Kezdölap
SZÉF: Egy napirend, több probléma
2008. January 19.
A SZÉF-en történt
Süli Ferenc - dr.Heiling Ottó  -  FRDÉSZ-HOSZ


A SZÉF január 17-i ülésén mindössze egyetlen napirendi pont – a szakközépiskolai tanulmányok szolgálati időbe történő beszámítása szerepelt. Mint ismeretes, a Legfelsőbb Bíróság még 2007 decemberében meghozott jogegységi határozata egyértelművé tette a vonatkozó jogszabályok értelmezését, ugyanakkor a kormány a mai napig nem adott ki erre vonatkozó egységes értelmezést, iránymutatást a közigazgatási szervek részére, mely továbbra is magában hordozza az eltérő jogalkalmazás veszélyét. A munkavállalói oldal ezért is kezdeményezte a rendkívüli ülést. Az egyeztetésen dr. Heiling Ottó alelnök képviselte a Honvédszakszervezetet...


A január 17-i Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztető Fóruma (SZÉF) ülést a munkavállalói oldal egyeztetése előzte meg, ahol Kónya Péter elnök bejelentette: napirend előtt több gondot, megoldandó problémát kíván felvetni.

A szakszervezetek képviselői egyetértettek abban, hogy fel kell hívni a SZÉF működtetéséért felelős igazságügyi tárca irányítóinak figyelmét arra, hogy az érdekegyeztető fórumon elhangzottakat az utóbbi időben nem regisztrálják jegyzőkönyvekben, s – a közösen elfogadott ügyrend ellenére - az itt elfogadott döntések sem jelennek meg az illetékes minisztériumok hivatalos közlönyeiben sem. A közeljövőben szükséges meghatározni a szakszervezetek reprezentativitását is – ez a szavazati arányok miatt rendkívül fontos -, hiszen hamarosan megkezdődnek a 2008. évi bértárgyalások.

A kormány nevében dr. Piros Attila szakállamtitkár előzetesen írásban jelezte a munkavállalói oldal felé, hogy ezen az ülésen, a jogegységi határozat közlönyben való megjelenését követően, a kormány hivatalosan is állást foglal az ügyben.  A mai ülésen az államtitkár felolvasta a hivatalos döntést. A kabinet ebben rögzíti: a Hszt. hatálya alá tartozó, szolgálati jogviszonyban állóknak a kormányzati személyügyi szervek, önkormányzatok a jogegységi határozat rendelkező részében foglaltaknak megfelelően, az indokolásban megjelölt jogszabályokban foglaltak szerint, hivatalból módosítják a szolgálati idejüket, míg az érintett körből eltávozottak írásban kérhetik a tanulmányi idő beszámítását.

A bejelentést a munkavállalói oldal megdöbbenéssel fogadta, hiszen számtalan kérdésben eltérő vélemények fogalmazódtak meg a korábbi egyeztetéseken mindkét oldal részéről.

A kialakult vitában Kónya Péter elmondta: a munkavállalói oldal szerint a kormány a lehető legszűkebb értelmezését adja az LB határozatának, s így számtalan egyéni vagy általános probléma és ebből származó jogvita jelentkezik majd. Vagyis ez az álláspont a kitűzött közös cél elérésére, miszerint a tömeges pereskedést a felek elkerüljék, nem alkalmas.

Dr. Heiling Ottó, a Honvédszakszervezet alelnöke hozzászólásában hangsúlyozta: sajnálatos, hogy a kormánydöntés hatálya nem terjed ki a katonákra. A vonatkozó jogszabályok szerint az igazságügy miniszter feladat és felelőssége az egységes jogszabály értelmezés és jogalkalmazás biztosítása, és az is, hogy egy ilyen vonatkozású rendelkezés, döntés mellőzzön mindennemű diszkriminációt. Természetesen a HOSZ tudja a kötelességét, és az általa képviseltek érdekében továbbra is mindent megtesz. A HOSZ célja, hogy a szakközépiskolai idő – a többi fegyveres szervhez hasonlóan - a katonák szolgálati idejébe is beszámítson, és a szakszervezet meg fogja találni azt a megoldást, amely ezt lehetővé is teszi.

Piros Attila, az IRM szakállamtitkára az ülésen többször hangsúlyozta: a Legfelsőbb Bíróság egyértelmű határozatot hozott, tehát nem kell jogot alkotni, nincs mit értelmezni, egyszerűen csak végre kell hajtani a határozatban foglaltakat. Az államtitkár szerint a tömeges  pereskedés sem fenyegeti a munkáltatókat, hiszen tiszta a jogi helyzet, és emellett a kormányzat biztosítja a végrehajtáshoz szükséges anyagi fedezetet is.

forrás: http://www.hsz.hu/rovatok/akt/sef0117/

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 05:24
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1134
Linkek: 75