Kezdölap arrow Hírek arrow ÁÉT arrow BÉT 12-21/3/2002.
BÉT 12-21/3/2002.
2002. February 05.
BELÜGYI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS
Szám: 12-21/3/2002.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Belügyi Érdekegyeztető Tanács 2002. január 30-án megtartott üléséről

Lajtár József úr, közgazdasági helyettes államtitkár, levezető elnök:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a Belügyi Érdekegyeztető Tanács soros ülésén. A mai ülésen kettő napirendet terveztünk megtárgyalni a kiküldöttek alapján. Egyik a ruházati utasítás, amely magába foglalja a 2002-es évre vonatkozó elképzeléseket és egyebek napirendre kerülne sor. Van-e más napirendi javaslat? Van. Bárdos Judit asszony.
Dr. Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:
Nem napirendi javaslat. Tisztelettel arra kérem Államtitkár Urat, hogy szíveskedjen a munkáltatói oldal képviselőit bemutatni, mert egyeseket ismerünk, ketteseket nem. És nem tudjuk, hogy ki ül velünk szemben.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Igen. Csók Csilla a Közgazdasági Főosztály főosztályvezető-helyettese, Scharek János Műszaki Főosztály osztályvezetője, főosztályvezető-helyettes. Kárpáti Zoltán a Műszaki Főosztály főelőadója, ruházati témával foglalkozik többek között. Tóth László ezredes úr a Határőrség gazdasági főigazgatója. Janza urat gondolom, hogy ismerik. Katona Károly ezredes úr, a Katasztrófavédelem Országos Parancsnokság vagy Főigazgatóság főosztályvezetője. Mellette Kristóf István ezredes úr, szintén katasztrófavédelem műszaki területtel foglalkozó főosztályvezetője. És most segíts! Dr. Tiborcz János rendőr ezredes, ORFK Koordinációs és Jogi Főosztály főosztályvezetője. Ezen az oldalon van-e még? Igen. Túloldalról szakértőink, akik elsősorban majd a értekezlet után kérnek szót. Körmendi Miklós kollégám, jogász a Közgazdasági Főosztályon. Ő a megállapodás tárgyában van jelen. Segíts légy szíves. Takács Péter szintén jogi kérdésekkel foglalkozó, hasonlóképpen ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik. Rendőrséget szintén nem kell bemutatni. Ruházati szakemberünk régóta részt vesz a Ferenc, a ruházati dolgok előkészítésében és a gazdasági főigazgató helyettese szintén ismert. Igen. Napirend előtt kíván-e valaki szólni? Nem. Ebben az esetben rátérünk a napirendek megtárgyalására.
Első napirendünk. A Belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló költségvetési szervek hivatásos állományú tagjai részére rendszeresített új, egységes téli szolgálati egyenruházat bevezetéséről szóló utasítás-tervezet. Szíves engedelmükkel itt kiosztottunk egy középső, egy második lapot, amelyben egy pont változott mindösszesen, az 5. pont. Az 5. pont így félreérthető, nem azt tükrözi, ami a szándék volt, tehát arról van szó, hogy mindenkinek, kivétel nélkül május 31.-éig vagy azt a különbözetet meg kell kapni, amit elfogadtunk az elmúlt BÉT ülésen, azaz a 35.000 forintot, vagy akinek nem kell megvásárolnia a téli szolgálati egyenruhát, annak a teljes összeget eddig a dátumig meg kell kapni. Ez most magyarul és egyértelműen került rögzítésre. A többit nem módosítottuk, viszont így korrekt maga az anyag. Nem kívánunk szóban előterjesztést tenni. Azt rögzítettük, amit az elmúlt alkalommal a BÉT elfogadott. Van-e kérdése az előterjesztéssel, az utasítás-tervezettel kapcsolatban a tisztelt munkavállalói oldalnak? Tessék, BRDSZ képviseletében Bárdos Judit asszony!
Dr. Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:
Igazából, ugye az elfogadás az egy túlzás, mert, hogy azt mondtuk, hogy egy második körre vissza kell az egészet hozni. Az ezévi, vagy a múlt évi tapasztalatokból okulva, amikor is a nyári egyenruhát, ugye december 31.-ig kellett volna minden egyes munkavállalónak átvenni, aki egy ilyen egyenruha viselésére kötelezett. Ez nem igazából sikerült. Most azt firtathatjuk, hogy kiknek a hibájából, hogy az egyes megyei főkapitányságok vezetői látensen szóbeli megállapodást kötöttek a gyártóval, vagy szállítóval, hogy tömegében szállítják, és majd ott fogják osztályozni, vagy így szállítják, úgy szállítják. Mindegy, egyes megyéknél ez nem sikerült. A téli egyenruházatnak a december 31.-ig történő leszállítása esetén ki a “jó Isten” fogja ezt garantálni, hogy ezt hordani is tudják már télen, hiszen lehet decemberben akár mínusz 10 fok is. Ez az egyik kérdésem. Tehát, ez december 31., én a téli egyenruházatra ezt egy későbbi időpontnak tartom. Valahogy, nem tudom, amikor kiírták a tendert, mert ugye azt hallottuk, hogy az első az nem sikerült és nyílt közbeszerzési eljárás keretében történik az egyenruházatnak az elkészíttetése, hogy ez hol tart, ugye ezt sem tudjuk. Másik gondom. Ha a tábornokoknak nem kellett igazából a nyári egyenruhát megvenni, akkor talán a téli egyenruha viselését sem lenne célszerű részükre – igen, ez a 3. pontban van -. A másik pedig, hogy nem módosították hozzá a RUSZ-t. Ez teljesen ellentétes a RUSZ szabályaival jelen pillanatban, ami itt van. Már tavaly sem módosították a Ruházati Utánpótlási Szabályzatot. Ott ugye az van, ha valaki nem kapja meg a ruháját, azt hiszem június 30.-áig, akkor részére az utánpótlási illetményt kp. ki kell fizetni. Most megállapodást lehet kötni, de nem hiszem, hogy a 9 szakszervezet a több ezer hivatásos állományú munkavállaló esetében köthet ilyen megállapodást, hogyha nincs a RUSZ módosítva. Tehát, a RUSZ-nak ezt a pontját mindenképpen módosítani kéne, mert ha nem történik a leszállítása az egyenruhának június 30.-ig, akkor a pénzt kéne kifizetni. És, ugye március 1-jéig az RT-nek létre kell hozni a ruházati boltot. Kb. 10 működik az országban, amelyet “sec-perc” alatt fölszámolnak. Vajon kötelezőnek érzi magára a belügyminiszter a 99-ben kötött megállapodást, amely ilyen esetben arról szól, hogy hogyan kell bánni a munkavállalóval, ha nem biztosítok részére új munkahelyet? Hiszen kiszervezték alóla az egyenruházati üzleteket, - de igen, már a BRFK-t, a Bölcsöde utcai egyenruházati boltot, közölték, hogy március 1-jével felszámolják, 5-öt átvesz az RT, másik 5 kollégának, ugye abból 2-nek tudnak munkát találni, 3-nak a léte teljesen bizonytalan. És akkor ez nem csak Budapesten van így, hanem vidéken is, valahogy erre is kéne valamilyen megoldást találni, vagy legalábbis a 99-es megállapodásra utalni. Igen. A harmadik pedig a 12-es pont. Lehetetlen február 8.-áig az egységes méret, tehát az egyéni méreteket beszerezni, felterjeszteni, összesíteni, és a többi. Itt a ruhás kollégák, akik a megyéknél vannak mondják, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Legalább egy február 20.-ai, vagy 28.-ai határidő-módosítást kérnek, amikor is az egyes munkavállalóktól ezt be tudják gyűjteni, és összesítve.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Miről beszélünk?
Dr. Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:
Elnézést a miénkbe még így van, a 3. oldal 12-es pont.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Szó nincs erről. Valamennyi munkáltatói jogot gyakorló vezető a bevezetésre kerülő láthatósági mellény szükségletet és méretmegosztást megyénként, igazgatóságonként összesítve 2002. február 8.-ig terjessze fel. Kérem négy méret van a láthatósági mellénynél. XXL, XX, XL és így tovább. Hát könyörgöm, ez a tavaszi ruhához kell. Enélkül nem mehet ki a rendőr. Ez álprobléma, ne haragudjanak.
Dr. Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:
Hát, ruhások szerint nem álprobléma, de mindegy.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Elég baj az, hogyha ez neki probléma, akkor le kell őket cserélni.
 
 
Dr. Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:
Jó. Nem a mellényt, hanem a ruhást, ez így könnyű, így lecserélni az embereket, ez általában munkáltatói vélemény. A másik. Nem született még meg a megállapodás e tekintetben, de már Katasztrófavédelmi Főigazgatóság gazdasági főigazgatója csinált egy előterjesztést, amelyet január 25.-éig kellett véleményezni, és amelyben javasolja adott esetben a főigazgató úrnak, hogy bár nincs el. Azt mondja, hogy a vegyesruhás normába sorolt hivatásos férfi és női állomány tagjai ugyan nem kötelesek beszerezni az új szolgálati ruházatot, amennyiben azonban a főigazgató úr szükségesnek ítéli meg, akkor javasolja az alapfelszerelési norma bevezetését. Na most, ha precedenst teremtek egy rendészeti szervnél, hogy a főigazgatói hatáskörbe utalom, hogy az egyenruha viselésére nem kötelezett, tehát az új egyenruha beszerzésére nem kötelezettek esetében a beszerzést, akkor ugyan mi lesz a többi rendvédelmi szervnél? Ott is ugyanezt fogják? És, ezt így, hát igen, hát ez ellentétes a 3-as ponttal. A másik, pedig, ugye itt a 3-as pontban két dátum van, egy a 2003., a másik a 2006. Mi nem tudjuk, hogy ki az, aki nem közterületen teljesít szolgálatot, és egyenruha viselésére kötelezett. Tehát, akinek, aki egyenruha viselésére kötelezett és nem közterületi szolgálatot teljesít. Hogyha erre kaphatnánk választ, mert ugye, aki közterületen szolgálatot teljesít, annak 2003. Aki nem, azt pedig 2006-ig, ha nyugdíjba megy, nem kell neki beszerezni. Egyelőre ennyi.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Kérdések tovább?
