Kezdölap arrow Jogszabály arrow Elõterjesztések
Elõterjesztések
Gyalázat!
2011. November 21.

Gyalázat!

A legújabb HSZT tervezet: http://www.ftsz.hu/images/stories/jogi/20111119hszt.pdf

 
HSZT módosítás tervezet
2011. October 27.
T E R V E Z E T

2011. évi … törvény    

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggõ módosításáról

1. §
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyára az e törvényben foglaltakat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

2. §

A Hszt. 3. § (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„A szolgálati viszony alapján a hivatásos állomány tagja a Magyar Rendvédelmi Kar (a továbbiakban: MRK) tagjává válik.”

3. §

A Hszt. IV. Fejezete helyébe a következõ fejezet lép:
Tovább...
 
Indokolás a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl
2011. October 16.

Indokolás

a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvényjavaslathoz

Általános indokolás

A korhatár elõtti nyugellátások járulékfizetéssel csak részben megalapozottak, folyósításuk a Nyugdíjbiztosítási Alapot terheli, amelyet a hiánnyal küzdõ Nyugdíjbiztosítási Alap helyett a központi költségvetés csak az államadósság növelésével tud biztosítani. A Széll Kálmán Terv ezért a Nyugdíjbiztosítási Alap egyensúlyának megteremtése és az államadósság csökkentése érdekében célként tûzi ki, hogy nyugellátást csak a nyugdíjkorhatár betöltésétõl lehessen megállapítani. Ugyanebbe az irányba mutat az Alkotmány 70/E. § (3) bekezdése.
Tovább...
 
Törvényjavaslat a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl
2011. October 15.
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

 

T/4663. számú
törvényjavaslat

a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti
ellátásról és a szolgálati járandóságról

 
Elõadó: dr. Réthelyi Miklós
nemzeti erõforrás miniszter

 

Budapest, 2011. október

 


Tovább...
 
Kivonat a béren kívüli juttatások rendszerének átalakításáról szóló elõterjesztésbõl
2011. September 19.

 

ELÕTERJESZTÉS

a Kormány részére

a béren kívüli juttatások rendszerének átalakításáról


 

V E Z E T Õ I  Ö S S Z E F O G L A L Ó

1. Az elõterjesztés célja

1.1. A kormány-elõterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél

Az elõterjesztés a béren kívüli juttatások rendszerének átalakítására tesz javaslatot. A koncepció célja, hogy a béren kívüli juttatások révén a gazdaságba áramló források a jelenleginél hatékonyabban szolgálják a Kormány gazdaságfejlesztési céljait. Ennek érdekében 2012-tõl világosan elválasztanánk egymástól a gazdaságfejlesztési, a szociálpolitikai és az öngondoskodást szolgáló béren kívüli juttatási elemeket. A koncepció másik alapvetõ célja a rendszer egyszerûsítése és átláthatóbbá tétele. Ennek megfelelõen javaslatot teszünk egyes elemek kivezetésére, illetve összevonására is.

A munkavállaló részére az elvégzett tevékenysége ellenértékeként történõ, az összevont adóalap részeként, bérjövedelemként adózó juttatások mellett (munkabér, jutalom, jutalék stb.) a munkáltatói juttatási rendszerek részét képezik a munkavállaló ösztönzése, hosszú távú motiválása és megtartása érdekében juttatott béren kívüli juttatások.

A gyakorlatban elterjedt, a munkáltatók által tipikusan – jellemzõen cafeteria rendszer keretében – biztosított ilyen juttatások adózására szolgál a személyi jövedelemadóban a béren kívüli juttatási kategória.

Tovább...
 
Hszt. koncepció
2011. September 06.

Várhatóan az alábbiakban olvasható kormányzati koncepció alapján készítik el azt a Hszt. Hjt. normaszöveg változatot, amely elfogadását az õszi ülésszakban tervezik a Parlamentben!


KORMÁNYZATI ELKÉPZELÉS A KORKEDVEZMÉNYES-KORENGEDMÉNYES ÉS SZOLGÁLATI NYUGDÍJAKRÓL

Tovább...
 
Nyugdíj vita (2011. május 24)
2011. May 26.

Az Országgyûlésben 2011. május 24-én lezajlott részletes vita jegyzõkönyve a Lázár János, Balsai István és Talabér Márta Fideszes képviselõk által T/3199. számon benyújtott, önálló indítványáról (a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az alaptörvénnyel összefüggõ egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat).

A jegyzõkönyv innen letölthetõ:

http://www.ftsz.hu/images/stories/nyugdij/20110524nyugdijvita.pdf

Tovább...
 
Alkotmánymódosítás Lázár módra
2011. May 14.
2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.

(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselõi útján, valamint közvetlenül gyakorolja.

(3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erõszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetõleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.


ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ

Képviselõi önálló indítvány

Tovább...
 
Melléklet Dr. Eiselt György részére
2011. April 28.

Tisztelt Államtitkár Úr!

 

A katasztrófavédelmi rendszer javítására és fejlesztésére készített, a Kormány által megvitatott koncepció és kormányzati személyek szóbeli megnyilvánulásai szerint a tûzvédelem állami kézbe történõ helyezésével látnak csak lehetõség arra, hogy egy helyi érdekektõl mentes, megfelelõ szintû irányítással bíró rendszer alakuljon ki, mert ez eredményez hatékonyabb tûzvédelmet.

Az elõzõ Kormány regnálása során is felmerült ennek kérdésköre, de gyõzött a józan ész, és kivette terveibõl.

Alábbiakban e tárgykörben született kérdéseket és véleményeket ismertetem Államtitkár úrral.


Tovább...
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

Eredmények 1 - 9 / 15
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 14:43
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1138
Linkek: 75