Kezdölap
FÕVÁROSI TÛZOLTÓSÁG SZAKSZERVEZETE hivatalos honlapja.
MRK választások az FKI igazgatója szerint
MRK Választás 2012.
2012. June 04.

14:03-kor a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján egy hír jelent meg a ma kezdõdõ Magyar Rendvédelmi Kar választásával kapcsolatban.

Varaga Ferenc tü. ezredes, FKI igazgató állomány részére írt, a választással kapcsolatban közzétett levele az FKI oldalán a hírhez csatolva elérhetõ.

(Ha netán a technika ördöge miatt elérhetetlenné válna, mi elmentettük számotokra. Innen elérhetõ.

Ezredes Úr az állománynak szóló levelében az alábbiakat fogalmazza:

Tovább...
 
MRK választások
MRK Választás 2012.
2012. June 03.

MRK választások

Június 4. és 8. között a rendvédelmen belüli összes dolgozó (hivatásos és nem hivatásos egyaránt) szavazati lehetõséget fog kapni, hogy a saját ágazatán belüli jelöltek közül kit támogat a Magyar Rendvédelmi Kar választásain.

Különösen fontos választás lesz ez, hiszen a 2011. évi CLXXXIV. törvény 2012. január 1‐jei hatállyal módosította a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény érdekképviseletre vonatkozó szabályrendszerét.

Az érdekképviseleti rendszer átalakítása során megalakult a Magyar Rendvédelmi Kar (MRK), mint a fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazott állományának önkormányzattal rendelkezõ szakmai és érdekképviseleti köztestülete.

Fontos érdekvédelmi eszköz, hogy az MRK véleményét kötelezõen ki kell kérni az alábbi esetekben:

 • a hivatásos szolgálati és a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggõ kérdésekben,

 • a központi és társadalombiztosítási költségvetésnek a szolgálati viszonyban és a közalkalmazotti jogviszonyban állókat érintõ rendelkezéseivel összefüggésben,

 • az igazgatási munkaerõvel és személyi juttatásokkal való gazdálkodás elvi kérdéseiben.

A fegyveres szerv vezetõje köteles kikérni az MRK véleményét a személyi állomány:

 • szolgálatteljesítésére illetve munkavégzésére,

 • szolgálatteljesítési idejére illetve munkaidejére, pihenõidejére,

 • jutalmazására, valamint

 • juttatásaira

vonatkozó szabályozásról.

Az MRK akkor lehet érdekeink és szakmai munkánk védelmezõje, ha olyan tagok ülnek a Közgyûlésben, akik a hivatásos és a közalkalmazotti állomány problémáit ismerik, szakmájuk, valamint annak írott és íratlan szabályai iránt elhivatottak.

Annak érdekében, hogy a megfelelõ emberek képviseljenek bennünket, fontos, hogy mindannyian véleményt nyilvánítsunk és szavazatunkkal támogassuk az általunk elismert és szavazatunkra érdemes jelöltet.

AZ MRK TEVÉKENYSÉGÉNEK SIKERE A MI DÖNTÉSÜNKÖN,

A MI SZAVAZATUNKON MÚLIK

A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából az egyetlen jelölti státuszt elnyert személy:

Horváthy Zsolt tû. ftzls.

Kérjük a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság dolgozóit, hogy szavazatukkal õt támogassák!

Tovább...
 
Árok Kornél felhívása
DEMONSTRÁCIÓ
2012. May 19.

Felhívás!


Olyan volt hivatásos, jelenleg nyugállományú bajtársakat keresünk akik megpróbáltak a testülethez visszamenni dolgozni (senior állomány) de valamilyen indokkal elküldték õket.

Teljesen mindegy melyik szervezetben szolgáltak! A lényeg az lenne, hogy az egész bizonyítható legyen. Hivatalos levéllel vagy bármilyen egyéb úton.

Természetesen az illetõ adatait bizalmasan kezeljük, senkinek sem akarunk rosszat. A cél az lenne, hogy szembesítsünk mindenkit a kormány hazug és megtévesztõ propagandájával amiben célként a munkavégzést jelölték meg és nem a valós okokat.
Jelentkezni bármelyik elérhetõségünkön lehet!
 
MRK ideiglenes választási szabályzat
MRK Választás 2012.
2012. May 10.

