárgyban szeptember 22-én és szeptember 29-én már sor került szakértői szintű egyeztetésre a BM és az érdekképviseleti szervek között. Ezen egyeztetések alapján kialakított rendelettervezetet az egyeztetés résztvevői előzetesen kézhez kapták.

A következő vitás kérdések maradtak fenn:

  1. A kormányrendeletnek kell-e rendelkeznie kamatfizetésről?

  2. A túlszolgálatra eső időarányos távolléti díjat 208 vagy 174 órás havi osztószámmal kell-e számolni?

  3. Szolgálati naponként 24 vagy 24,5 óra vehető-e figyelembe?

Az érdekképviseleti szervek képviselői továbbá tájékoztatást kértek a tervezet előkészítésének ütemezéséről.

Az egyeztetés során kialakult lehetséges megoldás:

Az 1. kérdéssel kapcsolatban Zsinka András úr megismételte, hogy a BM álláspontja szerint a Polgári Törvénykönyvnek megfelelő mértékű kamat jár a jogosultaknak.

A 2. és a 3. kérdéssel kapcsolatban a HTFSZ és az RKDSZ képviselői jelezték, elfogadják, hogy a tervezet a 2. § (3) bekezdésében a túlszolgálatra eső időarányos távolléti díjat 208 órás havi osztószámmal rendelje számolni. Ennek feltétele, hogy a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerint szabadság esetén szolgálati naponként 24 órát kelljen számításba venni. Így elhagynánk a következő szövegrészt a tervezetből: [3. § (1) bekezdés d) szabadság esetén szolgálati naponként 24 órát kell számításba venni] „azzal, hogy 2004. május elseje és 2007. december 31-e között a számításnál csak a szabadság annyi napját lehet figyelembe venni, amennyi a heti 48 óra munkaidő esetén jár,…”. Az FTSZ ebben a kérdésben nem csatlakozott a HTFSZ-hez és az RKDSZ-hez, fenntartotta azon álláspontját, hogy a távolléti díjat 174 órás osztószámmal kell számolni, szabadság esetén 24 órát kell szolgálati naponként számításba venni, és szolgálati naponként 24,5 órát kell figyelembe venni. A BRDSZ képviselője jelezte, hogy a BRDSZ álláspontjáról másnap, azaz október 7-én ad tájékoztatást.

A HTFSZ és az RKDSZ jelezte továbbá, hogy ezen javaslatuk elfogadása esetén az általuk képviselt perekben a kamatokra nézve fogják a pereket folytatni.

Zsinka András úr tájékoztatta az érdekképviseleti szervek képviselőit, hogy a tervezet előkészítése ezen egyeztetés után megkezdődik, és előreláthatólag nagyjából másfél hónap múlva a belügyminiszter benyújtja a kormányülésre.

Az érdekképviseleti szervek képviselői kérték, hogy a közigazgatási egyeztetés során nekik is legyen alkalmuk véleményezni a kormány-előterjesztés tervezetét, és kérték a tervezet azon változatának megküldését is, amelyet majd a közigazgatási államtitkári értekezlet és a kormányülés megtárgyal. A BM képviselői megígérték, hogy az érdekképviseleteket a közigazgatási egyeztetésbe bevonják. A közigazgatási államtitkári értekezletre benyújtandó előterjesztést viszont nem tudjuk megküldeni, ezért e helyett a közigazgatási egyeztetés során beérkezett észrevételek alapján átdolgozott tervezet visszamutatásra megküldését vállaltuk.

A továbbiakban az egyeztetés résztvevői megállapodtak abban, hogy a kormányrendelet elfogadását közösen fogja a két oldal kommunikálni, addig az érdekképviseletek csak annyit hoznak nyilvánosságra, hogy a kérdésben egyeztetés folyik.

Végezetül a FTSZ képviselője mindenkit emlékeztetett rá, hogy Felkai László közigazgatási államtitkár úr korábban egy megbeszélés alkalmával ígéretet tett, hogy a 40 óránál több szolgálatteljesítési idő tejesítésére kötelezett tűzoltók kompenzálásának lehetőségét megvizsgálja.


Kiegészítés:

Az egyeztetést követő napon, október 7-én a BRDSZ írásban tájékoztatta róla a BM-et, hogy a 208 órás havi osztószámot nem tudja elfogadni, így az FTSZ-hez hasonlóan nem csatlakozik a HTFSZ és az RKDSZ javaslatához. A tervezet 3. § (1) bekezdés d) pontjának rövidítésével és a szolgálati napok 24,5 órával történő számításával viszont egyetért.

 

Intézkedések:

1. feladat: emlékeztető készítése. Az emlékeztetőt minden résztvevő számára meg kell küldeni.

Határidő: az egyeztetés után amint lehetséges

Felelős: Szabályozási Főosztály


2. feladat: meg kell kezdeni a tervezet előkészítését.

Határidő: az egyeztetés után vezetői döntés szerint

Felelős: Szabályozási Főosztály


Keltezés: Budapest, 2010. október 7.

Készítette:

dr. Szabó Szonja

Szabályozási Főosztály


 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 06:28
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75