Kezdölap arrow Hírek arrow A Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom közleménye
A Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom közleménye
2011. December 15.

Sürgős jogi megbeszélésen vett részt az egyesület elnöksége

2011.12.14. 23:41

A Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom elnöksége 2011. december 14-én 14.00 órától sürgős jogi megbeszélésen vett részt a dr. Bárándy és Társai Ügyvédi Irodában.

A megbeszélésen a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához benyújtandó perkérelmek jogi és szervezési teendőit pontosítottuk.

A rendkívüli találkozó aktualitását az adta, hogy az Alkotmánybíróság eljárását újra szabályzó törvény szakmai áttanulmányozásának értékelése azt jelzi, valamint e hivatkozott törvényhez tartozó alkotmányjogi panasz lehetséges hatásai azt hozhatják, továbbá e törvénytől részben vagy kevésbé függően, olyan bizalmas információk jutottak el egyesületünk vezetőségéhez, amelyek egyértelműen a 2012. január 01. nap után, Strasbourgba beadott egyéni felperesi kérelmek eredményességét kívánják nemzeti jogszabály(ok) hatálybalépésével - időben és végső döntésében - aláásni, nehezíteni.

Az elmúlt időszakban tapasztalható, akár rendszeres heti, pénteki napokon történő alkotmánymódosítási törvénykezés és egyéb jelentős szociális, társadalombiztosítási és gazdasági jellegű törvények naponta történő át,- és megszavazása rendkívüli helyzeteket teremtett, teremt ma is, s a jövőben további bizonytalanságot és károkat fog okozni a jelenleg szolgálati nyugdíjas bajtársainknak, természetesen egyesületünknek is.

dr. Bárándy Péter ügyvéd úr és az ügyvédi irodától az egyesületünk részére a nemzetközi perekhez biztosított Európa-jogi szakjogász ügyvéd 2011. december 14. napi útmutatása alapján, az egyesületünk által 2011. november 27-n kiadott Cselekvési és ütemterv – az ütemtervben benne foglalt változtatási lehetőség alapján- az alábbiak szerint módosul:

1. A korábban megnevezett dokumentumokon kívül szükséges lesz egy egyszerűsített perkérelemi lap nyomtatvány egyszerű alapadatokkal történő kitöltése és saját kezű aláírására (néhány perces munka csupán).Az egyszerűsített perkérelmi lapot minden tagunk részére elektronikusan megküldjük a kitöltési útmutatóval együtt, illetve régiós és megyei szervező bajtársainknál elérhető lesz azoknak, akik nem rendelkeznek e-mail elérhetőséggel. Ezt az egyszerűsített (egy lapos) perkérelmi lapot 2011. december 16-n délután, este tudjuk elektronikusan megküldeni letöltési célra bajtársainknak.

2. Az egyszerűsített perkérelmi lapot (eredeti aláírással egy példányban) a megyei szintekre lebontott gyűjtőhelyeken a felelős bajtársaink veszik át 2011.december 22. napig.

3. A tagjainktól összegyűjtött egyszerűsített perkérelmi lapot egyesületünk elnöksége 2011. december 27-én elsőbbségi, ajánlott és tértivevénnyel úgy adja fel egy nyugat-európai országból, postán, hogy az biztosan beérkezzen a címzetthez Strasbourgba, az év utolsó napjáig. A továbbiakban a Strasbourgból visszaérkező levelek – függetlenül, hogy milyen nyelvűek azok- és a későbbi levélre vonatkozó azonosító vonalkódoknak Budapestre kell érkezniük (postafiókra), ahol az ügyvédi iroda a folyamatos jogi-képviselői felhatalmazással továbbra is biztosítja a pergondozást és perképviseletet, az egyéni felperes tagunknak erre nincs gondja.

Ezt követően a bajtársainktól begyűjtött, korábban közzé tett dokumentumok alapján és ezek csatolásával elkészítjük részletes perkérelmet, majd azokat időben eljuttatjuk Strasbourgba, az ügyvédi iroda pedig folyamatosan biztosítja a pergondozást és perképviseletet, az egyéni felperes tagunknak erre sincs gondja.

Figyelemfelhívás egyesületi bajtársainknak:

1. Kérjük, hogy senki ne postázgasson semmilyen perkérelmet Magyarországon és Magyarországról, hiszen ennek - elsőbbségi, ajánlott és tértivevénnyel- néhány ezer forintos költsége is van (nem olcsó) és az ünnepek előtt, között „bizonytalanná válhat” a küldemény sorsa… Ne feledjük el, hogy a következő, részletes és mellékletekkel felhizlalt, nagy alakú és „nehéz súlyú”perkérelem minősített postai feladása, már itt Magyarországon is,több ezer forintba kerül, nem beszélve a további válaszlevelekről…

A Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom féléves tagdíja azért annyi, amennyi, hogy a külföldi levezgetési költségeket és az ügyvédi (szakmai) költségeket is biztosan fedezni tudja. Ezek a feladatok az egyesület vezetőségét terhelik!

