Kezdölap arrow KÉT arrow KÉT ülés 2011. 11. 21.
KÉT ülés 2011. 11. 21.
2011. December 13.
EMLÉKEZTETŐ

Felvéve a BM OKF Kistanácstermében 2011. 11. 21-én, 10 00-kor megtartott KÉT ülésről, hangfelvételről.

Jelen vannak:

Terjéki László (BRDSZ) tűzoltó és katasztrófavédelmi tagozatvezető
Szluka Ferenc (BRDSZ)
Pintér Mihály (BRDSZ)
Dr. Bárdos Judit (BRDSZ) főtitkár
Zentai Ferenc (KDSZ) főtitkár
Nagy Gábor (HTFSZ) gazd. alelnök
Dr. Ese Ferenc (HTFSZ) jogtanácsos
Andráska Attila (HTFSZ) ügyvivő
Kiss József (FTSZ) elnök
Nagy Gábor (FTSZ)
Talabér Zoltán (PVDÉSZ) elnök

Dobson Tibor tű. dandártábornok hivatalvezető
Olaszné Nagy Edit korm.t. jegyzőkönyvvezető
Dobson Tibor: Megkérdezi a megjelenteket, hogy hozzájárulnak-e a hangfelvétel készítéséhez.

A felvétel készítéséhez hozzájárulnak az érdekképviseleti szervek képviselői.

Dobson Tibor: Köszönti a megjelenteket és megnyitja a KÉT ülést. Mindenki megkapta-e a feltett kérdésekre a szakterületek által készített összesített válaszokat?

Mindenki rendelkezik vele.

Napirend előtt tájékoztatást ad, a mai napon végrehajtásra kerülő országos értesítési és törzsvezetési, valamint országos lakossági riasztó és tájékoztató próbával egybekötött országos polgári védelmi mozgósítási gyakorlatról.

Dobson Tibor
: Ez érintette a szervezet teljes személyi állományát. A katasztrófavédelem és a tűzoltóság állományát ma hajnalban ¼ 4-kor riasztották.  Az operatív törzsek koordinációs feladatokat látnak el, a média bevonásával kommunikációs gyakorlatra, valamint sziréna próbára kerül sor. Ma este 19 óráig tart ez a feladat. Majd 12.000 főt, a lakosság részéről pedig majd 13.000 embert érint országosan. Véradásra is lehetőség lesz.

Dobson Tibor: Ma nem sorakoztattam fel a kollegákat, a kérdések megválaszolásához. Amennyiben az OKF hatáskörén belül tudok rá válaszolni, akkor ezt most megteszem.  Ha a válasz a hatáskörömön kívül esik, akkor azt a legközelebbi RÉF-en lehet felvetni.
Javaslata alapján a 22. és 23. napirendi pont megtárgyalására kerül sor.

23. napirendi pont: A katasztrófavédelem szervezeti átalakulása következtében a KÉT 2012-es működésének, új szervezetének és feladatainak előkészítése. (HTFSZ)
Nem terveztünk itt az OKF-en belül semmiféle átalakítását az Érdekegyeztető Tanácsnak. Ez nem része a szervezet átalakításának semmilyen szempontból. Azt tudom, hogy van törvénytervezet a jövőre nézve az érdekegyeztetés formájára vonatkozóan. Erről volt szó a Belügyminisztériumban, ehhez az OKF mint munkáltató részéről hozzáfűzni semmit nem tudok. Amíg jogszabályi változás nem következik be, az OKF a jelenleg érvényes, hatályos jogszabályok alapján fogja tartani az érdekegyeztetést és fog eljárni és biztosítja a szakszervezeteknek a működésükhöz szükséges feltételeket. Lásd pl. a HTFSZ székház, úgy tudom január 1-től lejár a szerződésetek? Itt most folyik egy tárgyalás, ingatlan keresés, egyeztetés egy harmadik kerületi Lajos u. 1. ingatlanról. Ha ilyen jellegű probléma van, akkor azt kérem, hogy jelezzétek, hogy tudjunk időben lépni.

A HTFSZ jelen lévő képviselője jelzi, hogy az iroda amit bérelnek, a székház szerződésük lejár. Az FTSZ képviselője is jelzi, hogy a szakszervezetet az irodából ki fogják rakni.

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ): Az egyesülési törvény kimondja, hogy mindenfajta civil szervezet támogatható, kivéve a szakszervezet. A szakszervezetek állami támogatása megszűnik, van egy negatív diszkrimináció. Az Egyesületi törvény hatályban van. A szakszervezetek működését el akarják lehetetleníteni és fel akarják őket számolni. Azt lehet, hogy az OKF a saját mag által fenntartott épületben ad helyet a szakszervezeteknek. Mert ezért az OKF nem fizet külön. Ha külön fizetne, akkor ahhoz külön engedély kell. A rendőrség már szólt, hogy a rendőrség által bérelt ingatlanokba nem lehet elhelyezkedni.  

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Az OKF arról tett nyilatkozatot, hogy az összes szakszervezetet egy helyen el kívánja helyezni. Tudomásom szerint az összes szakszervezetet a Lajos utcában kívánják elhelyezni.  Ez az ingatlan jelen pillanatban állami vagyonkezelésben van.

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Javaslom, hogy a Gazdasági-főigazgató helyettes úr nyilatkozzon erre vonatkozóan és ha a Tollár úréknak van egy elképzelésük, hogy minden szakszervezetet el kívánnak helyezni, akkor egyúttal kérjük, hogy a probléma rendezésébe a szakszervezeteket is vonják be.    

Dobson Tibor: Kinek van még elhelyezési problémája 2012. január 1-től?

Megállapítja, hogy minden szakszervezetnek problémát jelent a jövő évtől az elhelyezése.

Dobson Tibor: Én ezt a kérést továbbítom, hogy ha lesz helyszíni szemle, akkor meghívjuk valamennyi jelen lévő szakszervezetet a bejárásra. Valamennyi jelen lévő szakszervezeti vezető, akkor kapjon arról előzetesen értesítést, ha van egy ilyen program, akkor arra meghívjuk az adott vezetőt.  

22. napirendi pont: Az állami tűzoltóságok országosan reprezentatív szakszervezetei és az OKF közötti 2012-es együttműködési megállapodás előkészítésének megkezdése. (HTFSZ)

Mivel az aláírására 2011. májusában került sor, én nem terveztem az EMÜ felülvizsgálatát. Még nem telt el csak ½ év, én ezért nem terveztem ennek felülvizsgálatát, mint a KÉT munkáltatói oldaláról felhatalmazott vezető. Jövő év elejétől terveztem a felülvizsgálatát. Megvárnám, hogy jövőre mi lesz és akkor utána terveztem ezt napirendre tűzni.  

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Javaslom, hogy 2012. február 15-ig kellene erről dönteni.

Dobson Tibor
: Én a javaslatot a magam részéről elfogadom. Az új szervezeti egység, maga az átalakítás az nem január 1-től lesz, hanem április1-től és én a magam részéről ezért várnék.
Akkor most a napirendet módosítom és rátérnék a szervezeti átalakításra.  
Dobson Tibor: A tűzoltóságok gazdálkodása, szakmai irányítása kerül központi állami irányítás alá, létrejön az egységes rendvédelmi szervezet 2012. január 1-től. A tűzoltóságoknak a költségvetését, a kiadásait, a bevételeit állami úton fogják végezni. A tűzoltóságok szakmai irányítása állami kézbe kerül. Nem csak felügyeleti jogköre lesz a katasztrófavédelemnek mint ahogy eddig volt, hanem irányítási jogköre is lesz. A jogkörök változnak. Ez benne van az új 2011. évi CXXVIII. számú a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényben. Beosztások szempontjából annyi alakul ki, hogy megbízták, megbízzák a megyei gazdasági vezetőket. Minden megyei igazgatónak lesz egy gazdasági helyettese, úgy mint az OKF-en.  A megyei igazgatóságok önállóan gazdálkodnak, úgy mint régen. Lesz a megyében iparbiztonsági felügyelő, ami a megyei szinten  kialakításra kerül. Lesz tűzvédelmi felügyelő, lesz polgári védelmi felügyelő. Gyakorlatilag a többi megállt. Maga az átszervezés az 2012. ápr. 1. után fog indulni. Akkor alakulnak ki a struktúrák. Akkor alakul ki az OKF struktúrája. Ami változás az, hogy a katasztrófavédelmi törvény alapján hatáskör változik, hogy iparbiztonsági területtel bővül az OKF. Létrejön a BM OKF-en az Iparbiztonsági Főfelügyelőség, a vezetője Kossa György lesz, aki ezzel meg van bízva. A megyéknél feladat bővülés várható, mivel gazdálkodni kell, a humán munka, a gazdálkodási munka, a szakhatósági munka, a tűzvizsgálati munka egy részét majd ők végzik. Létrejönnek a katasztrófavédelmi kirendeltségek, amelyekre 65 jelenlegi tűzoltóság lett kijelölve, ezek lesznek a kirendeltségek az országban. Az összes többi tűzoltóság, az marad tűzoltó parancsnokság, illetve jönnek létre tűzoltó őrsök. Erre is kell majd létszám. Működni fognak a polgári védelmi irodák.  Illetve a jelenlegi köztestületi tűzoltóságok lesznek az önkormányzati tűzoltóságok. A tűzoltó egyesületek változatlan formában működnek tovább.  Ez lesz 2012. április 1. után, de ez még nincsen 2012. jan. 1. és ápr. 1. között.  2012. április 1-től lesz a szervezet átalakítása, az átszervezés, a struktúra változása. Ezért azt javaslom, hogy a szakszervezetekkel az Együttműködési Megállapodás és a Katasztrófavédelmi Érdekegyeztető Tanács működésének felülvizsgálatára 2012. április 1-e után kerüljön sor. Mert februárban felülvizsgálhatom, de akkor nekem lesz könnyebb munkám, mivel alig van változás. Tehát én azt javaslom, hogy erre 2012. ápr. 1. után kerüljön sor, mert akkor van értelme, addig nincs.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Jelen pillanatban, van most 108 önkormányzati tűzoltóság. Ennyi közigazgatási szervezet van, amik 2012. január 1-vel megszűnnek. Jogutódjuk lesz a katasztrófavédelem. Ha megszűnik az önkormányzati fenntartásában és hatáskörében lenni, akkor az megszűnik. Létre fog-e hozni 2012. jan. 1-én a Belügyminiszter rendeletben ugyan ennyi tűzoltóságot mint közigazgatási szervezetet? A 112 többségében önállóan gazdálkodtak és van egy jó pár, ahol nem gazdálkodhattak önállóan. Ezt a rendszert átmenetileg is létre kéne hozni, hiszen gyakorlatilag 2012. jan. 1-vel ezek az önkormányzati szervek megszűnnek.  Az önkormányzati szervek megszűnnek, lesz egy jogutód a katasztrófavédelem. Ha azt kívánják, hogy 2012. jan. 1. után is legyen 112 ilyen szervezet, akkor azt létre is kell hozni. Rendeletben, azonos formátumban. Ha változatlan marad, akkor a munkáltatói jogkört a tűzoltó parancsnok fogja-e ellátni? Akkor erre fel kéne hatalmazni. A gazdálkodás kérdése, hogy fog arányosulni? És hogy fog arányosulni ahol pl. nem volt önállóan gazdálkodó szerv? A jogutódlást meg kéne teremteni. Valahogy ki kéne vonni ezeket a tárgyi eszközöket és forrásokat az önkormányzat vagyonkezeléséből. Ez ott gond, ahol nincs önálló vagyonkezelés és nem lehet külön választani. Ezt valahogy rendezni kéne, gyakorlatilag a jelenlegi törvény alapján 2011. dec. 31-vel függő jogi helyzet van. Ez hogy fogja érinteni a munkavállalói állományt, az egy más kérdés. Kérdés, hogy létre hozzák-e ezeket az átmeneti szerveket.  

