Kezdölap arrow Jogszabály arrow Országgyûlési Biztos Hivatala
Országgyûlési Biztos Hivatala
OBH 4047/2006.
2007. July 26.

JELENTÉS
a tûzoltók élet és munkakörülményeinek átfogó vizsgálatáról


Ügyszám: OBH 4047/2006.
Ügyintézõ: dr. Hajas Barnabás
dr. Kiss László
dr. Halász Zsolt
dr. Bassola Eszter
 
Az eljárás megindulása

A 2006. augusztus 8. napján bekövetkezett, három tûzoltó halálával végzõdõ tûzeset, továbbá a tûzoltóságok technikai ellátottságával, és a tûzoltók egyéni védõfelszereléseivel kapcsolatos híradások nyomán, az állampolgári jogok országgyûlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Obtv.) 16. § (2) bekezdése alapján, hivatalból átfogó vizsgálatot folytatott az állampolgári jogok országgyûlési biztosának általános helyettese a tûzoltók élet- és munkakörülményei, valamint a tûzoltók, és az egyes tûzoltóságok mûködési területén élõk alapvetõ jogai érvényesülése biztosítása és a 112-es segélyhívószám gyakorlati mûködése tárgyában.
Tovább...
 
OBH 5389/2005. sz. ügy
2006. November 07.
Az állampolgári jogok országgyûlési biztosa általános helyettesének
Jelentése
az OBH 5389/2005. sz. ügyben
Elõadó: dr. Hajas Barnabás


Az eljárás megindulása
    A Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete azt sérelmezte beadványában, hogy a tûzoltó állomány háromváltásos munkarendben átlagosan heti 58 óra szolgálatot lát el, szemben más – ugyancsak a Hszt. hatálya alá tartozó – szervek állományával.
    A jogi képviselõvel eljáró panaszos emellett konkrét – egy esetleges munkaügyi vitával kapcsolatos – kérdéseket is megfogalmazott.
    Tekintettel arra, hogy a beadvány alapján a jogállamiság elve, és az abból fakadó jogbiztonság követelménye (Alkotmány 2. § (1) bekezdés), továbbá a hátrányos megkülönböztetés tilalma (Alkotmány 70/A. § (1) bekezdés) az egyenlõ munkáért egyenlõ bérhez (Alkotmány 70/B. § (2) bekezdés), a végzett munka mennyiségének és minõségének megfelelõ jövedelemhez (Alkotmány 70/B. § (3) bekezdés), a pihenéshez, a szabadidõhöz és a rendszeres fizetett szabadsághoz való jog (Alkotmány 70/B. § (4) bekezdés) sérelmének, illetve közvetlen veszélyének gyanúja nem volt kizárható, vizsgálatot rendeltem el. Annak eredményes befejezése érdekében a vizsgálatom megindulásakor hivatalban volt belügyminisztert vizsgálat tartására kértem.
    Vizsgálatom során figyelemmel voltam az OBH 3182/2003. számú ügyben készült jelentésem megállapításaira, valamint a jelenleg folyamatban lévõ, a tûzoltók élet- és munkakörülményeit áttekintõ, OBH 4047/2006. számú, hivatalból elrendelt vizsgálatom során beszerzett eddigi információkra is.
Tovább...
 
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 14:42
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1138
Linkek: 75