Kezdölap arrow Hõsi halottak arrow SZENT FLÓRIÁN
SZENT FLÓRIÁN
SZENT FLÓRIÁN Május 4.
2010. May 04.

Image
Fotó:
szoboszlokepeskonyve.hu
SZENT FLÓRIÁN
+Lorch (Felsõ-Ausztria), 304. május 4.

www.katolikus.hu
Magas rangú katonatiszti családból származott, s maga is a császári hadsereg tisztje lett. A 3. sz. második felében szolgált, s mint sok más katona, õ is keresztény lett. A század utolsó évtizedei aránylag nyugodalmasok voltak az Egyház számára, így Flórián kitöltvén a szolgálat éveit, békességben vehetett búcsút a hadseregtõl, s mint kiszolgált katona Noricum tartományban, Mantemban (Krems mellett) telepedett le.

Diocletianus császár alatt, 303-ban ismét kitört az egyházüldözés. Amikor Flórián megtudta, hogy az Enns-parti Laureacumban (ma: Lorch) elfogtak negyven keresztényt, útra kelt, hogy amiben csak tud, segítségére legyen a foglyoknak. Mielõtt még beért volna a városba, önként föltárta keresztény voltát. Elfogták és Aquilinus bíró elé vitték, aki megbotoztatta, és arra ítélte, hogy nyakában kõvel vessék a folyóba. Az ítéletet 304. május 4-én hajtották végre: az Enns hídjáról taszították le Flóriánt.

 

Holttestét egy Valéria nevû özvegy kiemelte a vízbõl és eltemette. A sír fölé késõbb templomot építettek, mely a bencések, majd a lateráni kanonokok gondozásába került. Körülötte épült ki a mai híres kegyhely, St. Florian (Linztõl délre). Tisztelete fõként Bajorországban, Ausztriában és Magyarországon terjedt el. Árvizek és tûzvészek ellen védõ szent.

Tovább...
 
Szent Flórián A Wikipédiából
2009. May 04.

Szent Flórián A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

 Szent Flórián (meghalt 304. május 4-én) tradicionális katonai családból származott. A 3. század második felében élt, ekkor vette fel a keresztény hitet. A kor viszonylag békésen telt, Flórián békésen vett búcsút a hadseregtõl.

Diocletianus császár uralma alatt, 303-ban újra kitört az egyházüldözés. Amikor Flórián tudomást szerzett arról, hogy az Enns-parti Laureacumban (ma: Lorch) fogságba ejtettek 40 keresztényt, a foglyok segítségére sietett. A városba érkezés elõtt nyíltan megvallotta keresztény mivoltát, ezért elfogták és bíróság elé állították. Egykori katonatársai vitték a bíró elé. Büntetésként megbotozták, majd arra ítélték, hogy kõvel a nyakában az Enns-be dobják. Az ítéletet 304. május 4-én hajtották végre: az Enns hídjáról taszították le Flóriánt.

Holttestét egy Valéria nevû özvegy temette el. Sírja felett templomot építettek, amelyet a bencések, majd a lateráni kanonok gondozott. Sírja körül mára híres kegyhely épült ki. Tisztelete fõként Bajorországban, Ausztriában és Magyarországon terjedt el. Árvizek és tûzvészek ellen védõ szent.

Tisztelete Magyarországon a 18. században terjedt el; leginkább égõ házzal a kezében ábrázolják, amire két magyarázatot ismerünk:

    * Gyermekkorában imádságára kialudtak egy égõ ház lángjai.
    * Egy szénégetõt mentett meg a tûzhaláltól, amikor az hozzá fohászkodva vizet kért. (A szénégetõ máglyája lángra lobbant, próbálta eloltani, azonban õ is a tûzbe esett, ekkor vizet kért a víz által halt Flóriántól, így menekült meg a tûztõl.)
 
Forrás: megnyit


 
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 13:52
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1138
Linkek: 75