Kezdölap arrow Hírek arrow Friss Hírek arrow Napi Jelentés részlet!
Napi Jelentés részlet!
2009. February 18.

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Központi Ügyeletének

Napi Jelentése

2009. év 02. hó 10. nap 0000 órától - 2009. év 02. hó 10. nap 2400 óráig bekövetkezett eseményekről


Készítette: vezető ügyeletes

Felterjesztem: Budapest, 2009. február 11.

Főosztályvezető

NAPI JELENTÉS

  1. AZ ELMÚLT 24 ÓRÁBAN TÖRTÉNT KATASZTRÓFAVÉDELMI BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ ESEMÉNYEK JELENTÉSE:

Bekövetkezett események:

1. Jelentősebb tűzeset:

Február 10-én 0746-kor Budapest, VIII. kerület Tolnai Lajos utca 5. szám alatti társasház földszinti lakásában tűz keletkezett. A lakás egyik szobájában bútorok és a fa galéria égett, a lakásban tartózkodó három gyermekből kettő kimenekült, a harmadikat a tűzoltók légzőkészülékkel, védősugár biztosítása mellett kihozták, a mentőknek átadták, a mentőorvos megállapította, hogy a gyermek elhunyt. A másik kettő gyermeket a Heim Pál kórházba szállították. A tűzoltók egy darab gyors-beavatkozó sugárral a tüzet eloltották, azonban a lakás az önkormányzat helyszíni képviselője szerint lakhatatlanná vált…..

2. Jelentősebb műszaki mentés:

 

Február 10-én 1035-kor az FTP hírközpontja jelzést kapott az Országos Mentőszolgálattól, mely szerint a Lágymányosi híd pesti hídfőjénél egy helikopter a Dunába zuhant, egy fő kimenekült a roncsból, de további kettő személy tartózkodhat még a gép fedélzetén. Az FTP a jelzésre II/K riasztást hajtott végre, összesen 15 járművel, 52 fővel vonult a helyszínre. A tűzoltók kiérkezése előtt a vízi-rendőrség tagjai 1049-kor a helikopterből a bent lévő személyeket kiemelték, a mentőknek átadták, valamint a helikopterroncsot egy közeli uszályhoz rögzítették. A tűzoltók az építkezésen lévő daruk segítségével 1158-kor kiemelték, a baleset helyszínét átadták a kivizsgálást végző hatóságok képviselőinek.
Az eseményről tájékoztatást kapott az ORFK, a BRFK, a KBSZ ügyelete és főigazgatója, a MH Összhaderőnemi Parancsnokság Hadműveleti Központja, az Országos Mentőszolgálat, szóbeli tájékoztatást kapott a kormányügyeletes, valamint az OKF érintett vezetői. A Robinson 44-es helikopter fedélzetén utazók a Budaörsi repülőtérről felszállt helikopterrel az épülő csepeli szennyvíztisztítóról készültek fotókat készíteni. Az eseményről a kormányügyeletes felé külön jelentés készült.

3. Egyéb esemény (pl.; gyakorlatok végrehajtása, segélyszállítmányok továbbítása, hivatásos állománnyal kapcsolatos rendkívüli események, stb.):

Február 10-én 1622-kor az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. KDSZ szakterület-vezetője tájékoztatta a Központi Ügyeletet, hogy 1558-tól a még ellátatlan Ajka Tósok településrész villamos energia ellátó 20 kV-os hálózata is kijavításra került, így a fogyasztók villamos energia ellátását, középfeszültségű hálózati hiba nem zavarja. Elmondta, hogy kisfeszültségű hálózati hiba még előfordulhat, arra kérték a fogyasztókat, hogy ebben az esetben azt telefonon jelezzék, azonban ilyen jelzés nem érkezett.