Dobson Tibor: 112 van, ebből 96-nak van vonulós egysége. Ezek nem szűnnek meg.   

Talabér Zoltán
(PVDÉSZ): A polgári védelmi kirendeltségek, hogy működnek majd? Hiszen ha a 65 katasztrófavédelmi kirendeltséget vesszük alapul, akkor a jelenleg kb. 114 katasztrófavédelmi kirendeltség, hogy működik majd? Van egy belügyminiszteri rendelet. Hogy realizálódik ez majd, mekkora a hatásköre, milyen területen fog működni? Hogyan fog ez 2012. januártól realizálódni? Hogy alakul a költségvetés, hiszen a kirendeltségeknél igazából most pénz sincs. Kb. 1 milliárdos hiány van a kirendeltségeknél amit a költségvetés generált, amit biztosítani kellene. Ennek van egy elemi költségvetési szintje, amit meg kéne finanszírozni az államnak. Tehát kb. 1 milliárdos költségvetést kéne biztosítani. Egy sor olyan probléma merül fel, amelynek nem látjuk még a garanciáit sem, sem anyagilag, sem elhelyezésileg sem. És ennek van egy humán levezetése, vonzata is. A határozatokat meg kell kapni, az elbeszélgetéseket meg kell tartani. Az emberek nem tudják a helyi szerveknél, hogy mit tervez velük az OKF. Mindenki hezitálásban van, hogy lesz-e helyük, az hol lesz, hova viszik és mit kell csinálniuk. Egy sor probléma van, amire igazából semmi válasz nincsen és január 1-vel életbe lép az új katasztrófavédelmi törvény. Nem kéne bizonytalanságban tartani az embereket, akik helyt álltak a katasztrófavédelemnél!

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ): Tegnap tették föl a Parlament honlapjára a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénytervezetet, ami kiterjed nem csak a rendőrségre, hanem a katasztrófavédelemre, a tűzoltóságra és a többire is. Ami nem egyértelműen intézkedik arról, hogy az itt dolgozó közalkalmazottak hova, milyen kategóriába fognak kerülni? Az érdemi hatósági munkát végzők, illetve az ügykezelők milyen kategóriába fognak kerülni? Ez a törvény állítólag 2012. január 1-vel hatályba lép, akkor viszont átsorolási, különféle besorolási problémák lesznek. Nem csak arról van szó, hogy az önkormányzati tűzoltóságokon dolgozók a katasztrófavédelemhez kerülnek, illetve a megyei igazgatóságokon jelenleg dolgozók esetében ez, hogyan fog ez működni? Ennek alapján az is elképzelhető, hogy a bérkategóriák alapján a rosszabbul fognak járni, hacsak el nem veszik tőlük a pénzt. Még az is elképzelhető, hogy a Kormány a besorolásuk alapján lecsökkenti a bérüket, ha őket ebbe a kategóriákba át kell sorolni. Ez sokkal komolyabb probléma, ma 2011. nov. 21-én mint az, hogy januárban, vagy áprilisban vagy júniusban mi lesz, mert ennek 2012. január 1-től valamilyen szinten működni kéne. Ezért kérem, hogy erre valamilyen szinten kapjunk választ még akkor is, ha a Parlament 1-2 hét múlva fog erről dönteni.  

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): December 31-én 8.000 tűzoltónak megszűnik a beosztása 2011. dec. 31-vel. Egy darab rendeletet kellene erről alkotni, amelynek lenne 112 db melléklete és ennek meg kellene jelennie 2011. dec. 31-ig. És annak megfelelően át kellene rakni azt a kollegát abba a beosztásba. A 140/1996-os kormányrendelet módosításában nem szerepel a szolgálatparancsnok és a szolgálatparancsnok-helyettes mint alapvető beosztásként. Legalább 2 db olyan beosztási kategória van, amit nem lehet besorolni az új rendszerbe. 2012. jan. 1-vel ezek a beosztások megszűnnek. Jeleztük a miniszter úr felé, de választ nem kaptunk rá. A többit nagyjából be lehet azonosítani, be lehet sorolni, de a két alapvető kategória, az hiányzik a rendszerből. Ha ezt le akarják zongorázni 8.000 emberre, akkor erre legalább 2 hét kell dec. 15-ig.  

Dobson Tibor
: 2012. január 1-től átszervezéssel nem számolunk, hogy mindenkivel elbeszélgessünk azért sem, mert nincs átszervezés. Ez 2012. április 1. után lesz, akkor kapnak parancsot. Január 1-én senki nem kap parancsot, illetve csak azok kapnak parancsot, akik eleve valamilyen új beosztás kapnak, mint mondjuk a kirendeltség-vezetők. Maga a struktúrának az átalakítása Pl. elbocsátás ilyen nem lesz január 1-vel, kinevezés, megbízás lesz.  

Nagy Gábor (FTSZ): A tűzoltó a szolgálati viszonyát nem az állammal kötötte, hanem a tűzoltó parancsnok helyett az önkormányzattal. Jan. 1-vel meg az állammal fog szolgálati viszonyban állni. A jelenlegi HSZT módosításban pedig benne van a vezénylés és áthelyezés. A tűzoltó eddig nem volt vezényelhető és áthelyezhető. Január 1-től a tűzoltó vezényelhető, áthelyezhető. Ez nem von magával egy olyan változást, hogy a szolgálati viszonyt újra kell létesíteni? Egyáltalán elfogadja-e az adott tűzoltó az új szolgálatot?

Dobson Tibor
: A tűzoltó parancsnoknak a munkáltatói jogkörét nem kívánja elvonni senki. Április 1-e után fog változni, addig a szakmai és gazdálkodási irányítás lesz centrális. Nem tervezünk vezénylést.   

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): A beosztás fog változni. Sopron város tűzoltó parancsnoka nem lesz többet, a katasztrófavédelemnek lesz egy Soproni kihelyezett részlege, tűzoltó parancsnoksága, a katasztrófavédelem soproni tűzoltó-parancsnoka lesz. Innentől kezdve más a besorolása. Maga az, hogy megszűnt az önkormányzati tűzoltóság, nem lesz január 1-vel. Az új szolgálati törvény értelmében a katasztrófavédelem állománya lesz, nem tűzoltóság. Akkor miről beszélünk? Ha megnézzük, akkor minden lényeges körülmény változik. Az elnevezés is változik, nem a hivatásos önkormányzati tűzoltóság különleges szerkezelője lesz, hanem a katasztrófavédelem különleges szerkezelője lesz.

Dobson Tibor: Továbbra is Sopron város hivatásos tűzoltóság parancsnoksága lesz. Senki nem fog leváltani. Más a helyzet a fővárosban, ott marad a Fővárosi Tűzoltóság egyenlőre, és létrejön a fővárosban a felső vezetés, a katasztrófavédelemi igazgatóság. Ki fogják nevezni a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatót, ugyan úgy mint ahogy a megyénél már ki van.  A gazdasági helyettesét, az általános helyettesét, a főfelügyelőket. 2012. április 1-ig nem vonják össze a két szervezetet. Maga az átalakítás, átszervezés az 2012. ápr. 1-e után lesz. Addig a vezetésnek kell kidolgoznia, hogy milyen módon kívánja majd működtetni ezt a szervezetet. Ami változás lesz pl. a honlapok kérdése. 2012. január 1. után a tűzoltó parancsnokságoknak a honlapjait ebben a formában nem tudjuk tovább működtetni. Ezeket a honlapokat valakik a tűzoltó parancsnokságoknál finanszírozzák valamilyen formában, valamilyen forrásból. Ha a gazdálkodás központi lesz, akkor azokat a honlapokat, amiket a tűzoltó parancsnokságok finanszíroztak, akkor azokat az állam nem tudja finanszírozni. Ezért kezdtem tárgyalásokat az RSO-val, az FTP-vel, a tűzoltóságokkal, hogy milyen módon tudjuk az információt beépíteni a jelenlegi megyei honlapokba mint tűzoltóságét is. Hogy ne vesszen el.

A Katasztrófavédelem című újság fotósa felvételt készít az ülésről, amelyhez a jelen lévők hozzájárulnak.

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ): Mi már átéltük a rendőrség és a határőrség integrációját. Amikor a határőrséget a rendőrséggel összevonták, akkor volt akinek átszervezésnek minősült, volt akinek nem. Az elnevezés önmagában nem minősül átszervezésnek. Itt a kollegáknak, a tűzoltóknak egészen más HSZT alapján kell dolgozniuk és olyan intézkedéseket hozhatnak velük szemben: vezényelhető, kirendelhető ami eddig nem volt. Akkor őket ismételten nyilatkozatni kell, hogy ennek tudatában ezt a szolgálati viszonyt vállalják-e. Meg nekik akkor átszervezés. Ha csak az elnevezés változott volna és azt mondja, hogy nem hivatásos önkormányzati tűzoltóság, hanem állami tűzoltóság, az a kutyát nem érdekli, mert akkor nem hivatkozhat arra, hogy megváltozott mindene. De amikor maga a jogviszony változik, mert ő nem ezt írta alá, akkor amikor ő fölszerelt, akkor ez bizony átszervezés.

Nagy Gábor (HTFSZ): Hozzáfűznék még annyit, hogy a munkavégzésnek földrajzilag is megváltozik a helye. Pl. vegyük a Csornai tűzoltóságot, annak Kapuvár kihelyezett őrse lesz. Ott nem lesz 46 tűzoltó, hanem teljesen máshova fog menni szolgálatot teljesíteni. De 46 tűzoltó nem tud szolgálatot teljesíteni. De közben megváltozik a munkáltatói jogkört gyakorló ember személye is. Mert vagy a parancsnok lesz, vagy a kirendeltség-vezető lesz.

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Különböző belső ütemezések folynak. Ez nem jelent az ég világon semmit, január 1-vel életbe lép a törvény jogilag is, törvényileg is. Az, hogy milyen belső ütemezés van, az egy dolog. Ezt nem lehet eltolni, hogy majd áprilisban, majd júniusban ez csak a szakma belső ütemezése. Az emberekre jogilag is és törvényileg is a 2012. január 1. az érvényes.       

Dobson Tibor: 2012. január 1-vel gyakorlatilag a katasztrófavédelmi törvény lép életbe. Ehhez a törvényhez kell hozzáigazítani majd a szervezetet. Ennek van egy kifutása. Azt idén nem tudtuk volna semmiképpen sem megtenni, hiszen ahhoz a tűzoltóságok vagyonátadását vissza az állam felé, meg kell tenni. Azt ebben az évben megtenni nem lehetett, ez nem történt meg ebben az évben. Ehhez kapcsolódik maga a struktúra. Ezt kénytelen a munkáltató 2012-ben megoldani. 2012. január 1-vel ezt nem tudta megoldani, hiszen akkor már idén meg kellett volna tennie az átalakításokra a felkészülést, amire nincsen lehetősége. Tehát maradt a 2012. január utáni 2012. április 1. utáni céldátum, amikortól meg lehet kezdeni.   