A Magyar Rendvédelmi Kar ideiglenes választási szabályzata elérhetõ itt (.pdf formátum):

http://www.ftsz.hu/images/stories/mrk/mrkivalszab.pdf

 
Szent Flórián
Írta
2012. May 04.

A tûzoltóság napja május 4-e, Szent Flórián napja.


Szent Flórián, a tûzoltók védõszentje napján fáradságos, áldozatkész és elhivatott munkátokhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk.
"Kötelességem teljesítése közben, Ó Istenem, ha bármikor láng csap fel,
Adj erõt, hogy megmenthessem az életet, nem számít, mennyi idõs is legyen.
Segíts, hogy átölelhessem a gyermekemet, mielõtt túl késõ,
Vagy megóvjak egy embert a szörnyû végzettõl.
Tégy képessé arra, hogy meghalljam a leghalkabb segélykérést,
És gyorssá, és kellõen ügyessé, hogy eloltsam a tüzet.
Hogy töltsem be szerepemet, és hogy adjam a legjobb önmagam,
Hogy megvédjem az embereket és javaikat.
És ha a Te akaratodból elveszítem az életem,
Vedd védelmezõ karodba családom, s szeretteim.
Ámen"
Tovább...
 
Tépett rózsa
Írta
2012. May 03.

Tépett rózsa

Ez egy igaz történet, egy igaz emberrõl, a mai, kevéssé igaz világban. A névtelen, de igazi hõsrõl, aki közöttünk él, küzdött, és harcolt. S nincs boldog vége, csak maga a történet. Mi a tanulsága? Ezt nem tudom, mindenki gondolkodjon el rajta, vonja le következtetéseit, és találja meg a maga igazát… Nekünk elveszett a rózsánk, letépték, kidobták. Ez a mi igazságunk, a tûzoltók igazsága, és valósága.

Rózsa Csaba 1988 március 1-én szerelt fel tûzoltónak Budapesten, a XI kerületi Tûzoltóságra. Kedves, szorgalmas srác volt, és bátor. Sokan kedvelték, és tudták, hogy szereti a hivatását. Mikor a Roham-szolgálathoz jelentkezett, nyomban elfogadták, tudták, számíthatnak rá. Persze tudta, hogy veszélyes életet él, de azt is tudta, hogy számíthat a bajtársaira, számíthat a Tûzoltóságra, és hogy ezt, csak ezt kell tennie. Tudta, hogy minden kisfiút ki kell húznia a tûzbõl, bajból, hogy ha úgy történik, az õ kisfiát is kihúzza valaki. Ebben a hivatásban minden nap egy, vagy több új gyõzelem, és az ember emelt fõvel megy haza. Csak az él igazán, aki másokért él.

Tovább...
 
Tagdíjfizetés
FTSZ Hírek
2012. May 02.

Tisztelt tagság!

Mint arról már biztosan értesültetek, a törvényi változások következtében a fegyveres testületeknél 2012. január hónaptól a munkáltató a szakszervezeti tagdíjat nem vonja le. A tagdíjak beszedését a jövõben ezért a legpraktikusabban csoportos megbízás útján tudjuk megoldani az OTP-nél.

Minden szolgálati helyre ki fogjuk vinni a nyomtatványokat illetve a kitöltési útmutatót is illetve ezek elérhetõk itt a honlapon is. Kérjük közremûködéseteket a nyomtatványok kitöltésében.

Kérünk benneteket, hogy a bankszámla számotokat és az adószámotokat írjátok fel, és az legyen nálatok szolgálatban!

A kiküldésre került, szigorú formátumú banki megbízás szabályos kitöltéséhez néhány fontos elõzetes információ:

 • A nyomtatványokat csak és kizárólag kék színû tollal töltsétek ki! (A nem kékkel kitöltötteket a bank egyéb vizsgálat nélkül dobja vissza.)
 • A kitöltésen túl szigorúan tilos beleírni, átformázni, szerkeszteni a nyomtatványokat!
 • Az aláírásnál csak a banknál bejelentett módon lehet aláírni! (Nem szignó, és egyéb más módon!)
 • A nyomtatványokat a saját érdeketekben olvashatóan töltsétek ki. Fokozottan igaz ez az adatbekérõre, ahol ha legalább az elérhetõségetek nem olvasható, akkor még ha akarunk sem tudunk megkeresni amennyiben a többivel nem stimmel valami.

Kérjük minden tagunkat, hogy a kiküldött adatbekérõt is mindenki töltse ki!

