Kezdölap arrow DEMONSTRÁCIÓ arrow A május 6-án történtekről
A május 6-án történtekről
2011. May 08.

Tisztelt Kolléganők és Kollégák!

A Rendvédelmi Szervek Érdekvédelmi Fóruma (RÉF) 2011. május 6-án megtartott rendkívüli kibővített ülésén elhangzottakról az alábbiakban tájékoztatom a tagságot.

A RÉF rendkívüli ülését az érdekképviseleti oldal kezdeményezésére Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára hívta össze. A tanácskozásra a fegyveres és rendvédelmi szféra képviselőin kívül meghívást kaptak a Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács (KÉT), valamint az Országos Önkormányzati Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács (OÖKÉT) tagjai is.
 
A tanácskozás napirendjét:
1. az egységes közszolgálati életpályamodellel kapcsolatos konzultáció, valamint
2. a RÉF oldalelnöke által javasolt témakörök képezték.

Az ülésen a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára, Gál András Levente úr elnökölt, és jelen volt a Honvédelmi Miniszter kabinetfönöke, valamint a Belügyminisztérium képviselő Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár is.

Érdekességként:

Bali Gabriella Miniszterelnökség titkárságvezetője 2011. április 29.-én datált levélben Árok Kornélt a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete elnökét a következőkről tájékoztatja:

 

Tisztelt Elnök Úr!

Köszönettel megkaptuk Orbán Viktor miniszterelnök úrnak küldött levelét.

A továbbiakban is arról tudom tájékoztatni, hogy szakszervezetük, a többi rendvédelmi szakszervezet valamint a Kormány közötti konzultációra Pintér Sándor belügyminiszter úr rendelkezik felhatalmazással.

Megértésükben bízva kérem, hogy a további egyeztetések miatt forduljanak a Belügyminiszterhez.

Budapest, 2011. április 29.


Tehát a Kormány részéről nem a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára, Gál András Levente rendelkezik felhatalmazással, hanem Pintér Sándor belügyminiszter!?


A RÉF rendkívüli ülésének összehívását az érdekképviseleti oldal kezdeményezte, alábbi kérdések tekintetében kért tájékoztatást a soron kívül megtartandó RÉF ülés keretében:
 
- a jelenleg hivatásos állományban lévők milyen feltételekkel vonulhatnak nyugdíjba,
- a már nyugállományban lévők státusza és juttatásai változnak-e,
- a FÜV-el nyugállományba helyezettek felülvizsgálatát kezdeményezik-e,
- mik a kormányzat elképzelései az átszervezéssel nyugállományba vonult, illetve a jelenleg felmentési idejüket töltő kollégákkal kapcsolatban,
- mi a kormányzat álláspontja a „szerzett joggal" kapcsolatban (pl.: nyugdíjrögzítéssel, vagy 25 év nyugdíj jogszerző idővel rendelkezők).

Sajnos a kibővített ülésen sem váltak ismertté a kormány nyugdíjrendszer átalakítását és az új életpályamodell bevezetését érintő elképzeléseinek részletei.

Gál András Levente úr a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára az ülés megnyitásakor tájékoztatta a jelenlévő érdekképviseleteket a kibővített fórum összehívásának indokairól. Mint elmondta a kibővített fórum megtartását elsősorban az indokolja, hogy a kormány eltökélt szándéka egy egységes - a rendvédelmi, honvédelmi, kormánytisztviselői és köztisztviselői állományra együttesen alkalmazható, az említett foglalkoztatási jogviszonyok között teljes átjárhatóságot biztosító – életpályamodell megvalósítása. E tekintetében az érdemi párbeszédnek meg kell kezdődnie, és az ülésnek ez a célja és rendeltetése. A fórum keretében kell az ütemezés kérdéséről is beszélni. A kormányprogram szerint ugyanis 2011. július 1-ig mind a nyugdíjrendszer átalakításának, mind az új életpályamodellnek a részleteit ki kell dolgozni. Ennek megfelelően a kormány 2011. június 10-én kívánja nyilvánosságra hozni az említett tárgyköröket is magába foglaló, úgynevezett Magyary Programot.

Érdekességként:

Pintér Sándor belügyminiszter, 2011. május 02.-án datált írásbeli kérdésre adott válaszában Bertha Szilvia képviselő asszonyt a következőkről tájékoztatja:

 

Tisztelt Képviselő Asszony!