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Ehhez kapcsolódik a kérdésem. Akkor mikortól változik az ütemezés, amihez igazíthatja az állomány az élet és munkakörülményeit?

Dobson Tibor: Idén én ennek a lehetőségét kizárom. Azok az elképzelések amik vezetői szinten is folyamatosan változnak, hogy hogyan alakuljon ki egy struktúra, a kirendeltségen, a megyénél. Én sem javaslom vita anyagnak kiküldeni, hiszen teljesen képlékeny. Egyenlőre ott tartunk, amit az előbb itt elmondtam. Ennél többet nem is lehet mondani, mert nem azért mert titkos. Amit eddig kaptak a tájékoztató értekezleteken az önkormányzati vezetők, a kormányhivatalok vezetői, a polgármesterek, a cégek vezetői, a tűzoltóparancsnokok, legutóbb a HÖT-ök parancsnokai ugyan ezt hallották. Csak sokkal bővebben, mármint feladatleosztás szempontjából. Struktúrát ők sem hallottak, mert hogy nem tudtak ilyet mondani.

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Amikor az összevonás volt, a polgári védelem és a katasztrófavédelem között és létrejött a katasztrófavédelem, én emlékszem, hogy decemberben már folytak elbeszélgetések és decemberben már volt egy ütemterv. Hogy mi hogyan fog történni, milyen ütemezéssel a szervezet összevonása? Hogy alakulnak majd az igazgatóságok? Akkor volt egy terv. A törvény 2000-ben lépett életbe, de már 1999-ben megvolt az ezzel kapcsolatos terv.     

Dobson Tibor: 2012. jan. 1-vel lesznek kinevezve, megbízva a különböző kirendeltségeknek a vezetői, a
gazdasági vezetők, a felügyelők. A parancsnokok megbízása, a kinevezések átadása az 2012. január 2-án, februárban meg fog történni. Megbízásokat már most is kaptak kirendeltség-vezetők, hiszen ezeknek az embereknek fel kell készülniük ezekre a feladatokra.

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Például a kirendeltség-vezetők, ha összevonásra kerül, akkor lehet, hogy nem lesz kirendeltség-vezető?  Bekerül majd a rendszerbe a katasztrófavédelmi kirendeltség. Aki most kirendeltség vezető, az most alacsonyabb beosztásba kerül?

Dobson Tibor: Én most a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőről beszélek. A katasztrófavédelmi kirendeltség létrejöttével nem jelenti azt, hogy megszűnik a polgári védelmi kirendeltség. A katasztrófavédelmi kirendeltség, az valamely jelenleg működő HÖT bázisán jön létre. 65 ilyen HÖT-öt néztek meg. Ugye épület kell hozzá, elhelyezés kell hozzá. És ez a kirendeltség fog irányítani, felügyelni tűzoltó parancsnokságokat. Ugye maradnak tűzoltó parancsnokságok, hol mennyi már úgy értve, hogy a megyében mennyi van, és e mellett működnek majd a polgári védelmi irodák. Az egy másik kérdés lesz majd, hogy azt megnézni, - mivel mind a két cég állami lesz, a tűzoltóság és a polgári védelem is -, hogy elhelyezés szempontjából, érdemes-e két állami céget 2012. ápr. 1-e után elhelyezésben külön finanszírozni. Az lehet, hogy lesz olyan polgári védelmi kirendeltség, ami tűzoltó parancsnokság épületén belül fog tovább működni. De ez nem jelenti azt, hogy megszűnik a polgári védelmi kirendeltség. A katasztrófavédelmi kirendeltség új ebben a helyzetben. Az a HÖT bázisán jön létre, ez a 65 HÖT-nek a bázisán.

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Akkor marad a kb. 114 polgári védelmi kirendeltség?

Dobson Tibor: Marad. Meg marad a 112 hivatásos tűzoltóság is, csak egy része alapja lesz a kirendeltségnek, a maradék az tűzoltó parancsnokságként fog tovább működni, lesznek hivatásos tűzoltó őrsök, és maga az önkormányzati tűzoltóság lesz a köztestületi tűzoltóság. De elhelyezésben lehet, hogy lesz összevonás.

Terjéki László (BRDSZ): Gyakorlatilag létrejön kvázi egy járási szint, ez lesz 65, amit úgy fogunk hívni, hogy katasztrófavédelmi igazgatóság.

Dobson Tibor: Katasztrófavédelmi kirendeltség.

Terjéki László (BRDSZ): Ennek a katasztrófavédelmi kirendeltségnek a vezetője, ez fogja irányítani azt, akik azon a területen vannak. Kik lesznek pl. az őrsök?  Budapesten vannak őrsök, Budapestet hagyjuk ki. Vidéken kiket fognak nevezni őrsnek? Az eredeti elképzelés az volt, hogy ott ahol nem lesz, mert létre jön a katasztrófavédelmi kirendeltség, ott nem tűzoltóságnak fogják hívni, hanem tűzoltó őrsnek. Pl. Karcagon lesz a kirendeltség és Tiszafüred, az őrs lesz. Utána módosították, hogy tűzoltó parancsnokság lesz. Hol lesznek a tűzoltó őrsök?

Dobson Tibor: Nem tudom még. A tűzoltó őrsök még meg sem jelentek a térképen, ezek részben új szervezetek lesznek. Pl. Szentendrén hosszú előkészítő munka után most 8 település finanszírozásával Tahitótfaluban építenek egy tűzoltó laktanyát őrsnek. Az önkormányzatok valamikor eldöntötték, hogy felépítik, utána aki akartak vonulni azzal, hogy elveszi tőlük az állam a laktanyát. Most nem veszi el, ők felépítik, maga a laktanyának az ingatlan része, tehát maga a telek, az marad továbbra is Tahitótfalui önkormányzati tulajdon. Maga a felépítmény lesz egy társulási tulajdon, és olyan szerződést kötött a társulás az OKF-vel, hogy ők ezt felépítik jövő évben valamikorra, és ebbe az állam, kvázi az OKF, tesz bele tűzoltó autót, tűzoltókat és fenntartja ezt a létesítményt és az önkormányzat meg ingyen használatra odaadja. A tűzoltó őrsök gyakorlatilag azt jelentik, hogy 8 órás beosztások nélküli működő tűzoltóságok lesznek, ahol csak kizárólag készenléti állomány lesz. Egy része még nem is működik, még létre sem jött.

Terjéki László (BRDSZ): Úgy hallottam, hogy polgári védelmi kirendeltségek szűnnek meg, pl. Hódmezővásárhely. Még levél is ment, Lázár úr kérésére, hogy miért akarják megszűntetni. Bács megyében is hallottam ilyen fajta elképzeléseket.

Dobson Tibor: A tűzoltóságot, a polgári védelmet megszűntetni nem lehet, hiszen ki fog helyettük dolgozni. Én egy levélről tudok, melyben kifogásolta a képviselő úr, hogy miért nem Hódmezővásárhelyen lesz a katasztrófavédelmi kirendeltség, hanem Szentesen talán. Ez a levél tartalma. Lehet, hogy két levél van? Én ennyit tudok.  

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Nézzük Sopron város alapító okiratát, ahol dolgoznak a kollegák. Alapítja Sopron város, a parancsnok, működési területe, alá-fölé rendeltsége Sopron megyei jogú város közgyűlése. Az más, hogy a munkáltató személye jelen pillanatban Sopron megyei jogú város polgármestere. Annak jogutódja nem lehet a Bakondi úr, akárhogy nézzük, hiszen ez alkotmányjogi alá-fölé rendeltséget érint. Törvény alapján létre hozhatok 112 új volt önkormányzati katasztrófavédelmi tűzoltóságot, bár a katasztrófavédelmi törvény csak a katasztrófavédelmi tűzoltóságot mondja, de a munkajogi része a HSZT-ben nem szerepel. Magában az elnevezés is megváltozik, nincs benne, hogy tűzoltó. Innentől kezdve a katasztrófavédelem állománya lesz. Egy darab állami kategória van, a katasztrófavédelem. Ha helyesen akarjuk a HSZT-t alkalmazni, akkor te katasztrófavédelmi dandártábornok leszel.

Dobson Tibor: Ilyen állami kategória, hogy katasztrófavédelmi dandártábornok, katasztrófavédelmi őrmester ilyen nem is lesz, tehát marad továbbra is a tűzoltó illetve polgári védelmi.  

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Akkor honnan veszitek a munkajogi oldalát? A hatályos HSZT-ben megszűnt ez a fogalom. Akkor hogy alkalmazzuk a HSZT-t, amikor jan.1-vel megszűnnek a fogalmak?

Dobson Tibor: Nem szűnik meg, a tűzoltóság nem szűnik meg. Marad tűzoltó parancsnokság, maradnak a
tűzoltók. Nem átszervezésként értékelték, elemezték ezt a döntéshozók. Én ezek után, mint az egyik végrehajtó, nem értelmezhetem másképp.  

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Tűzoltó meg polgári védelmit nem találtam benne, nincs ilyen fogalom.

Dobson Tibor: A tűzoltó parancsnokságok maradnak ott ahol most vannak és maradnak továbbra is tűzoltó parancsnokságok. A kirendeltségek a megye és a tűzoltó parancsnokságok között, valamelyik tűzoltóság bázisán létre jövő szervezeti egység lesz, amely terveink szerint ellátná a területén lévő x számú tűzoltóságnak a felügyeletét, részben ellátná a humán munkát, részben ellátná a gazdálkodását a részben önállóan gazdálkodóknak, de maga a tűzoltó parancsnokság tűzoltó parancsnokostól, az marad ott ahol van, az nem szűnik meg. A kirendeltségnek lesz egy bővített hatásköre, a fővárosban is épp úgy, ott is lesz kirendeltség pl. Dél-Pesti Kirendeltség. Az más kérdés, hogy a Dél-Pesti Kirendeltségbe bele fog tartozni a Repülőtér is, tehát az is része lesz a Dél-Pesti Kirendeltségnek. A Repülőtér az Repülőtéri Tűzoltó Parancsnokság lesz, mint volt annak idején anno 1995. előtt.

Zentai Ferenc (KDSZ): A szentendrei és váci pv. kirendeltséggel mi lesz?

Dobson Tibor: A szentendrei pv. kirendeltség tovább fog működni a Szentendrei Tűzoltóság laktanyájában a Váci meg Vácon. Nem akar senki megszűntetni se polgári védelmi-, se tűzoltó feladatkört. A Szentendrei Polgári Védelmi kirendeltség továbbra is Szentendréhez fog tartozni, a váci meg Váchoz. Ki lesz a főnökük? A kirendeltség-vezető. A főnök meg a megye. Az övé meg az OKF. Alapvetően létszámbővítés a megyénél lehet meg az őrsöknél, hiszen ott kell létszámot adni majd.

Terjéki László (BRDSZ): Megkérdezem, hogy ha az államosítás megtörténik az önkormányzati tűzoltóságok esetében, akkor a december havi bért ki fogja fizetni, hogy fogják megkapni az emberek? Úgy tudom, ez elhangzott kérdésként a polgármestereknél is Az önkormányzatoknak a tervezése gyakorlatilag novembertől-novemberig van, tehát decemberre nem terveztek az önkormányzati tűzoltóságok tekintetében, tehát 2012-ben az önkormányzatoknak nincs bér tervezve a tűzoltóságok tekintetében.

