Kezdölap arrow Hírek arrow A Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom közleménye
A Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom közleménye
2011. December 15.

Sürgõs jogi megbeszélésen vett részt az egyesület elnöksége

2011.12.14. 23:41

A Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom elnöksége 2011. december 14-én 14.00 órától sürgõs jogi megbeszélésen vett részt a dr. Bárándy és Társai Ügyvédi Irodában.

A megbeszélésen a strasbourgi székhelyû Emberi Jogok Európai Bíróságához benyújtandó perkérelmek jogi és szervezési teendõit pontosítottuk.

A rendkívüli találkozó aktualitását az adta, hogy az Alkotmánybíróság eljárását újra szabályzó törvény szakmai áttanulmányozásának értékelése azt jelzi, valamint e hivatkozott törvényhez tartozó alkotmányjogi panasz lehetséges hatásai azt hozhatják, továbbá e törvénytõl részben vagy kevésbé függõen, olyan bizalmas információk jutottak el egyesületünk vezetõségéhez, amelyek egyértelmûen a 2012. január 01. nap után, Strasbourgba beadott egyéni felperesi kérelmek eredményességét kívánják nemzeti jogszabály(ok) hatálybalépésével - idõben és végsõ döntésében - aláásni, nehezíteni.

Az elmúlt idõszakban tapasztalható, akár rendszeres heti, pénteki napokon történõ alkotmánymódosítási törvénykezés és egyéb jelentõs szociális, társadalombiztosítási és gazdasági jellegû törvények naponta történõ át,- és megszavazása rendkívüli helyzeteket teremtett, teremt ma is, s a jövõben további bizonytalanságot és károkat fog okozni a jelenleg szolgálati nyugdíjas bajtársainknak, természetesen egyesületünknek is.

dr. Bárándy Péter ügyvéd úr és az ügyvédi irodától az egyesületünk részére a nemzetközi perekhez biztosított Európa-jogi szakjogász ügyvéd 2011. december 14. napi útmutatása alapján, az egyesületünk által 2011. november 27-n kiadott Cselekvési és ütemterv – az ütemtervben benne foglalt változtatási lehetõség alapján- az alábbiak szerint módosul:

1. A korábban megnevezett dokumentumokon kívül szükséges lesz egy egyszerûsített perkérelemi lap nyomtatvány egyszerû alapadatokkal történõ kitöltése és saját kezû aláírására (néhány perces munka csupán).Az egyszerûsített perkérelmi lapot minden tagunk részére elektronikusan megküldjük a kitöltési útmutatóval együtt, illetve régiós és megyei szervezõ bajtársainknál elérhetõ lesz azoknak, akik nem rendelkeznek e-mail elérhetõséggel. Ezt az egyszerûsített (egy lapos) perkérelmi lapot 2011. december 16-n délután, este tudjuk elektronikusan megküldeni letöltési célra bajtársainknak.

2. Az egyszerûsített perkérelmi lapot (eredeti aláírással egy példányban) a megyei szintekre lebontott gyûjtõhelyeken a felelõs bajtársaink veszik át 2011.december 22. napig.

3. A tagjainktól összegyûjtött egyszerûsített perkérelmi lapot egyesületünk elnöksége 2011. december 27-én elsõbbségi, ajánlott és tértivevénnyel úgy adja fel egy nyugat-európai országból, postán, hogy az biztosan beérkezzen a címzetthez Strasbourgba, az év utolsó napjáig. A továbbiakban a Strasbourgból visszaérkezõ levelek – függetlenül, hogy milyen nyelvûek azok- és a késõbbi levélre vonatkozó azonosító vonalkódoknak Budapestre kell érkezniük (postafiókra), ahol az ügyvédi iroda a folyamatos jogi-képviselõi felhatalmazással továbbra is biztosítja a pergondozást és perképviseletet, az egyéni felperes tagunknak erre nincs gondja.

Ezt követõen a bajtársainktól begyûjtött, korábban közzé tett dokumentumok alapján és ezek csatolásával elkészítjük részletes perkérelmet, majd azokat idõben eljuttatjuk Strasbourgba, az ügyvédi iroda pedig folyamatosan biztosítja a pergondozást és perképviseletet, az egyéni felperes tagunknak erre sincs gondja.

Figyelemfelhívás egyesületi bajtársainknak:

1. Kérjük, hogy senki ne postázgasson semmilyen perkérelmet Magyarországon és Magyarországról, hiszen ennek - elsõbbségi, ajánlott és tértivevénnyel- néhány ezer forintos költsége is van (nem olcsó) és az ünnepek elõtt, között „bizonytalanná válhat” a küldemény sorsa… Ne feledjük el, hogy a következõ, részletes és mellékletekkel felhizlalt, nagy alakú és „nehéz súlyú”perkérelem minõsített postai feladása, már itt Magyarországon is,több ezer forintba kerül, nem beszélve a további válaszlevelekrõl…

A Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom féléves tagdíja azért annyi, amennyi, hogy a külföldi levezgetési költségeket és az ügyvédi (szakmai) költségeket is biztosan fedezni tudja. Ezek a feladatok az egyesület vezetõségét terhelik!

