Kezdölap arrow Hírek arrow ÁÉT arrow BÉT 12-21/4/2002.
BÉT 12-21/4/2002.
2002. May 17.
BELÜGYI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS
Szám: 12-21/4/2002.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Belügyi Érdekegyeztető Tanács 2002. május 17-i üléséről

Lajtár József, a Belügyminisztérium közgazdasági helyettes államtitkár
Tisztelt hölgyeim, uraim !
A Belügyminisztérium vezetése nevében tisztelettel köszöntöm a Belügyi Érdekegyeztető Tanács résztvevőt. A soros összejövetelünkön egy napirendet javasoltunk, amelyet írásban mindenki megkapott. Ez előterjesztés a tanács részére a belügyi vagyonkezelésében lévő lakások elidegenítése tárgyában. Természetesen egyebekre sort tudunk keríteni minden további nélkül, javaslom is, hogy amennyiben van olyan kérdés akkor mód, és lehetőség van arra, hogy ezt megbeszéljük. Egyetért-e mindenki a javasolt napirenddel? Bárdos Judit asszony, tessék parancsolni.
Dr. Bárdos Judit, a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete főtitkára
Először is szeretnék Önnek gratulálni.
Lajtár József, a Belügyminisztérium közgazdasági helyettes államtitkár
Mihez?
Dr. Bárdos Judit, a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete főtitkára
A dandártábornoki kinevezéshez
Lajtár József, a Belügyminisztérium közgazdasági helyettes államtitkár
1995-ben
Dr. Bárdos Judit, a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete főtitkára
Akkor minek nevezték ki?
Lajtár József, a Belügyminisztérium közgazdasági helyettes államtitkár
Nem neveztek ki, nyugállományba helyeztek.
Dr. Bárdos Judit, a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete főtitkára
Egyébként az újságban ez jelent meg, tehát akkor köztisztviselővé való kinevezéséhez. Ez egy szegényebb dolog.
A BRDSZ nem kívánja tárgyalni a napirendet, és pedig azért nem kívánja tárgyalni, mert megítélése szerint jelen pillanatban, tegnapi naptól fogva ügyvezető kormány van. Az ügyvezető kormány csak a legszükségesebb intézkedéseket kell, hogy meghozza. Mi ezt nem tartjuk olyan legszükségesebb intézkedésnek, amit ad hoc jelleggel hirtelenjében meg kellene hozni. Mondjuk ezt azért, mert azt a kérdést sem hozták a Belügyi Érdekegyeztető Tanács elé, hogy a Béla király úti objektumot a kormány vendégházakkal együtt átadták az ÁPVRT-nek és az újságból értesültünk, hogy az ÁPVRT, ahol a kormányrezidenciák vannak a jelen pillanatban 3,7 milliárdért eladta, hogy a pénzt hová került, vagy hová kerül nem tudjuk. Ott viszont 120 közalkalmazottnak a jogi helyzete kétséges attól a perctől kezdve, hogy azt az objektumot majd ki kell üríteni. Gémesi úr levele rendelkezésünkre áll, amelyben közölte, hogy nem ő a kompetens ebben a kérdésben, hanem a miniszter. Na most mi sok mindenben megállapodtunk, amikor ezt a Belügyi Érdekegyeztető Megállapodást megkötöttük. Alapvetően az ingatlanok elidegenítését ide kell hozni és ez így szól a megállapodás és csak egyetértésben lehet. Úgy, hogy én kérem szépen levenni a napirendről. És majd amikor az új miniszter asszony megismerkedik az itt lévő helyzettel akkor tűzzük a következő BÉT ülés napirendjére. Köszönöm.