Függetlenül attól, hogy mióta FTSZ tag – illetve az õ belépésének idején a belépési nyilatkozaton milyen adatokat szerepeltetett.

A kötelezõen töltendõ adatok körét megpróbáltuk minél karcsúbbra vonni, de – pont a banki tagdíjbeszedés miatt – kénytelenek vagyunk az adószámotokat mindenféleképpen elkérni.

A kötelezõen töltendõ adatokon kívül kérünk mindenkit, hogy saját érdekében minél több információt osszon meg velünk.

Az FTSZ ezen adatokat nem fogja üzleti vagy reklám céllal kiadni senkinek! Felhasználni pedig csak a ti érdeketekben fogjuk! Akkor is leginkább statisztikai céllal (pl. mennyi gépjármûvezetõt képviselünk, vagy mekkora a tagság aránya a különbözõ beosztási/rendfokozati csoportokban, stb.)

Elérhetõségek megadása esetén amennyiben erre külön engedélyt nem adtok azon titeket keresni a saját érdekeiteken kívül nem fogunk! Aki pl. e-mail cím esetén nem engedélyezi kimondottan a megkeresést, azok számára nem küldünk hírlevelet vagy tájékoztatást sem, csak a tagsági viszonyával összefüggõ dolgokban fogunk írni neki.

Segítségeteket kérnénk abban, hogy az egész folyamatot május 18-án le tudjuk zárni!


Budapest, 2012. május 02.

 

Kiss József

elnök

 
Szakszervezeti jogok értelmezése 2012. április
Levelek
2012. April 28.

Szakszervezeti jogok értelmezése 2012. április

Elõzmények

A 2012. év elején lezajló szervezeti átalakítások nem csak az FKI, de szakszervezetünk életébe is jelentõs változásokat hozott. Január 25-én kelt levelében az FKI felmondja az FTSZ és közötte meglévõ együttmûködési megállapodást, valamint a kollektív szerzõdés módosítását kezdeményezi (azóta is zajlik mindkettõvel kapcsolatban a megkeresésünk). Ezzel párhuzamosan január 12-én – természetesen az idõpont és a személy csak a sors véletlenszerû fintora lehet – az FKI elõbb rövidíteni akarja, majd mivel az érintett ebbe nem egyezik bele azonnali hatállyal bontja érvényben lévõ határozott idejû munkaszerzõdését azon dolgozójával, aki történetesen a szakszervezetünk irodavezetõje. Elõáll egy olyan, eddig példa nélkül álló helyzet ami rengeteg feladatot ró önmagában is a szakszervezet vezetõségére. Az irodabérlet és a szakszervezeti iroda költöztetése közepette mindezeken felül pedig javában zajlik a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság integrációja, a rendszerváltás óta eltelt idõ legnagyobb szervezeti átalakítása.
Tovább...
 
Kedvezményes jogsegély
Kedvezményes jogsegélylet
2012. April 20.

A Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete tájékoztatja tagságát, hogy 2012. április 24-én (kedd) Dr. Hegedûs D. Andrea ügyvédnõ kedvezményes jogsegélyletet tart (magánügyekben is) a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezetének új irodájában (1203 Budapest, Lajtha László u. 1).

A tanácsadás díja 2.500 Ft + ÁFA 20 percenként.

Az idõbeosztás kialakítása végett kérünk mindenkit, hogy a szakszervezeti irodának részvételi szándékát telefonon (+36/1 720-4942) elõre jelezze!

Az ügyfélfogadás idõpontja: 0900-1200

Budapest, 2012. április 19.


Tisztelettel:

Kiss József

elnök

 
Mekkora a katasztrófavédelem állományának létszáma?
Hírfigyelõ
2012. April 16.

Írásbeli választ igénylõ kérdés!

Dr. Kövér László

az Országgyûlés elnöke részére


Tisztelt Elnök Úr!


A Házszabály 91. § alapján kérdést kívánok benyújtani dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez

„Mekkora a katasztrófavédelem állományának létszáma?”

címmel, amelyre a választ írásban kérem.

Tovább...
 
Életszerûnek tartja az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság rendelkezését?
Hírfigyelõ
2012. April 16.

Írásbeli választ igénylõ kérdés!

Dr. Kövér László

az Országgyûlés elnöke részére


Tisztelt Elnök Úr!

 

A Házszabály 91. § alapján kérdést kívánok benyújtani dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez

"Életszerûnek tartja az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság rendelkezését?"

címmel, amelyre a választ írásban kérem.

