Kezdölap arrow Jogszabály arrow Határozatok / tanulmányok arrow Megállapodás 2010.10.01. BM
Megállapodás 2010.10.01. BM
2010. October 02.

A munkabéke fenntartása érdekében az egyes rendészeti tárgyú törvények módosítása kapcsán

Amely létrejött egyrészről a megállapodást aláíró rendvédelmi érdekképviseleti szervezetek,

másfelől a Kormány képviseletében eljáró belügyminiszter,
(a továbbiakban: Felek) között e megállapodásban leírt módon és feltételekkel.


I.


Az érdekképviseletek kinyilvánítják, hogy nem értenek egyet a Szolgálati jogviszonyban állók Érdekegyeztető Fórumának (SZÉF) megszűntetésével, de egyben tudomásul veszik, hogy helyette a Kormány kormányzati szintű fórumként a rendvédelmi szervek részére működtetni kívánja a Rendvédelmi Szervek Érdekvédelmi Fórumát (RÉF).

II.

A belügyminiszter vállalja, hogy az egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló előterjesztés keretében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) módosítására vonatkozó javaslatot a következők szerint terjeszti a Kormány elé:

1. A Hszt. jelenleg hatályos szövegében a szolgálatteljesítési hely fogalmát nem módosítja, az áthelyezés, továbbá a felmentés szabályait az átszervezéssel összefüggésben a hivatásos állomány helyzetét hátrányosan nem változtatja meg. Ugyanakkor az ágazati miniszter fenntartja magának a jogot, hogy a rendelkezési állományra és a vezénylésre vonatkozó szabályokat úgy módosítja, hogy aki az eredeti beosztásával megegyező, azonos szintű beosztást nem fogadja el, az 2 évre rendelkezési állományba kerül, amelyből vezényelhető.

2. A Hszt. 116. §-át, a ruházati ellátmányra vonatkozó rendelkezéseket úgy módosítja, hogy a hivatásos állomány tagja a mindenkori ruházati utánpótlási ellátmány terhére a miniszter által meghatározott mértékben köteles a ruházat költségeit fedezni. A Felek megállapodása szerint 2011-ben az egyenruhás állomány részére a ruházati ellátmány maximum 80 %-a, a vegyes ruhás állomány részére az ellátmány maximum 70 %-a kerül kiadásra természetben, újonnan rendszeresített ruha biztosítására. Ennek mértékét miniszteri rendelet határozza meg. A fennmaradó rész felhasználását számlával kell igazolni, a polgári ruhás állomány a teljes ellátmány felhasználását számlával igazolja.

A ruházati utánpótlási ellátmány terhére a kötelezően újonnan rendszeresített egyenruha beszerzésére fordítandó százalékos mérték a 2011-ben meghatározottakhoz képest évente folyamatosan csökkenti, ha az állomány szolgálati feladat ellátásához elvárható megjelenése megfelelő színvonalú.

Az új egyenruhával ellátott büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állománya és a hivatásos önkormányzati tűzoltók tekintetében a kötelező felhasználás 2011-re e megállapodásban meghatározott mértékét rendeletben csökkenteni lehet, ha a hivatásos állomány megfelelő egyenruházattal rendelkezik.

A minden hivatásos állományú tag számára kötelező riadócsomag, és benne a bevetési ruha első alkalommal a Hszt. 116. §-ának tervezet szerinti (5) bekezdése alapján, a minisztériumi költségvetés terhére kerül biztosításra.

3. A méltatlanságot, mint intézményt hatályon kívül helyezi és bevezet egy új definíciót, a kifogástalan életvitelt. A kifogástalan életvitelhez kapcsolódó szabályozást az alábbiak szerint módosítja:

- aki nem felel meg a kifogástalan életvitel szabályainak /Hszt. 56. § (2) a) pontja/, annak a jogviszonya felmentéssel, felmentési idő nélkül szűnik meg;
- nem szüntethető meg felmentéssel a szolgálati viszonya annak, aki azért nem felel meg a kifogástalan életvitel követelményének, mert katonai bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélték, de előzetesen mentesítették a büntetett előéletéhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól;
- a megbízhatósági vizsgálat – amely a családtagot nem érinti -, az ott felsorolt eszközökkel a kifogástalan életvitel ellenőrzésére nem terjed ki, de az e feladatot ellátó szerv a kifogástalan életvitelt ellenőrizheti (például környezettanulmány készítésével);
- a kifogástalan életvitel ellenőrzése végrehajtási szabályait rendeletben szabályozza;
- a jelenleg a hivatásos állományban állókra a kifogástalan életvitel ellenőrzésének szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a vele közös háztartásban élő hozzátartozó nyilatkozatának elmaradása a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonyát nem érinti.

4. A szakszervezetekkel való tárgyalás nélkül nem hoz döntést a Hszt.-hez kapcsolódó képzési, illetmény- és nyugdíjkoncepció tárgyában. 

5. A megbízhatósági vizsgálatot az alábbiak szerint szabályozza:

- megbízhatósági vizsgálat csak írásbeli ügyészi jóváhagyás alapján rendelhető el,
- a belügyminiszter a Kormány elé felterjeszti a védett állomány körének kiterjesztését azokra, akik a fizetésüket/illetményüket közpénzből kapják.

A megállapodás I-II. pontja az egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló törvénytervezet érdekképviseleti szervek által 2010. október 1-jén ismertetett szövege alapján jött létre.

III.

A belügyminiszter

1. a cafetéria juttatás vonatkozásában vállalja, hogy

- a Kormány elé terjeszti a cafetéria elemek és annak mértéke egységesítésére vonatkozó javaslatot;
- amennyiben az egységesítés kormányzati szinten nem valósul meg, úgy belügyi ágazati szinten – az önkormányzati tűzoltók tekintetében is - 2011-ben a cafetéria juttatás elemeit és – a 2010. évi bázis figyelembevételével a rendelkezésre álló keret újraosztásával – annak mértékét egységesíti;

2. a tűzoltóságok esetleges átalakítása során a Kormány álláspontjának kialakítása előtt kikéri a tűzoltóságok országos érdekképviseleti szerveinek véleményét. 

IV.

Az aláíró érdekképviseletek vállalják, hogy 2010. október 2-ára meghirdetett figyelmeztető demonstrációjukat nem tartják meg.

Budapest, 2010. október 1.

Image
 
Image 
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 16:04
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1134
Linkek: 75