Lajtár József, a Belügyminisztérium közgazdasági helyettes államtitkár
Igen, köszönöm szépen. Fölmerült kérdésre, nem adta át az ÁPVRT-nek véletlenül sem az ingatlant. Ez állami tulajdonban lévő ingatlan, kezelője a Kincstári Vagyonigazgatóság. A Kincstári Vagyonigazgatóság kezelésében van, mint állami tulajdonban lévő vagyon és nem az ÁPVRT-nél. Az értékesítésről a Kormány határozott, mint azt is, hogy amikor kijelölte, hogy kié a következőkben a kezelője az adott ingatlannak, ki viseli tulajdonképpen a kezelői jogot. Ez szuverén joga. Az értékesítésre vonatkozóan miután a kormány döntött előszerződéssel rendelkezik a Kincstári Vagyonigazgatóság és nem szerződéssel. A bevétel állami bevétel, természetesen ennek a fölosztása ennek megfelelően történik meg a későbbiek során. Természetesen azzal a feladat, hogy máshol lesznek a rezidenciák, nem szűnik meg. Következésképpen, aki jelenleg ott dolgozik ugyanezt a feladatot fogja későbbiekben is csinálni. Csak például lehet az a Művész utca, vagy lehet a Felvinci, vagy lehet bármelyik. Tehát csak a székhely tevődik át és nem a feladat szűnik meg. Ennek megfelelően az a közalkalmazotti állomány vagy az a hivatásos állomány, aki jelenleg a rezidenciák környékén teljesít szolgálatot vagy látja el a feladatát a későbbiek során is ugyan úgy el fogja látni a feladatát. Még lehet, hogy nagyobb létszámmal, hiszen jobban szét lesz tagolva. Az, hogy ez ténylegesen hol lesz a következő kormány döntésétől függ. Tehát, nem szűnik meg sem a feladat, sem a munkahely. Ennek megfelelően úgy érzem, hogy ez a feladatkör így nem érint egyeztetési kérdéskört.
A másikra vonatkozóan, tárgyaljuk-e vagy ne tárgyaljuk? A tárgyalás mellett voksolnék természetesen. Mi az oka annak, hogy mi ezt sürgetjük? Egyetlen egy oka van és, hogy melyik kormány hozza meg a döntést azt nyilván valóan a kormányfőre ill. a miniszterre, kell bírni. Az, hogy az Érdekegyeztető Tanács mikor tárgyalja ez viszont minisztertől független. A kormány határozott két héttel ezelőtt, hogy azt a határozatot, amit a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzése után meghozott és tiltotta az épületek értékesítését, hatályon kívül helyezi. Ez egy méltánytalan helyzetet teremtett, hiszen korábban értékesítettünk lakásokat, ez is volt a célunk és az elképzelésünk, hogy semmiféle képen ne maradjon meg a Belügyminisztérium lakásgazdálkodó cégnek és lakásfenntartó cégnek, hiszen nincs meg hozzá az apparátusa, nincs meg hozzá a feladata. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elfogadta ezt az érvelést ennek megfelelően a kormányhoz olyan előterjesztés mehet be, amelyik ezt a tiltást megszűnteti. A Következő Belügyi Közlönyben meg fog jelenni azon lakások jegyzéke is, amelyek nem idegeníthetők el semmiféle képen. Ezek a körzeti megbízotti lakások, amelyek településhez kötöttek, ezek azok a lakások, amelyekben politikai döntést kell hozni, bele értem ebbe a korábban már tárgyalt és elidegenítésre kijelölt villalakásokat is. Semmiféle képen nem lenne etikus, hogy egy leköszönő kormánytag ebbe döntést hozzon az utolsó pillanatban. Ezért mi ezeket ámblok kivettük ebből a rendszerből, kivettük ebből a folyamatból. A következő miniszter meg fogja hozni azt a döntést, amit ő célszerűnek tart. Száz szónak is egy a vége, véleményem szerint irreveláns a dolog szempontjából, hogy mikor tárgyalja az Érdekegyeztető Tanács az elidegenítési lehetőséget és a tényleges megoldást segíti, amennyiben van egy olyan döntés, amely bocsánat döntés előkészítés, a mely már a szakszervezetekkel egyeztetett. Ez volt az előterjesztés szándéka. Ezért igyekeztünk soron kívül megcsinálni, hiszen mi rajtunk is tisztességes nyomás van azon dolgozók részéről, akik érintettek ebben a lakás együttesben. Én ezt így korrektnek tartom és minden további nélkül el fogja dönteni a jelenlegi miniszter vagy a következő miniszter, hogy hozzá járul-e az elidegenítéshez, avagy nem. Nem véletlenül csináltuk úgy az előterjesztést, ahogy csináltuk. Nem csak azok a lakások vannak benne, ahol kérte a jelenleg bent lakó a megvételi lehetőséget, hanem ami megfelel a feltételnek, kivétel nélkül szerepel a jelenlegi listában. Ez a tisztán látást segíti, ez egy korrekt információtovábbítás véleményem szerint. Tessék parancsolni.