Február 10-én 1654-kor bejelentés érkezett Bicske HÖT-höz a bicskei rendőrkapitányság ügyeletéről, hogy Bicskén a Szent István u. 77. számú családi ház előtt egy bombát találtak. A katasztrófavédelemtől Bicske I-es, Bicske tartalék és Bicske pálya vonult a rendőrség kérésére a zárás végrehajtásának biztosítása és a kitelepítés segítése céljából. A tűzszerészek 300m-es körben zárást rendeltek el, majd elkezdték a tűzoltók közreműködésével az érintett mintegy 40 család, kb. 100 fő kitelepítését. Befogadó helyként a helyi, 2-es számú Általános Iskola fűtött tornaterme került kijelölésre, a lakosság nagy része azonban a közeli rokonokhoz távozott, az érintett területen a rendőri egységek a forgalomkorlátozásra intézkedtek. 1739-re a tűzszerészek a bombát biztonságba helyezték, 1752-kor feloldották a zárást, és a lakosok hazatérhettek otthonaikba. Az eseményről a kormányügyeletes felé külön jelentés készült.

Február 10-én 1759-kor az OMSZ narancs riasztást adott ki a G (Észak-Magyarország) régióra, miszerint „erős havazás, helyenként néhány óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó várható! Vegyes halmazállapotú csapadékra számíthatunk, eső, havas eső, havazás egyaránt előfordulhat. A régió északi, északkeleti felén és a magasabban fekvő területeken (kb. 250-300 m fölött) nagyrészt havazás valószínű. Reggelig több helyen további kb. lepel-5 cm hó hullhat, míg a magasabban fekvő területeken kb. 5-10 cm friss hó is lehet. A csapadék zöme az éjszaka első felében várható. Az alacsonyabban fekvő részeken az esetlegesen lehulló hó többfelé olvadni fog.” A narancs riasztást 2230-kor az OMSZ visszaminősítette citromsárgára.

Tények és kérdések:

1.) 1996. évi XXXI. törvény 3. §-a szerint:
„3. § A hivatásos állami, a hivatásos önkormányzati, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóság (a továbbiakban együtt: tűzoltóság)..”
Kijelenthetjük, hogy Bicske I-es, Bicske tartalék és Bicske pálya a tűzoltóság kötelékébe tartozik és nincs a katasztrófavédelem alá rendelve, vonulást a tűzoltóság hajtott végre és nem a katasztrófavédelem.
 
2.) Ez - azon kívül, hogy érthetetlen és felháborító - a jelentés a valóságnak nem megfelelő és a hatályos jogszabályokkal ellentétes tényt állít.
Amennyiben egy hivatalos jelentés valótlanságot és/vagy jogsértő ténymegállapítást tartalmaz, azt fegyelmi eljárásban vizsgálni kell a felelősség megállapítása és a jogsértő állapot mihamarabbi megszüntetése érdekében. Ez az elöljárónak kötelessége. Ha a jogsértésről tudomást szerez - szerzett, mert a jelentés eleve neki készült - és nem jár el, akkor ő maga is jogsértést követ el.

3.) A fenti jelentésben melyek a
KATASZTRÓFAVÉDELMI BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ ESEMÉNYEK?

[ 1996. évi XLIII. törvény:

69. § (1) A hivatásos állomány tagja szolgálatteljesítése során köteles végrehajtani az elöljáró parancsát, a felettes rendelkezését, kivéve, ha azzal bűncselekményt követne el.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kivétellel a hivatásos állomány tagja a jogszabálysértő parancs, rendelkezés végrehajtását nem tagadhatja meg. Ha azonban annak jogellenessége felismerhető számára, arra haladéktalanul köteles az elöljáró figyelmét felhívni. Ha az elöljáró a parancsát, a felettes a rendelkezését ennek ellenére fenntartja, azt kérelemre írásba kell foglalnia. A jogszabálysértő parancs, rendelkezés végrehajtásáért kizárólag az azt kiadó felel.

119. § (1) Fegyelemsértést követ el és fegyelmi eljárás keretében felelősségre kell vonni a hivatásos állomány tagját, ha szolgálati tevékenysége során a szolgálati viszonyával kapcsolatos kötelezettségét vétkesen megszegi.
(2) Fegyelmi eljárás keretében kell elbírálni a hivatásos állomány tagjának azt a szabálysértését, amelyet szolgálati helyen vagy a szolgálattal összefüggésben követett el.

121. § (1) A hivatásos állomány tagja nem fenyíthető meg, ha a fegyelemsértést az elöljáró (vezető) parancsára követte el. Ha azonban tudta, hogy a kapott parancs teljesítésével fegyelemsértést követ el, és azt a 69. § (2) bekezdésben előírtak mellőzésével végrehajtotta, a felelősségét meg kell állapítani. ]
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 07:29
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75