Fábián Ágota asszony, főtitkár, Független Rendőr Szakszervezet:
Első körben számomra is a legfontosabb problémát a Ruházati Szabályzat módosításának a hiánya okozza, és nem csak amiatt, hogy a kifizetés határideje, hanem többek között így nem tekinthető egyértelműnek a téli egyenruházat, illetve általában a hordásra kötelezett ruhadaraboknak a listája, mert, hogy a hatály vagy átfed, vagy nem fed. Tehát, e tekintetben mi úgy látjuk jónak, hogy a miniszter úrnál folytatott egyeztetésen elhangzott, együttes módosítás, ezzel az utasítással együttes RUSZ módosításnak meg kellene történnie ahhoz, hogy elkerüljük a vitákat. Tehát, erre kérnék szépen választ, hogy mi az oka annak, hogy ez nem így történt a megbeszéltek szerint? Az utasítás tartalmával kapcsolatban és persze itt vissza fog sajnos csengeni a nyári ruházattal kapcsolatos problémacsomagra a kérdésem, hogy mit értünk “méretfelvételi összesítőkön”? Tehát, magyarán milyen technikával kívánjuk összegyűjteni a méreteket. Stenderdizáltan, vagy személyre szólóan. Aztán a következő kérdésem, hogy szerepel ugye itt az új ruházati bolt létrejövetele és a termékek megvásárlását tegye lehetővé alatt mit értünk? Budapestre kell utazni és manuálisan vásárolni, csomagküldővel fog megoldódni? Ha csomagküldővel, akkor ennek a költségeit ki fedezi, vagy esetleg futárszolgálat, vagy nem tudom. Szóval itt ezeket a kérdéseket mindenhogyan ennél pontosabban kellene megfogalmazni. Akkor a láthatósági mellénnyel kapcsolatos probléma. Én úgy emlékszem, hogy ez a nyári öltözettel együtt került rendszeresítésre, és igazándiból most úgy tűnik, hogy amennyiben ezt az ellátást nem sikerül megoldani addig, amíg a nyári öltözetet el nem kezdik viselni, akkor nem lehet ebben a nyári öltözetben szolgálatba engedni az állományt, mert ezen semmiféle fényvisszaverő elem nincsen. A színe meglehetősen sötét, egyébként gyönyörű szép, de a mellény nélkül ennek az egyenruhának a viselése alkalmazhatatlan. Kérdezem, hogy garantálja a munkáltató, hogy ez meg lesz, vagy felfüggeszti a bevezetés időpontját addig, amíg a mellény meg nem érkezik? Aztán a 13-as pontnál én hiányolom, és az sajnos a mostani gyakorlatból is visszaköszön, hogy a kiszállításra kerülő egyenruházathoz minőségtanúsítványt és használati utasítást is kell mellékelni. Az általában a fogyasztásvédelem hatályos jogszabályai szerint is kell. Érthetetlen, hogy a nyári ruhához sincsen. Nem tudjuk, hogy ezt most lehet mosni, nem lehet mosni, tisztíttatni kell, vagy nem szabad tisztíttatni, vagy egyáltalán milyen esetben fordulhat elő minőségi probléma ezzel az anyaggal helytelen kezelésből fakadóan. Tehát, itt is az a kérdés, hogy miért felejtődött el ez a dolog? És a kérdés ennyi, aztán majd a véleményt külön. Köszönöm szépen.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Szabadjon néhány gondolatban válaszolni, mert ez a többi kérdést megoldja. RUSZ módosított változata kiadmányozás alatt van. Amikor ez megjelenik a Közlönyben, akkor egyértelművé válik, hogy ez teljesen szinkronban van a mostani utasítás-tervezetünk a RUSZ-szal. Az elmúlt évben 5-ször köröztettük. 5-ször köröztettük az elmúlt esztendőben, tehát ebben (közbeszólások, nem érteni). December 31.-ei ellátás. December 31.-ei ellátás szinkronban van a módosított RUSZ-nak az előírásával, ez nem azt jelenti addig kell kiadni a ruhát. Azt, hogy hogyan tudunk szerződést kötni, az majd a mostani közbeszerzési eljárás eredménye vagy végeredménye lehet. Nyilvánvalóan a mi kiírt közbeszerzési eljárásunkban az ellátás utolsó napja október 15.-e. Boltok vonatkozásában. Saját kezelésben lévő boltunk, csak és kizárólag Budapesten van. Itt ez valamikor a belügyé volt, majd átvette a BRFK, ezt követően a forgalom elképesztően visszaesett, egy végtelen nagy földuzzasztott létszámon dolgozik, ami egy gazdálkodó társaságnak semmiféleképpen nem kell. Tehát, mi azt az állományt átvesszük, ami a működtetéshez szükséges, minden további nélkül. Részvénytársaság tovább fogja foglalkoztatni. Nem a Belügyminisztérium feladata, a BRFK feladata, az ott lévő dolgozók többi problémáját oldja meg. Láthatósági mellény, mint örökzöld. Nem a nyári egyenruhához lett rendszeresítve, a télivel van rendszeresítve. A télinek része. A téli egyenruházat első köre eredménytelenül zárult. Nyáron, tavasszal a nyári szolgálati egyenruhát használni kell. Nem véletlenül van a február 8.-ai határidő, addig kérjük a méretet, nekünk még le is kell gyártatni, amire van egy hónapunk. Nem véletlenül vettük ki a láthatósági mellényt, az egyéni fölszerelés kategóriájából, mert azt egyrészt az árakat látva, másrészt a feltételeket látva, mi is úgy érzékeltük, hogy nonszensz lenne, hogy egy speciális anyagból készült láthatósági mellényt egyénileg vigyen haza mindenki, mosasson, és így tovább, vagy otthon hagyja, vagy nem. Vagy ki tud menni szolgálatba, vagy nem. Ezt egységfölszerelésként kell biztosítani. Ez rendelkezésre fog állni, március 15.-re, amikortól a nyári egyenruhát kell használni. Ezért van ez az időpont. Hasonlóképpen kivesszük a rendszerből a fekete félcipőt, és a fekete derékszíjat a határőrség és a katasztrófavédelem vonatkozásában szintén a téli egyenruhához van rendszeresítve. Erre hasonlóképpen ilyen megoldást fogunk keresni, hogy az az állomány, akinek használni kell határátkelőhelyen, egyéb helyen az új szolgálati egyenruhát, az föl tudja venni, ez mintegy 5.000 főt érint a teljes létszámból, és ezt nyilván biztosítani fogjuk, ha nem is március 15.-re, de március végére mindenféleképpen.
Katasztrófavédelem. Itt egyvalamit kell látni, ami a miniszteri megbeszélésen is elhangzott. Ahhoz, hogy ez finanszírozható legyen, ahhoz nagyon fix számokkal kell dolgozni. A fix számok pedig csak és kizárólag azt tudják tükrözni, hogy aki egyenruhás állományba van besorolva, annak fogjuk az 1 milliárd 750-ből fizetni azt a mintegy 70 %-ot, ami a bekerülési költséget tartalmazza. Következésképpen nem értem az ilyen jellegű kezdeményezéseket, mert lehet minden további nélkül, hogyha a szerv külön kifizeti, de itt tudni kell, hogy optimális esetben – és bízom benne, hogy ez a sajtóba nem megy ki -, és nem ezt az árat fogják a következő közbeszerzési eljáráson megajánlani, 130.000 forint fölött lesz az ára a téli szolgálati egyenruhának. Ebből mindössze 47.500 forintot fizet a dolgozó, az összes többit a költségvetésből tesszük hozzá annak, akinek ezt az egyenruhát viselni kell, mert parancsilag így van besorolva, amiért a feladata megköveteli. Ebben is állapodtunk meg. Ebben nincs elmozdulás, nincs eltérés. Nem is kívánunk eltérni, mert mégegyszer mondom, hogy így áll rendelkezésre a fedezet, hogy valóban mit vállaltunk, ki tudjuk fizetni.
Közterület és egyéb. Egy példa már itt is elhangzott. Aki egyenruhában teljesít járőrszolgálatot kint a közterületen és a következő év december 31.-e után megy nyugállományba, annak meg kell venni. Tehát, jövőre nem lehet más, illetve az idén, az utcán, csak és kizárólag ez az egyenruha. Elvétve, akinek tényleg az van, hogy nem tudja kihordani.
Teljesen más a helyzet a határőrségnél, egyenruhás állományba van sorolva az irodai alkalmazottak jelentős többsége. Következésképpen fölösleges lenne megvetetni azzal, aki mondjuk a dzseki 6 éves kihordási idejét véve alapul, egyszerűen nem tudja kihasználni, mert fölveszi 4-szer, vagy 5-ször, és tulajdonképpen egy hatalmas összeget kidobtunk, ráadásul a technológia itt is úgy néz ki, hogy csak és kizárólag gyárilag lehet rávarrni a karra minden létező tapadó felületet, amivel kilyukasztom a bőrt, tehát civilben sem tudja célszerűen elhasználni, mert nem mutat. Tehát, ilyen vonatkozásban csak és kizárólag az volt a cél, hogy aki közterületen, ott szűnjön meg a 2004-es esztendőben teljes egészében a régi típusú egyenruha, és az, hogy miben ül az irodában, legyünk őszinték teljesen mindegy. Igen.
Méretösszesítő. Nem véletlenül mentünk végig, tudniillik a méretmegadás a mostani nyári egyenruhához, maradjunk annyiban, hogyha minősíteni kell, akkor katasztrofális volt. Tehát, megadtak 180 cm magas emberhez csatlakozó dzsekit, és 140 cm magas emberhez csatlakozó nadrágot. Ez fizikai képtelenség, ezt amikor a gyártásra kerül, akkor veszik észre, és veszik ki az egészből. Mindenféleképpen adni akarunk egy programot, amelyik kilöki a rossz besorolást már a helyszínen. Tehát, egyéni méretfölvétel történik, egyéni adatrögzítés történik, egyéni adatrögzítés alapján egyfajta kontrollálás, hogy jó-e az a besorolás, hogy 152/ akármennyi. Tehát, csatlakozhat-e ehhez a mérethez, ez a konfekcióméret, és ezt követően fölösszesíti mindenki, egy megyei összesítőt csinál, hogy ebben a megyében kell ennyi ilyen, a szortimentű ennyi ilyen, ennyi ilyen és ennyi extra. A gyártás ez alapján történik, az összesítő alapján, majd a kiszállítás és dobozolás pedig az egyéni alapján történik, hiszen így kell címkézni. Hasonlóképpen az egyéninek kell, hogy megjelenjen a rendfokozati jelzések miatt is, hiszen nem mindegy, hogy tisztről, vagy tiszthelyettesről van szó. Nem mindegy, hogy főtisztről, vagy tisztről van szó, hiszen teljesen mást kell bevarrni alapként és itt mindent csak és kizárólag varrni lehet. Tehát, ami egyszer el van rontva, azt már csak barmolással lehet helyrehozni, ezt meg szeretnénk elkerülni. Ezért van a módszertani foglalkozás. Ezért van a kettős kontroll. Egyrészt a számítógépes kontroll, másrészt, hogy a fölösszesítésnél is lássuk, hogy annak kell-e megjönni, ami ténylegesen szerepel.
Ruházati bolt, csomagküldő. A közbeszerzési eljárás mind az előző fordulójában, mind a jelenlegi fordulójában úgy került kiírásra, hogy egyrészt maga a gyártás is első ellátás, másrészt a teljes logisztikája hadd fogalmazzak így. Ebbe beleértve azt, hogy el kell juttatni az utolsó dolgozónkhoz is, akárhol teljesít szolgálatot. Ebbe benne van a csomagküldés, és azt mondtuk, hogy kell egy olyan bolt, hogy bármikor a “adj Uram, de rögtön” valakinek szüksége lehet, mert elszakadt valamilye, mert meg kell jelenni egy ünnepségen, úgyhogy nincs idő kivárni a két hetet, bemegy egy boltba, - ez csak Budapesten lesz – csak saját kezelésünkbe, készpénzért megvásárolja és használja egészséggel. Tehát, gyakorlatilag mind a kettő verzió működni fog, mivel, hogy lehet, hogy újat mondok, elképesztő az igény a társasági, az új társasági egyenruhára. Gyakorlatilag szinte nem győzzük gyártatni, ezért egyszerűen az van, hogy a jövő esztendőben, hogyha nem csökken, bocsánat ebbe az esztendőbe most már és jövő esztendőben nem csökken az igény a társasági egyenruhára, szinte ezzel lesz föltöltve, és megfelelő készlet a nyári és a téli szolgálati egyenruhából a ruházati bolt. De ezért följönnek Budapestre, ez az eddigi tapasztalat, mert valóban, hogyha valakinek el kell menni egy megyei önkormányzati fogadásra, akkor följön és vesz egy új társasági egyenruhát. Ez a gyakorlat a mai napon. Emiatt mindenféleképpen működtetnünk köll, úgy éreztük.
Minőségtanúsítvány. Benne lesz, annál is inkább, mert a téli egyenruhának a leadott mintáit kiadtuk igazságügyi szakértői vizsgálatra. Igazságügyi szakértői vizsgálat ezt megkifogásolta, hogy nem mindbe volt benne a minőségtanúsítvány és a kezelési útmutató. Ennek megfelelően ezt a hibalistát nyilván továbbadtuk, hogyha nem is névre szólóan, hogy kinek az anyagát, hogyan értékelték. Viszont, az értékelési szempontok közé be lett sorolva, hogy ennek szerepelni kell, hiszen egy ruházati marhabőr mappa tisztítása, az lehet speciális. Egyik esetben 10 évet bír ki, a másik esetben 2-őt. Ne hozzuk a dolgozót olyan helyzetbe, hogy ő teszi tönkre, azért mert nem ért hozzá, és ez a bőrdzseki azért alsó hangon a 60.000 forintot meg fogja haladni, inkább a 70-hez lesz közel. Tehát, gyakorlatilag mi is azt szeretnénk, hogyha hozzáértő emberek kezelnék, ehhez pedig megadnánk az útmutatást. Menjünk a kérdésekkel tovább. Tessék, hogyha van kérdés! Igen, Gálos úr!
