Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Levél Bajnai Gordon Miniszternek
Levél Bajnai Gordon Miniszternek
2008. April 14.
Bajnai Gordon Miniszter Úr Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium részére!

Budapest

Tisztelt Miniszter Úr!


A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok kiegészítő támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről szóló ÖTM rendelettervezetet tanulmányoztam, azzal kapcsolatosan az alábbi véleményt, állásfoglalást adom:

    Először is szeretném kifejezni neheztelésemet a közigazgatási egyeztetési folyamattal kapcsolatosan, hiszen a Fővárosi Tűzoltók Szakszervezete hivatalos formában nem kapta meg a közigazgatási egyeztetésre beterjesztett anyagot. Rendkívül sajnálatosnak tartom, hogy az elmúlt évben beígért létszámfejlesztések az ÖTM rendelet késleltetett megjelenése miatt nem realizálhatók, több helyen emiatt késnek a felvételi eljárások, a beiskolázások. Mindez annak ellenére, hogy az ÖTM rendeletet 2008. január 31-ig meg kellett volna jelentetni, de az egyeztetések csak a napokban kezdődnek el. Ez az időbeni mulasztás esetenként állampolgárok munkahelyét és megélhetését kockáztatja, hiszen a munkahelyváltás jelenleg teljes bizonytalanságban van, annak ellenére, hogy a kormány szándékaival megegyezően a bejelentések az elmúlt évben megtörténtek.

Eredeti levél (pdf): megnyit

-Dr Virág Rudolf válasza erre a levélre 2008.03.22. (pdf)

    Örvendetes, hogy a kormány foglalkozik a tűzoltók munkaidő csökkentésével, erre jelentős anyagi forrást biztosít, azonban érthetetlen számunkra, hogy ezek a létszámelosztások milyen számítások, rendező elvek alapján kerültek elosztásra. Mivel ezek nem állnak rendelkezésünkre, ezért azt véljük, hogy több esetben személyes kapcsolatok, illetve lobbi tevékenységek alapján került a létszám elosztásra. Nem látjuk azokat a további számítási módokat, amelyek azt igazolják, hogy ez a biztosított létszámkeret a meglévő tűzoltó laktanyákban elhelyezhető, és további költségigénnyel nem fognak fellépni.

    A számítások pontatlanságát bizonyítja, hogy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságnál megjelenített 54%-os tartaléklétszám nem felel meg a valóságnak. Az FTP működéséből adódó más területen alkalmazott többlet létszámigényeket is tartalmazó 2007. április 1-én hatályba lépett Fővárosi Tűzoltóparancsnokság szervezési állománytáblázatával Dr. Tatár Attila tű. altábornagy, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgató Úr egyetértett. A 31/2007. (X.25.) ÖTM rendelettel módosított jelenleg hatályos szolgálatszervezési szabályok és a rendelkezésre álló létszámkeret nem biztosítja az 54%-os tartalék létszámot, csak 43%-ot. A 32/2007. (X.25.) ÖTM rendelt 1. mellékletében szerepeltetett készenléti gépjárművekre beosztható létszám az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértéssel kiadott állománytábla alapján 1228 fő.

    Szintén érthetetlen, és elfogadhatatlan számunkra az a hozzáállás a létszámelosztásokhoz, mely szerint a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetsége részére kiadott egyeztető anyagban 2007-re 500, 2008-ra vonatkozóan 550 fő szerepel; a közigazgatási egyeztetésre megküldött anyagban viszont 2008-ra már csak 486 fő jelenik meg. A két dokumentum összehasonlítása kapcsán egyértelművé válik, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szándéka Hajdúszoboszló létszámának növelése 60 fő készenléti és 4 fő ügyviteli alkalmazottal tervezve. Véleményem szerint erre a lépésre az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak nincs felhatalmazása, hiszen hivatásos önkormányzati tűzoltóság létrehozásának szabályait a tűzvédelmi törvény egyértelműen tartalmazza.

    Célszerűnek tartanám mind a két évre vonatkozóan megvizsgálni, és az előterjesztéshez mellékelni azokat a számításokat, amelyek igazolják a fenti létszámszükségleteket, külön szükséges lenne megvizsgálni a kategóriamódosításból adódó létszámkülönbözeteket. A tervezett létszámadatok elosztásával véleményem szerint súlyosan csorbul az eredeti szándék, amely a tűzoltók heti 48 órás munkaidő bevezetését biztosítaná. A jelenlegi tervezet felveti a költségvetésből biztosított források átgondolatlan felhasználását.

    Dr. Tatár Attila tű. altábornagy Úr, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgatója 2007. május 30.-án az Országgyűlés Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottságának ülésén tett felszólalásában utalt arra, hogy 2007.-ben 500, 2008-ban „…mintegy 540-550 főre lenne szükség ahhoz, hogy a jövő évben véglegesen teljesítsük a törvényben előírt kötelezettségeket...”. Ezzel szemben az tapasztalható, hogy az elmúlt évben mintegy 200 fő került a kategória módosítások miatt más célra felhasználásra, erre az évre vonatkozóan viszont 64 főt próbál Hajdúszoboszló fejlesztésére fordítani. Azonban a jelenlegi ÖTM rendelettervezet indokolásában azt hangsúlyozza Dr. Tatár Attila tű. altábornagy Úr, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgatója, hogy a 486 fő elegendő. Mintegy fél év elteltével szembetűnően változnak a számok, ez is azt bizonyítja, hogy megalapozott konkrét számítások nagy valószínűséggel nincsenek a háttérben. Ha és amennyiben ezekkel rendelkeznek, akkor egy ilyen horderejű kérdésben úgy gondolom, hogy a szakszervezeteknek láthatási jogot és tanulmányozási lehetőséget kellene biztosítani.

    Összességében a fentiek alapján az ÖTM rendelettervezetet ebben a formában nem javasolom kiadni, véleményem szerint számításokkal kell igazolni az ott szerepeltett adatok pontosságát, felmérést kell készíteni az esetleges többlet költségekről (pl. laktanya, elhelyezés), valamint tisztázni kell a látványosan „eltűnő” 64 fővel kapcsolatos szándékokat.

Budapest, 2008. február 27.


Üdvözlettel:

Nagy Gábor
elnök


Tájékoztatom Miniszter Urat, hogy levelemet Dr. Draskovics Tibor és Dr. Veres János Miniszter Uraknak is megküldtem.
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 23:58
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75