Kezdölap
FŐVÁROSI TŰZOLTÓSÁG SZAKSZERVEZETE hivatalos honlapja.
Adóigazolások
FTSZ Hírek
2013. February 06.
Tisztelt Tagság!

A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete értesíti tagságát, hogy a 2012. évben befizetett szakszervezeti díjról az adóigazolásokat a szakszervezeti irodában (nyitvatartási időben) át lehet venni.

Tájékoztatásul:

A szakszervezeti tagdíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény IV. fejezet 7. § d. pontja alapján 100%-ban adóalap csökkentő!

2011. évig a szakszervezeti tagdíjakat a munkáltató vonta le és utalta a szakszervezet részére, ebből kifolyólag a munkáltató által kiadott év végi adóigazolás tartalmazta a szakszervezeti díjat is.
Tovább...
 
Vörösiszap szolgálati panasz
Bíróság
2013. January 26.
Tisztelt Tagság!

A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete értesíti tagságát, hogy a 2010. októberében a MAL Zrt. tulajdonában lévő Ajkai Timföldgyár Kolontár és Ajka között létesült vörösiszap tárolójának gátszakadása miatt szükségessé vált kárfelszámolási munkában történt részvétel után járó túlszolgálati javadalmazás tárgyában indított perében a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 45. M. 2755/2011/9. szám alatt született jogerős ítélete alapján a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogelődjénél, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságnál szolgálati jogviszonyban álló Horváthy Zsolt tű. ftzls. mint felperest a munkáltató által az OKF gazdasági főigazgató 799-1419/2010.sz. tájékoztatásában írtak alapján kiszámított és részére kifizetett javadalmazásán túl elmaradt illetmény illeti meg.
Tovább...
 
Vörösiszap ítélet
Bíróság
2013. January 26.
Fővárosi Munkaügyi Bíróság
1027 Budapest, Királyfürdő u. 4.

45.M.2755/2011/9-I. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni.


É R T E S Í T É S

A bíróság tájékoztatja a feleket, hogy a
Horváthy Zsolt felperesnek
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság alperes ellen
munkabér megfizetése iránt indított perében a 2012. év január30. napján kelt 45.M.2755/2011/9. sz. alatt hozott ítélet 2012. év február hó 23. napján jogerőre emelkedett és végrehajtható.

Budapest, 2012. október 11.
Tovább...
 
10M válasz
Levelek
2013. January 23.

Szám: 90-5/2012/Ig. Lev.

Tárgy: Tájékoztatás

Hiv. szám: 202/2012

Kiss József Úr

Elnök


Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete


Budapest

Lajtha László u. 1.

1203



Tisztelt Elnök Úr!

Értesítem, hogy a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete által a katasztrófavédelem hivatásos állományának 10M egységes rendészeti gyakorló öltözetével kapcsolatban feltett kérdésekre a BM OKF Műszaki Főosztály állásfoglalása alapján a következő válaszokat adom.

Tovább...
 
Tájékoztató korkedvezményre jogosító időről
Friss hírek
2012. December 05.

Az elmúlt időszakban mind a szolgálati járandóságban részesülő, mind az aktív állomány körében fokozott érdeklődés mutatkozott a korkedvezményes nyugdíj igénybevételének lehetőségéről. Tekintettel arra, hogy a témával kapcsolatosan több megkeresés is érkezett, illetve egymásnak ellentmondó információk kerültek napvilágra, ezért az Igazgatóság tájékoztató anyag kiadását tartja indokoltnak.

A korkedvezményes nyugdíj ismertetése előtt röviden tekintsük át a Hszt 2011. december 31-ei változásait és egyes más törvények születését:

