Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Nyilt Levél Dr. Takács Albertnek
Nyilt Levél Dr. Takács Albertnek
2007. October 18.
Igazságügyi és Rendészeti
Miniszter részére!  
Miniszter Úr!


A Kormány érdemi egyeztetés nélkül - megsértve ezzel az Alkotmányt, a jogalkotási törvényt, a szolgálati törvényeket és a SZÉF megállapodást – nyújtotta be 2007. szeptember 21-én az Országgyűlés elé a T/3812. számú törvényjavaslatát.
 A Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége
elnökének írt, a szolgálati nyugdíjjal összefüggő törvénymódosításról szóló válaszlevelét olvastam. Sajnálatos módon azonban értelmezni nem tudom, ezért fordulok Önhöz, segítséget kérve abból a célból, hogy a jogállamban való hitem megmaradjon. Tudomásom szerint a jogállam egyik jelentése az, hogy az írott jogot minden jogalany betartja, alkalmazza. Így például az Alkotmány 35.§ (1) bekezdés a)pont, továbbá a 36.§ teljesülése kérdéses számomra. Az Alkotmányból, mint az Állam alaptörvényéből levezetve született meg a Jogalkotási törvény, az 1987. XI. törvény. A jogalkotási törvény a társadalmi szervezetek részvételét ugyan előremutató módon biztosítani kívánja, ez azonban garanciális rendelkezésként ténylegesen sosem érvényesült,  mint esetünkben,a jogszabályok teljes mellőzésével született meg az Ön által említett T/ 3812 számú törvényjavaslat.  
Önnek jogtechnikailag igaza van: a jogalkotás azon szakaszában, amelyben a törvénytervezet tárgyalása jelenleg tart, már nincs helye szakszervezeti észrevételeknek.  
A valódi probléma ott van, hogy a törvényjavaslat kidolgozása során a javaslat kidolgozói folyamatosan megszegték az Alkotmány és a Jogalkotási törvény rendelkezéseit, annak ellenére, hogy a szakszervezetek folyamatosan jelezték e tényt. A Jogalkotási törvény 22.§ (1) bekezdés, 24.§ (1) bekezdése értelmében az Ön beosztása a felelős az előkészítés törvényessége végett. A kérdés az, hogy mit jelent a felelősség?  
Az Ön által említett törvényjavaslat előkészítése, létrehozása, megalkotása során megszegték az Alkotmány, a Jogalkotási törvény előírásait. Ezért a megléte is törvény és Alkotmányellenes. Tehát nem törvényes, nem jogszerű hivatkozási alap.  


Miniszter Úr!
Ön, az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvének és az annak lényeges tartalmát képező jogbiztonság követelményének elkötelezett híve, érvényesítésének a kormányzati struktúrán belüli egyik fő felelőse. A jogbiztonság követelménye többek között azt is magában foglalja, hogy a jogszabályok mindenkire - a megalkotásában közreműködő kormányzati szervekre, így az állami vezetőkre is - nézve kötelező erővel rendelkezzenek, a továbbiakban kérdezem:

A rendvédelmi szervek dolgozóinak továbbra is be kell-e tartani a törvényeket?  
Vegyünk példát a jogszabályok kidolgozóitól, s a továbbiakban mi is eltekinthetünk-e a törvények normaszövegétől, a parancsot és utasítást megtagadva?  
Mi lenne, ha mostantól sztrájkolnánk a törvényi tiltás ellenére, mert nekünk így jó, így gondoljuk?
Jogainkat csorbítják, de mi lenne, ha valóban hasonlítanánk a többi munkavállalóra a jogok, bérek, munkaidő tekintetében is?

Mi lenne, mostantól igényt tartanánk az élet jogára, mint a polgári élet szabad állampolgárai és megtagadnánk az egészségünk, az életünk kockáztatásával járó feladat végrehajtását?
Mi lenne, ha jogaink elvonása fejében visszakapnánk Alkotmányos jogainkat?  
Nem lehet, hogy egyebek mellett a demokratikusan megalkotott törvények betartása különbözteti meg a demokráciát az önkényuralomtól?  
Jogállamban élünk?
A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete elnökségi tagjaként visszautasítom a jog álcájába bújtatott törvény és Alkotmánysértéseket!

Ördög László  
Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete 
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 23:34
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75