Gálos Imre úr, elnök-ügyvivő, Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete:
Köszönöm Elnök Úr! Helyettes Államtitkár Úr, az első kérdésünk a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete részéről, hogy az a megbeszélés, egyeztetés sorozat, amelyik a Belügyminisztérium vezetése és az érdekképviselet között történt a ruházatellátás bevezetés vonatkozásában, eldőlt-e? Nem tudunk róla hivatalosan, ugyanakkor különböző sajtóban megjelenő információk szerint az önkormányzati tűzoltók is részét képezik az új ruházati ellátásnak. Időpontra vonatkozóan nem tudunk, hogy történt-e volna közzététel. Önmagában véve a tény, hogy ebből az egységesített egyenruhából az önkormányzati tűzoltók is részesülnek, illetve rájuk ugyanúgy fog vonatkozni. Hogy történt-e döntés, vagy pedig várható további egyeztetés, mert a szakszervezet, valamint a különböző szakmai szervezetek álláspontjának fenntartását illetően. Köszönöm.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Igen. Köszönöm. Tűzoltóságnak nincs szolgálati egyenruhája abban a szerencsés helyzetben vagyunk. Tehát, ilyen szempontból nem véletlenül vettük ki a hatálya alól. A tűzoltósággal kapcsolatos speciális kérdésekről februárban kíván ismereteim szerint miniszter úr a HTFSZ-szel és az érintett szakszervezetekkel tárgyalni. Én azt nem hiszem, hogy ezen a fórumon rendőrségi szakszervezet, katasztrófavédelmi szakszervezet bevonásával kellene megtárgyalni. Az ő érdekképviseletük arra vonatkozik, ami a saját állományra terjed ki. Következésképpen ezt külön kell megbeszélni. Nem tárgyaltunk idáig ezen a fórumon egyáltalán a társasági egyenruháról. Ahol rendszeresítve van, ott megbeszéltük, hogy hogyan, mi módon. De, hogy kire terjed, ki nem véletlenül úgy megyünk, csak és kizárólag, ahogyan pénzzel, egyébbel le tudjuk fedni. És fakultatív volt a beszerzés mind 2001-ben és fakultatív a beszerzés 2002-ben is, ahogyan mondtam elsősorban a ruházati bolton keresztül. De, nem foglalkozunk társasági egyenruhával a többi szervezetnél sem, hiszen, hogyha a jogszabályokat nézzük, akkor ma a határőrségnél és a katasztrófavédelemnél az új társasági egyenruha nincs rendszerben. Igen?
Gálos Imre úr, elnök-ügyvivő, Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete:
Helyettes Államtitkár Úr! Egy pontosítást szeretnék. A tűzoltóságon belül a hatósági, szakhatósági feladatot ellátó kollégák, tehát, akik a területre járnak tűzvédelmi ellenőrzést tartani, tűzvizsgálatot tartani. Részükre, legalábbis úgy gondoljuk, hogy szolgálati ruhaként minősül, vagy alkalmazható és lehetne kiterjeszteni ennek a ruhának a bevezetését. Ezt azért említem meg, mert tudomásom szerint ez több esetben felmerült. Itt csupán csak az volt a gond, ez körülbelül olyan 1.500 főt érint, itt csupán csak az volt a gond, mint összességében egyébként a tűzoltó vonatkozásában, hogy vagy a zubbonynak, vagy a nadrágnak a színe térne el a többi ruházattól, egyébként formájában, fazonjában, anyagában és egyáltalán az összes többi egyéb jellemzőiben megfelelne, csak valamelyik alkotórésze, eleme lenne más színű. Köszönöm.

Lajtár József úr, levezető elnök:
Nem mond ellent a kettő. Tehát, én azt mondom, hogy ez a februári külön megbeszélésnek a napirendje és, nem itt, mert generálisan nincs rendszeresítve egyik sem az önkormányzati hivatásos tűzoltóknál, mint szolgálati ruha. Tessék parancsolni! Tovább! Nincs. Kérdéseket lezárhatjuk? Bárdos Judit asszonynak megjegyzése van, hát akkor tovább is léptünk. De még nem vélemény.
Dr. Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:
Államtitkár Úr válaszához lenne egy megjegyzésem. Itt ül a rendőrség képviselője, és miután az államtitkár úr azt mondta, hogy nem a Belügyminisztérium kompetenciája a felszámolt egyenruházati üzletekbe dolgozó munkavállalók helyzetének a rögzítése, és ez főleg ugye a rendőrség területét érinti, ezért arra kérem Tiborcz urat, hogy a pénteki RÉT ülésen nyilatkozzon a munkáltató, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a 99-ben kötött megállapodást a miniszterrel, amely rendezi ezeknek a munkavállalóknak a jogi sorsát. Köszönöm.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Köszönöm. Fábián Ágota asszony!
Fábián Ágota asszony, főtitkár, Független Rendőr Szakszervezet:
Köszönöm szépen. Előre is elnézést kérek, ha egy kicsit hosszabb leszek a szokásosnál.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Ez már vélemény?
Fábián Ágota asszony, főtitkár, Független Rendőr Szakszervezet:
Igen.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Jegyzőkönyv számára, akkor a vélemények nyilvánítására megadom a lehetőséget.
Fábián Ágota asszony, főtitkár, Független Rendőr Szakszervezet:
…. Bocsánat.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Tessék parancsolni!
Fábián Ágota asszony, főtitkár, Független Rendőr Szakszervezet:
Igen. Tehát, akkor haladnék sorban. A 2-es alpont és utána b, c, d-nél is előfordul. Én felhívnám a miniszter úr figyelmét arra, hogy nem tartom célszerűnek, hogy a tábornoki kar számára a téli szolgálati öltözetet rendszerbe állítsuk, bár ez a RUSZ módosításával szintén összefüggő kérdés, én is tudom, de ha a nyárit már nem kapták és egyébként sem hiszem, hogy ezt ők ki tudnák használni, mert döntő részben társasági öltözetben jelennek meg, ami nagyon elegáns és nagyon alkalmas minden munkájukkal összefüggő közvetlen feladatra. Tehát, ez egy jelentős összegű költségkímélés lenne és az egységes gyakorlat megteremtése is a cél lenne, hogyha viszont, ha adjunk nekik télit, akkor adjunk nekik nyárit is, mert hát valami módon ez így akkor.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Bocsásson meg. Kettőnél megkapták. Tehát, a katasztrófavédelmi, határőrség megvetette a tábornoki karra az egyenruhát, mert más volt a színük. Nem vetette meg a rendőrség, mert azonos volt a színe. (közbeszólás) Nem a szolgálati. Tehát, megvetette a katasztrófavédelem és a határőrség. Így is volt az előző utasításunkban is. Amellett, hogy a véleménybe itt befolyásolható vagyok, hogy kell-e a rendőrségi tábornoki karnak, de másik kettőnél nincs ilyen színű öltözet. Itt az a baj.
 
 
Fábián Ágota asszony, főtitkár, Független Rendőr Szakszervezet:
Hát elvileg akkor a téli ruházatból a rendőrtábornokoknak sincs, szóval akkor ott. Ezt én megfontolásra javaslom költségkímélés okán, mert … (közbeszólás) jó, ezt nyilvánvalóan, nem tudom ugyan, hogy szakmai koordináción volt-e, de nyilván ez attól is függ, hogy ott hogy látják, én nem ragaszkodom ehhez az állásponthoz, de megfontolásra javaslom, mert rengeteg pénz, és a kihasználtsága az én tapasztalataim szerint hát eseti, és akkor nem túloztam. A 2-es pont a, b, c, d között én nem igazán találom, bár lehet, hogy csak én olvasom rosszul, hogy milyen ellátást kapnak a rendészeti szakközépiskolák másodévfolyamos hallgatói, akik már gyakorló szolgálatba járnak? Az eredeti miniszteri vélemény az az volt, hogy őket azonnal az újjal szereljük föl és most ez számomra a szövegből nem jön ki. Zavarónak tartanám, hogyha egy évre még a régit kapnának, és amikor végeznek, akkor újra ellátnánk őket az újjal, tehát ennek a rendezését, én azt hiszem, hogy itt ebben az utasításban meg kellene tenni. Akkor a nem kötelező ellátottak körében ismételten érzek egy hiányt, ez a d. pont esetében merült fel ugye, hogy a Rendőrtiszti Főiskola hallgatói állományának is jelentős része vezényelt. Őket mivel fogjuk ellátni második évfolyamtól, amikor már van szolgálati öltözetük és abban tanulnak? Ez sem derül ki a pillanatnyi szövegből. Itt is ésszerűen én az új ellátásra gondolnék költségkímélés okán. Államtitkár Úr a válaszodból kiderült, hogy kire gondoltunk a 2006. december 31.-ig nem kötelezett kör esetében ugye, de nekem hiányzik belőle olyan kategória, mint fogdaőr, objektumőr, aki más feladatot, aki közterületre nem megy, - kísérő például – közterületre nem megy, de mégis egyenruhára kötelezett, hogy őket ide gondoljuk sorolni a 2006-hoz, vagy a 2003-hoz? Mert ugye ez így a rendőrségen belül már polémia tárgyát képezte, hogy akkor most ki minősül ennek, hogy közterületre megy, vagy nem megy közterületre. Mert, ha úgy vesszük a kapuőr, vagy objektumőr is van, ha az objektum ajtaja közterület, akkor van közterületen. Szóval nem tudom. Aztán az 5-ös pont módosítását azt természetesen elfogadhatónak tartjuk. A 6-os pontnál lenne szövegmódosító javaslatunk, mert megint a mostani tapasztalatok erre sarkallnak bennünket, hogy nem tartjuk jó megoldásnak azt, hogy a megyei szinteken kelljen a személyre szóló dobozolást elvégezni, mert erre se kapacitás, se tárolóhely, se egyéb feltételek nem adottak. Tehát, azt az eredeti megoldást tartanánk helyesnek, hogyha a gyártás egyedi dobozolással személyenként névreszólóan szállítódna le az adott megyei igazgatósági szintre, ahol aztán már a dobozok személyre szóló kiosztása, az működik. De, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe mint most, hogy egyik megyében ezt elvállalták, másik megyében visszaküldték az egészet, és kialakult az a helyzet, ami kialakult. Tehát, én azt gondolom, hogy a szöveg úgy lenne korrekt, hogy megyei és igazgatósági szintre egy tételben, személyenként, névre szólóan, dobozolva juttatják el.
 
 
Lajtár József úr, levezető elnök:
Módosítjuk rendben van, személyenként megy be a dobozokba. Ez volt a szándék.
Fábián Ágota asszony, főtitkár, Független Rendőr Szakszervezet:
Ez igen, igen. Ez nem jön ki a szövegből és, hogy ne lehessen itt akkor ebből félreértés a határidő-mulasztások, meg miegyéb okán.
A méretlevételnél is a szöveg pontosítását szeretném kérni, mert ahogy mi sem értettük elsőre, hogy ez személyre szóló lesz, ezért ennek valamelyik pontban talán – most nem tudom hírtelen, hogy hova illene bele,- de, hogy valahová bele kellene tenni, hogy ez nem azt jelenti, hogy ránézünk a palira és azt mondjuk, hogy te 50-eset kapsz, hanem akkor ő egy testmagasság és egyéb ilyen szokványos méretsoron egyénileg jelenik meg a nyilvántartásban.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Pontosítjuk.