 • Megszűnik a szolgálati nyugdíj. Utoljára 2011. december 31-én vonulhattak szolgálati nyugállományba azok a személyek, akik rendelkeztek 25 év szolgálati viszonnyal és 1954-ben, vagy azt megelőzően születtek.
 • A 2011. évi CLXVII. törvénnyel bevezették a szolgálati járandóság jogintézményét. Azok a személyek, akik 2011. december 31-én, vagy azt megelőzően vonultak szolgálati nyugállományba és 1955-ben vagy azt követően születtek, már nem szolgálati nyugdíjban, hanem járandóságban részesülnek. A járandóság a szolgálati nyugdíj adóval csökkentett összegével egyezik meg. Ezt az összeget addig folyósítják részükre, amíg el nem érik a mindenkori társadalombiztosítási nyugdíjkorhatárt. Ha ezt az életkort elérik, akkor jogosulttá válnak a rögzített nyugdíjuk 100 %-ára.
 • Az aktív állomány esetében, akik 2011. december 31-én elérték a 25 év szolgálati jogviszonyt, egy utolsó nyugdíjrögzítést kellett készíteni. Ennek határideje 2012. december 31. Akiknek ezzel az időponttal rögzítésre került a nyugdíja, annak a nyugállományba vonulásakor választási lehetősége van. Választhatja az akkor érvényes társadalombiztosítási jogszabályok szerinti nyugdíj összegét, vagy a rögzített nyugdíját is. Ami, akkor a számára kedvezőbb.
 • Az aktív hivatásos állományúak 2012. január 01-től már nem élhetnek a szolgálati nyugállományba vonulás korkedvezményével. Nyugállományba az a hivatásos állományú vonulhat, aki eléri a mindenkori társadalombiztosítási nyugdíjkorhatárt. (1955-ben született 64 év, 1956-ban született 64 év és 183 nap, 1957-ben született 65 év)
Tovább...
 
Néhány gondolat az Ombudsman jelentésével kapcsolatosan
Hírfigyelő
2012. November 18.

Néhány gondolat az alapvető jogok biztosának az AJB-5630/2012. számú jelentésével kapcsolatosan


Mintegy 500 közfoglalkoztatott a katasztrófavédelemnél

A katasztrófavédelem szerint minden rendben a közfoglalkoztatottak körül, nincs összefüggés az alkalmazásuk és a takarítók elbocsátása között.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) a közfoglalkoztatással összefüggő feladatait az irányadó előírások szerint végezte - így reagált a szervezet az alapvető jogok biztosának azon megállapítására, hogy jogsértő volt a közalkalmazottként foglalkoztatott takarítókat közfoglalkoztatottakkal kiváltani. Az ombudsman felhívta a figyelmet, a közfoglalkoztatottak alkalmazása nem vezethet oda, hogy évek óta fennálló, határozatlan idejű jogviszonyokat, meglévő munkahelyeket szüntessenek meg, és az így felszabaduló státuszokat lényegesen alacsonyabb bérezésben részesülő, a közfoglalkoztatás jellegéből és határozott idejéből adódóan kiszolgáltatott helyzetben lévő közfoglalkoztatottakkal töltsék be.

Tovább...
 
Kedvezményes jogsegély
Kedvezményes jogsegélylet
2012. November 18.

IDÉN UTOLJÁRA!

A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete tájékoztatja tagságát, hogy 2012. november 30-án (péntek)

Dr. Hegedűs D. Andrea ügyvédnő kedvezményes jogsegélyletet tart (magánügyekben is)

a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezetének új irodájában (1203 Budapest, Lajtha László u. 1).

 

A tanácsadás díja 2.500 Ft + ÁFA 20 percenként.

Az időbeosztás kialakítása végett kérünk mindenkit, hogy a szakszervezeti irodának részvételi szándékát telefonon (+36/1 720-4942) előre jelezze!

 

Az ügyfélfogadás időpontja: 0900-1200

Budapest, 2012. november 18.


Tisztelettel:

Kiss József

elnök

 
Közfoglalkoztatottak az elbocsátott munkavállalók helyén
Határozatok
2012. November 08.

Közfoglalkoztatottak az elbocsátott munkavállalók helyén

AJB-5630/2012


A közfoglalkoztatás céljával alapvetően ellentétes, ha azt álláshelyek „kiváltására” kívánják használni úgy, hogy elbocsátják a munkavállalókat és az így felszabaduló státuszokat lényegesen alacsonyabb bérű közfoglalkoztatottakkal töltik be – figyelmeztetett az ombudsman. 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon 2012. március elsejétől – csoportos létszámleépítés keretében – az összes takarítót elbocsátották, helyettük ugyanabban a munkakörben közfoglalkoztatottakat alkalmaztak – állt az ombudsmannak küldött egyik panaszbeadványban. Az alapjogi biztos vizsgálata feltárta, hogy az Igazgatóság Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjától közfoglalkoztatási program támogatását kérte 22 közfoglalkoztatott alkalmazására 8 órás munkaidőben, takarítóként, udvari munkásként. Miután megkötötték az erről szóló hatósági szerződést, elbocsátottak 19 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban álló takarítót.

