Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow ÖM egyeztetés 2010.04.07.
ÖM egyeztetés 2010.04.07.
2010. April 08.

A túlóra díj elbírálásának és kifizetésének rendjéről szóló kormányrendelet tervezetéről

2010. április 07.-én az Önkormányzati Minisztérium Központi épületében megtartott egyeztetésről az alábbi tájékoztatást adom:

Szakszervezetünket Nagy Gábor, Belovics György és Bodnár Irénke képviselte.


A tárgyaláson jelen voltak a BRDSZ és HTFSZ képviselői, valamint a HÖTOSZ elnöke és alelnöke, jogi és gazdasági bizottság vezetői Dr Farkasinszki Loránt őrnagy és Fodor Katalin hadnagy.

Szakszervezetünk nem fogadta el a tervezet azon pontját, amely szerint:

„(3) A Hszt. módosításáról szóló 2009. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Hsztm.) 76. § (5) bekezdése alapján benyújtott kérelemmel érintett hónapokban szerzett illetmény összegét csökkenteni kell az éjszakai és a délutáni pótlék összegével, valamint annak a távolléti díjnak az összegével, amelyet olyan időtartamra kapott a tűzoltó, amely alatt nem volt váltásos szolgálati rendjének megfelelő szolgálatban, így kapjuk meg a tényleges szolgálatteljesítésre eső illetményt. A többletszolgálatért járó távolléti díjat úgy kell kiszámolni, hogy a tényleges szolgálatteljesítésre eső illetményt meg kell szorozni az Irányelvekben meghatározott legnagyobb heti munkaidő és a kérelemmel érintett időszakban hatályos Hszt.-ben előírt heti szolgálatteljesítési idő hányadosával, majd a kapott értéket ki kell vonni a tényleges szolgálatteljesítésre eső illetményből, végül az eredményt csökkenteni kell az adott szolgálatteljesítési időkeretben figyelembe vett, túlszolgálatokért kifizetett összeggel.”

 


 

Javaslatunk:

- A túlszolgálati díj kiszámítása a következők szerint történik: a Hszt 99-104. §-aiban meghatározott illetményelemekkel kiszámított, a túlszolgálat teljesítésének időpontjában kifizetett illetményből távolléti díjat kell képezni a Hszt. 112. §-a alapján. A túlszolgálat távolléti díjának kiszámításánál a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 8. §-ának (2) bekezdésében meghatározott 174 óra osztószámmal kell meghatározni az egy órára eső távolléti díj összegét.


Továbbá:

- A helyi önkormányzatoknak a túlszolgálati igénybejelentésüket a munkáltatói járulékokkal növelten (27 %), valamint a kifizetés évében a jogosultat megillető kifizetésből eredő többlet adóteher, továbbá az adójóváírás és további kedvezményektől való elesés kompenzációjának összegével együtt jelentsék az önkormányzati miniszternek.


Észrevételünk:

- A tervezet nem tartalmaz szabályozást arra vonatkozóan, hogy abban az esetben, ha valamely tűzoltó idő közben szolgálati helyet váltott, úgy mely tűzoltóság köteles felmérni az igényét, illetve a másik szolgálati helyen teljesített túlszolgálattal kapcsolatos adatok milyen módon, formában, és határidővel kerül az igényt felmérő tűzoltósághoz? Ezen túlmenően felmerül a kérdés, hogy abban az esetben, ha valamely érintett tűzoltó idő közben elhalálozott, úgy az ő igényét ki méri fel, illetve a túlszolgálat megváltásának díjára ki lesz jogosult?


Kamat kérdése:

A Minisztérium álláspontja, hogy kamat csak azok részére legyen fizetve, akik a peres eljárást inditottak a munkáltatóvak szemben, sajnos ehhez szakszervezeti támogatást is kapott.

Követelésünk:

- Minden érintett, függetlenül, hogy perelt vagy sem, a Hszt. 105. §-ának (4) bekezdésében foglalt kamattal növelten kapja meg járandóságát!.

Az egyeztetés kiterjedt a HTFSZ levélben is megfogalmazott javaslatára, amely szerint.

„Természetesen a HTFSZ nem zárkózik el az ÖM által előterjesztett javaslat alapján történő kifizetésektől, azonban annak a perbeli követelésekre csak annyiban lehet hatása, amennyiben az eljáró bíróságok a 2004. május 1. és 2007. december 31. közötti időszakra irányadó túlszolgálatért járó ellenértéket a javaslatnál alacsonyabb összegben határoznák meg. Ennek megfelelően az ÖM javaslat alapján esetlegesen kifizetésre kerülő összeget a HTFSZ a túlszolgálatért járó ellenérték előlegének tekinti.”

Teljes levél: http://htfsz.hu/downloads/Allamtitkar3.doc

Az egyeztetésen döntés nem történt, amennyiben a rendelet megalkotására politikai akarat születik, akkor további egyeztetés várható.


További tájékoztatás:

2009. november 16-án A Fővárosi Munkaügyi Bíróság itéletét alperesek fellebbezték.

A Fővárosi Bíróság mint másodfokú bíróság első tárgyalási napot

2011. január 28. napján 10:30 órára tűzte ki.

Helye: Budapest, V. ker. Markó utca 27. I.em. 86.sz.

B u d a p e s t , 2010.április 07.

Tisztelettel:

Nagy Gábor sk.

elnök

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 22:14
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75