Fábián Ágota asszony, főtitkár, Független Rendőr Szakszervezet:
Köszönöm szépen. A 11-es pontnál is én a választ teljesen korrektnek tartom, amit mondtál, de a szöveg nem pontos. Ezt szeretném, hogyha megjelenhetne úgy, hogy igény esetén helyben vásárlással, egyébként pedig postai, vagy még a kérdésem mindig arra nem sikerült választ kapnom, hogy amennyiben ez a ruházati bolt postán juttatja el az érintetthez, ugye a szolgálati helyére, akkor ez milyen technikával fog történni? A futárszolgálat plusz járattal elviszi, vagy ez plusz állami posta postaköltséggel növelt szállítási ügye? Tehát, ez így számomra teljesen még tisztázatlan. És csak csendben jegyzem meg, hogy ha majd módot kapok rá, akkor a nyári kapcsán történő felvetéseimnél is ugyanez a kérdés itt van, hogy, és ott mi lesz? Mehetek tovább?
Lajtár József úr, levezető elnök:
Igen.
Fábián Ágota asszony, főtitkár, Független Rendőr Szakszervezet:
A 12-es pontnál én a választ elfogadom és azt a szövegszerű kiegészítést szeretném kérni, mert az lenne a megnyugtató, hogy akkor 2002. március 15.-ig az ellátást biztosítani kell. Tegyük bele. Akkor a 13-as ponthoz kiegészítésképpen a használati utasítás és minőségtanúsítvány is kerüljön bele.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Belekerült a kiírásuk,…
Fábián Ágota asszony, főtitkár, Független Rendőr Szakszervezet:
Igen, de ebbe is, hogy aki kapja ezt a ruhát, az tudja, mert ugye itt azt mondjuk, hogy árakról tájékoztatni kell, bizonylatot kell kiállítani, akkor ebbe a körbe, a felsorolásba én úgy gondolom, hogy az egyenruha használója számára is tudni kell, hogy ő ehhez kell, hogy kapjon minőségtanúsítványt és kezelési útmutatót, mert abban az esetben, ha ez hiányzik, akkor utána vita lesz abból, hogy az ő hibájából ment tönkre az a ruha, vagy nem az ő hibájából. És akkor, hát most következne a legnagyobb probléma, amit az elején jeleztem, hogy mondjuk az, hogy ennek az anyagnak ismételt koordinációjára szükség van, azt úgy gondolom, a szövegváltoztatás után mindenki számára evidens, csak én ezt abban az esetben tartom kezelhetőnek, hogyha ez a RUSZ módosításával együtt történik, mert szeretném bejelenteni, hogy az elmúlt 5 hónapban egyetlen változatot sem kapott a Független Rendőrszakszervezet a RUSZ módosítására vonatkozóan készülő bárakármiből. Híreket hallottunk róla. Olvasni ezt nem voltunk képesek és minekutána egyébként is a jogalkotásról szóló törvény alapján is ez egyeztetés kötelezett tárgykör, úgy tudnánk a dolgot tisztességgel igenelni, vagy észrevételezni, ha a két anyag egymás mellett lenne olvasható és látható. Köszönöm szépen.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Ez legyen jegyzőkönyvben. Így lesz természetesen. Menetközben mindenre reflektáltam, hogy mi kerül bele, mi nem kerül bele. Egyetlen egyre nem, a hallgatói állományra vonatkozóan. A hallgatói állomány ellátását nem a RUSZ szabályozza, hanem a 35-ös számú belső jogforrásunk. Helyesebben az államigazgatás egyéb jogi eszköze. Ebben szeretnénk valóban rendet vágni. Ténylegesen most még egy kettős gondolat vezérelt bennünket egészen eddig az időpontig. Amennyiben van lehetőség a régi egyenruhát kiadni a hallgatói állomány részére. Használja el, s ezt követően kerüljön akár selejtezésre, akár más módon hasznosításra, vagy kivonásra a rendszerből. Úgy tűnik, hogy az a szortiment, ami rendelkezésre áll a régi egyenruhából, nem alkalmas arra, hogy a hallgatókat ellássuk, hiszen több van a szélsőséges méretekből és a középből, ami a hallgatói állománynál legnagyobb létszámban, legnagyobb számban fordul elő, abból van a lehető legkevesebb. Ezért ma még választ sem tudok adni, hogy mi lesz. Egy közös gondolkodás elindult az Oktatási Igazgatósággal, amelyben már szerepel az, hogy a csapatszolgálatra kimenő állomány ellátásánál ezt az évet megoldjuk úgy, hogy gyakorló ruhában fogja végigcsinálni a csapatszolgálatát, főleg a nyárit, hiszen ahhoz megfelelő kulturált gyakorló öltözet áll rendelkezésre, és a következő évtől megoldjuk teljes egészében azt, s ez már érinti a téli csapatszolgálatot is, hogy az új egyenruhával el legyen látva. Innen nyilván ez lesz az általános, tehát bekerül az Oktatási Igazgatóság költségvetési rendszerébe a megvásárláshoz szükséges forrás, s egyszeres ellátást kap csak, tehát az újat. Ez valóban így van. 2003.-tól csak az újat kapja meg mindenki, és a kibocsátáskor csak és kizárólag a társasági ruhával fogjuk, - amibe az avatásra fölsorakozik – ellátni újonnan. És akkor a ruházati utánpótlási illetmény is nyilván ennek megfelelően ketyeg. Ez még most rögeszme. És még egyre nem válaszoltam. A másik, amire nem válaszoltam, a csomagküldő szolgálat, és mennyivel több, és így tovább, vagy belekerüljön, ne kerüljön. Nem tudom, hogy milyen ajánlatot tesznek az ajánlattevők, tehát ettől kérem, hogy álljon el a Független Rendőr Szakszervezet. Tudniillik hiába teszem bele, hogy csomagküldő szolgálatot fogok működtetni mondjuk április 20.-ától, hogyha nem kapok olyan ajánlatot a közbeszerzési eljárás folyamán, amit el tudok fogadni. Szándékosan külön választottuk ebben a szakaszban a két eljárást, tehát egyszer van egy alapellátás, s egyszer van a “B” verziójában az utánpótlás biztosítása, csomagküldő szolgálat működtetése. Nagyon sok olyan szakmai vitát folytattunk hozzáértő szakemberekkel, amelyben a véleményeket ütköztettük és ezt láttuk a legcélszerűbbnek, hogy nem opcióként, hanem másik verzióként önállóan ezt hirdessük meg. Ezért nem merek jósolni sem. Egyrészt arra vonatkozóan, amit már elmondtam, hogy lesz-e érvényes ajánlat. Meg, hogy lesz-e olyan ajánlat, amelyik érvényes és az árát tekintve elfogadható. Tehát, gyakorlatilag itt, egy 2002.-re érvényes utasításban könnyelműség lenne a részünkről ezt deklarálni, amit nem látunk, hogy körülbelül április elején van aláírt szerződés a közbeszerzési eljárás végén, hogy ez hogyan fog zárulni. Igen tessék.
Fábián Ágota asszony, főtitkár, Független Rendőr Szakszervezet:
Köszönöm szépen. Én a téli egyenruházat tekintetében ezt az érvrendszert akár kezelni is tudnám, bár eléggé zavaró az, ebből a szövegből most az derül ki, hogy akinek majd pótolni kell 2002. december – 2003. január, annak föl kell jönni Pestre ezért a cuccért. Tehát, ez egy kicsit nem jó dolog, de ez addig változhat. Ennél nagyobb problémát okoz nekem, hogy az hangzott el, hogy március 15-el a nyári ruházatba kell szolgálni, és nincsen belőle, ez az ellátmány, amit kiadtunk egy heti szolgálatot nem fed le mennyiségben és abszolút sötét az a helyzet, hogy a kollega a nyári utánpótláshoz, ha akar még egy nadrágot, vagy egy másik zubbonyt, vagy elszakad a gatyája és kell egy váltás, hogy fog hozzájutni? Ez a bolt akkor már arról tud gondoskodni, és akkor mindenki felutazik érte, vagy mi lesz ennek a technológiai megoldása, mert hát ez most egy nagyon égető kérdésnek tűnik, mert többen már most szeretnék kiegészíteni a meglévő nyári egyenruhájukat.
Lajtár József úr, levezető elnök:
A boltba körülbelül a következő hónap. Inkább azt mondom, március 1-jétől biztos, hogy kiegészíthető bármi, másrészt pedig az átmeneti időszakot le fogjuk kezelni. Akármilyen úton-módon. Tehát, akár ideiglenes csomagküldő szolgálatot működtetünk, amit a gyártó fog üzemeltetni, akár mi fogjuk üzemeltetni 2002.-ben, olyan nem lehet, és információínség sem lehet a rendszerben, hogy ne tudjon valaki megvásárolni bármit, amit meg akar. Tehát, mindenféleképpen működtetjük. A tapasztalatom inkább az, és ezt felelősséggel merem kijelenteni, hogyha utánpótlásként, meg kiegészítésként eladunk 20 nadrágot az idén, akkor nagyon nagy forgalmat fogunk bonyolítani. Az első esztendőben kihúzzák egyébként azzal, ami van, én abba szinte biztos vagyok. Közbe jöhet valóban, hogy elszakad, de ez teljesen más lapra tartozik. Nem tudom, hogy hogyan. Ez a közbeszerzési eljárás része. Látni fogjuk a tenderbontáskor, hogy milyen ajánlatok érkeztek be, hiszen nyílt eljárást írtunk ki a második folyamatban, mert nem lehet mást. Tanulva az előzőből, most kezdtük egy kétszakaszos tárgyalásos eljárással. Nem mentünk egyről a kettőre. Olyan árakat kaptunk. Nem a minőséggel volt a baj, nem a megajánlott szolgáltatással volt a baj. Olyan árakat kaptunk, amit egyszerűen nem lehetett kezelni. Gyakorlatilag minden érvényes ajánlatot tevő és a tárgyalásos eljárásban résztvevő megrekedt tulajdonképpen. Egy szinten azt, hogy most 1.000 forinttal olcsóbb vagy drágább, az nem oszt, és nem szoroz. De egy magas szinten rekedtek meg. Ennek megfelelően, amikor most a nyílt eljárásnál, hiszen nem lehet más, innen indultam ki. A tárgyalásos eljárás után, hogyha újat indítunk csak és kizárólag nyílt közbeszerzési eljárás. Itt már látni fogjuk a tender bontásakor, hogy milyen ajánlatokat kaptunk. Itt már azért biztosra tudunk menni és nem kell a szerződéskötést megvárni, hogy van-e olyan ajánlat, aki a logisztikát működtetni tudja. S a logisztikába most már azt is beleértem, hogy a boltig is el ….
(kazettafordítás)
…tárolni is kell olyan készletet, amit a bolt nem tud tárolni. Tehát, ki kell szolgálni az egész rendszert. Tessék egyéb vélemény? Gálos úr!
Gálos Imre úr, elnök-ügyvivő, Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete:
Köszönöm. Helyettes Államtitkár úr az általad elmondottakat a HTFSZ képviseletében tudomásul vettem és elfogadtam. Megerősítésképpen a RUSZ módosításáról a mi szervezetünk sem kapott tájékoztatást, vagy anyagot, amihez hozzá tudott volna szólni. Tehát, tudomásulvéve az, ami elhangzott, hogy a későbbiekben az egyéb jogszabályokkal egyidejűleg erre is sor fog kerülni. Szükségesnek tartjuk, annál is inkább, mert az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részéről a múlt héten a ruházattal kapcsolatosan szintén megjelent egy anyag véleményezésre. És, hát ez mindenképpen összefüggésben van a RUSZ-szal. Itt a gondunk az, hogy itt helyi érdekegyeztetés nem történt meg, ami természetesen majd meg fogunk tenni. Szeretnék kitérni arra, hogy a tűzoltók vonatkozásában van szintén egy évek óta fönnálló és a ruházatot érintő gondunk, és pedig ez az úgynevezett gyakorló ruházatnak a kérdése. Kérem a Belügyminisztérium vezetését, hogy erről a napirendről van szó, amit természetesen meg fogunk ismételni miniszter úrnál a következő, erre vonatkozó megbeszélésen, egyeztetésen, hogy egy nagy mennyiségről, jelentős tételről és hát nagyon fontos ruházatról van szó, hogy a Belügyminisztérium működjön közre, és segítsen, hogy ez az évek óta fennálló gond megoldódjon. Köszönöm.