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ): Az önkormányzati oldalnak is feltesszük ezt a kérdést. Holnap lesz az Országos Közszolgálati Egyeztető Tanács és ott is rá fogunk kérdezni. A banki hozzájárulást a folyószámla átutaláshoz, azt is kérjük megkérdezni.

Dobson Tibor: Ezeket a szünetben megkérdezem.  

Szünet.

Dobson Tibor: Minden tűzoltónak lesz decemberben bére. Minimum kétféle megoldás van. Most a számfejtést mondom, a pénzt. A tűzoltó dec. 31-ig az önkormányzatnál van az anyaga, adata, mindenképpen az önkormányzatnál kell a bérét a tűzoltónak leszámfejteni. Az önkormányzat fogja a tűzoltónak kifizetni a bérét. Itt kétféle megoldás van, vagy ki tudja fizetni, vagy nem. Ha nem tudja kifizetni az önkormányzat a pénzt decemberben vagy január 5-éig, akkor a következő fog történni. Az OKF az 1/12 részből az adott megyén keresztül kifizeti, ahol nem tud fizetni az önkormányzat. Ezt a pénzt átutalja az önkormányzatnak, mert az önkormányzaton keresztül tudják a tűzoltóknak ezt a pénzt tovább utalni. Pénz nélkül a tűzoltó nem marad, vagy ki tudják fizetni, vagy az OKF a megyén keresztül fogja kifizetni mert, hogy január 1-től a megye önálló gazdálkodó szerv lesz. A banki folyószámla kifizetés költségtérítésére azt a választ kaptam, igen tudják, mivel BM utasítás vonatkozik rá,  az önkormányzatok vagy kifizetik vagy nem. Az állami szférában mint rendőrség, büntetés-végrehajtás, katasztrófavédelemnél ott ki tudják fizetni mert az BM.
A szolgálat parancsnok, szolgálat-parancsnok helyettes kérdésére azt a választ kaptam, hogy igen több beosztás ki van hagyva a 140/1996-os Korm. rendeletből, csak az alap beosztások vannak benne és külön BM rendelet fogja szabályozni, hogy tételesen milyen beosztások vannak a tűzoltóságoknál. Ez csak az alap beosztásokat tartalmazza. Maga az átalakítás, az átszervezés a tűzoltóságok szakmai beosztásait nem is érinti. Marad mindenki az adott helyén. Én annyit kérek, hogy a HTFSZ még egy külön egyeztetést folytassatok le, mert én most mást mondani nem tudok.
Amit még ígértem, ha lesz ilyen bejárás a Lajos utcában, akkor azt kezdeményezni fogom, hogy valamennyi jelen lévő szakszervezet arra el tudjon menni és meg tudja nézni azt a helyszínt ami ott alakul.

1.napirendi pont: Az új katasztrófavédelmi tőrvény és végrehajtási rendeletei hatálybalépése kapcsán a katasztrófavédelem szervezeti átalakulása. Milyen lényeges szervezeti átalakítások várhatóak? (HTFSZ), (BRDSZ)

Dobson Tibor: Erre volt egy írásbeli válasz. Amit én tudtam azt most szóban elmondtam. Maga az átszervezés április 1-je után lesz, ha valamilyen eltérés lesz a most 2011. november 21-én általam elmondottakhoz képest bármilyen téren is a legminimálisabb is, akkor azt tudjátok be annak, hogy az a helyzet akkorra változott, de alapvetően a szakmai, végrehajtási, beosztások számát, minőségét, elnevezését nem érinti az átalakítás. Abban lehet, hogy polgári védelmi kirendeltség beköltözik a tűzoltó laktanyába. Ilyen van is már nem egy helyen, lásd Szentendre.

Nagy Gábor (FTSZ): 2012. április 1-től kezdődik az átszervezés. A HSZT módosítás amit szombaton beterjesztettek a Parlament elé, abban benne van az áthelyezés meg a vezénylés is. Az már január 1-től hatályos, pl. Budapestről áthelyezhetnek egy tűzoltót Érdre vagy bárhova.

Dobson Tibor: A beosztott tűzoltókat senki nem akarja sehova sem vezényelni, rájuk ott van szükség, ahol most vannak. De amiről az előbb beszéltem, hogy kirendeltség vezetők, tűzoltósági felügyelő, polgári védelmi felügyelő, iparbiztonsági felügyelő, ezeket az embereket valahonnan elő kell teremteni, már bocsánat, ezeket nem lehet gyúrni agyagból. Őket valahonnan erre a beosztásra ki kell nevezni. Honnan tudjuk kinevezni? Elsősorban a tűzoltóságoknál vannak olyan kollegák. Van kb. 9.000 tűzoltó, polgári védelmi meg tán kb. 1.500.

Nagy Gábor (HTFSZ): Január 1-én azt fogják neki mondani, hogy nem őrnagy úr, ön ott fog kezdeni holnaptól.

Dobson Tibor: Ilyen 2012. április 1-e után lesz. Azokkal a kirendeltség vezetőkkel, gazdasági vezetőkkel, akiket már részben megbíztak, de ez majd 2012. január 2-a után lesz, azokkal már egyeztettek. Az az ember aki azt mondta, hogy ő nem akar pl. Vácott katasztrófavédelmi kirendeltség vezető lenni, az nem lesz, nem megy oda.

Nagy Gábor (HTFSZ): Nálunk a Kapuvári tűzoltó parancsnok lesz jan. 1-vel a megbízott parancsnok, megbízás alapján, a tűzoltó parancsnok, a kirendeltség vezető.

Dobson Tibor: Marad mindenki a fenekén, csak megbízott lesz.

Nagy Gábor (HTFSZ): Már január 1-vel is katasztrófavédelmi kirendeltség lesz már?

Dobson Tibor: Neki már január 1-ével is az lesz, maga a kirendeltség mint struktúra, még nem jön létre csak kirendeltség vezető lesz.

Nagy Gábor (HTFSZ): Ő vezetője lesz egy olyannak, ami még nincsen. Az akkor még hivatalban lévő tűzoltó parancsnoknak, ha lesz ilyen beosztás, ő ugyan úgy irányítja a tűzoltóságot.

Dobson Tibor: Tűzoltóság van, volt, lesz. Nem is akarja senki sem megszűntetni. Más kérdés, hogy a tűzoltó parancsnokságon majd jövő év ápr. 1-e után, milyen hatáskört fog hagyni. A jelenlegi elképzelés szerint a tűzoltóság hatásköre április 1. után alapvetően a tűzoltás, műszaki mentés, kiképzés, szolgálatszervezés, bizonyos fegyelmi kérdések, alapvetően a szakmai maradna ott.

Nagy Gábor (HTFSZ): Ez lett volna a kérdésem, hogy alapvetően a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője, milyen viszonyban lesz mondjuk a tűzoltó parancsnokkal.

Dobson Tibor: Alá-fölé rendeltség, a kirendeltség-vezető felügyeli szakmailag, de nem lesz neki munkáltatója a kirendeltség vezető.

Nagy Gábor (HTFSZ): Nem ő hozzá fognak tartoznak az osztályok, pl. majd a hatósági osztályok, megelőzés, gazdasági, személyzeti? Csak a tűzoltás és műszaki mentés?

Dobson Tibor: Részben. Mármint a kirendeltséghez?

Nagy Gábor (HTFSZ): Nem, a tűzoltó parancsnoksághoz. A tűzoltó parancsnok ápr. 1-től csak a tűzoltással és a műszaki mentéssel fog foglalkozni?

Dobson Tibor: Meg a kiképzéssel. Alapvetően a gazdálkodás, a humán munka egyrészt a kirendeltséghez fog majd kerülni, másrészt a megyéhez fog majd kerülni. A parancsnoknál alapvetően marad a technika a munkavédelem, a tűzoltás, műszaki mentés, amit az előbb felsoroltam. Ezzel kell majd neki foglalkozni. Nála a szakmai oldal marad. A tűzoltó parancsnok gyakorlatilag a munkáltató is egyben, ez az államosítással elkerül tőle. Az igazgatóságé lesz a munkáltatói jogkör.

Nagy Gábor (HTFSZ): A munkáltató a kirendeltség vezető lesz?

Dobson Tibor: Nem ő, a megyei igazgató. Az igazgatóságé lesz a munkáltatói jogkör.

Terjéki László (BRDSZ): A megyei igazgatók munkáltatója a belügyminiszter lesz.

Dobson Tibor: Hogy ő nevezi ki, a belügyminiszter? Leadja azt a főigazgatónak, maximum a felmentést kinevezést. Amit szeretne leképezni az OKF, de ebben még végleges döntés nincsen, az alapvetően a rendőrségi minta. Én úgy tudom, hogy a rendőrségnél a megyei főkapitányokat a belügyminiszter nevezi ki. A két szervezetnél a hatáskörök, a kinevezés, egyebek szinkronizálását szeretnék elvégezni, hogy ne legyen nagy különbség majd a jövendőbeli két szervezet között.

Nagy Gábor (HTFSZ): A negyedéves munkaidő keret is bevezetésre kerül mint a rendőröknél? Nálunk fél éves munkaidő keret van, a rendőröknél meg negyed éves.

Dobson Tibor: Nem tudom. Ebbe most ne menjünk bele, mert ez életpálya modell.

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Elmondtad, hogy tűzoltóság volt, van, és lesz, a polgári védelemmel kapcsolatban is szeretnék egy hasonlót hallani.

Dobson Tibor: A polgári védelmi feladat sem szűnik meg, tehát a polgári védelem, a köteles polgári szolgálat marad, nem akarja senki a polgári védelmi munkát elvenni. A lakosságot mozgósítani kell, a gazdaságot mozgósítani kell, valakinek meg kell ezt csinálni. Lesz olyan tűzoltó tiszt, aki polgári védelmi beosztást fog kapni.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Január 1-től hol lesz olyan a HSZT-ben, hogy tűzoltóság, polgári védelem, kivéve a tűzoltó parancsnok és a polgári védelmi főfelügyelő, mert ez a három szó van benne összesen.

Dobson Tibor: Ezt a kérdést kérem úgy megfogalmazni és e-mailben elküldeni, hogy meg tudjam válaszolni.

Nagy Gábor (FTSZ): Egy állományilletékes parancsnok és egy állomány tábla lesz?

Dobson Tibor: 2012. április 1-e után egy, egy parancsnok lesz, egy állománytábla. A Fővárosnál rengeteg sajátosság van. Amit mondok, azt nem lehet a fővárosnál egy az egyben átültetni. Az elképzelés szerint a  fővárosnál ugyan olyan struktúra jönne létre mint a megyénél van, illetve lesz április 1-e után. Lesz egy Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgató, lesz szakmai helyettese, gazdasági helyettese, polgári védelmi és tűzoltósági főfelügyelő, iparbiztonsági főfelügyelő, humán szolgálat, hivatal, ahol lesz a jog és egyebek, meg szóvivő és önálló gazdálkodással fog bírni.   

Terjéki László (BRDSZ): Hány állomány illetékes parancsnok lesz?

Dobson Tibor: 19 megye meg a főváros, az 20.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): A HSZT szerint a tűzoltó parancsnok állomány illetékes parancsnok. Ez jan. 1-től lép életbe a katasztrófavédelmi törvénnyel. Egyetlen egy helyen jelenik meg a tűzoltóság a katasztrófavédelmi törvénnyel, a HSZT-ben a tűzoltó parancsnok mint a munkáltatói jogkör gyakorlója. Továbbá a tűzoltó főfelügyelői, polgári védelmi főfelügyelő és nincs több. Olyan mint tűzoltó nincs benne a HSZT-ben.