2. Kérjük, hogy a jövõben is készüljön fel minden tagunk arra, hogy a szolgálati járandósággal kapcsolatos jogszabályok egyik napról a másik napra történõ hatalmi módosítása, átértelmezése miatt elõfordulhat, hogy a változó körülményekre való reagálásra csupán néhány napunk, hetünk marad. A magánnyugdíjpénztárral kapcsolatos, a kiegészítõ tevékenységgel kapcsolatos, luxemburgi beadvánnyal kapcsolatos, a szolgálatellátással összefüggõ egészségkárosodás mulasztásos törvénytelenségével kapcsolatos, a csökkentett szolgálati nyugdíjakkal összefüggõ 1,5 minimálbér alatti 16%-os adóztatásával kapcsolatos, a szolgálati járandóságban részesülõk „utólagos bûncselekményi ellenõrzésével „ és havi rendszeres bûnügyi  ellenõrzésével kapcsolatos, a  szolgálati járandóságban részesülõk „feketemunkájával” kapcsolatos negatív diszkriminációs törvénykezések mind-mind egy-egy próbapert, pertársasági keresetet és kártérítési hazai pereket és egyéni felperesi nemzetközi pereket jelentenek. S a végén, a jogellenesség megállapítása után természetesen a törvénytelenségek okozóival szemben a Hágai Nemzetközi Büntetõbíróságnál is el kell járnunk.

3. Kérjük, senki ne idegeskedjen többet a perekkel kapcsolatosan, mint amennyit érdemes. A mai hatalom még nem használta ki az összes törvény adta lehetõségeit a szolgálati járandóság folyósításával és megállapításával kapcsolatosan, hátra van még a feketeleves! A számunkra rossz törvény is törvény, azt az állam végrehajtatja, sõt bármikor úgy szabályozhatja a jogorvoslati fórumokat, hogy azok egyik napról a másikra kapukat zárnak be elõttünk.

4. Kérjük, gondoljon arra mindenki, hogy bármilyen per elején is legyünk, nagyon fontos az alaposság és szakszerûség. Általában az elkapkodott, elnagyolt jogi alapok mellett a formai hibák is végzetesek a bajtársaink kereseteire. Az egyesület elnöksége és a velünk együttmûködõ ügyvédi iroda a perek számunkra kedvezõ végsõ döntéséért dolgoznak, nem pedig a perek megindításáért összefüggõ csinnadrattákért, így minden más szervezettõl eltérõ jogi-szakmai utat is bejárhatunk a sikerért. Természetesen a változó jogi környezetre reagálni szükséges a siker érdekében, még ha ez korábbi terveinket fel is boríthatja, kis részben vagy nagy részben módosítja is.

Az biztos, hogy társadalmi szervezetek és alulról szervezõdõ érdekvédelmi egyesületek vívják csatáikat szegényesen és intézményi háttér nélkül a hatalom ellenében, míg a szolgálati nyugdíjasok gondozásáért, érdekeinek megvédésére államilag pénzelt felelõs állami intézmények és testületek segítséget nem adnak, de még tájékoztatást sem. A régi parancsnoki, vezetõi gárda hangja sem hallatszik biztatásként vagy szolidaritásként.

5. Kérjük, hogy ha bármely önkéntes munkatársunk, szervezõ bajtársunk, tagunk bármilyen okból elfáradt, elfárad, nem tud vállalni tovább társadalmi munkát a peres ügyekkel kapcsolatos elõkészítõ munkában, vagy más utat kíván választani, írja le, jelezze az egyesület elnökségének.

6. Kérjük, vigyázzunk egymásra! A 2011. évi végi és az elõttünk álló néhány évben több egyéni és pertársasági keresetet kell indítanunk. Az ezzel összefüggõ idegi terhelések fokozódni fognak! Anyagi-pénzügyi körülményeink, az egészségünkkel együtt fogyatkozni fognak. Ettõl függetlenül õrizzük meg katonás tartásunkat, erényeinket, bátorságunkat, a szükséges testi egészségünket, bölcsességünket és bajtársi tiszteletünket!

Végére ismételt, emlékeztetõ feladat:

A korábban megnevezett dokumentumokon kívül szükséges lesz egy egyszerûsített perkérelemi lap nyomtatvány egyszerû alapadatokkal történõ kitöltése és saját kezû aláírására (néhány perces munka csupán). Az egyszerûsített perkérelmi lapot minden tagunk részére elektronikusan megküldjük a kitöltési útmutatóval együtt, illetve régiós és megyei szervezõ bajtársainknál elérhetõ lesz azoknak, akik nem rendelkeznek e-mail elérhetõséggel. Ezt az egyszerûsített (egy lapos) perkérelmi lapot 2011. december 16-n délután, este tudjuk elektronikusan megküldeni letöltési célra bajtársainknak.

Az egyszerûsített perkérelmi lapot (eredeti aláírással egy példányban) a megyei szintekre lebontott gyûjtõhelyeken a felelõs bajtársaink veszik át 2011.december 22. napig.

Szolgálat és Becsület

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 14:32
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1138
Linkek: 75