Kezdölap arrow Jogszabály arrow Országgyűlési Biztos Hivatala
Országgyűlési Biztos Hivatala
OBH 4047/2006.
2007. July 26.

JELENTÉS
a tűzoltók élet és munkakörülményeinek átfogó vizsgálatáról


Ügyszám: OBH 4047/2006.
Ügyintéző: dr. Hajas Barnabás
dr. Kiss László
dr. Halász Zsolt
dr. Bassola Eszter
 
Az eljárás megindulása

A 2006. augusztus 8. napján bekövetkezett, három tűzoltó halálával végződő tűzeset, továbbá a tűzoltóságok technikai ellátottságával, és a tűzoltók egyéni védőfelszereléseivel kapcsolatos híradások nyomán, az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Obtv.) 16. § (2) bekezdése alapján, hivatalból átfogó vizsgálatot folytatott az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese a tűzoltók élet- és munkakörülményei, valamint a tűzoltók, és az egyes tűzoltóságok működési területén élők alapvető jogai érvényesülése biztosítása és a 112-es segélyhívószám gyakorlati működése tárgyában.
Tovább...
 
OBH 5389/2005. sz. ügy
2006. November 07.
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa általános helyettesének
Jelentése
az OBH 5389/2005. sz. ügyben
Előadó: dr. Hajas Barnabás


Az eljárás megindulása
    A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete azt sérelmezte beadványában, hogy a tűzoltó állomány háromváltásos munkarendben átlagosan heti 58 óra szolgálatot lát el, szemben más – ugyancsak a Hszt. hatálya alá tartozó – szervek állományával.
    A jogi képviselővel eljáró panaszos emellett konkrét – egy esetleges munkaügyi vitával kapcsolatos – kérdéseket is megfogalmazott.
    Tekintettel arra, hogy a beadvány alapján a jogállamiság elve, és az abból fakadó jogbiztonság követelménye (Alkotmány 2. § (1) bekezdés), továbbá a hátrányos megkülönböztetés tilalma (Alkotmány 70/A. § (1) bekezdés) az egyenlő munkáért egyenlő bérhez (Alkotmány 70/B. § (2) bekezdés), a végzett munka mennyiségének és minőségének megfelelő jövedelemhez (Alkotmány 70/B. § (3) bekezdés), a pihenéshez, a szabadidőhöz és a rendszeres fizetett szabadsághoz való jog (Alkotmány 70/B. § (4) bekezdés) sérelmének, illetve közvetlen veszélyének gyanúja nem volt kizárható, vizsgálatot rendeltem el. Annak eredményes befejezése érdekében a vizsgálatom megindulásakor hivatalban volt belügyminisztert vizsgálat tartására kértem.
    Vizsgálatom során figyelemmel voltam az OBH 3182/2003. számú ügyben készült jelentésem megállapításaira, valamint a jelenleg folyamatban lévő, a tűzoltók élet- és munkakörülményeit áttekintő, OBH 4047/2006. számú, hivatalból elrendelt vizsgálatom során beszerzett eddigi információkra is.
Tovább...
 
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 09:09
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75