Dobson Tibor: Maga a struktúrába, hatáskör szempontjából, humán gazdálkodás, hasonló mód lesz leképezve, mint most a rendőrségnél már van, vagy nem tudom mikortól van. Megyei főkapitányság, kapitányság ugye ez a város, kvázi járás, a járás a kirendeltség, a kapitányság meg a város és van még a rendőrőrs. Hasonló struktúra lesz a katasztrófavédelemnél mint a rendőrségnél. Próbál a minisztérium is nagyjából azonos struktúrát, járandóságot, meg hatáskört kialakítani, nyilván a szakmai sajátosságok figyelembe vételével.    

Nagy Gábor (FTSZ): A kerületi rendőrkapitány állományilletékes parancsnok, nyilván van állomány táblája, itt a fővárosban.  A fővárosban egy állománytábla van.

Dobson Tibor: A munkáltatóra gondoltál most? Hát az a lényeg szerintem. Munkáltató a fővárosi katasztrófavédelmi igazgató lesz, a megyénél a megyei igazgató. Fölment, kinevez. Országosan a főigazgató. Én nem szeretnék belemenni ígéretbe, kijelentésbe április 1-e utánra, mert nem tudom.

Nagy Gábor (HTFSZ): A tűzoltókról mikor fogunk horizontálisan egy képet kapni?

Dobson Tibor: Értem a kérdést. Vannak olyan döntések, amiket itt nem szeretnék boncolgatni pro és kontra.  

2.napirendi pont: Az átalakulás kapcsán a munkáltatóra és az érdekképviseletekre háruló feladatok ütemezése előkészítésének megkezdése. (HTFSZ)

Ezt részben érintettük, én azt javasoltam, hogyha elfogadjátok, hogy ezt 2012. április 1-e után kezdeményezem a felülvizsgálatát az Együttműködési megállapodásnak, annak ismeretében, hogy ha tudjuk, hogy mi az új struktúra. Talán lesz rá, vagy nem lesz rá jogszabály. Az OKF-nek mint munkáltatónak nem érdeke és nem szándéka semmiféle formában korlátozni a szakszervezetek működését a jelen jogszabályok szerint. Az elhelyezésről már beszéltünk.

3.napirendi pont: A jelenlegi tűzoltó parancsnokságok létszáma a jövőben változni fog-e? A különböző szintű és feladatrendszerű szervezeteknél elképzelhető-e létszámcsökkentés, átcsoportosítás, amely elbocsátásokat eredményez?  A vonulós állománynál vannak-e tervek létszámcsökkentésre, diszlokációra? (BRDSZ)

Nem, létszámcsökkentéssel nem számolunk a HÖT-ök vonulós állományánál. Az hogy lesz-e diszlokáció, ha arra gondoltatok, hogy lehet-e, hogy a tűzoltó A-ból B-be utazzon? Igen, ilyen lehet.

Terjéki László (BRDSZ): Arra gondoltunk, hogy pl. a Leányfalui tűzoltó őrs?

Dobson Tibor: Igen, oda teszünk majd létszámot. Gyakorlatilag üres státuszokat telepítene ki bérrel az OKF, erre az őrsre.

Terjéki László (BRDSZ): Például megszűnik egy jelenlegi önkormányzati tűzoltóság, mert gyakorlatilag az önkormányzat nem tudja finanszírozni és elképzelhető-e, hogy ennek a helyére tűzoltó őrs lesz. Elképzelhető-e, hogy a tűzoltó őrsön ott történik meg a váltás, oda kell bemenni, vagy benn a munkahelyen történik meg a váltás és kimennek pl. Szolnokról Törökszentmiklósra.

Dobson Tibor: Nem tudom még. A Szolnoki tűzoltóság tűzoltó őrse lesz. Monornak vagy Pilisnek van ilyen tűzoltó őrse. Talán jobb a példa, a Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Neki vannak őrsei a Repülőtéren, a Fűrész meg a Felhő. Ez gyakorlatilag a kerítésen belül két tűzoltó őrs. Azért vannak ott ahol vannak, hogy közelebb kerüljenek a beavatkozáshoz. Ha száll le a repülő és ha valami probléma van, ők az első beavatkozók és kint váltanak a helyszínen.

Terjéki László (BRDSZ): Ez rossz példa. Ebben az esetben gyakorlatilag ugyan oda megy be mindenki és majd onnan ki fogják vinni. A mi példánk pedig az, hogy Szolnokra bement és a másik, ha a szolnokinak azt mondják, hogy nem Szolnokra kell bemenned, hanem Törökszentmiklósra kell átmenned, és ott kell átöltözni és ott van a váltás. És ez azt jelenti, hogy a munkába járása több mint 1 órával egyik pillanatról a másikra meg fog nőni.

Dobson Tibor: Már amennyiben ő Szolnoki. Mert ha egyébként Törökszentmiklósi vagy Szajoli akkor egész jól járt.

Terjéki László (BRDSZ): Mi azt az információt kaptuk, hogy várható diszlokáció.

Dobson Tibor: A tűzoltók nagy része bejárós, a nagyvárosokba jár be vidékről pl. a fővárosba. Nem biztos, hogy azzal a tűzoltóval kiszúrunk, ha Törökszentmiklóson lesz egy őrs.

Zentai Ferenc (KDSZ): Az írásos válasz tökéletesen megfogalmazza, hogy jelenleg nem terveznek.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): A Főváros és Pest Megye mikor fog átalakulni?

Dobson Tibor: A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint integrált szervezet, április 1. után fog létrejönni. A Pest Megye az most is megvan.
Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Idéz az 1. napirendi pontra adott írásos válaszból: „Pest MKI-ba beolvad…” A központi régiót gyakorlatilag külön kezeli az írásos anyag, mint az összes többi megyét. Azt írja, hogy maradnak a HÖT-ök, itt meg gyakorlatilag a központi régióba gyakorlatilag beolvadnának a HÖT-ök.

Dobson Tibor: Már úgy beolvad, hogy a gazdálkodás szempontjából. Én azt adtam, ami az írásos anyag, változtatás nélkül. Nem kaptok más anyagot, mint amit én is kapok. Nem cenzúráztam.

Terjéki László (BRDSZ): A leírás szerint nem az lesz a fővárosnál mint vidéken. Lesz egy katasztrófavédelmi megyei igazgatóság, és lesznek kirendeltségei a fővárosnak, a kirendeltségek alatt pedig vannak a polgári védelmi kirendeltségek, és a tűzoltóságok és az irodák.

Dobson Tibor: Így van.

Terjéki László (BRDSZ): Gazdaságin ugyan ez lesz, a megyéknél gyakorlatilag megemelik a gazdálkodási szintet. Idáig osztályvezető volt, most igazgató-helyettesi szervezet lesz.

Dobson Tibor:

4.napirendi pont: Hogyan alakul a tűzoltóság szervezete  megyei szinteken, például: lesznek-e súlyozott tűzoltóságok? (BRDSZ)

Erre már válaszoltam. 65, ha ezt elfogadjátok. Nem tűzoltóság lesz a neve, hanem katasztrófavédelmi kirendeltség. Csak a jelenlegi HÖT-ök bázisán fog létrejönni. Lásd Karcag.

5.napirendi pont: A központosított irányítású tűzoltóságok gazdasági ellátó rendszerét központilag vagy megyénként kívánják-e megoldani? (BRDSZ)
6.napirendi pont: Mi lesz a sorsa a helyi gazdasági osztályoknak, személyzeti munkaköröknek, megyei műhelyeknek? (BRDSZ)

A gazdasági osztályok alapvetően a megyéhez és a kirendeltséghez fognak kerülni, a beosztások és az emberek. Nem akarunk senkit sem kirúgni. Azt nem zárom ki, hogy lehet aki ingázásra fog kényszerülni, vagy a munkavégzés helye nem A-ban lesz, hanem B-ben. Ez elképzelhető.

7.napirendi pont: Van-e már elképzelés az 52. éves kort elérőknél a "könnyített szolgálat" intézményére az önkormányzati tűzoltóságoknál, katasztrófavédelemnél? (BRDSZ)

Ez az életpálya modell. Amíg az nincsen, én nem tudok nektek most erre válaszolni. A vonulós állománynál, hogyha valaki az 52 éves korát betöltötte, vagy még nem töltötte be, de már nem tud vonulni. 2003, 2004 előtt nem nagyon volt jellemző az idő előtti nyugdíjba vonulás. Hanem nagyjából kitöltötték az emberek azt, az 55 vagy 57 éves korig szóló idejüket. Aki nem akart nyugállományba vonulni és most idéző jelbe teszem és most gúny nélkül mondom, az nyugdíj előkészítő beosztásba került: pl. BNV, Opera, Országház. Most ezek nincsenek, viszont az új rendszerbe lehetnek olyan új munkakörök pl. a polgári védelmi kirendeltségeknél, irodánál ahová a tűzoltót, ha már nem tudod eltenni ritkán vonuló különleges szerre, mert már arra sem tudod eltenni, nem tudod eltenni az Országházba, mert oda nem lehet mindenkit eltenni. Bár alig maradt már idősebb a szervezetbe, most is alig van. Tehát olyan nagy kihívás nem lesz, akkor el tudod tenni olyan beosztásba, hogy irodai beosztás és 8 órás. Ilyenre elvileg lesz lehetősége. Az állománynak az átlag életkora 33 vagy 34 év. Alig 122 ember van az egész cégnél, aki az 50. évét betöltötte és rendelkezik minimum 25 év szolgálati idővel. Tehát lesz kb. 12.000 ember, és ebből lesz 122, akinek lesz ilyen problémája. Ezt tán meg lehet oldani. Egyenlőre.

Terjéki László (BRDSZ): Egyenlőre. Pont az a gond, hogy gyakorlatilag összetorlódott az életkor és hihetetlen mennyiségben fognak egyszerre elérni abba a korba, a 65 évbe.

Dobson Tibor:

8.napirendi pont: A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, a katasztrófavédelem vonatkozásában várható-e változás a 24/48-as szolgálati időrendszerben? (BRDSZ)

Nem várható, marad a 24/48. Ebbe nem várható változás.

9.napirendi pont: A munka törvénykönyve pótlékokat érintő módosításaihoz hasonlóan, várható-e a Hszt. illetve a tűzoltóságok tekintetében az éjszakás-délutános pótlék mértékében változás? (BRDSZ)

Az OKF részéről ebbe nincsen kezdeményezés. Az hogy esetleg később a HSZT-ben összevonják a pótlékokat, ezt én nem tudom megválaszolni. Hallottam már ilyet, a miniszter is megmondta, hogy a jövőben nem szeretnének ilyen sok pótlékot. Azt kapjuk meg a fizetésbe beépítve

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ): A Lázár úrnál pénteken felemlítettük, hogy a Munka törvénykönyve, a HSZT, a közalkalmazotti törvény, a szolgálati törvény is valamilyen formában ráépül a rendszerre és figyelmeztettük őt, hogy jó lenne ha odafigyelne erre amikor a HSZT módosításra kerül, hogy még véletlenül se kerüljön ki belőle a délutáni-, éjszakai pótlék, akár csökkentett mértékben, mert ekkora bércsökkenést az állomány nem visel el.