Jelentésében a biztos rámutatott arra, hogy a megkötött hatósági szerződés nem felel meg az országos közfoglalkoztatási program jogszabályi feltételeinek. Nem tesz eleget annak a követelménynek sem, hogy a közfoglalkoztatottak alkalmazását megelőző három hónapban, illetve a közfoglalkoztatás időtartama alatt ne szüntessék meg azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak az az eljárása, hogy közfoglalkoztatottakat kezdett alkalmazni, majd nem sokkal később megszüntette az azonos munkakörben dolgozó munkavállalóinak határozatlan idejű jogviszonyát, sérti a jogbiztonság, valamint a tisztességes eljáráshoz való jog követelményét. A garanciális szabályokat megkerülő, azokat önkényesen (át)értelmező eljárás ugyanakkor összeegyeztethetetlen az állam munkához való joggal kapcsolatos feladataival és alapjogi kötelezettségeivel is.

A biztos hangsúlyozta, hogy a közfoglalkoztatás céljával alapvetően ellentétes, ha azt az elsődleges munkaerőpiacon meglévő álláshelyek „kiváltására” kívánják használni. A közfoglalkoztatottak alkalmazása nem vezethet oda, hogy évek óta fennálló, határozatlan idejű jogviszonyokat, meglévő munkahelyeket szüntessenek meg, és az így felszabaduló státuszokat lényegesen alacsonyabb bérezésben részesülő, a közfoglalkoztatás jellegéből és határozott idejéből adódóan kiszolgáltatott helyzetben lévő közfoglalkoztatottakkal töltsék be.

Az alapvető jogok biztosa felkérte a belügyminisztert, hogy az országos közfoglalkoztatási programok megszervezése során fordítson kiemelt figyelmet a jogszabályi előírásokra, teremtsék meg annak garanciáit, hogy ne szűnjenek meg álláshelyek a közfoglalkoztatottak alkalmazása következtében, érvényesüljön a meglévő álláshelyek megtartásának követelménye.

Tovább...
 
MRK szakszervezeti konzultáció
MRK hírek
2012. October 24.
MAGYAR RENDVÉDELMI KAR
ELNÖK

Szám: 16/2012.MRK

Emlékeztető
A MRK és rendvédelem területén működő szakszervezetek közötti
konzultációról

Időpont: 2012. október 16. 10.00
Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
                1081 Dologház utca 1-3. I. em. Tímár terem

Résztvevők:

Dobson Tibor tű. Dandártábornok, elnök, (Elnök)
Kucsera Miklós bv. Zászlós, főtitkár, (Főtitkár)

Hegymegi Ildikó, elnök titkárságvezetője

Reprezentatív szakszervezetek képviselői: (Jelenléti ív melléklet szerint)


Dobson Tibor tű. Ddtbk. MRK elök (továbbiakban Elnök)
köszöntötte a megjelenteket.

    1.) Napirendi pont

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket az MRK eddigi tevékenységéről, az elhelyezésről, illetve a személyét érintő BM OKF-n belül történt szervezeti változásról.
Tovább...
 
Összefogás a húszszázalékos béremelésért
Friss hírek
2012. October 18.

Tűzoltók, rendőrök, vámosok, börtönőrök és katonák szakszervezetei írtak alá együttműködési megállapodást.

Húszszázalékos illetményemelést követelnek a büntetés-végrehajtási dolgozók, a katonák, a rendőrök, a tűzoltók és a vámosok - hangzott el hat érintett szakszervezet együttműködési megállapodásának aláírásakor kedden Budapesten.

Tovább...
 
10M egységes rendészeti gyakorló öltözet
Levelek
2012. October 12.

Varga Ferenc tű. ezredes

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Igazgató

r é s z é r e!

 

Tisztelt Igazgató Úr!

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet, 5.számú mellékletében, gyakorló ruházat alatt meghatározott, 10M egységes rendészeti gyakorlóruházat ügyében fordulok Igazgató úrhoz. (Ez a rendelet a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.)

Tovább...
 
