Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Megegyezés született a szakszervezetek között
Megegyezés született a szakszervezetek között
2010. July 29.

Túlmunka kiszámításának módszere
a folyamatos készenléti szolgálatot ellátók 24/48 órás szolgálati rendszerében

A készenléti jellegű beosztásokban foglalkoztatott tűzoltók által 2004. május 01. és 2007. december 31. között teljesített túlmunka ellenértékének számítási módjára az őket képviselő szakszervezetek az alábbi egységes véleményt alakították ki:
I.    Szolgálatteljesítési naponként 24,5 óra, azaz 24 óra 30 perc szolgálatteljesítési idő figyelembe vétele kötelező.

II.    Rendes szabadságonként 24 órával kell csökkenteni a munkaidőkerethez rendelt óraszámot. Természetesen ebben az esetben a rendes szabadság időtartamával nem kell tölteni a csökkentett munkaidőkeretet. Igénybe vett és kiadott rendes szabadság utólagos figyelmen kívül hagyására sem anyagi-, sem eljárásjogi lehetőség nincsen.

III.    Vezénylés esetén minden vezényléssel érintett - hivatali munkarend szerinti - munkanap (hétfőtől péntekig) után 9,6 órával kell csökkenteni a munkaidőkerethez rendelt óraszámot. Természetesen ebben az esetben a vezénylés időtartamával nem kell tölteni a csökkentett munkaidőkeretet.

IV.    Egészségügyi szabadság esetén a keresőképtelenség időtartam alatt minden naptári nap után 6,86 óra mértékkel kell csökkenteni a munkaidőhöz rendelt óraszámot. Természetesen ebben az esetben az egészségügyi szabadság időtartamával nem kell tölteni a csökkentett munkaidőkeretet.

A felperes által teljesített túlszolgálat időtartamára a Hszt. 112. §-ában meghatározott távolléti díj időarányos összege jár. Az egy órára eső távolléti díja 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 8. § (2) bekezdése szerint a távolléti díj 1/174 része.

Tehát az adott félévhez rendelt, felperes által teljesítendő óraszámot csökkenteni kell a II., III. és IV. pont szerinti távollétekkel, az ott leírt óraszámok figyelembe vétele mellett. Ezen "korrigált" óraszámhoz kell viszonyítani a I. pontban rögzítettek szerinti tényleges szolgálatteljesítést. Ennek különbözete jelenti tehát a túlszolgálat mértékét, amelynek összegszerűségét a felek által leegyeztetett adatok alapján, 174-es osztószám figyelembevétele mellett, kamatokkal növelten kell megállapítani.

Ugyanezt az eredményt kapjuk, az előzőtől csak technikailag eltérő számítási móddal, amelyben meg kell vizsgálni, hogy az adott személy mennyi időt töltött az adott félévben folyamatos készenléti szolgálat szerint naptári napokban. (tényleges munkaidő keret) Ez alapján kell kiszámítani az arra az időszakra vonatkozó, a heti 48 órának megfelelő teljesítendő óraszámot.

Ebben az esetben is a szolgálat teljesítést 24,5 órával, még a szabadságot 24 órával kell számolni. Az így meghatározott munkaidőkeretre számított teljesítendő óraszám és a teljesített órák különbözete adja meg a túlszolgálatot órákban

A kamatfizetés kezdő időpontja az egyes féléveket érintően a félévet követő második hónap 6. napja, azaz február 6., illetve augusztus 6. napja. A kamat mértékének számítási módja tekintetében nem tartjuk elfogadhatónak a középarányos kamatszámítási módot, hanem a féléves referencia időszakok alapul vételével meghatározott részkövetelések után kérjük a kamatfizetési kötelezettség megállapítását a mindenkori jegybanki alapkamat figyelembe vételével.

A felperesek természetesen igényt tartanak a peres eljárás megindításával és lefolytatásával kapcsolatosan ténylegesen felmerült költségeik és kiadásaik megtérítésére (perköltség), hiszen nem vitatottan az előző kormányzattal való sikertelen peren kívüli egyeztetések vezettek el a perindításhoz, amely perek nélkül a tűzoltók követelését is az elévülés veszélye fenyegette volna.

Budapest, 2010. július 28.

                         Árok Kornél                                           Nagy Gábor
                             elnök                                                       elnök
                   Hivatásos Tűzoltók                             Fővárosi Tűzoltóság
               Független Szakszervezete                         Szakszervezete

                       Terjéki László                                          Vincze Tibor
             Tűz és Katasztrófavédelmi                                    elnök
                       Tagozatvezető                              Rendészeti és Közigazgatási
               Belügyi és Rendvédelmi                        Dolgozók Szakszervezete
               Dolgozók Szakszervezete                     
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 22:56
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75