Dobson Tibor: Az OKF részéről nem tudok olyan kezdeményezésről ami a tűzoltók, vagy az állomány délutáni, éjszakai pótlékának megvonását még csak gondolat szinten is felvetette volna. Akkor én azt kérem, hogy ezt magasabb szinten kérdezzétek meg.

Kiss József (FTSZ): Ez abból jön, hogy áprilisban, amikor beszéltünk a Pintér úrral, ő tett egy olyan kijelentést, hogy amint a Munka törvénykönyvében ez változik, azt beteszik a HSZT-be is, meg fordítva is. Tehát ezért van ez.

Dobson Tibor: Jó, akkor megkérdezzük majd. Van-e szándék a délutáni, éjszakai pótlék megvonására?

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): A 24/48 a mai nap kapcsán. Több megyében felmerült ez problémaként. Berendelték korábban a kollegákat, azt mondták, hogy ez gyakorlat, ez a munkaidő része. Ha valakit szolgálatra köteleznek az a munkaidő része. Ha a szolgálata 24 óra, berendelik 6 órára, akkor 30 órát fog folyamatosan szolgálatban lenni a kollega. A törvény 24 órát enged maximum. Benn tartották az éjszakai szolgálatot. A 7 órás váltás meg korábban bejött. Gyakorlatilag 24, 28, 29 órát fognak dolgozni most a kollegák. Odáig eljutottak, hogy majd kifizetik.

Dobson Tibor: Azt kifizetik túlórába. Én nem tudok olyan intézkedésről, hogy a lelépő szolgálatot 6 órán keresztül visszatartanák.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Fejér megye.

Dobson Tibor: Annyit kérek, hogy ha ilyen van, akkor legyetek szívesek ezt felém jelezni. Mert központi intézkedés semmi nincs arra, hogy a lelépő szolgálat 6 órán keresztül maradjon benn a laktanyába és nem mehet haza. Gyakorlatilag arról van szó, hogy aki benn van szolgálatban, azt nem kell berendelni mert az benn van, annak nem kell beérkezni mert az benn van. Aki meg nincs benn és be kell neki érkezni, hát azt kell ellenőrizni.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): A nappali szolgálatot ma váltják. A többieket beriasztották reggel 4 órakor. Azokat nem engedték haza, hanem benn maradtak. 27, 28, 30 órákat dolgoztak. Ez addig nem gond, amíg nem lesz egy baleset.

Dobson Tibor: Van a lelépő szolgálat 7 órakor, ő ugye haza megy.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Nem megy haza, az benn marad.

Dobson Tibor: Ők benn maradnak még 6 órán keresztül és vonulnak? Bejön az új szolgálat 7-re mert akkor váltanak. Tehát bent tartom a régi szolgálatot?

Terjéki László (BRDSZ): Aki bejött reggel 4 órára vagy 3 órára, az fölkelt 2 órakor, gyakorlatilag nem engedték vissza, az felvette a szolgálatot. Az a szolgálata 24. órájában be lettek riasztva, az azt mondja, hogy ez nekem a szolgálat 24. és a bent létem 30. valahanyadik órája.

Dobson Tibor: Gyakorlatilag nem aludta ki magát.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Pont éjszaka a pihenő időben volt a beriasztás. És bent maradtak.

Dobson Tibor: Ezt megbeszéljük majd. Én is csináltam riasztást, de aki benn volt a laktanyában, azt nem kellett berendelni, mert már benn van. Aki meg nem volt benn, azt beriasztottam. És azt néztem, hogy aki nem volt benn, az beérkezzen amikorra kell.

Pintér Mihály (BRDSZ): Egységesítették a váltás időpontját reggel 7 órára? Ebben várható változás?

Dobson Tibor: Nem tudok róla. Eltérő váltás időpontok vannak, én országosan nem tudom, de a fővárosban is változó, van ahol ¾ 7-kor, meg 7-kor váltanak. Nem tervezzük. Ezek olyan helyi sajátosságok, hogy az állománnyal sikerült megállapodni, hogy a váltás mondjuk ½ 7-kor van, mert úgy jönnek be a vonatok. Én a 7 órát most csak úgy mondtam a példa kedvéért, általánosságban. Tehát ez nem igaz a valóságban, plusz, mínusz ½ óra.

10. napirendi pont: Felkészült-e arra az OKF, hogy az eddig önkormányzati fenntartású tűzoltóságok, az önkormányzatok saját költségvetéséből évente 5-6 milliárd Ft támogatást kaptak, ezen támogatási formákat helyettesítő források a központi költségvetésben tervezve vannak-e? (BRDSZ)

Olyan forrást nem terveztünk amit nem tudunk, hogy mennyit fogunk kapni. A tűzoltóságok maradnak ott ahol most is vannak. A Soproni tűzoltóság, a Karcagi tűzoltóság ugyan azt a tüzet fogja oltani, amit eddig is és menti a Soproniak és környékbeliek életét. A tűzoltóság ott marad Sopron városában. Én úgy gondolom, hogy pl. Sopron városának, vagy Karcag városának eddig is fontos volt az, hogy a tűzoltóságnak, ha tud és lehetősége van rá, a tűzoltóságnak adjon támogatást, lásd rendőrség. Akkor később is meg fogja adni. Pl. a Dél-pesti tapasztalataimat mondom. Sokkal több támogatást kaptak a rendőrök ott állami lévén, mint amit én meg az elődeim ki tudtunk hajtani az önkormányzatokból. Legyen ez szolgálati lakás. Legyen ez jutalom.

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ): Van egy óriási probléma nálunk. Most, hogy eljönnek az önkormányzati tűzoltók és az önkormányzat hitelt vett fel és azt ráköltötte a tűzoltóságra. Akár az épületre, akár a technikára. Az az információ, hogy a hitelt ott hagyják az önkormányzatoknak

Dobson Tibor:Ennek a veszélyét én is látom. Nem tudom.

Nagy Gábor (FTSZ): Ha a tűzoltóság épületére van terhelve egy jelzálogkölcsön, de nem a tűzoltóság helyzetére vették azt fel, akkor azt át kell tenni egy másik intézményre. De az az adósság, amit a tűzoltóság épületére vettek fel, az marad.

Dobson Tibor: Olyan kimutatás nincsen országosan, hogy a tűzoltóságok az önkormányzatoktól mennyi támogatást kaptak. Nem tudjuk, ilyen adatunk nincs.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Készült-e olyan felmérés, hogy milyen adósság állományt kap az OKF az önkormányzatoktól az állomány felé? Bizonyos kifizetéseket nem tett meg az önkormányzat. Kb. 8-10 tűzoltóságon a mai napig nem fizettek cafeteriát, nem fizettek ruházati utánpótlást. Ez 10-20-30 milliós összeg, ami gyakorlatilag átkerül adósság állomány az OKF-re.

Andráska Attila (HTFSZ): A ruhapénzt nem kapta meg a kollega, attól függetlenül 98 %-os külön adóval le kell adóznia.
Nem kapta meg pl. Szendrő, Berettyóújfalu.

Dobson Tibor: Ti tudjátok azt, hogy melyik tűzoltóság nem kapta meg a ruhapénzt, holott az nekik el lett utalva mint önkormányzat? Az önkormányzattól nem ment át az utalás a tűzoltó zsebébe? Ha van erre hiteles információtok, hogy melyik tűzoltóság nem kapta meg ezt, mert ez járandóság, én szeretném azt kérni, hogy mondjátok meg és azt megköszönném.

11. napirendi pont: 2012-ben várható-e keresetnövekedés, különös tekintettel azon bejelentésre, hogy a szolgálati nyugdíjasok adóztatásából származó állami bevételeket erre a célra fordítják? (BRDSZ)

Én erre nem tudok mást mondani, mint amit a miniszter úr is mondott, hogy bruttó 12.000-14.000.- Ft. Én bruttót tudok.

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ): A szolgálati törvényben bruttó 14.000.- Ft. Mindig is bruttó volt. Csak a végrehajtói állomány, és ezek közül a tiszthelyettesek és a zászlósok kapják.

Arról volt szó, hogy nettó és semmilyen járulékot nem vonnak le és nem rakódik rá semmi.

Dobson Tibor: Ez olyan generális döntés lesz, amit én nem tudok most megválaszolni.

12. napirendi pont: A katasztrófavédelmi életpálya modell és a 2012-es bérek és béren kívüli juttatások rendezéséről szóló („kollektív”) megállapodás előkészítése. (HTFSZ)

Katasztrófavédelmi életpálya modell, ilyen nincsen, ezt felejtsük el. Rendvédelmi életpálya modell lesz, nincs külön katasztrófavédelmi életpálya.

13.  napirendi pont: A 2011. évi költségvetési tervezetben foglaltak teljesítésével kapcsolatos tájékoztató különös tekintettel a bér és bérjellegű és a szociális juttatások vonatkozásában. (PVDÉSZ)

A gazdasági szakterület erre válaszolt, én hozzáfűzni többet nem tudok. Kimutatták mindenféle számokkal, tételesen alátámasztva.

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Évente egyszer legalább beszámolót, tájékoztatást kapjunk, hogy mi van. Elhangzott, hogy a 2. félév finanszírozása a BM-nél nincs lefedve. Ez a működési költségeket egyaránt érinti. Ezt cáfolandó, hogy itt 75 %-os a felhasználás. Egyáltalán mennyi a lakáscélú támogatásnak a kerete? Azt látni, hogy mennyi folyósítása történ meg és az októberi ülésre mennyi a javaslat. Tehát ez teljes mértékben lefedi? 100 %-os a felhasználása?

Dobson Tibor: Én csak erre tudok hagyatkozni. Tehát kérdésként merül fel, hogy a lakáscélú támogatásnál az októberi ülésen a 42.115.000.- Ft kiutalásával ez lefedi-e a 100 %-ot? Ha nem, akkor hol a többi? Nem nálam van a Szociális Bizottság, tehát nem tudom megmondani.

14. napirendi pont: A 2012. évre tervezett költségvetési terv, hasonló vonatkozású adatairól tájékoztató. (PVDÉSZ)

Ehhez kaptunk egy számsort.

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Ez megvan a költségvetésből ezt ismerjük, nekünk a kérdés az, hogy ez a 7 milliárdos bevétel honnan fog datálódni. Mert a költségvetés eredetileg a két szerv összevonásából adódóan, ha a bevételi részt nem nézzük, akkor 300 millióval van megspékelve, tehát ennyivel van több. Az összes többi, tehát a 7 milliárdot miből tervezi, a 3,5 milliárd a működési, és a 4 milliárd a felhalmozási
költségvetést.

Dobson Tibor: Tehát a kérdés, hogy miből lesz a bevételi előirányzat?

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Erre írásban kérnénk a választ.

Dobson Tibor: Jó, akkor az előző kérdésre is? Jó, akkor mind a két témában írásban adunk választ.

Nagy Gábor (HTFSZ): Átnéztük a belügyi nagy költségvetést és nem találtuk a hivatásos állományra vonatkozó életbiztosítást, de nem csak a hivatásos, hanem a közalkalmazottakét sem. A Belügyminisztérium fejezetében nincs ilyen tervezve.

Dobson Tibor: 2012-re, mint költségvetési tétel?

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Idén a közalkalmazottakra nem kötöttek életbiztosítást, akkor a következő évre sem terveznek? Ha ott van a vörös iszapnál a közalkalmazott, mindenhol ott van, akkor rájuk is meg kell kötni az életbiztosítást. Ez korábban meg volt kötve.

