Kezdölap
FÕVÁROSI TÛZOLTÓSÁG SZAKSZERVEZETE hivatalos honlapja.
De ki oltja majd a tüzet Nagykovácsiban?
Hírfigyelõ
2012. March 10.
Ellehetetlenülhetnek a környék önkéntes tûzoltóságai. Nagykovácsiban az eddig jól mûködõ egyesület várhatóan nem tudja teljesíteni az új követelményeket, a legközelebbi tûzoltóság azonban csak a II. kerületben van. Zsákfalu lévén máshonnan nem jöhet hamarabb segítség.

A környék önkéntes tûzoltó egyesületei kiválóan végzik a munkát, nagy terhet vesznek le a fõvárosi hivatásos tûzoltókról – véli Bakó Mihály, a Nagykovácsi Készenléti Szolgálat parancsnoka, aki szerint ezt bizonyítja az is, hogy Budapest Önkormányzata rendszeresen támogatja ezeket a szervezeteket. Térségünkbe a II. és a III. kerületbõl valamint Esztergomból és Szentendrérõl érkeztek eddig hivatásos tûzoltók egy bejelentéshez, a legtöbb esetben viszont a helyi, önkéntes tûzoltók érnek ki elsõként a helyszínre. Ezeket az egyesületeket most olyan feltételekkel szembesítették, amit nem tudnak majd teljesíteni.
Tovább...
 
Ajánlott videók
Hírfigyelõ
2012. March 09.

„Emberek fognak meghalni, házak fognak égni”

http://www.rtlklub.hu/hirek/belfold/video/161465

  

Életveszélyes az új riasztási rendszer? Vajon valóban a lakosság lesz-e az átszervezések vesztese?

A stúdióban Bérczi László országos tûzoltósági fõfelügyelõ, tûzoltó dandártábornok.

http://mno.hu/rajatszas/kritikus-helyzet-1058157

  

A stúdióban Leidinger István  tûzoltóparancsnok, Pomázi Önkéntes Tûzoltóság

http://mno.hu/?block=mno_video_popup&param=media_id=51706

 
Sajtótájékoztató
FTSZ Hírek
2012. March 09.

A 2011. év végén Magyarországon eszközölt jogszabály-módosítások drasztikusan érintették a rendészeti területen mûködõ szakszervezetek mûködését, többek közt a Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete, a Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége, a Hivatásos Tûzoltók Független Szakszervezete, a Fõvárosi Tûzoltók Szakszervezete, valamint a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete mûködését is.

A versenyszférához képest diszkriminatív törvényi változások hatása az alábbiakban foglalható össze.

Tovább...
 
"Milyen leépítéseket tervez a Kormány a tûzoltóságoknál?"
Friss hírek
2012. March 05.

Írásbeli választ igénylõ kérdés!

 

Dr. Kövér László

az Országgyûlés elnöke részére


Tisztelt Elnök Úr!


A Házszabály 91 . § alapján kérdést kívánok benyújtani dr . Pintér Sándor belügyminiszterhez

„Milyen leépítéseket tervez a Kormány a tûzoltóságoknál?”

címmel, amelyre a választ írásban kérem.Tovább...
 
Tisztelt Polgármester Hölgyek és Urak!
Hírfigyelõ
2012. March 03.

Tisztelt Polgármester Hölgyek és Urak!

2012. január 1-vel a tûzoltás és a mûszaki mentés megszûnt önkormányzati kötelezõ közszolgáltatási feladatnak lenni, állami feladat lett. Ha visszatekintünk hazánk történelmére, tárgyilagosan megállapíthatjuk, hogy az tûzoltási feladat mindig a települések feladata volt, csakúgy, mint Európa szinte minden országban.

Hazánkban kétszer volt politikai szándék a tûzoltás államosításra, elõször 1944. október 16-án Szálasi Ferenc programjában, ezt azonban nem tudta végrehajtani, mert már Kecskeméten voltak az oroszok. 1948-ban a kommunista diktatúra kezdetén a gazdaság mellett beállamosították a tûzoltóságokat is és állami feladatként oldotta meg az állam a lakosság tûzvédelmét a rendszerváltásig olyan minõségben, amilyenben megoldotta, többen emlékszünk még rá. A rendszerváltás egyik nagy döntése volt, hogy visszahelyezte a feladatot a település szintjére. (az más kérdés, hogy valóban önkormányzati lett-e, de nem errõl szeretnék szólni.)

Természetesen nem vitatva, hogy az állami rendszerben szervezett tûzvédelemnek is lehetnek pozitív elemei, de a rövid majd két hónapos mûködés eddigi tapasztalatairól szeretnék néhány információt megosztani Önökkel a Kistérség vonatkozásában:


Tovább...
 
Mik hangzottak el 2012. február 13-án az OKF konzultáción?
FTSZ Hírek
2012. March 03.

Belügyminisztérium

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

EMLÉKEZTETÕ

Készült: 2012. február 13-án az OKF hivatalos helyiségében

Tárgy: a hivatásos katasztrófavédelmi szervek közalkalmazotti állományát érintõ esetleges csoportos létszámleépítéssel kapcsolatos érdekvédelmi szervezetekkel történõ konzultáció


Tovább...
 