A Házszabály 91. §-a alapján „Milyen életpályamodellel kívánja a Kormány kompenzálni a rendvédelmi dolgozók által vállalt plusz kötelezettségeket, egyes állampolgári jogokról történő lemondást? Miként akarják az egyes beosztásokkal járó pszichikai, fizikai igénybevétel miatti fokozott elhasználódást kompenzálni?” címmel hozzám intézett, K/2S84. számú, írásbeli választ igénylő kérdésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

Az előző kormányzati ciklusokban számos intézkedés született, amely a hivatásos szolgálati viszonyban állóknak korábban jogszabályok alapján járó juttatásokat, támogatásokat felszámolta, megkurtította, ezért a személyi állomány tagjai tömegével éltek a korai nyugdíjazás lehetőségével, pályaelhagyással.

A rendvédelem olyan speciális hivatás, amelynek gyakorlóit méltán illeti meg az átlagostól eltérő figyelem és megbecsülés. Társadalmi érdek azonban, hogy megszüntessük a nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjazások szerteágazó, a költségvetést jelentősen megterhelő rendszerét, ebbe beletartozik a hivatásos állománynak eddig biztosított felső korhatár előtti nyugdíjazás lehetőségének megszüntetése.

A Nemzeti Együttműködés Kormányának nem célja, hogy olyan hivatásos állomány lásson el szolgálatot, amely arra az elvárt szinten egészségi okokból már nem képes. A Kormány célja az állomány egzisztenciális biztonságérzetének javítása és a hivatásos életpálya választását erősítő, a pályán maradást szolgáló megoldások kidolgozása. Ennek megfelelően új életpályamodell készül a rendvédelmi szervek és nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya számára, amelynek központi eleme az új illetményi- és előmeneteli rendszer, illetőleg a lakhatási feltételek, a családalapítás és a gyermekvállalás elősegítése.

 

Tehát Pintér Sándor belügyminiszter a kibővített ülés előtt négy nappal egyetlen szóval sem említi írásbeli válaszában foglalkoztatási jogviszonyok között teljes átjárhatóságot biztosító – életpályamodell megvalósítását, a Magyary Programot!

 

Az ülésen nyilvánvalóvá vált, hogy a szolgálati nyugdíjrendszer átalakítását, valamint az új egységes közszolgálati életpályamodellt érintően az érdemi tárgyalások a jövőben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) közigazgatási államtitkárával folytathatók, mert ahogyan Gál András Levente fogalmazott azok tekintetében ő rendelkezik kormányzati, nevezetesen Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes úrtól kapott felhatalmazással.

A KIM közigazgatási államtitkára azt is nyilvánvalóvá tette, hogy az ülés keretében kompetenciája nem terjed ki az érdekképviseleti oldal által várt konkrét kérdések megválaszolására.

Nem cáfolta ugyanakkor, hogy a kormányzati vizsgálat a már szolgálati nyugdíjban részesülőket, illetve a még aktív, de nyugdíjrögzítéssel rendelkezőket is érinti. Ezt a nyugdíjrendszer felülvizsgálatának komplexitásával indokolta.

A KIM és a BM közigazgatási államtitkára is megerősítette továbbá, hogy szakmai anyagok már készültek a nyugdíjrendszert és az életpályamodellt érintően. Kijelentették ugyanakkor, hogy ezeket nem bocsájtják az érdekképviseletek rendelkezésére. Gál András Levente elmondása szerint ugyanis jelenleg még a szakmai egyeztetések zajlanak, melyek anyagai „nem nyilvános" minősítésűek. A KIM közigazgatási államtitkára az egységes kormányzati álláspont kialakítása utánra ígérte az írásos anyag rendelkezésre bocsájtását.

A KIM közigazgatási államtitkára a tárgyalások folytatásával és a kormányzati kompromisszum készséggel kapcsolatban feltett kérdésekre az ülésen kijelentette, hogy tárgyalásokat természetesen hajlandóak folytatni, sőt a szoros határidőkre tekintettel azok vélhetően intenzívebbé fognak válni. Ugyanakkor a kompromisszumos lehetőségek vonatkozásában felhívta a figyelmet arra, hogy a Széll Kálmán Tervben foglaltakhoz a kormány tartja magát, és álláspontjuk szerint a jelenlegi nyugdíjrendszer sem tartható fenn a jövőben. Kijelentette, hogy éles vitákra számít, melyek eredményeként nem feltétlenül kell minden kérdésben kompromisszumra jutniuk a feleknek.

 

Budapest, 2011. május 7.

                                 Kiss József

                                    elnök

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 14:44
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75