Dobson Tibor: Van közalkalmazott, nem tudok róla, hogy a törvény tervezetben megszűnne a közalkalmazott.

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ) Erre azt mondta a miniszter, hogy talán azt kéne képviselni, hogy miután a rendvédelemben dolgozik a legtöbb közalkalmazott, mintegy 15.000 fő, akkor talán ki kéne találni a rendészeti közalkalmazott fogalmat, és a rendészeti közalkalmazottat azért, mert neki többet kell teljesítenie, mint más közalkalmazottnak, mint aki máshol dolgozik. És ha többet dolgozik, akkor máshogy kéne dotálni.

Pintér Mihály (BRDSZ): A múlt héten az OKF adatokat kért arra vonatkozóan, hogy kinek van lakáscélú kölcsöne.

Dobson Tibor: A BM-től kaptuk és sürgősen. Mi ezt kiterjesztettük a tűzoltóságokra is pont azért, mert a tűzoltóságok jövőre már a katasztrófavédelemhez tartoznak. Azt nem tehetjük meg, hogy a két szék közül a földre esnek, hogy ezt mi se kérdezzük meg. Nem tudjuk mi volt a célja. Nagyon nehéz volt ezt felmérni, mert a kollegák ilyen gyorsan, ilyen rövid idő alatt, azt nem tudták megmondani, hogy neki mennyi tartozása van még valutában, hiszen arra talán emlékszik, hogy mennyit vett fel, de hogy módja sem volt, hogy ő banki kivonatot szerezzen be egy délelőtt, hogy még mennyi van, azt nem lehet.   

Dr. Bárdos Judit (BRDSZ): Az volt az előzménye, hogy mi azt javasoltuk a rendőrségnek, hogy egy bankkal kössenek szerződést, hogy a bank meg tudja-e finanszírozni a végtörlesztéseket. Ilyen szempontból, tehát átalakítani a deviza hitelt. Utána történt ez.

Dobson Tibor: Én a jó szándékot sejtem mögötte, hogy valami módon segítsék azokat a kollegákat, akiknek bedőlt vagy bedőlni látszó hitelük van. Gondolom van egy pár ilyen kollega. A jó szándék egyértelműen kitűnik, csak az volt a baj, hogy az emberek tudása volt pontatlan, hogy tényleg jó adatokat adnak-e meg. Mert a pontos számokat nem tudták produkálni, mert fizikai képtelenség volt.

Szünet.

Dobson Tibor:

15. napirendi pont: Hogyan alakul a 202.000 Ft felett keresők jövedelme, a különadó bevezetése után 2012.-ben, figyelembe véve azt az ígéretet, hogy nem csökkenhet a bére senkinek a jelenlegihez képest? (BRDSZ)

16. napirendi pont: Hogyan alakul a 202.000 Ft alatt keresők jövedelme az adójóváírás kivezetése után, a munkáltató tervezi-e részükre kompenzáció biztosítását? (BRDSZ)

Dobson Tibor: A válasz megvan mindenkinek, ehhez én nem tudok mit hozzátenni.

Dobson Tibor: A biztosításra vonatkozó kérdéssel kapcsolatos válasz itt van a 8. oldalon. 2010. évben lejárt a biztosítás, - itt most ugye a közalkalmazottakról van szó -, van rá egy válasz: lezajlott a közbeszerzés és új szerződést kötöttek a CIG Pannónia RT-vel, biztosítóval 2011. nov. 1.-vel lépett életbe.

17. napirendi pont: A közalkalmazottak 2011. évi kötelező előresorolásáról valamint a közalkalmazottakra megkötött biztosítások helyzetéről tájékoztató. (PVDÉSZ)

A 8. oldalon van válasz rá, azt nem olvasom fel.

18.napirendi pont: Tájékoztató a szakszervezetek számára kötelezően biztosított támogatások helyzetéről. (munkaidő-kedvezmény megváltása, támogatási szerződések teljesülése) (PVDÉSZ)

Dobson Tibor: Ezt már érintettük itt, az elején.

Zentai Ferenc (KDSZ): Nekem az a problémám, hogy erre vonatkozóan a válasz nem elfogadható. Januártól kezdve minden hónapban leadtam a szükséges adatokat. Ez nem igaz. Folyamatosan megkapták, nem kaptam rá választ, de utalást sem, semmit. Utána Bakondi úrnak írtam reklamáló levelet, azt továbbították hozzád. Annak dacára nem kaptam. Kb. 2 hete most kaptam meg, nem ezt a pénzt ami itt van, hanem jóval kevesebbet. Nem tudom honnan vették ezt az összeget. Én ezt nem tudom elfogadni.

Dobson Tibor: Az a 300.000.- Ft hiányzik amit mondtál nekem?

Zentai úrnak bemutatva az eredeti válasz, amit a gazdasági-főigazgató helyettestől kaptunk.

Zentai Ferenc (KDSZ): Az kellene, hogy ők időben teljesítsék, ami még ebben az évben még jár.

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Nálunk a megállapodáshoz képest 2 millió Ft-val vannak elmaradva

Dobson Tibor: Akkor most a jegyzőkönyvbe írjuk be, hogy Zentai úr 300.000.-Ft-val kevesebb pénzt kapott. Ezt kéri kivizsgálni. Elszámolás egyeztetést kezdeményezek.

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Komoly problémát jelent, hogy van egy megállapodásunk, ami él és nem kaptunk irodát. Azt mondták, hogy béreljünk irodát és annak a fenntartását, a bérleti díjat ki fogja fizetni az OKF. Erre kötöttünk egy megállapodást, de a megállapodásban január és június. 2-2 millió a fenntartás, de a második félévre nem kaptuk meg a működéshez szükséges összeget. Volt egy 700.000.- Ft-os maradványunk az előző évről, a fűtés kevesebb volt. Jelen pillanatban ott tartunk,  hogy nincs lefedezve a 2. félév működése, amit mi finanszírozunk, a saját pénzünkből. Azt mondom, hogy van egy szerződés és abban egy vállalt kötelezettség, amit nem teljesített az OKF ebben a tekintetben. A munkaidő kedvezmény megváltás tekintetében pedig áprilisig volt lerendezve, majd kaptunk még további 3 hónapot, ami most azt jelenti, hogy augusztusig van lerendezve. Egyébként minden hónapban határidőre leadott a munkaidő kedvezmény megváltása. Most novemberben ott tartunk, hogy augusztusig van kifizetve a munkaidő kedvezmény megváltásunk.

Dobson Tibor: Nálatok 2 millió FT ami hiányzik?

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): A mi számításunk szerint 1.200.000.- Ft hiányzik a működésből és 1.100.000. Ft valamennyi a munkaidő megváltásból. Nem tudják kifizetni a megyei szakszervezeteknek a részüket, mert akkor már a működésünket nem tudnánk finanszírozni. Már többször írtunk. Mielőtt még elmennénk bíróságra, addig szeretnénk ezt rendezni. Már most megpróbálják a szakszervezetek működést ellehetetleníteni.

Dobson Tibor: Javaslat, hogy ha ilyen jellegű jogszabályt sértő probléma van, azt tessék jelezni az ilyen jellegű problémát! Nyilván továbbítom a problémát. Azért van ez a KÉT hogy tessék jelezni és én utána járjak.

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): Törvényi illetve belső megállapodás van és ez is sérül itt ebben az esetben. Ez már olyan módon sérül, hogy működési zavarokat okoz.

Nagy Gábor (HTFSZ): A közalkalmazottak illetményeltérése megmarad-e?

Dobson Tibor: Ez a magán véleményem, hogy az átszervezések ápr. 1.-e után várhatóak, ápr. 1. után különböző beosztásban lévő emberek egy adott beosztásból átülnek egy másikba, vagy nem, ezek kapnak egy kinevezési parancsot, mely alapján újra megállapítják a bérét a jogszabályok alapján, tehát abban nem lesz eltérítés.

Nagy Gábor (HTFSZ): A tűzoltó parancsnoknak is az önkormányzat eltérítette.

A közalkalmazottakra ez vonatkozik?

Dobson Tibor: Attól függ milyen munkakört tölt be és hogy mi volt eddig. Gondolom kérdésed arra irányul, hogy bizonyos tűzoltó parancsnokságokon, bizonyos tűzoltó parancsnokoknak jelentős mértékben eltérítette az önkormányzat. Ez a kérdés gondolom arra utal, hogy ezt az eltérítést továbbra is megkapja-e a tűzoltó parancsnok. Nos úgy gondolom nem.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Pl. Közalkalmazotti helyen foglalkoztattak hivatásost. Berettyóújfalunak pl. a takarító helyen van felvéve egy hivatásos.

Dobson Tibor: Én részben azért erre választoltam, amikor azt mondtam, hogy itt azért ápr. 1.-e után a jelenlegi tűzoltó parancsnokság hatásköre változni fog. Most nyilván, ha nem ott lesz szakhatósági munkaesemény, akkor át fog kerülni a kirendeltségre vagy éppen a megyére az illető.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Állománytábla feletti létszám van.

Dobson Tibor: Áprilistól ez a rendszer nem fog így maradni, ezt most mondom. De nem csak ez, nagyon sok olyan tűzoltóság van, ahol egy státuszon több ember is van. Halkan jegyzem meg. Volt egy felmérés most legutóbb a tűzoltóságokon, különböző ellenőrzések, ahol nagyon sok hiányosság kibukott, főleg gazdálkodási. Nagyon sok.

A kérdés nem érhető.

Dobson Tibor: Szűkülni fog, mert az eltérítéseket nem fogják nekik megadni. Az önkormányzat amit megadott neki eddig mint eltérítés, az az új beosztásban újat fog kapni, újra megállapítják.

A katasztrófavédelemi kirendeltség-vezető bére?

Dobson Tibor: A katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető bére és a tűzoltó parancsnok bére között túl nagy különbség nem lesz. Nagyjából azon a szinten fognak maradni. Nem lesz különbség köztük, amit korábban a polgármester adott, az nem lesz meg neki jövőre, mondom én ezt most. Ez a saját véleményem.

Dobson Tibor:

19. napirendi pont: Az állami és a jelenlegi önkormányzati tűzoltóságok egyenruházata nem egyezik meg. Változik-e a ruházat 2012-ben? (BRDSZ

Van itt egy válasz a tűzoltó felügyelőségtől meg a gazdaságitól.

Terjéki László (BRDSZ) A tűzoltó felügyelőségtől nem arra válaszoltak. A kérdés úgy szól, hogy az állami és a jelenlegi önkormányzati tűzoltóságok egyenruházata nem egyezik meg. Nem olvasták el a kérdést, mert ők a jövőre vonatkoztatva adtak választ, a köztestületi tűzoltóságokra. A másik megpróbálta összeszedni. A jelenlegi köztestületi tűzoltóknak lesz-e olyan ruhája, mint a jelenlegi hivatásos tűzoltóknak.? A kérdés arra irányult, hogy a jelen önkormányzati és a jelen állami tűzoltóságoknak lesz-e.

Dobson Tibor: Egyelőre nem. Ha arra vagy kíváncsi, hogy a kék ruhát meg kell-e venni a beosztott tűzoltónak, akkor nem, egyenlőre nem! A társaságit, nem a kék ruhát. Egyenlőre nem kell megvennie.