Átszervezésekkel kapcsolatos személyi elbeszélgetések
Hírlevél
2012. February 20.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Értesítem, hogy a 2011. április 01-tõl hatályos szervezési állománytáblázat alapján sorra kerülõ Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állományát érintõ átszervezés során, az állomány jelentõs részét érintõen személyi elbeszélgetésekre (egyeztetõ megbeszélés) kerül sor.

A jogszabályi kötelezettségének eleget téve a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a hivatásos és közalkalmazotti állomány tagjának kérésére a szolgálati viszonyával kapcsolatos érdekeinek védelme céljából biztosítja a személyi elbeszélgetéseken (egyeztetõ megbeszélés) annak a lehetõségét, hogy az Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezet tisztségviselõje, illetve képviselõje részt vehessen.

Kérjük a Tisztelt Tagságot, hogy az FTSZ tisztségviselõjének, ill. képviselõjének a meghallgatáson való részvételi igényét elõre jelezni szíveskedjék, a 459-2488-as telefonszámon irodánkban.


Budapest, 2012. február 20.

Kiss József
elnök

 
Együttmûködési megállapodás felmondása
Hírlevél
2012. February 06.
Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató


Tárgy: együttmûködési megállapodás felmondása

Kiss József
Elnök Úr
részére

Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete


Budapest
Dologház u. 1.
1081

Tovább...
 
Új kollektív szerzõdés
Hírlevél
2012. February 06.
Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató


Tárgy: Új kollektív szerzõdés készítése

Kiss József
Elnök Úr
részére


Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete

Budapest
Dologház u. 1.
1081

Tovább...
 
A Fõvárosi Bíróság mint másodfokú bíróság ítélete
TÚLÓRAPÉNZ
2012. January 25.
A FÕVÁROSI BÍRÓSÁG
mint másodfokú bíróság
55.Mf.639.244/2010/14.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

A Fõvárosi Bíróság mint másodfokú bíróság

a dr. Hegedûs D.Andrea ügyvéd (1136 Budapest, Hegedûs Gyula u. 33.) által képviselt
############################ I. r.
############################ II. r.
############################ III. r.
############################ IV. r. felperesek

a dr. ########### jogtanácsos (I. r. alperes címén) által képviselt
Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.) I. r.
és
a dr. ########### jogi fõelõadó (II. r. alperes címén) által képviselt
Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság (1081 Budapest, Dologház u. 1-3.) II. r. alperesek ellen

Tovább...
 
71/2011. (XII. 31.) BM rendelet (RUSZ)
Jogi
2012. January 09.

A belügyminiszter 71/2011. (XII. 31.) BM rendelete

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi

állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási

állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítõeszköz és világítástechnikai felszerelésérõl

 

A rendelet nyomtatóbarát HTML verzióban elérhetõ itt:


vagy letölthetõ .pdf állományként innen:

 

 
70/2011. (XII. 30.) BM rendelet (munkavédelem, egészségügy)
Jogi
2012. January 09.

70/2011. (XII. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai,

valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

 

 A rendelet nyomtatóbarát HTML verzióban elérhetõ itt:


vagy letölthetõ .pdf állományként innen:

 

 
64/2011. (XII. 30.) BM rendelet (személyügy)
Jogi
2012. January 09.

64/2011. (XII. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel

hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról

és a személyügyi igazgatás rendjérõl

 

 A rendelet nyomtatóbarát HTML verzióban elérhetõ itt:


http://www.ftsz.hu/images/stories/jogi/64_2011_bmrendelet.htm

vagy letölthetõ .pdf állományként innen:


http://www.ftsz.hu/images/stories/jogi/64_2011_bmrendelet.pdf

 

 
61/2011. (XII. 29.) BM rendelet (munkáltatói jogkör)
Jogi
2012. January 09.

61/2011. (XII. 29.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek

hivatásos állományú tagjaira vonatkozó

munkáltatói jogkörökrõl és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról

 

A rendelet nyomtatóbarát HTML verzióban elérhetõ itt:

 
vagy letölthetõ .pdf állományként innen:
 

 

 
1996. évi XXXI. törvény 2012. január 01-el hatályos változat
Jogi
2012. January 06.

1996. évi XXXI. törvény

a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról

 

A törvény 2012. január 01-tõl hatályos változata nyomtatóbarát HTML verzióban elérhetõ itt:


vagy letölthetõ .pdf állományként innen:

 

 
140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2012. január 01-el hatályos változat
Jogi
2012. January 05.

140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló

1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

 

A rendelet 2012. január 01-tõl hatályos változata nyomtatóbarát HTML verzióban elérhetõ itt:

http://www.ftsz.hu/images/stories/jogi/140_1996_20120101.htm

vagy letölthetõ .pdf állományként innen:

http://www.ftsz.hu/images/stories/jogi/140_1996KormRend20120101.pdf

 
1996. évi XLIII. törvény (HSZT - 2012. 01. 01-el hatályos változat)
Jogi
2012. January 05.

1996. évi XLIII. törvény

(HSZT)

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról

 

A törvény 2012. január 01-tõl hatályos változata nyomtatóbarát HTML verzióban elérhetõ itt:

http://www.ftsz.hu/images/stories/jogi/hszt20120101.htm

vagy letölthetõ .pdf állományként innen:

http://www.ftsz.hu/images/stories/jogi/hszt20120101.pdf

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 Következő > Utolsó >>

Eredmények 81 - 97 / 97
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 09:43
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1138
Linkek: 75