Lajtár József úr, levezető elnök:
Igen, köszönöm szépen. Csak a gyakorló ruházat az, ami reflexiót igényel. Egyértelmű volt a miniszteri döntés, hogy gyakorlóruházattal a minisztérium generálisan nem foglalkozik. Az országos hatáskörű szervek azok, amelyek a feladathoz igazodó gyakorlóruhát csapatpróbázzák, fejlesztik, és rendszeresítik. Nem lehet, és nem kell elvárni azt, hogy azonos gyakorlóruházati rendszer alakuljon ki. Ennek megfelelően nem illetékes a minisztérium a gyakorlóruházat vonatkozásában. Az önkormányzati hivatásos tűzoltóságok tekintetében sem, hiszen, hogyha kell gyakorlóruha, akkor nemcsak az önkormányzati hivatásosnak kell, hanem kell az állami hivatásosnak is, aki végrehajtó szolgálatot lát el. Ilyen szempontból a fejlesztés és a rendszeresítésre való előkészítés a Katasztrófavédelem Országos Főigazgatóságának a feladatköre, és ez akkor tűzoltó speciális kell, hogy legyen, arra szakosított eljárás kell, hogy legyen. Tehát, én ezt nem javasolnám a miniszteri megbeszélésen semmiféleképpen, hogy szóba kerüljön, mert ez szabályozott, rendezett. Összes többivel egyetértünk. Mármint azt, hogy szóba kell, hogy kerüljön. Igen, tessék!
Gálos Imre úr, elnök-ügyvivő, Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete:
Nem ellenkezésképpen, de azért kénytelen vagyok megjegyezni. Több más egyéb tűzoltószervezet, akikkel a szakszervezetünk együttműködési kapcsolatban van, ennek a napirendi pont tárgyalása előtt felvéve a kapcsolatot kérték, hogy ezen a fórumon is tolmácsoljuk az ő véleményüket, kérésüket, javaslatukat, amiket természetesen ők már megtettek és többek között ez volt az egyik, hogy akár a vállalati tűzoltók, az önkéntes köztestületi tűzoltóságok esetében is, tehát sokféle fenntartási formát, sokféle működő szervezetet érint, és ezért gondolják, és gondoljuk, és én magam is gondolom, hogyha egy egységes elveken működő, egységes törvény alapján szervezett feladat-végrehajtó, különböző fenntartású szervezetekről van szó, akkor ennek mint a legfőbb szakmai irányító szervezete, ahol akár a jog eszközei, akár ugye a törvényszabályozás, vagy a RUSZ módosítása, vagy pedig ennek a pénzügyi fedezetének az előteremtése, megteremtése, költségvetési támogatásnak a szorgalmazása a Belügyminisztériumra tartozik. Tehát, ezért gondoltam, hogy ezt mindenképpen itt szóvá tegyen. Természetesen, hogy a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint a szakmai felügyeletet ellátó szerv, elsődlegesen az önkormányzati tűzoltók esetében illetékes ebben a kérdésben, de mégegyszer hangsúlyozva úgy értelmezzük, hogy ez túllépi és mindenképpen a Belügyminisztériumnak az érdekeltségi hatáskörébe tartozik. Köszönöm.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Köszönöm szépen. Bárdos Judit asszonyé a szó.
Dr. Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:
Nem közvetlenül, de ide kapcsolódva. Mi legutoljára véleményeztünk egy anyagot, amely a ruházati utánpótlási illetmény mértékéről szólt. Na most, a véglegesített formát ugyan nem láttuk, azt sem láttuk a Belügyi Közlönyben, hogy kiadásra került volna, ezért a kérdésem a következő: Egyrészt mikor kerül kiadásra? A másik pedig. Tervezi-e a belügyminiszter úr, hogy valamilyen egységes időpontot meghatároz a szerveknek, - nem a május 31., az egy távlati időpont – hogy ne külön fizessék a köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak és a hivatásos állománynak, hanem mondjuk azt, hogy a választások előtt, április 15.-ig ki lesz fizetve.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Igen, valóban elfogadásra került a, többek között a ruházati utánpótlási illetmény is, hiszen egy öszvér jellegű utasítás-tervezet. Ennek a kiadmányozása folyamatban van, amikor aláírva mi visszakapjuk, akkor tudunk dátumot mondani, mert egyrészt akkor terítjük, másrészt, akkor intézkedünk a Közlönyben való megjelenésre. Én reménykedem benne, hogy egy héten belül ez napvilágot lát, hiszen ez informálisan került ki a szervekhez, hogy azért legyen mindenkinek információja, egyrészt a tárgyalások során, másrészt pedig a tervezés, vagy az elemi költségvetés előkészítése során. Mindenféleképpen egységesíteni fogja a miniszter úr az utánpótlási illetmények kifizetését. Erre most nem vagyok hivatott, hogy én választ adjak, hogy akár választások előtt, akár alatt és így tovább. Miniszteri döntést követően válik majd egyértelművé, de jegyeztem, hogy igen, ezt mindenféleképpen, hogyha nem is formálisan, de egyértelműen kell rögzíteni, hogy egységes időpontban kerüljön kifizetésre. És ez jogos fölvetés, köszönöm szépen. Egyéb vélemény? Lezárhatjuk-e a véleményeket? Igen, Fábián Ágota asszony!
Fábián Ágota asszony, főtitkár, Független Rendőr Szakszervezet:
Egy kérdés, hogy a nyári öltözettel kapcsolatos felvetést azt most mondjuk el a napirend keretében, vagy az egyebekben, hogy gondolod?
Lajtár József úr, levezető elnök:
Ezt lezárjuk, és akkor ezzel folytatjuk, hogyha szabad javasolni. Köszönöm szépen az észrevételeket. Közben volt lehetőségem arra reflektálni, amire úgy éreztem, hogy jogos, ezt mindebben mi átvezetjük. Ezt mi meg tudjuk csinálni ma, holnap kiküldjük, hogyha szabad, akár faxon, akár akkor viszont futárral. Tehát, holnap elindul. Ezt tudom fölvállalni. A RUSZ-ból elnézést, nem aláírt példány fog kimenni, az ami aláírásra le van adva, és nálunk megtalálható mezítlábas példány, és tájékoztató jelleggel. A köröztetés, ugye nem a szakmai szervezetnek a feladata, tehát nálunk az anyag valóban megtalálható, és ezt tudjuk prezentálni. Tehát, átvezetjük a szükséges és indokolt változásokat. Kiküldjük. Szabadjon azt kérni, hogy e hét végéig, tehát 1-jén 14.00 óráig kapjunk visszajelzést, hogy az átvezetések megfelelnek-e az itt elhangzottaknak, bár egyértelműek voltak és nem lehet nagy hibát elkövetni, annál is inkább, mert ezt is szeretnénk a jövő héten kiadmányozásra úgy előkészíteni, hogy…. Nem akkor három lap az egész utasítás, most sem lesz sokkal több. Bele fog a három lapba férni. Bele fog férni a kiegészítésekkel együtt. Kérem, hogy szíveskedjen mindenki átnézni, és terjesszük elő, hogy minél előbb jelenjen meg, legyen információ azért az állománynak legkésőbb február közepén arról, hogy mi várható. Kinek kell, tudjon tervezni. Ez így megfelelő? Igen. Bárdos Judit asszony.
Dr. Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:
Hát, ha a RUSZ-hoz nem tudunk érdemi észrevételt tenni, és csak tájékoztató jelleggel kapjuk meg, és ha mégis találunk mi jogászok benne valami “prücköt”, ami nem odavaló, akkor mi van, mert úgy hallom, - én szerintem már alá van írva – csak.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Kiadmányozás alatt áll, igen.
Dr. Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:
Hát, igen, hát akkor meg ha már a Belügyi Közlönyben megjelenés előtt áll, anélkül, hogy velünk bárki egyeztette volna az elmúlt 5 hónapban, akkor vajon ki sérti meg a jogalkotásról szóló törvényt? Ez csak a jegyzőkönyv számára szeretném elmondani, hogy teljesen fölösleges akkor szakszervezetekkel egyeztetve, vagy egyetértésben bármilyen jogszabályt megalkotni, ha egyáltalán nem vagyunk kíváncsiak a 9 szakszervezet véleményére.

Lajtár József úr, levezető elnök:
Tudomásul vettem. Fábián Ágota asszony?
Fábián Ágota asszony, főtitkár, Független Rendőr Szakszervezet:
Hát, ugyanezt szerettem volna mondani szó szerint, hogy abban az esetben vállalható az 1-jei határidő, hogyha a RUSZ hibátlan, észrevételtől mentes, akkor is azzal a megjegyzéssel, hogy minisztérium ismét mulasztásban van az egyeztetési kötelezettségét tekintve, amit nem nagyon értek, egy ilyen típusú normánál különösen nem. Köszönöm.
 Lajtár József úr, levezető elnök:
Megnézem, most azt tudom csak fölvállalni, hogy kinek lett kiküldve, és hogyan lett kiküldve. Ezt a Jogi Főosztály koordinálja, az egész koordinációt ő valósítja meg. Ez mind külső, mind belső koordináción többször volt ez az anyag, és mint egy 5. koordináció után került kiadmányozásra, előkészítésre nálunk. Tehát, meg kell, hogy nézzem, mert most bármit mondanék, megfelelő alapom nincs hozzá, hiszen nem rendelkezem megfelelő információval. Lezárhatom az 1. napirendet ezzel? Legyen egy átmenet az 1. napirend és az egyebek között azt javaslom, és hogy az átmenet után tartunk egy pár perc szünetet, tessék parancsolni, nyári egyenruhához kapcsolódóan, ami gond és probléma fölmerült.
Fábián Ágota asszony, főtitkár, Független Rendőr Szakszervezet:
Köszönöm szépen. Az alapprobléma az az, és ez eléggé komoly visszhangot váltott ki, hogy mi komolyan véve a belügyminiszter úr kötelezettségvállalását, hogy december 31.-ig vagy egyenruha, vagy pénz, elég széles körben ezt kommunikáltuk és az állomány egy jelentős része, akinél nem méretprobléma okozta a késedelmet, hanem a gyártó cég szállítási mulasztása, - ilyen is több helyen van – illetőleg helyben a (közbeszólás) leírom, le fogom írni. Igen. Összesítjük, éppen most érkeztek be a részanyagok. És az az eset sem kivétel ez alól, ahol a helyi rendőri szervezet mulasztotta el ezt végrehajtani. Nyilvánvalóan az állományt ez rendkívül módon foglalkoztatja. Én a tisztességes lezárás érdekében azt szeretném kérni, hogy a miniszter úr ezt vizsgáltassa ki, hogy ki mulasztott, illetőleg azt is, hogy a szakszervezetekkel “gentlemen’s agreementjét” a miniszternek ismerhette-e valamennyi rendőri vezető, mert a múltkor az hangzott el, hogy ismeri, egyes rendőri vezetők pedig úgy emlékeznek, hogy ők erről nem hallottak. Tehát, innentől fogva én tisztelettel azt szeretném kérni, hogy ezt mielőtt bármi egyéb megoldásra kényszerülnénk, próbáljuk meg egymás között tisztázni, és megállapítani, hogyha mulasztás történt, az kinek a részéről és ez hogyan orvosolható az állomány felé. Mindenképpen fontos lenne, hiszen a miniszteri szó hitelét ez hát eléggé erősen érinti, még akkor is, hogyha végül is az egyenruha előbb vagy utóbb meg lesz mindenkinél.