2. Kérjük, hogy a jövőben is készüljön fel minden tagunk arra, hogy a szolgálati járandósággal kapcsolatos jogszabályok egyik napról a másik napra történő hatalmi módosítása, átértelmezése miatt előfordulhat, hogy a változó körülményekre való reagálásra csupán néhány napunk, hetünk marad. A magánnyugdíjpénztárral kapcsolatos, a kiegészítő tevékenységgel kapcsolatos, luxemburgi beadvánnyal kapcsolatos, a szolgálatellátással összefüggő egészségkárosodás mulasztásos törvénytelenségével kapcsolatos, a csökkentett szolgálati nyugdíjakkal összefüggő 1,5 minimálbér alatti 16%-os adóztatásával kapcsolatos, a szolgálati járandóságban részesülők „utólagos bűncselekményi ellenőrzésével „ és havi rendszeres bűnügyi  ellenőrzésével kapcsolatos, a  szolgálati járandóságban részesülők „feketemunkájával” kapcsolatos negatív diszkriminációs törvénykezések mind-mind egy-egy próbapert, pertársasági keresetet és kártérítési hazai pereket és egyéni felperesi nemzetközi pereket jelentenek. S a végén, a jogellenesség megállapítása után természetesen a törvénytelenségek okozóival szemben a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróságnál is el kell járnunk.

3. Kérjük, senki ne idegeskedjen többet a perekkel kapcsolatosan, mint amennyit érdemes. A mai hatalom még nem használta ki az összes törvény adta lehetőségeit a szolgálati járandóság folyósításával és megállapításával kapcsolatosan, hátra van még a feketeleves! A számunkra rossz törvény is törvény, azt az állam végrehajtatja, sőt bármikor úgy szabályozhatja a jogorvoslati fórumokat, hogy azok egyik napról a másikra kapukat zárnak be előttünk.

4. Kérjük, gondoljon arra mindenki, hogy bármilyen per elején is legyünk, nagyon fontos az alaposság és szakszerűség. Általában az elkapkodott, elnagyolt jogi alapok mellett a formai hibák is végzetesek a bajtársaink kereseteire. Az egyesület elnöksége és a velünk együttműködő ügyvédi iroda a perek számunkra kedvező végső döntéséért dolgoznak, nem pedig a perek megindításáért összefüggő csinnadrattákért, így minden más szervezettől eltérő jogi-szakmai utat is bejárhatunk a sikerért. Természetesen a változó jogi környezetre reagálni szükséges a siker érdekében, még ha ez korábbi terveinket fel is boríthatja, kis részben vagy nagy részben módosítja is.

Az biztos, hogy társadalmi szervezetek és alulról szerveződő érdekvédelmi egyesületek vívják csatáikat szegényesen és intézményi háttér nélkül a hatalom ellenében, míg a szolgálati nyugdíjasok gondozásáért, érdekeinek megvédésére államilag pénzelt felelős állami intézmények és testületek segítséget nem adnak, de még tájékoztatást sem. A régi parancsnoki, vezetői gárda hangja sem hallatszik biztatásként vagy szolidaritásként.

5. Kérjük, hogy ha bármely önkéntes munkatársunk, szervező bajtársunk, tagunk bármilyen okból elfáradt, elfárad, nem tud vállalni tovább társadalmi munkát a peres ügyekkel kapcsolatos előkészítő munkában, vagy más utat kíván választani, írja le, jelezze az egyesület elnökségének.

6. Kérjük, vigyázzunk egymásra! A 2011. évi végi és az előttünk álló néhány évben több egyéni és pertársasági keresetet kell indítanunk. Az ezzel összefüggő idegi terhelések fokozódni fognak! Anyagi-pénzügyi körülményeink, az egészségünkkel együtt fogyatkozni fognak. Ettől függetlenül őrizzük meg katonás tartásunkat, erényeinket, bátorságunkat, a szükséges testi egészségünket, bölcsességünket és bajtársi tiszteletünket!

Végére ismételt, emlékeztető feladat:

A korábban megnevezett dokumentumokon kívül szükséges lesz egy egyszerűsített perkérelemi lap nyomtatvány egyszerű alapadatokkal történő kitöltése és saját kezű aláírására (néhány perces munka csupán). Az egyszerűsített perkérelmi lapot minden tagunk részére elektronikusan megküldjük a kitöltési útmutatóval együtt, illetve régiós és megyei szervező bajtársainknál elérhető lesz azoknak, akik nem rendelkeznek e-mail elérhetőséggel. Ezt az egyszerűsített (egy lapos) perkérelmi lapot 2011. december 16-n délután, este tudjuk elektronikusan megküldeni letöltési célra bajtársainknak.

Az egyszerűsített perkérelmi lapot (eredeti aláírással egy példányban) a megyei szintekre lebontott gyűjtőhelyeken a felelős bajtársaink veszik át 2011.december 22. napig.

Szolgálat és Becsület

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 18:45
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75