 

Tovább...
 
Voltak-e következmények?
Hírfigyelõ
2012. April 16.

Írásbeli választ igénylõ kérdés!

Dr. Kövér László

az Országgyûlés elnöke részére


Tisztelt Elnök Úr!


A Házszabály 91. § alapján kérdést kívánok benyújtani dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez

„Voltak-e következmények?”

címmel, amelyre a választ írásban kérem.

Tovább...
 
Mennyibe kerül a tûzoltóság szimbolikus eltûntetése?
Hírfigyelõ
2012. April 16.

Írásbeli választ igénylõ kérdés!

Dr. Kövér László

az Országgyûlés elnöke részére


Tisztelt Elnök Úr!


A Házszabály 91. § alapján kérdést kívánok benyújtani dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez

„Mennyibe kerül a tûzoltóság szimbolikus eltûntetése?”

címmel, amelyre a választ írásban kérem.

Tovább...
 
Ugye valóban nem cél a szakszervezetek ellehetetlenítése?
Hírfigyelõ
2012. April 16.

Írásbeli választ igénylõ kérdés!

Dr. Kövér László

az Országgyûlés elnöke részére


Tisztelt Elnök Úr!


A Házszabály 91. § alapján kérdést kívánok benyújtani dr. Pintér Sándor Belügyminiszterhez

„Ugye valóban nem cél a szakszervezetek ellehetetlenítése?”

címmel, amelyre a választ írásban kérem.Tovább...
 
Viszontválasz Varga Ferenc tû. ezredes részére
Levelek
2012. March 26.
Tárgy: Viszontválasz

Varga Ferenc tû. ezredes
Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató

r é s z é r e !

BudapestTisztelt Igazgató Úr!

A szakszervezetünk számára megküldött, Dr. Pintér Sándor Magyarország Belügyminiszteréhez szóló nyílt levelünkre adott válaszával kapcsolatban az alábbi viszontválasszal élek.

Tovább...
 
Varga Ferenc tû. ezredes válaszlevele
Levelek
2012. March 26.

Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Igazgató


Szám: 246-2/2012/HUM

Tárgy: válasz nyílt levélre


Kiss József Úr

Elnök


Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete


BudapestTovább...
 
Nyílt levél Dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez
Levelek
2012. March 23.

Nyílt levél


BELÜGYMINISZTÉRIUM

Dr. Pintér Sándor Úr

belügyminiszter

r é s z é r e !


Budapest

Tovább...
 
Levél Varga Ferenc tû. ezredes, FKI igazgató részére
FTSZ Hírek
2012. March 22.

Tárgy: Szakszervezeti jogok csorbítása

Varga Ferenc tû. ezredes

Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Igazgató

r é s z é r e

Budapest

Tisztelt Igazgató Úr!

A mai napon 10 órai kezdettel megtartott csoportos személyi elbeszélgetésekkel kapcsolatban a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezetének elnökeként az alábbi észrevételekkel élek:

Tovább...
 
Milyen átszervezést tervez a Kormány a tûzoltóságoknál? 
Friss hírek
2012. March 22.

Írásbeli választ igénylõ kérdés!

Dr. Kövér László

az Országgyûlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 91. § alapján kérdést kívánok benyújtani dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez

„Milyen átszervezést tervez a Kormány a tûzoltóságoknál?”

címmel, amelyre a választ írásban kérem.Tovább...
 
Kedvezményes jogsegély
Kedvezményes jogsegélylet
2012. March 19.

A Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete tájékoztatja tagságát, hogy 2012. március 22-én (csütörtök) Dr. Hegedûs D. Andrea ügyvédnõ kedvezményes jogsegélyletet tart (magánügyekben is) a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezetének új irodájában (1203 Budapest, Lajtha László u. 1).

A tanácsadás díja 2.500 Ft + ÁFA 20 percenként.

Az idõbeosztás kialakítása végett kérünk mindenkit, hogy a szakszervezeti irodának részvételi szándékát telefonon (+36/1 720-4942) elõre jelezze!

Az ügyfélfogadás idõpontja: 1300-1600

Budapest, 2012. március 19.

Tisztelettel:

Kiss József

elnök

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 Következő > Utolsó >>

Eredmények 61 - 80 / 97
FTSZ
 

Online felhasználók

Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 13:14
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1138
Linkek: 75