A másik dolog, ami a ruhával kapcsolatos probléma, ugye említettem már a téli kapcsán is, hogy kivétel nélkül mindenkit foglalkoztat az, hogy milyen módon lehet kiegészítő darabokat hozzá vásárolni. Bezárólag mondjuk a tényleges kiegészítőkig, tehát nem ruhadarabra gondolok. Azon kívül az odajutás módja és mértéke, valamint ez a használati utasítás. Én tudom, hogy erre itt részben kaptam választ, de az állomány hiteles tájékoztatása érdekében kérem szépen a munkáltatónak, vagy a beszerzést végzőknek, nem tudom kinek a feladata. Akár egy fórumon a szakszervezetekkel közösen, vagy írásban, vagy valami módon haladéktalanul ezekre a kérdésekre adja meg a választ, mert sajnálatos módon döbbenetes dolog az, hogy egy szerintünk eléggé szép, új egyenruha bevezetése környékén jelentéktelennek tűnő részletkérdések keserítik a hangulatot, ami mind elkerülhető lenne, hogyha egy kicsit több odafigyeléssel, vagy az információáramlás felgyorsításával ez egyszerre érkezett volna meg az érintett kollégákhoz. Én még egy kérdést szeretnék föltenni, mert számomra ez is kinyomozhatatlan, hogy aki most már megkapta és nem méretproblémája van, hanem minőségi kritikája az elkészített darabokra, hogy annak mi az orvoslati útja, mit kell tennie annak a kollegának, akinek mondjuk ferdén szalad a csík a nadrágjába, meg hát, most ezek ilyen jelentéktelennek tűnő problémák, de aki most új egyenruhát kapott, és ilyet kapott, az bizony nem boldog ettől. Tehát, erre is szeretnék kérni egy megoldási javaslatot a munkáltatótól. Egyben szeretném jelezni, hogy ugye már tanulva ezekből a problémákból a téli előtt próbáljunk meg ebben kooperálni, és a télit már úgy eljuttatni, hogy ilyenekkel, ilyen kérdésekre legyen már ott a válasz, hogy melyik esetben mi a megoldás. Köszönöm szépen.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Igen tessék, Bárdos Judit asszony.
Dr. Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:
Két megjegyzésem lenne, az egyik kérdés. Hát, mind a kettő kérdés, de az egyik a munkáltatóra vonatkozik, a másik pedig a munkavállalóra. Ki fizeti meg azt, hogyha a munkavállaló magára kívánja igazíttatni az egyenruháját. Tehát, neki kell a szabót fizetni, ugye jól lead egy méretet, és rosszul kapja vissza. Ez az Ágota kérdésében is elhangzott, de mondjuk nem akarja visszaküldeni, hanem magára szeretné igazíttatni. Tehát, ez pénzbe kerül. A másik pedig, ugye a szakszervezetünk jelezte december hónapban, és az egyik megyét most nevesítem is, Győr megyéből érkezett az információ, hogy megérkezett ömlesztve egy teherautóban az összes Győr megyei egyenruha, kérem szépen és azt akarták, hogy az ottani ruhások dobozolják, csomagolják és satöbbi. Mi ezt leellenőriztük. A hír igaz volt, de az ellentétje is igaz lehetett, ugye mert elképzelhető, hogy a munkáltatók kötöttek szóbeli megállapodást a szállítóval, hogy elfogadják ezt az ömlesztett szállítást. Na most, kifizeti a révészt? Mert a hivatásos állomány nem kapta meg határidejére a ruhát. A miniszter ígéretet tett, hogy aki december 31.-ig nem kapja meg a ruhát, az megkapja a ruházati költségtérítést. Ha ugye, nem ellenőrizhető, nem bizonyítható, hogy ki kivel, hogyan állapodik meg szóban, mert ezek szóbeli megállapodások, nem írásbeliek, akkor vajon ki fogja ezt fizetni, mert én szerintem lehet, hogy a Győr megyei rendőrfőkapitánynak kéne kifizetni, ha ő kötötte a szóbeli megállapodást, és ez bizonyítható, és nem adott esetben az ORFK büdzséjéből kéne ezt a pénzt leemelni.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Ezzel is egyetértek természetesen. Egyetlen egy gondolat. Ezt mondjam már így. …..(felvételhiba)
Fábián Ágota asszony, főtitkár, Független Rendőr Szakszervezet:
Elnézést kérek, én egy probléma kezelési anomáliával küzdök itt. Szóval az állományt legkevésbé sem érdekli, de ha érdekelné sem lenne számára megérthető, hogy a helyzet kialakulásában vannak mulasztók, felelősök, és egymásra mutogatnak, már bocsásson meg, hogy ezt mondom, de amikor ugye a rendőri vezetésnél reklamáljuk-e ugyanezt a kérdéskört, akkor a szállítóra való hivatkozás van, meg arra, hogy mi mindent időben megtettünk, de mégsem. Szóval én úgy gondolom, hogy ha egy ilyen helyzet van, hogy a rendőrség, határőrség, az országos katasztrófavédelem a minisztérium felügyelete alatt hajt végre egy egyenruhacserét, akkor ezeket a kérdéseket a minisztériumnak kell egyértelműen tisztázni, és olyan módon rendezni, hogy ez, (közbeszólás, nem érteni) Igen csak, hát most úgy tűnik, hogy nyitva van még mindig ez a kérdés, tehát én azért gondolom, hogy nem lesz egy egyszerű dolog ezt most itt, így elvarrni, mert biztos, hogy én nem tudom elvarrni, hiszen tömegesen jönnek a kérdések az észrevételek, a panaszok emiatt is, csak az időpont miatt is, és aztán a többi kérdés miatt is, amit említettem. Köszönöm szépen.

Lajtár József úr, levezető elnök:
Igen. Köszönöm. Tehát, mégegyszer mondom, hogy ezt tesszük. Azért van információm, mert ezt begyűjtettem én is. Ettől a fórumtól függetlenül, hogy ténylegesen mi van. Egyik oldalról a rendőrség véleményét, másik oldalról pedig mindazon információt, ami a gyártónál rendelkezésre áll. Rettentő nehéz dolog az, amikor a fölterjesztés, mondom január tizenvalahanyadika, és leírja Borsod megye, hogy neki nem szállított, na ennyit a hitelességéről a kedves fogadóinknak. Hát ott van a bizonylat, hogy mikor írta alá. (közbeszólások, nem érteni) Ő fogadta így el.
Dr. Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:
Ne haragudjon Államtitkár Úr, egyvalamit nem értek. Amikor mi megállapodtunk a belügyminiszterrel, a nyári egyenruha árában, akkor arról volt szó, hogy ez a csomagolás díját is tartalmazza. Milyen alapon anullálja bárki egy belügyminiszternek a döntését, amely arról szól, hogy az egyenruha személyre szabottan, csomagoltan érkezik. Hát, akkor tessék szíves lenni munkáltatói jogon felelősségre vonni X-et, Z-ét, és Jakabot, nem főtiszti kinevezéséhez hozzájárulni, meg aláírni, pontosan ezekben a körökben van a probléma, és akkor pedig mi lesz a vége?
 Lajtár József úr, levezető elnök:
Kérem tisztelettel, ez folyik mégegyszer mondom. Most rakjuk össze mindazt, idáig az volt a lényeg, hogy kapja meg az állomány, nem az, hogy ki mulasztott. (közbeszólások) Én javaslom, hogy ezt zárjuk le, ezen hiába bosszankodunk, ez így történt. Ez így történt. Megértve a problémákat, mi ugyanennyit bosszankodtunk, mert higgye el mindenki, hogy én még szilveszterkor ezzel foglalkoztam, hogy kimenjen mindenhová. Én javaslom, hogy tartsunk szünetet. Fél előtt 5 perccel folytassuk jó. Köszönöm szépen.
(Szünet)
Lajtár József úr, levezető elnök:
Egyebek napirendre kerül sor. Aki jelezte annak máris szót adok. Bárdos Judit asszonyé a szó.
Dr. Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:
Én nagyon örülök, hogy Janza úr is itt van, és hozzá fogom intézni az egyebekben a kérdésemet. Rendőrtiszti Főiskola 99-es évfolyam levelező tagozatos hallgatói a kérdésem a következő. Megtörtént-e az intézkedés az Oktatási Igazgatóság részéről, hogy ezen levelező tagozatos hallgatók 2002.-ben kiemelt nyelvi képzésben vegyenek részt? Hogyan biztosítják ezt a részükre? És igazából mit tesz akkor a, - és ez már nemcsak a Janza urat érintve, hanem a Belügyminisztériumot is – a Belügyminisztérium, ha a kibocsátáskor mindösszesen a 200 főből talán 10-15 ember rendelkezik majd “C” típusú szakmai vizsgával nehezített nyelvvizsgával? Köszönöm. És, hogy a hallgatók lettek-e értesítve?
Lajtár József úr, levezető elnök:
Köszönöm szépen. Javasolom, hogy egyenként szíveskedjen a munkáltatói oldal képviselője választ adni.


Dr. Janza Frigyes úr, főosztályvezető, BM Oktatási Főosztály:
Köszönöm a szót. Az elmúlt alkalommal én nagyjából felvázoltam ennek a jogi hátterét, akkor jeleztem, hogy a Kormányrendelet módosult és folyamatban van a felmérése ennek az állománynak. Elsősorban azért nyelvi felmérés, mert nem mindegy, hogy honnan hova kell őket felzárkóztatni. Jeleztem azt is, hogy a Belügyminisztérium 57 millió forintot különített el erre a célra. Ismereteim szerint a jövő hét vége felé elkészülnek azok a tervek, hogy milyen konstrukcióban hajtjuk végre ezt a felzárkóztatást. Köszönöm szépen.
 Lajtár József úr, levezető elnök:
Igen, ez természetes. Amikor elkészül, illetve megfelelő módon rendelkezésre áll minden információ, akkor egy tájékoztatást itt adunk a tisztelt jelenlévőknek. Bárdos Judit asszonyé továbbra a szó. …
Dr. Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:
Még egy megjegyzés ehhez, hogy miután mi nem tudjuk a hallgatókat tájékoztatni, ezért az a kérésünk, hogy ennek az, ezt az évfolyamot, amikor majd most beérkezik a vizsgaidőszak után, a Főiskolának kéne erről tájékoztatni, tehát nem a két szakszervezetnek kéne odaállni, hogy emberek ugyan elküldtétek hozzánk ezt a bejelentést, hanem akkor az iskola vezetésének kéne erről felvilágosítást adni.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Igen ez természetes. Fábián Ágota asszony jelentkezett.
Fábián Ágota asszony, főtitkár, Független Rendőr Szakszervezet:
Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani, az előző BÉT ülések valamelyikén ígéretet kaptunk két anyag elkészítésére, az egyik a viszonyszámmal nem rendelkező szervezetek üdülőférőhelyeinek a felülvizsgálata. Az anyag tényleg korrektül bemutatja a helyzetet, felveti azt, hogy bizonyos jogszabályok módosítására lenne szükség, vagy célszerű lenne ezt megtenni, de nem derülhet ki érthető módon az előterjesztő Meichl Géza úr írásából, hogy ez egybeesik-e a minisztérium vezetésének a szándékaival. Meg kívánja-e lépni? Ha igen, milyen határidőre? Ez lenne az első kérdés. (közbeszólás, nem érteni) Jó, mondom.
Akkor a másik, a banki költségekkel kapcsolatos dolog. Tollár úr szintén egy nagyon részletes számításokkal teli anyagot küldött ebben a kérdésben. Mint én a múltkor is jeleztem, hogy szerintünk magasabb a költség az ő számításaik szerint is éppen a duplája annak az átlagos költség, mint ami pillanatnyilag költségtérítésként a munkavállalók zsebébe kerül. Szeretném kérdezni, hogy ennek mentén tervez-e a minisztérium valamilyen lépést tenni, vagy meg kell tennünk, azt, amit mi már egyébként jeleztünk is, hogy tervbe vettük, hogy egy pertársaságban próbaperként el fogjuk ezt az ügyet indítani. Ha ezt el lehet kerülni, akkor ennek nagyon örülnénk. Köszönöm. Ez a második.