Kedvezményes jogsegély
Kedvezményes jogsegélylet
2012. June 25.

A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete tájékoztatja tagságát, hogy 2012. július 5-én (csütörtökön) Dr. Hegedűs D. Andrea ügyvédnőkedvezményes jogsegélyletet tart (magánügyekben is) a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezetének új irodájában (1203 Budapest, Lajtha László u. 1).

A tanácsadás díja 2.500 Ft + ÁFA 20 percenként.

Az időbeosztás kialakítása végett kérünk mindenkit, hogy a szakszervezeti irodának részvételi szándékát telefonon (+36/1 720-4942) előre jelezze!

Az ügyfélfogadás időpontja: 0900-1200

Budapest, 2012. június 25.


Tisztelettel:

Kiss József

elnök

 
Az FKI igazgatójának újabb kínos de ezúttal sem túl valós magyarázkodása
Hírfigyelő
2012. June 19.
2012. június 15-én a nyomtatott illetve elektronikus Népszabadság egy cikket közölt a Magyar Rendvédelmi Kar (MRK) közgyűlési tagjainak megválasztása körül kialakult háborús helyzetről.
A cikkben megszólal Varga Ferenc ezredes, FKI igazgató is a június 4-én közzétett, majd másnap kapkodva és kínosan kimagyarázni próbált körlevelével kapcsolatban. Bár ne tette volna...
Varga ezredes ugyanis a fentebb megjelölt cikkben immáron sokadszor ferdíti el a tényeket – érdekes módon véletlenül ismét pont úgy, hogy az a szakszervezetek számára kedvezőtlen képet alkosson és ezen át alkalmas legyen az állomány megtévesztésére. Varga ezredes a Népszabadság megkeresésére az alábbiakat fogalmazza:
A kevésbé „konfrontatív” stílust szorgalmazó kijelentésével kapcsolatban azzal érvelt, hogy veszélyesnek tartja az állomány állandó tüzelését és hergelését, helyette szakmai érveket és tárgyalási hajlandóságot tart célravezetőbbnek. Varga ezredes emlékeztetett, hogy a tűzoltók korábbi demonstrációin a szakszervezetek a parancsnoki tiltás ellenére is arra kérték az állomány tagjait, hogy szolgálati védőruhában jelenjenek meg a tüntetéseken. A igazgató szerint ő csak az ehhez hasonlatos érdekvédelmi magatartás visszásságára utalt a levélben.
Varga ezredes sokadszorra adja tanúbizonyságát, hogy vagy a memóriájával akadnak nagyobb problémák, vagy nemes egyszerűséggel egy sajátos univerzumban él. Ahol a történések a bizonyítható tények ellenére teljesen más képet öltenek mint azt mi, logikusan, józan paraszti ésszel gondolkozó földi halandók látjuk.
A tények ugyanis a következőek:
Tovább...
 
MRK választások az FKI igazgatója szerint
MRK Választás 2012.
2012. June 04.

14:03-kor a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján egy hír jelent meg a ma kezdődő Magyar Rendvédelmi Kar választásával kapcsolatban.

Varaga Ferenc tü. ezredes, FKI igazgató állomány részére írt, a választással kapcsolatban közzétett levele az FKI oldalán a hírhez csatolva elérhető.

(Ha netán a technika ördöge miatt elérhetetlenné válna, mi elmentettük számotokra. Innen elérhető.

Ezredes Úr az állománynak szóló levelében az alábbiakat fogalmazza:

Tovább...
 
MRK választások
MRK Választás 2012.
2012. June 03.

MRK választások

Június 4. és 8. között a rendvédelmen belüli összes dolgozó (hivatásos és nem hivatásos egyaránt) szavazati lehetőséget fog kapni, hogy a saját ágazatán belüli jelöltek közül kit támogat a Magyar Rendvédelmi Kar választásain.

Különösen fontos választás lesz ez, hiszen a 2011. évi CLXXXIV. törvény 2012. január 1‐jei hatállyal módosította a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény érdekképviseletre vonatkozó szabályrendszerét.

Az érdekképviseleti rendszer átalakítása során megalakult a Magyar Rendvédelmi Kar (MRK), mint a fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazott állományának önkormányzattal rendelkező szakmai és érdekképviseleti köztestülete.