Terjéki László (BRDSZ): Akkor másképp teszem fel a kérdést. Ez alapvetően nem rossz. De most vannak olyan tűzoltók, akik most az előtt állnak, hogy meg kéne venni a jelenlegi szürke, nem a feketét.

Nem szürke

Dobson Tibor: Nincs terv a beosztott tűzoltók átöltöztetésére kék ruhába, nincs terv. A hivatásos tűzoltók kék ruhába való átöltöztetésére. Pénz sincsen rá.

Terjéki László (BRDSZ): Most vannak akik az előtt állnak, hogy vegyem vagy ne vegyem meg? Van az a ronda szürke, aminek a minősége hihetetlenül rossz. A válasz nekem nagyon tetszik. A gazdasági főigazgató helyettes válaszát szó szerint idézi.

Dobson Tibor: Azt tudom mondani, mint félhivatalos információ, hogy nincs tervben a beosztott tűzoltó állomány átruházása, illetve a tűzoltó parancsok átruházása sincs tervben egyenlőre. Ami várható, ahogy én tudom, hogy a megyéknél kell egységesíteni. Ott ugye, ha két társaságról van szó, ott lesz a társasági ruha a tiszti állománynál, aki odakerül a megyéről vagy kirendeltségről, de a tűzoltó parancsnokságon és főként a beosztott tűzoltóknak a társasági ruha, az nem változik, marad a szürke. Pénz sincs erre, nincs rá forrás, hogy átruházzuk az állományt. Ugye ez 7,5 majdnem 8 ezer tűzoltót jelent, beosztott vonulós tűzoltóról beszélünk. Gondoljatok bele.

Terjéki László (BRDSZ): A pv-nek mindig a barna volt, a tűzoltóknak mindig a szürke volt, ezek vannak rendszeresítve és a sötétkék pedig ajánlott vagy megengedett.

Dobson Tibor: A kék ruhát tervezik egységesíteni a katasztrófavédelem területén, effektív a katasztrófavédelmiként szolgálatot teljesítőknél, tűzoltó parancsokságokra nem. A jelenlegi HÖT-ökről beszélünk, nem tudok róla. Pénz sincsen rá. Átruházni úgy lehetne kollegát, ha arra pénzt is kell adni. Közel 8.000 tűzoltót kék ruhába nem lehet átruházni, ha nincs pénz..

Nagy Gábor (FTSZ) Pintér úr 2001-ben elintézte, hogy a ruhapénzből kell átállni.

Kiss József (FTSZ): A ködvágók

Dobson Tibor: Benne vannak azok a merevítők, arra gondolsz?

Kiss József (FTSZ): A tűzoltónak minek, amikor ott van a védőruhája, annál jobb nem kell. Pillanatok alatt átázik, szarrá fogunk benne fagyni. Minek az? A rendőrnek lehet hogy jó ez, de a tűzoltónak ott van a védőruha.

Dobson Tibor: Még nincs eldöntve, a legutóbbi információ az, hogy maradna mindenkinek ez a szolgálati ruha fekete, ami rajtam is van és nyomatékosan mondom, hogy a kék ruha vagy milyen színű ruha már magam sem tudom, ez egy ilyen riadócsomagba, leendő készletként szerepelne. Ezzel a kék ruhával az a baj többek között, hogy vannak benne ezek a merevítők a térdénél, amit a rendőrségnél belepakoltak, amik a tűzoltóknak eleve nem jó, mert akadályozzák a mozgást, ha még erre felveszi a védőruházatot, eleve a mozgása korlátozva van, ha még benne van a merevítő, akkor úgy néz ki mint egy középkori lovag. Tehát nem jó. Tudom én is és mindenki.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): A Reptér is állami tűzoltó lesz, ruházat szempontjából hova fogják besorolni ezeket az embereket? Kell-e nekik ruhát venni, vagy nem kell?

Dobson Tibor: Jövőre a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság lesz. Most milyen színű ruhájuk van?

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Fekete és szürke.

Dobson Tibor: Fekete a bejövő, a szürke a kimenő. Akkor marad nekik ugyan ez.

Terjéki László (BRDSZ): Egérszürke.

Nagy Gábor (FTSZ) A14/2010-es nem módosította ezt?

Terjéki László (BRDSZ): Nem, az államival azonos ruházatba tették be a Ferihegyet, én úgy tudom. A régi szürke tűzoltó ruhájuk maradt nekik szerintem.

Dobson Tibor: Mi a kérdés?

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): Valami támpontot kéne adni, mikor lesz ez rendszeresítve.

Dobson Tibor: Megnézem. Nem tudom, fogalmam sincs. Ez a ruha ami rajtam van, nem is ugyan az a ruha amit eredetben gyártottak, kezdtek el hordani a tűzoltók.

Nagy Gábor (FTSZ) NOMEX ruházat.

Dobson Tibor: Ez már nem az. Megnézzük azt a fekete ruhát.

Terjéki László (BRDSZ): Oda kellene figyelni a fogalmakra, mert keveri a szakma, a bevetési, szolgálati, társasági ruhát.

Dr. Ese Ferenc (HTFSZ): A tűzoltóságnak nincs rendszeresített egyenruhája. Szabálysértési eljárás indult egy kollega ellen, mert egyenruhába ment ki jogosulatlanul bizonyos helyre. Nem tudjuk, hogy mi a tűzoltók egyenruhája. Egyszer vagy rendbe rakjuk a jövőre nézve. Rendszeresítési eljárás kell.

Dobson Tibor: A BM a hétvégén küldte el a RUSZ-t Tollár úréknak véleményezésre. Én nem láttam még, majd megnézem, hogy mi van a tervezetben.

Dobson Tibor: A RUSZ-t nem kaptátok meg a BM-től?

20. napirendi pont: A 2004. előtt felszerelt tűzoltókat hogyan lehetne OKJ-s végzettséget igazoló bizonyítványhoz juttatni, hiszen tudásuk, szakismereteik megegyeznek a később állományba kerültekkel? (BRDSZ)

Szluka Ferenc (BRDSZ): Ez egy lényeges kérdés, mert az új hírek arról szólnak, hogy akinek nincs OKJ-s bizonyítványa, bizonyos káreseteknél, pl. légzőt nem vehet fel. Most én arra lennék kíváncsi, hogy mivel vagyok különb ember a 1996. januári felszerelésemmel, - aki elvégzett egy alapfokút, - annál az embernél, aki idejött 2008-ban és elvégzett egy OKJ-s alapfokút. Tehát mi alapján fognak minket hátrányosan megkülönböztetni? Ebben szerettem volna igazából segítséget kérni. Méltányosság. Ezekkel az emberekkel. Nagyon kevesen vagyunk már országos szinten, akik még ilyenek. Nem lehet őket behívni, hogy gyerekek itt van lepecsételve? Tudom, hogy nem. Én ezt vállalom, ha ezen múlik a többi boldogsága, legyen.
Ezt nagyon egyszerűen meg lehet csinálni, ahogy azelőtt megcsinálták. Jó, megvan és nem kell semmilyen vizsgát tenned, átveszed és viszont látásra.

Nem kell semmilyen vizsgát tenned, de benne van az életpálya modellben sajnos.

Terjéki László (BRDSZ): Én megpróbáltam, ugyan ezzel a kérdéssel elmentem az oktatási osztályra a Halácsyhoz, akik azt mondták, hogy csalni nem lehet.

Dobson Tibor: Én erre nem fogok most hasból válaszolni.

Szluka Ferenc (BRDSZ): Ez le van írva az a 4-5 munkakör, amit káresetnél nem végezhet, ha nincs OKJ-s bizonyítvány. Én 16 éve vagyok a cégnél és már egy pár gyereket felneveltem a tűzoltóságnak, és tudtam nekik mutatni abból a kicsiből, amit én is kaptam az öregektől. De ha én most nem mehetek oda egy lakástűzhöz, én lentről fogok kiabálni hogy csukd be az ajtót ?!

Dobson Tibor:

21. napirendi pont: Tájékoztató az OKF Munkavédelmi Szabályzat tervezet egyeztetéséről és annak helyzetéről. (PVDÉSZ)

Én ezt elküldtem nektek.

Az FTSZ jelzi, hogy nekik nem küldték meg a Munkavédelmi szabályzatot.

Dobson Tibor: Akkor megküldjük nekik a szabályzatot.

Talabér Zoltán (PVDÉSZ): A megyei elnökök megkapták a köröztetéskor, és ők jelezték, hogy mi a véleményünk nekünk. Majd később mi is megkaptuk a tervezetet.

Nagy Gábor (HTFSZ) Volt a HSZT tervezetben, hogy mindenkinek be kell lépni a Tűzoltó Rendészeti Alapítványba és rendészeti szakvizsgát kell tennie.

Nem, rendészeti alapvizsgát kell tenni.

Dobson Tibor: Erre nem tudok mit mondani.

24. napirendi pont: Egyebek.

Nagy Gábor (HTFSZ): Berendelés munkavégzésre. Vissza kell adni az állománynak, vagy ki kell fizetni?

Dobson Tibor: Én gondolom, a tűzoltóság a fővárosra vonatkozóan, ez épp olyan berendelés mint bármi, ugyan az az eljárási rend, vagy megkapja szabadnapba. Gondolom én. Hát berendelték az állományt.

Terjéki László (BRDSZ): Az is munkaidőnek számít.

Szluka Ferenc (BRDSZ): Egy speciális dologban szeretnék segítséget kérni. A túlóra pénz elszámolásomat. Elismertek nekem 1039 órát, mire kifizetik már csak 1011 van, mire megfordulok még fizessek vissza 70.000.- Ft-ot. Abban szeretnék segítséget kérni, hogy szükségem lenne egy olyan emberre, akihez oda mehetek és megmutathatom neki, hogy honnan indultam, ez lett belőle és mi benne a hiba. Már voltam annyi helyen, könyvelőnél, ügyvédnél, munkaügyi jogásznál. Amikor kapok egy felszólítást, hogy 70.000 Ft-ot azonnal fizessek vissza.

Dobson Tibor: Ígéretet tesz arra, hogy Szluka Ferenc (Angyalföldi Tűzoltóság) túlóra elszámolásának utána néz.

Dr. Ese Feren (HTFSZ): A kollega hozzám fordult és megnéztem és nagyságrendekkel el van számolva, negatív irányba. A kollega beadta a szolgálati panaszt, hogy nem ismeri el. Majd kap egy levelet, hogy azonnal fizessen vissza 25.000.- Ft-ot. A munkáltató kiszámolt valamit és utána hónapokkal később küld 2 papírt, hogy elszámoltuk magunkat, bocsika és fizesd vissza.

Nagy Gábor (FTSZ): Itt két dolog van, az egyik az, hogy a 2006. első felében kifizetett 52 és 54 óra közötti időszakra kifizetett pénzek nem kerültek levonásra, mert a programot nem ellenőrizték le, ami alapján kifizették. A program nem vonta le azokat a pénzeket. A másik, hogy voltak elszámolások. Ez az egyik, a másik valóban voltak elszámolások.

Dobson Tibor: Amennyiben ez országos probléma, akkor kérem, hogy ezt írásban külön kérjék a szakszervezetek.

Dobson Tibor: Bezárja az ülést.
Budapest, 2011. 11. 21.

                            Dobson Tibor tű. dandártábornok sk.
                                      Hivatalvezető

Olaszné Nagy Edit korm.t., sk. jegyzőkönyvvezető
 
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 20:40
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1133
Linkek: 76