Dr. Bárdos Judit, a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete főtitkára
Lenne egy megjegyzésem. A KGF kezelésében lévő egyetlen egy lakásnak sincs meg a becsült forgalmi értéke. Tehát maga az előterjesztés sem teljes, ezért a szakszervezetünk nem kíván ezzel az előterjesztéssel foglalkozni.
Lajtár József, a Belügyminisztérium közgazdasági helyettes államtitkár
Ha igaz lenne, akkor természetesen most fejet hajtanék. Nem kell forgalmi értékbecslést csinálni addig, míg egy lakás nincs elidegenítésre kijelölve. Ezt követően kell fölértékeltetni, ezt követően kell, hogy megjelenjünk a társasházzá alakítás folyamatával és az elidegenítés lehetőségével. Ezt idáig is így tettük, ezután is így fogjuk tenni. Tehát csak és kizárólag azokat a lakásokat értékeltetjük fel, amelyik elidegenítésre ki vannak jelölve. Az Érdekegyeztető Tanács véleménye nélkül azonban a miniszter nincs döntési helyzetben, tehát nem jelölheti ki. Így akkor gyakorlatilag egy mókuskerékbe belelépünk, folyamatosan a saját dolgainkat próbáljuk rendbe hozni.
Dr. Bárdos Judit, a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete főtitkára
Elnézést államtitkár úr, önmagának mond ellent, nem kívánok vitatkozni. Mindenhol ott a becsült érték, annak ellenére, hogy az Érdekegyeztető Tanács még nem tárgyalta, kivéve a KGF kezelésében lévő lakásokat. Tessék megnézni a táblicskut.
Lajtár József, a Belügyminisztérium közgazdasági helyettes államtitkár
Több táblicsku van, az egyik itt már megjelent és gyakorlatilag megakasztotta a folyamatot a kormányhatározat megjelenése. Ezekben a kérdésekben, ahol az érték szerepel, állást foglalt a BÉT és ezt fölértékeltettük. Ez elő van készítve tulajdonképpen arra, hogy szerződés jöjjön létre. Az összes többi, ahol nem szerepel érték nem foglalt állást az Érdekegyeztető Tanács. Ennek megfelelően nincs jogilag kijelölve elidegenítésre. Tehát, ezért van több táblázat a kézben és ezért van ahol már van érték. Ezt mi számoltuk is, hogy kb. mennyi bevételt lehet prognosztizálni, ez attól függ, hogy milyen feltételek mellett kívánja a bent lakó megvásárolni. Töredéke, kisrésze, nemcsak a KGF-nél van olyan, ahol nincs érték, hanem több helyen, a 2.számú táblázatot ha végig nézik érték nem szerepel emiatt. Fábián Ágota asszony
Fábián Ágota, Független Rendőrszakszervezet főtitkára
Az előzőekben elhangzottakkal egyetértve én úgy gondolom, hogy ezt a döntést nem kell itt és most meghoznunk. Úgy több mint egy éve a leállítás megtörtént, ilyen módon én attól is tartok, hogy esetleg ahol forgalmi értékek vannak sem igazán precízek. Ezt valószínűleg kontrolálni kellene, hogy helyén kezelhetők-e ezek a számok. Továbbá én is úgy gondolom, hogy ezt úgy lenne tisztességes eldönteni, egyrészt ha megismerjük, hogy mely lakások kerültek ki az elidegenítés körből, mert ugye amiről itt lista nincs meg kell várnunk a következő közlönyt. És ezt az egész tárgykört az egész ismeretében kellene tárgyalni. Én úgy gondolom, hogy egyetértek a BRDSZ javaslatával, miszerint itt és ma erről ne szülessen szakszervezeti álláspont. Köszönöm.
Lajtár József, a Belügyminisztérium közgazdasági helyettes államtitkár
Köszönöm szépen, tehát a BRDSZ és az FRST nem kívánja tárgyalni az előterjesztett anyagot. Javaslom, hogy menjünk végig valamennyi szakszervezeti képviselő nyilatkozzon.