Fontos érdekvédelmi eszköz, hogy az MRK véleményét kötelezően ki kell kérni az alábbi esetekben:

 • a hivatásos szolgálati és a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdésekben,

 • a központi és társadalombiztosítási költségvetésnek a szolgálati viszonyban és a közalkalmazotti jogviszonyban állókat érintő rendelkezéseivel összefüggésben,

 • az igazgatási munkaerővel és személyi juttatásokkal való gazdálkodás elvi kérdéseiben.

A fegyveres szerv vezetője köteles kikérni az MRK véleményét a személyi állomány:

 • szolgálatteljesítésére illetve munkavégzésére,

 • szolgálatteljesítési idejére illetve munkaidejére, pihenőidejére,

 • jutalmazására, valamint

 • juttatásaira

vonatkozó szabályozásról.

Az MRK akkor lehet érdekeink és szakmai munkánk védelmezője, ha olyan tagok ülnek a Közgyűlésben, akik a hivatásos és a közalkalmazotti állomány problémáit ismerik, szakmájuk, valamint annak írott és íratlan szabályai iránt elhivatottak.

Annak érdekében, hogy a megfelelő emberek képviseljenek bennünket, fontos, hogy mindannyian véleményt nyilvánítsunk és szavazatunkkal támogassuk az általunk elismert és szavazatunkra érdemes jelöltet.

AZ MRK TEVÉKENYSÉGÉNEK SIKERE A MI DÖNTÉSÜNKÖN,

A MI SZAVAZATUNKON MÚLIK

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából az egyetlen jelölti státuszt elnyert személy:

Horváthy Zsolt tű. ftzls.

Kérjük a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság dolgozóit, hogy szavazatukkal őt támogassák!

Tovább...
 
Árok Kornél felhívása
DEMONSTRÁCIÓ
2012. May 19.

Felhívás!


Olyan volt hivatásos, jelenleg nyugállományú bajtársakat keresünk akik megpróbáltak a testülethez visszamenni dolgozni (senior állomány) de valamilyen indokkal elküldték őket.

Teljesen mindegy melyik szervezetben szolgáltak! A lényeg az lenne, hogy az egész bizonyítható legyen. Hivatalos levéllel vagy bármilyen egyéb úton.

Természetesen az illető adatait bizalmasan kezeljük, senkinek sem akarunk rosszat. A cél az lenne, hogy szembesítsünk mindenkit a kormány hazug és megtévesztő propagandájával amiben célként a munkavégzést jelölték meg és nem a valós okokat.
Jelentkezni bármelyik elérhetőségünkön lehet!
 
MRK ideiglenes választási szabályzat
MRK Választás 2012.
2012. May 10.

A Magyar Rendvédelmi Kar ideiglenes választási szabályzata elérhető itt (.pdf formátum):

http://www.ftsz.hu/images/stories/mrk/mrkivalszab.pdf

 
Szent Flórián
Írta
2012. May 04.

A tűzoltóság napja május 4-e, Szent Flórián napja.


Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje napján fáradságos, áldozatkész és elhivatott munkátokhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk.
"Kötelességem teljesítése közben, Ó Istenem, ha bármikor láng csap fel,
Adj erőt, hogy megmenthessem az életet, nem számít, mennyi idős is legyen.
Segíts, hogy átölelhessem a gyermekemet, mielőtt túl késő,
Vagy megóvjak egy embert a szörnyű végzettől.
Tégy képessé arra, hogy meghalljam a leghalkabb segélykérést,
És gyorssá, és kellően ügyessé, hogy eloltsam a tüzet.
Hogy töltsem be szerepemet, és hogy adjam a legjobb önmagam,
Hogy megvédjem az embereket és javaikat.
És ha a Te akaratodból elveszítem az életem,
Vedd védelmező karodba családom, s szeretteim.
Ámen"
Tovább...
 
Tépett rózsa
Írta
2012. May 03.

Tépett rózsa

Ez egy igaz történet, egy igaz emberről, a mai, kevéssé igaz világban. A névtelen, de igazi hősről, aki közöttünk él, küzdött, és harcolt. S nincs boldog vége, csak maga a történet. Mi a tanulsága? Ezt nem tudom, mindenki gondolkodjon el rajta, vonja le következtetéseit, és találja meg a maga igazát… Nekünk elveszett a rózsánk, letépték, kidobták. Ez a mi igazságunk, a tűzoltók igazsága, és valósága.