A harmadik dolog, hogy többször, több alkalommal szó esett a, sőt az egész elmúlt évnek az egyik kedvenc témája volt a 130-as Kormányrendelet ugye, ami a 140-est módosította, 1. számú melléklet, veszélyességi pótlék. Én itt már több alkalommal BÉT ülésen is felvetettem a megoldás iránti kérésünket. Azt is említettem, hogy bírósági ügyben a Belügyminisztérium hivatalosan leírta, hogy rendőrnek veszélyességi pótlék nem jár, ugye ezt a témát már 80-szor körbejártuk, csak érdemi elmozdulás a kérdésben nem történt. Annak ellenére nem történt, hogy a miniszter úr személyesen is ígéretet tett, hogy ez a megoldás napokon belül megszületik, ennek több mint egy hónapja. Ismételten kérem, hogy ebben a kérdésben a minisztérium döntsön, vagy tegye meg azt a javaslatot, ami egyébként állítólag már megvan, hogy ez a dolog, hogyan kezelhető, oldható meg.
A következő, és egyben utolsó kérdés, hogy az elmúlt alkalommal Janza úrtól tájékoztatást kaptunk a hallgatók ösztöndíjemelése helyetti konstrukciónak a gyakorló szolgálat idejére járó juttatásoknak az új rendjével kapcsolatos elképzelésekről, és azt ígérte, hogy a mai alkalommal erre valamilyen végső, vagy legalábbis a végkifejletet már körvonalazó javaslatot fog tudni tenni a tárcaközi koordinációt követően. Hogy ezzel mi a helyzet? Szeretnék rá visszakérdezni. Köszönöm.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Köszönöm szépen. Viszonyszámok vonatkozásában. Tájékoztatásul küldtük meg, ebben az esztendőben lévén, hogy az üdülési férőhelyek elosztása megtörtént, abszolút értelmetlen dolog lenne belenyúlni. Következő esztendőre vonatkozóan viszont, minthogy az anyagban is szerepel ahhoz, hogy generális változás következzen be, jogszabályokat kell anullálni, vagy módosítani. Ezt csak a következő esztendei tárgyalásokra tudjuk hitelesen azt mondani, hogy milyen elképzelés van a minisztérium vezetésének, mit kell tenni. Idén, ami lényeges, nem változik a férőhelyelosztás. Igen.
Költségek vonatkozásában. A legdurvább számítást végeztettem el a kollégákkal, hogy amikor abszolút mindenki csontra kivesz minden létező fillért és nincs kártyás vásárlás, tehát valóban nem egy kozmetikázott valami jellemzi a számításokat. A jogszabályok keretein belül kívánunk csak és kizárólag juttatást biztosítani. Ez annyit jelent, hogy nem tud elmozdulni a Belügyminisztérium a 2.000 forintos adómentes összegről.
Rendőrség veszélyességi pótlékára vonatkozóan Korbuly András kollégámat kérem meg, hogy a rendelkezésre álló információt mondja el a Személyzeti főosztályvezető meghatalmazásából és a hallgatókra engedjék meg, hogy ne kelljen visszatérni. Az anyag egy komplex módon kerül ide a BÉT elé. Kérem, hogy a következő BÉT ülések valamelyikén önálló napirendként tárgyaljuk és ne kérdésként. Úgy ítéltük, hogy nincs olyan állapotban ma, hogy ezt ide lehessen hozni, ezért nem tettük napirendre, nem került napirendre, ezt elő kell tisztességesen készíteni, hiszen kérdésről van szó.
Dr. Korbuly András úr, BÉT titkár:
Zsinka úr felhatalmazásából egyébként is szerettem volna tájékoztatni a BRDSZ, illetve az FRSZ képviselőit a rendőrség és a veszélyességi pótlék egymáshoz való viszonyáról, illetőleg a jogalkalmazói gyakorlatáról. Itt szeretnék arra emlékeztetni, hogy Zsinka úr december 20.-ai BÉT ülésen ígéretet tett arra, hogy hamarosan ez jogszabály-módosítás képében, mint a megoldáshoz vezető egyik út, meg fog jelenni. Ez meg is valósult a múlt évi 156-os számú Magyar Közlönyben kihirdetett 47/2001-es számú BM rendelettel, amely egyrészt a 11/97-es BM rendeletet, illetve egy szakaszában módosította a 20 /97-es BM rendeletet. A 49.-ik szakaszba beiktatva egy új harmadik bekezdést, és az ezt követő bekezdéseket értelemszerűen átszámozta. Ezt röviden citálnám: “A rendőrségnél nagy frekvenciás és ionizálósugárzásnak, illetőleg mérgezésnek, valamint biológiai anyag feldolgozása közben fertőzésveszélynek kitett beosztásban szolgálatot teljesítő hivatásos állományúak részére az illetménypótlékot a 2. bekezdésre is figyelemmel kell megállapítani és folyósítani.” Köszönöm szépen, egyúttal kiosztanám a jogszabályszöveg közlönyváltozatát.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Tessék, Bárdos Judit asszony.

Dr. Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:
Mi fölvetettük elnézést, és erre nem kaptunk választ, hogy a rendőrségi fogdaőrök miért nem kaphatnak veszélyességi pótlékot, amikor a bv-s fogdaőrök viszont kapnak veszélyességi pótlékot. Ez volt akkor az alapkérdésünk, hogy is, a másik mellett, hogy ezt a kettőt miért nem lehet összhangba hozni egy, mennyivel másabb feladatot teljesít egy bv-s fogdaőr, mint egy rendőr fogdaőr?
Lajtár József úr, levezető elnök:
Jövő hét közepéig írásban megválaszolja a Személyzeti Főosztály a föltett kérdést. Nincs abban a helyzetben Korbuly úr, hogy erre válaszoljon.
Dr. Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:
Én értem, de akkor ugye olyan választ kapunk, ami részünkre természetesen elfogadható.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Fábián Ágota asszony!
Fábián Ágota asszony, főtitkár, Független Rendőr Szakszervezet:
Köszönöm szépen. Sajnálattal kell megint bejelentenem, hogy e rendelet megjelenése előtt sem folytatta le a Belügyminisztérium a kötelező egyeztetést. Továbbá ennek a rendeleti szintű szabályozása, mint azt korábban kifejtettük, azért nem fogadható el a számunkra, mert a rendőrség területén működő önálló munkáltatói jogkörrel rendelkező megyei főkapitányok az előző rendeletre is, meg nyilvánvalóan erre is azt a jogos kifogást fogják említeni, hogy a belügyi rendelet alacsonyabb szintű jogszabály, mint a Kormányrendelet, és a Kormányrendelet jelenleg hatályos 1. sz. melléklete kategórikus tiltást tartalmaz. Továbbá ez a megoldás nem fedi le az egyébként a veszélyességi pótlékkal együttjáró egyéb előnyök, juttatások körét, tehát ilyen módon ezt a dolgot nem tudjuk megoldásként elégségesnek elfogadni. Köszönöm szépen.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Köszönöm szépen. Tudomásul vettem, ugyanaz vonatkozik, mint az előbb, amit Bárdos Judit asszonynak elmondtam, hogy írásban a hézagnak tűnő, hézagosnak tűnő kérdésekre Személyzeti Főosztály válaszolni fog.
Látom Zentai urat, engedjék meg, hogy fordítsak a sorrendben. Van-e olyan az egyebekben, ami a határőrségre vonatkozik, mert Tóth úrnak el kell menni pár perc múlva a következő programjára és szeretném, hogyha itt van akkor, amikor a kérdésre a válasz megfogalmazódik. Nincs. Köszönöm szépen. Zentai úré a szó.
Zentai Ferenc úr, főtitkár, Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete:
Köszönettel vettük, hogy Tollár úrék foglalkoztak a szakszervezeti oldal által most már sokszor fölvetett pénzügyi kérdéssel, tehát a bankkártya kérdésével, azonban ehhez volna néhány megjegyeznivalóm. Szeretném tudni azt, hogy milyen adatok alapján számolták ki annak idején ezt a táblázatot, a készpénzfelvételi kondíciós lista című táblázatot. A tavaly januári, a júliusi, vagy a most januári bérek alapján, mert ez ebből nem derül ki itt az illetményadatoknál, hiszen ez jelentős változást okozhat a különböző kiadásoknál. Ez az egyik kérdésem.
A másik az, hogy azt mondja a megállapítás, hogy bankkártya használatért a pénzintézetek nem számítanak fel éves díjat. Ez igaz az első évre, de a második évtől, és most már több éve folyik ez, a második évtől mindenki díjat fizet érte. Tehát, nem az OTP vonatkozásban, például én a saját példámat mondom, első évben ingyenes, második évtől 600 forint évente a kártyahasználati díj. Az például ebben nem szerepel, és az is kiadás végülis. Na most, ugyan az előbb mondottad, hogy a Belügyminisztérium nem tervez ebben lépést, de ugyanakkor kérdezem, hogy akár a közalkalmazotti törvény, akár a többi törvény vonatkozásában, hogyan kerülhető el akkor az, hogy a dolgozót hátrány ne érje, hiszen itt a Tollár úr által adott adat is 4.300 forintokat emleget, és nem 2.000 forintot, tehát akkor végül is mégis hátrányosan jár mindenki, és hozzátéve azt, hogy ez így mindenképpen törvényellenes állapot. Köszönöm szépen.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Köszönöm szépen. Nem szeretnék efölött vitát nyitni én bevallom férfiasan, tudniillik ez egy parttalan vitává válik. Itt semmi másról nincs szó, mint ez a költség jelenik meg akkor, hogyha valaki ragaszkodik ahhoz, hogy az a pénz, a pénz, ami a zsebében van, és készpénzben. Hogyha valakinek átutalással megy ez összes számlakiegyenlítése, s kártyával vásárol az üzletben, akkor természetesen kútba esik ez a számítás, mert lényegesen kedvezőbb. Gyakorlatilag ez van, ez egy Uniós elvárás, ezt akármi történik, akkor is így lesz, és én még mindig azt mondom, hogy higgye el a tisztelt munkavállalói oldal, hogy évi 2.000 forinton egy periférikus, senkit nem érdeklő parttalan vitát folytatunk. Nem ér ennyit. Nem ér ennyit. Mindenkinél ki fog alakulni az a kultúra, amely elfogadott világszerte, elfogadott Európában, és elfogadottá válik Magyarországon is, hogyan lehet a kártyát használni. Nyilvánvalóan ez olyan, hogy, egyetértek én ezzel, persze van költség. Van költség, mert ha pénzt vesz föl, kénytelen pénzt fölvenni. Eleve ott van az X tizedszázalék, amit ki kell fizetni, vagy %. Ha nincs más költség, akkor ott van a kártya cseréjének a költsége. Nyilvánvalóan egyfajta költség. Tehát, kérném tisztelettel gyakorlatilag mindenhol így van, hogyha megemelik a telefonköltséget azért, mert, akkor mindenki tudomásul veszi, hogy van benne egy olyan költségtényező, amiért nem kap szolgáltatást. Itt viszont a szolgáltatásért fizet, azért, hogy nem kell bemenni, és sehol nem számoljuk ki, azt, hogy van egy kényelmesebb vásárlási pénzfelhasználási lehetőség. Elfogadom ezeket az érveket, mondom persze, hogy elfogadom, én is ugyanúgy kártyával vásárolok, én is ugyanúgy bankszámlára kapom a fizetésem. És gyakorlatilag mindenki tudja, hogy ez milyen kiadással, meg milyen kedvezménnyel jár. Van egy olyan sor, olyan kedvezmény, ami azért megfizethetetlen, hogy nem kell a postán sorba állni 20-30 percet, hogy a “hétszentségtelen” csekkek be legyenek fizetni. Ez is egyfajta szolgáltatás, csak ezt nem mérjük. Ebben, mégegyszer mondom, hogy igaza van mindenkinek. Nem cáfolom az igazát. Nem véletlen, hogy a legdurvább számítást végeztettem el, hogy fölveszi két alkalommal a teljes létező fizetését. Hiszen erről szólt. Miről szól egyébként a számítás. A 2002-es átlagfizetésekről szól. A számított átlagokról.