Zentai Ferenc, Katasztrófa Védelmi Dolgozók Szakszervezete főtitkára
Szakszervezetünk vezetése megtárgyalta és hasonló álláspontra jutott, mint az előzőekben szóló két szakszervezet. Magyarul, nem támogatnánk a napirendre vételt. Köszönöm szépen.
Liszka Zoltán, a Fővárosi Tűzoltó Szakszervezet elnöke
Mi is hasonló állásponton vagyunk mi sem támogatjuk, hogy ma itt napirenden legyen. Köszönöm.
Milkó Pál, a Határőrségi Dolgozók Szakszervezete, Önálló hivatásos tagozat
Mi támogatjuk a napirendre vételét. Nagyon sok hivatásos és nyugdíjas állományú várja ennek a megoldását közel egy évtizede. És azt gondolom, hogy ez fontos számukra. Én a nevükben nem tudok nemet mondani, tehát azt gondolom, hogy tárgyaljuk ezt a javaslatot. Persze a többség akaratát elfogadjuk, de nagyon fontos, hogy akik tegnap is felhatalmaztak bennünket nagyon nagy várakozással vannak ennek a kérdésnek a megoldásában. Köszönöm szépen.
Horváth József, a Határőr Szakszervezet főtitkára
Elfogadom a napirendet és az állományunk érdekében kérem tárgyaljuk meg.
Földvári Béla, a Közigazgatási Hivatali Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa
A Szakmai Tanács álláspontja az, hogy jelen pillanatban nem aktuális ennek a tárgyalása.
Lajtár József, a Belügyminisztérium közgazdasági helyettes államtitkár
Többségi vélemény, hogy vegyük le a napirendről és ne kerüljön megtárgyalásra. Tudomásul veszem. A mai BÉT ülést ezzel befejeztük. Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést. Jó munkát kívánok, kellemes hétvégét. Hát akkor nincs értelme.
Dr. Bárdos Judit, a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete főtitkára
Államtitkár úr, jegyzőkönyv számára szeretnék valamit kérni, hogy közölje. Amikor ebben az évben béremelésről döntöttünk akkor tokostul-vonóstul úgy állapodtunk meg a belügyminiszter vezetésével itt a BÉT ülésen is, hogy a közalkalmazottak 15 %-os emelkedésben részesülnek.
Lajtár József, a Belügyminisztérium közgazdasági helyettes államtitkár
Igen.
Dr. Bárdos Judit, a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete főtitkára
Szeretném, ha ön a jegyzőkönyvszámára elmondaná, hogy a kórház hány millió forintot kapott vissza a béremelés finanszírozására, amit neki sem az OEP, sem a költségvetés hivatalosan nem kapott.

Lajtár József, a Belügyminisztérium közgazdasági helyettes államtitkár
Első félévre vonatkozóan egy fillér hátralék sincs, fejből a számok pontosságáért nem tudok felelősséget vállalni, de nagyság rendet nem fogok tévedni. Utólag kapta meg a II. negyedév elején az OEP-től a minimálbérre vonatkozó 50.000 forintos kiegészítést, ill. a 7,75 %-os bérfejlesztéshez szükséges támogatás összegét. Ez 45 millió forintos nagyságrend. Ezen kívül a BM a számított különbözetet a 7,75 %-hoz, ill. a 15 %-hoz, I. félévre megnyitotta, 32,5 millió forintot biztosítottunk emiatt a Központi Kórház és Intézményei részére. Következés képen az I. féléves finanszírozási feltétel ilyen vonatkozásban adottak. Egy tény, hogy változott a pontrendszer, egy tény, hogy pontrendszerfüggő és teljesítménytől függő, hogy milyen finanszírozást kap az OEP-től. Korábban sem kompenzáltuk azt, amit a kórház nem termelt meg. Mi a különbözetet teljes egészében finanszíroztuk és finanszírozzuk a kórház részére.
Dr. Bárdos Judit, a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete főtitkára
Köszönöm szépen, csak a jegyzőkönyv számára szerettem volna ezt.
Lajtár József, a Belügyminisztérium közgazdasági helyettes államtitkár
Valóban köszönöm mindenkinek, hogy idefáradt. Kellemes hosszú hétvégét kívánok, jó időt a pünkösdi időszakban.

Dr. Korbuly András
titkár

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 15:10
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75