Rózsa Csaba 1988 március 1-én szerelt fel tűzoltónak Budapesten, a XI kerületi Tűzoltóságra. Kedves, szorgalmas srác volt, és bátor. Sokan kedvelték, és tudták, hogy szereti a hivatását. Mikor a Roham-szolgálathoz jelentkezett, nyomban elfogadták, tudták, számíthatnak rá. Persze tudta, hogy veszélyes életet él, de azt is tudta, hogy számíthat a bajtársaira, számíthat a Tűzoltóságra, és hogy ezt, csak ezt kell tennie. Tudta, hogy minden kisfiút ki kell húznia a tűzből, bajból, hogy ha úgy történik, az ő kisfiát is kihúzza valaki. Ebben a hivatásban minden nap egy, vagy több új győzelem, és az ember emelt fővel megy haza. Csak az él igazán, aki másokért él.

Tovább...
 
Tagdíjfizetés
FTSZ Hírek
2012. May 02.

Tisztelt tagság!

Mint arról már biztosan értesültetek, a törvényi változások következtében a fegyveres testületeknél 2012. január hónaptól a munkáltató a szakszervezeti tagdíjat nem vonja le. A tagdíjak beszedését a jövőben ezért a legpraktikusabban csoportos megbízás útján tudjuk megoldani az OTP-nél.

Minden szolgálati helyre ki fogjuk vinni a nyomtatványokat illetve a kitöltési útmutatót is illetve ezek elérhetők itt a honlapon is. Kérjük közreműködéseteket a nyomtatványok kitöltésében.

Kérünk benneteket, hogy a bankszámla számotokat és az adószámotokat írjátok fel, és az legyen nálatok szolgálatban!

A kiküldésre került, szigorú formátumú banki megbízás szabályos kitöltéséhez néhány fontos előzetes információ:

 • A nyomtatványokat csak és kizárólag kék színű tollal töltsétek ki! (A nem kékkel kitöltötteket a bank egyéb vizsgálat nélkül dobja vissza.)
 • A kitöltésen túl szigorúan tilos beleírni, átformázni, szerkeszteni a nyomtatványokat!
 • Az aláírásnál csak a banknál bejelentett módon lehet aláírni! (Nem szignó, és egyéb más módon!)
 • A nyomtatványokat a saját érdeketekben olvashatóan töltsétek ki. Fokozottan igaz ez az adatbekérőre, ahol ha legalább az elérhetőségetek nem olvasható, akkor még ha akarunk sem tudunk megkeresni amennyiben a többivel nem stimmel valami.

Kérjük minden tagunkat, hogy a kiküldött adatbekérőt is mindenki töltse ki!

Függetlenül attól, hogy mióta FTSZ tag – illetve az ő belépésének idején a belépési nyilatkozaton milyen adatokat szerepeltetett.

A kötelezően töltendő adatok körét megpróbáltuk minél karcsúbbra vonni, de – pont a banki tagdíjbeszedés miatt – kénytelenek vagyunk az adószámotokat mindenféleképpen elkérni.

A kötelezően töltendő adatokon kívül kérünk mindenkit, hogy saját érdekében minél több információt osszon meg velünk.

Az FTSZ ezen adatokat nem fogja üzleti vagy reklám céllal kiadni senkinek! Felhasználni pedig csak a ti érdeketekben fogjuk! Akkor is leginkább statisztikai céllal (pl. mennyi gépjárművezetőt képviselünk, vagy mekkora a tagság aránya a különböző beosztási/rendfokozati csoportokban, stb.)

Elérhetőségek megadása esetén amennyiben erre külön engedélyt nem adtok azon titeket keresni a saját érdekeiteken kívül nem fogunk! Aki pl. e-mail cím esetén nem engedélyezi kimondottan a megkeresést, azok számára nem küldünk hírlevelet vagy tájékoztatást sem, csak a tagsági viszonyával összefüggő dolgokban fogunk írni neki.

Segítségeteket kérnénk abban, hogy az egész folyamatot május 18-án le tudjuk zárni!


Budapest, 2012. május 02.

 

Kiss József

elnök

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 Következő > Utolsó >>

Eredmények 41 - 60 / 90
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 23:04
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1131
Linkek: 76