Kezdölap arrow Jogszabály arrow Előterjesztések
Előterjesztések
Gyalázat!
2011. November 21.

Gyalázat!

A legújabb HSZT tervezet: http://www.ftsz.hu/images/stories/jogi/20111119hszt.pdf

 
HSZT módosítás tervezet
2011. October 27.
T E R V E Z E T

2011. évi … törvény    

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggő módosításáról

1. §
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyára az e törvényben foglaltakat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

2. §

A Hszt. 3. § (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A szolgálati viszony alapján a hivatásos állomány tagja a Magyar Rendvédelmi Kar (a továbbiakban: MRK) tagjává válik.”

3. §

A Hszt. IV. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:
Tovább...
 
Indokolás a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről
2011. October 16.

Indokolás

a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvényjavaslathoz

Általános indokolás

A korhatár előtti nyugellátások járulékfizetéssel csak részben megalapozottak, folyósításuk a Nyugdíjbiztosítási Alapot terheli, amelyet a hiánnyal küzdő Nyugdíjbiztosítási Alap helyett a központi költségvetés csak az államadósság növelésével tud biztosítani. A Széll Kálmán Terv ezért a Nyugdíjbiztosítási Alap egyensúlyának megteremtése és az államadósság csökkentése érdekében célként tűzi ki, hogy nyugellátást csak a nyugdíjkorhatár betöltésétől lehessen megállapítani. Ugyanebbe az irányba mutat az Alkotmány 70/E. § (3) bekezdése.
Tovább...
 
Törvényjavaslat a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről
2011. October 15.
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

 

T/4663. számú
törvényjavaslat

a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti
ellátásról és a szolgálati járandóságról

 
Előadó: dr. Réthelyi Miklós
nemzeti erőforrás miniszter

 

Budapest, 2011. október

 


Tovább...
 
Kivonat a béren kívüli juttatások rendszerének átalakításáról szóló előterjesztésből
2011. September 19.

 

ELŐTERJESZTÉS

a Kormány részére

a béren kívüli juttatások rendszerének átalakításáról


 

V E Z E T Ő I  Ö S S Z E F O G L A L Ó

1. Az előterjesztés célja

1.1. A kormány-előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél

Az előterjesztés a béren kívüli juttatások rendszerének átalakítására tesz javaslatot. A koncepció célja, hogy a béren kívüli juttatások révén a gazdaságba áramló források a jelenleginél hatékonyabban szolgálják a Kormány gazdaságfejlesztési céljait. Ennek érdekében 2012-től világosan elválasztanánk egymástól a gazdaságfejlesztési, a szociálpolitikai és az öngondoskodást szolgáló béren kívüli juttatási elemeket. A koncepció másik alapvető célja a rendszer egyszerűsítése és átláthatóbbá tétele. Ennek megfelelően javaslatot teszünk egyes elemek kivezetésére, illetve összevonására is.

A munkavállaló részére az elvégzett tevékenysége ellenértékeként történő, az összevont adóalap részeként, bérjövedelemként adózó juttatások mellett (munkabér, jutalom, jutalék stb.) a munkáltatói juttatási rendszerek részét képezik a munkavállaló ösztönzése, hosszú távú motiválása és megtartása érdekében juttatott béren kívüli juttatások.

A gyakorlatban elterjedt, a munkáltatók által tipikusan – jellemzően cafeteria rendszer keretében – biztosított ilyen juttatások adózására szolgál a személyi jövedelemadóban a béren kívüli juttatási kategória.

Tovább...
 
Hszt. koncepció
2011. September 06.

Várhatóan az alábbiakban olvasható kormányzati koncepció alapján készítik el azt a Hszt. Hjt. normaszöveg változatot, amely elfogadását az őszi ülésszakban tervezik a Parlamentben!


KORMÁNYZATI ELKÉPZELÉS A KORKEDVEZMÉNYES-KORENGEDMÉNYES ÉS SZOLGÁLATI NYUGDÍJAKRÓL

Tovább...
 
Nyugdíj vita (2011. május 24)
2011. May 26.

Az Országgyűlésben 2011. május 24-én lezajlott részletes vita jegyzőkönyve a Lázár János, Balsai István és Talabér Márta Fideszes képviselők által T/3199. számon benyújtott, önálló indítványáról (a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az alaptörvénnyel összefüggő egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat).

A jegyzőkönyv innen letölthető:

http://www.ftsz.hu/images/stories/nyugdij/20110524nyugdijvita.pdf

Tovább...
 
Alkotmánymódosítás Lázár módra
2011. May 14.
2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.

(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.

(3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.


ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Képviselői önálló indítvány

Tovább...
 
Melléklet Dr. Eiselt György részére
2011. April 28.

Tisztelt Államtitkár Úr!

 

A katasztrófavédelmi rendszer javítására és fejlesztésére készített, a Kormány által megvitatott koncepció és kormányzati személyek szóbeli megnyilvánulásai szerint a tűzvédelem állami kézbe történő helyezésével látnak csak lehetőség arra, hogy egy helyi érdekektől mentes, megfelelő szintű irányítással bíró rendszer alakuljon ki, mert ez eredményez hatékonyabb tűzvédelmet.

Az előző Kormány regnálása során is felmerült ennek kérdésköre, de győzött a józan ész, és kivette terveiből.

Alábbiakban e tárgykörben született kérdéseket és véleményeket ismertetem Államtitkár úrral.


Tovább...
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

Eredmények 1 - 9 / 15
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 09:10
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75