Zentai Ferenc úr, főtitkár, Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete:
Csak egy mondatot tennék hozzá, hogy akkor, amikor 9.000 közalkalmazottnál 37.000 körül van a nettó pénz, akkor bizony számít a 2.000 forint is, vagy 3.000 forint is. Köszönöm szépen.
(közbeszólás, nem érteni)
Lajtár József úr, levezető elnök:
Juditka parancsoljon!


Dr. Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:
Csak ehhez egy megjegyzés, és nem bántásképpen mondom, de Magyarországon nem lehet meglenni készpénz nélkül, még akkor se, ha nem akarok készpénzzel fizetni. Hiszen itt is a parkolásért, a parkolóóráktól kezdve mindenhol pénzforgalom van. De, ugyanaz, a ha elmegyek Luxemburgba az Európa Központba, ott az önkiszolgáló étterembe nem fogadják el a kártyákat, hanem készpénzzel kell fizetni. Tehát, gyakorlatilag ne azt mondjuk ki, hogy ne legyen készpénzforgalom, és egye meg a fene mindenki kártyázzon, hanem azt kell kimondani, hogy a Belügyminisztérium 2.000 forintot fizet, és pont. Itt a vége.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Elnézést, erről szólt a történet. A többi az már egy polémia volt. Azért mondtam, hogy vitatkozhatunk, mert persze. Persze, hát az is kérdés, hogy mennyi az a készpénz, aminek az embernél lenni kell, és akkor lehet, hogy kijönne 2.000 forintra. Számolás kérdése, de nem akartunk ilyet tenni. Nem. Mi a legdurvábbat mutattuk be, hogy bizony, hát látjuk. Lekérdeztünk tőlük statisztikát, ami nem a mi statisztikánk, hiszen nem tudja leválogatni a pénzintézet, hogy mi a mi statisztikánk, hogy mi a magyar fogyasztói átlag. És legalább felét mindenki készpénzben kiveszi, a bizonyos réteget figyelembevéve. Tehát, fizetést tekintve rétegezve. Bizonyos réteget alapulvéve kiveszi legalább felét. S ezek elsősorban kis fizetésűek. Gálos úr!
Gálos Imre úr, elnök-ügyvivő, Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete:
Köszönöm Helyettes Államtitkár Úr! Január 14.-én BÉT ülésen egyeztünk meg az idei évi üdültetés keretszámairól és a térítési díjakról. Akkor kaptunk egy ígéretet, hogy úgy lesz közzétéve az üdülési lehetőség, hogy az valamennyi szolgálati hely számára elérhető legyen. Igaz, hogy csak két hét telt el. Tehát, nem sürgetésképpen vetem fel ezt a gondolatot, csupán érdeklődöm, hogy mikor várható, és hogyan, milyen formában, hogy ez valóban valamennyi szolgálati helyre eljusson. Egyébként elég nagy az érdeklődés a tűzoltó kollégák körében. Főleg most azok után, hogy hát mi közzétettük a tárgyalásnak az eredményét, és azt, hogy tulajdonképpen lényegesen nem emelkedtek meg idén az üdülési térítési díjak.
Másik észrevételem, az elsődlegesen a munkavállalói oldalon lévő érdekvédelmi szervezetet vezető kollégákat tájékoztatom, hogy a tegnapi nap folyamán miniszter úrtól kaptunk egy nagyon jó hangulatú és bíztató levelet, miszerint február 14.-én 10.00 órára miniszter úr a HTFSZ vezetőit egy egyeztető tárgyalásra várja, ahol a meglévő gondok kerülnek terítékre. Köszönjük a meghívást, írásban előre el fogjuk küldeni, hogy kellő felkészülési idő álljon rendelkezésre és megfelelően tudjunk érdemben beszélni róla. Egyet mindenképpen szeretnék jelezni, most Államtitkár Úr rajtad keresztül, amit természetesen írásban is meg fogunk tenni, hogy az alapkérdésben, ami jelenlegi most “hála Istennek” ilyen elcsitult konfliktusnak az alapját és a legfőbb gondját képezi, a 133-as Kormányrendelet, ez nem tűzoltói téma, nem elsődlegesen tűzoltói téma, hanem valamennyi fegyveres rendvédelmi szerv hivatásos állományát, illetve elsődlegesen itt a Belügyminisztérium állományát érinti. Tehát, ezt mindenképpen úgy fogjuk jelezni, hogy az érintett szakszervezetekkel együttesen kerüljön ez megbeszélésre. Természetesen a speciális tűzoltó gondokat azt készek és hajlandók vagyunk minden további nélkül, bármilyen formában, és bármikor egyeztetni.
Ehhez kapcsolódóan szintén jelzem, mint ahogy a Független Rendőr Szakszervezet részéről Fábián Ágota asszony jelezte, hogy ez a bizonyos 47-es belügyminiszteri rendelet megjelenése ez rögtön itt most első hallásra és első végigfutásra aggályos, amivel szemben, tehát a HTFSZ képviseletében szintén az ellenvéleményemet és az ellenkezésemet fejtem ki.
Végezetül tegnap előtt kaptunk egy anyagot, a Belügyminisztérium Jogi Főosztályától, ez pontosan, azt hiszem, 188, 187. oldalból áll az Európai Szociális Karta Kormány által történő előterjesztésére, ennek a tervezetére véleménykérés. Két alapvető gondot szeretnék szóvá tenni. Az egyik az, hogy egy ilyen nagy horderejű, jelentőségű anyag, ami ilyen nagy mennyiség erre a véleményezési idő rendkívül rövid. Január 25.-én 10.00 óra volt a határidő. Természetesen erre választ nem küldtünk, majd meglesz a válaszadás is. Tekintettel arra, hogy egy olyan anyagról van szó, amihez….
(kazettacsere)
… melyek azok a fő elgondolások, amelyeket a Belügyminisztérium képvisel a szervek és nem utolsó sorban a munkavállalók vonatkozásában.
Azt még szeretném előjáróban bejelenteni és tájékoztatni, hogy végigfutva ezen az anyagon, rögtön az első megállapítás az, hogy nagyon sok sajnálatos módon valótlan állítást tartalmaz. És ennek a valótlan állításnak dokumentumokkal alátámasztva a véleményünket közzé fogjuk tenni. Köszönöm.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Köszönöm szépen. Egy kérdésre kell válaszolni az üdülés közzétételre. Ugyanaz vonatkozik rá, mint az összes többire, ez egy csomagban ment be a miniszter úrhoz. Amikor aláírásra kerül, akkor közzé fogjuk tenni. Ez vélhetően a következő héten meg fog történni, és körülbelül február közepéig Közlönyben meg fog jelenni. Tovább! Tessék parancsolni! Nincs? Bocsánat Bárdos Judit asszony jelentkezett. Tessék parancsolni!
Dr. Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:
Tudom, hogy nem tud most választ adni a kérdésemre, de az a kérésem, hogy mi meg csak itt tudjuk a választ majd megkapni, ha Ön kötelezi rá a túloldalt, hogy megadják. Tehát, a kérdésünk a következő. Szeretnénk végre kimutatást kapni arról, hogy mely szerveknél dolgoznak közhasznú munkások? Hány fő, és milyen munkakörben, illetve hol dolgoznak polgári szolgálatot teljesítők? Ugye, kvázi kiskatonák. Ezt mi magunktól megtalálni nem tudjuk. Vannak tippjeink, de mondjuk ezt ne kérdezze most tőlem, és ezt szeretnénk hivatalosan megkapni.
A másik pedig, hogy jelezte Tollár úr, a két úr azért ül itt velünk szemben, hogy az állami támogatás elosztására majd egy együttműködési megállapodást kell kötni, ezért a tervezetet, ha majd megkapjuk, akkor tudunk rá reagálni.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Február 15. alkalmas a közhasznú munkások és polgári szolgálatot teljesítők? Köszönöm. Erre intézkedem. Azt pedig majd külön lesz az értekezlet után, ami a megállapodásra vonatkozik. Egyéb van-e az egyebekben? Tessék, Janza úr!
Dr. Janza Frigyes úr, főosztályvezető, BM Oktatási Főosztály:
Szeretnék néhány szót szólni az ösztöndíjjal kapcsolatban, természetesen abban az összefüggésben, hogy Államtitkár Úr ezt fölvetette, csak nem szeretnék olyan benyomást kelteni a munkavállalói oldalból, hogy valamifajta hanyagság, vagy elő nem készítettség miatt nem tudunk pontos dolgokat mondani. A magyarázat a következő. Az Oktatási Minisztérium köröztet egy jogszabály-tervezetet az iskolarendszerű szakképzésben résztvevő tanulók juttatásairól. Tehát, itt egyszerűen arról van szó, hogy az állami szabályozási rendszert be kell várnunk. Ez 2002. január 31.-e, ha a tervek szerint hatályba lépteti és még közlönyben nem jelent meg. Ebben vannak olyan kitételek, amelyek pont abban a sávban vannak, amit a szakszervezetek kértek, tehát nyilvánvaló, hogy ezt követően tudjuk a saját speciális szabályainkat megalkotni, ha a generális állami szabály megjelenik. E tárgyban február közepe táján tervezzük a Szakközépiskolai Bizottság összehívását, illetve a szakszervezeti Egyeztető Albizottság összehívását, és ezt követően tudjuk előterjeszteni Államtitkár Úrnak az erre vonatkozó javaslatainkat. Addig egy kérésem lenne a szakszervezetekhez. Legyenek szívesek mérlegelni, amit múltkor jeleztem, hogy a Pénzügyminisztérium az OM-BM együttes jogkörét meghaladónak minősíti a gyermekekkel rendelkező tanulók ellátását, megítélésük szerint ezt törvényben kell szabályozni. Egyetértek ezzel. Viszont kijött egy új rendelkezés, ezt ajánlom figyelmükbe, hogy a családi támogatások rendszerében egyedülállónak kell tekinteni … a közoktatási intézmény tanulóját, és ez esetben magasabb összegű családi pótlék jár nekik. Tehát, én azt hiszem, hogy ezzel az állami támogatási rendszer kiváltja azt a problémát, amit mi jeleztünk. Lesznek szívesek ezt megvizsgálni, és ha úgy ítélik meg, hogy ez elégséges a céljaik eléréséhez, akkor örömmel vennénk, ha elállnának ettől a javaslattól. Köszönöm szépen.
Lajtár József úr, levezető elnök:
Köszönöm szépen. Egyéb az egyebeken belül? Ebben az esetben megköszönöm, mint a munkavállalói, mind a munkáltatói oldalnak a fölkészülést, a közreműködést. Az ígért anyagokat és pontosításokkal átvezetett anyagokat megküldjük, és ezt követően a véglegezése mindennek aláírásra készen megtörténik. Kérem a tisztelt munkavállalói oldalt, hogy szíveskedjék majd a megállapodások megbeszélése miatt az értekezlet után, az Érdekegyeztető Tanács ülése után helyben maradni. A két kolléga ki fogja osztani az anyagot, ami kell a továbblépéshez. Az összes többi tennivalót itt meg fogják beszélni. És még egy kötelességem van, az hogy jó étvágyat kívánjak ezt követően a jó ebédhez. Köszönöm szépen a megjelenést, a mai értekezletet bezárom.
Budapest. 2002. február 5.
Dr. Korbuly András
  titkár


Legépelte: Tóth Zoltánné

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 15:15
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75