Kezdölap
FŐVÁROSI TŰZOLTÓSÁG SZAKSZERVEZETE hivatalos honlapja.
FKI tájékoztató túlszolgálatért járó távolléti díjakról
Friss hírek
2013. May 16.
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szervezeti vezetőjének


Budapest

Tisztelt Vezető/Parancsnok Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából 107 fő vett részt az ajkai timföldgyár zagytározójának gátszakadása miatt bekövetkezett vörösiszap katasztrófa következményeinek felszámolási munkálataiban. A kárelhárítás és a következmények felszámolása céljából, illetve az egyéb, előre nem látható körülmények lehetséges bekövetkezése miatt átcsoportosított személyi állomány részére a fővárosból történő indulástól a visszaérkezésig túlszolgálat került elrendelésre. Az elrendelt túlszolgálatért járó távolléti díj és a készenlétként elszámolt napi 4 óra pihenőidő, 2011. évben kifizetésre került.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság egyik hivatásos állományú tagja azonban szolgálati panaszban kifogásolta, hogy a túlszolgálatért járó távolléti díja nem a hatályos jogszabályoknak megfelelően került kiszámításra, illetve kérte a kamat megfizetését a túlszolgálatért járó díjazásának késedelmes kifizetése miatt.

A szolgálati panaszt  mind a korábbi fővárosi parancsnok, mind a Budapest Főváros főpolgármestere megalapozatlanságra hivatkozással elutasította, ezért a panaszos keresettel fordult a Fővárosi Munkaügyi Bírósághoz. A Bíróság a 45.M.2755/2011/9. számú jogerős ítéletében kötelezte a  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a készenlétként elszámolt időszak túlszolgálatként történő megfizetésére, azonban nem fogadta el a panaszos azon álláspontját, hogy a vezénylés teljes időtartama túlszolgálat és a kamatfizetésre vonatkozó keresetet is elutasította. A jogerős ítélet alapján a  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a panaszos részére az elmaradt illetményt kifizette.

Az ítéletre hivatkozva 2013. február és március hónapban további 7 fő nyújtott be a távolléti díjának újraszámoltatása és az elmaradt díjazás kifizetésének tárgyában szolgálati panaszt.

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság 45.M.2755/2011/9. számú jogerős ítéletének indokolásában foglaltakra tekintettel a  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója a szolgálati panaszoknak helyet adott és a vörösiszap katasztrófa következményeinek felszámolási munkálataiban részt vevő teljes személyi állomány részére a vezénylés alatt készenlétnek minősített időszak túlszolgálatként történő elszámolására, továbbá az esedékességtől a kifizetésig számított késedelmi kamat számfejtésére és azok kifizetésére intézkedett.

Kérem, hogy a fentiekről a teljes személyi állományt tájékoztatni szíveskedjék.

Budapest, 2013. május 13.

 
Előzmények:
 
 
 
Vodafon szerződések
Telefon
2013. May 16.
Tisztelt Tagság!

A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete a további félreértések elkerülése végett az alábbiról tájékoztatja tagságát:

A Vodafone Magyarország Zrt.-nél a tagság által vásárolt telefonok  FTSZ illetve FTSZ II. tarifacsomagjának igénylési/használati feltétele a szakszervezeti tagság. A közöttünk fennálló szerződés értelmében a szakszervezet értesíti a szolgáltatót a tagsági viszony megszűnéséről/szüneteltetéséről. A tagsági viszony megszűnésével/szüneteltetésével a telefon tulajdonosa elveszíti a tarifacsomagok használatára vonatkozó jogosultságát, így őt a szolgáltató automatikusan az alap tarifacsomagba helyezi át.

Ez független attól, hogy a tagok egyedi szerződéses viszonyban állnak a szolgáltatóval! A szolgáltató nem a szerződést bontja fel velük, hanem abból a tarifacsomagból – melynek használatára csak a szakszervezet tagjai jogosultak – helyezi őket egy másikba, aminek a használata az ő számukra innentől nem elérhető.

Kérünk benneteket a fentiek tudomásul vételére.

Tisztelettel:

Az FTSZ vezetősége
 
Segélykoncert
Friss hírek
2013. April 19.

FLORIAN BAND SEGÉLYKONCERT

2013. április 27. 18 óra

Veszprém, Egyetem u. 10.

PANNON EGYETEM

"B" épület, Aula

 
Megvágják a nyugdíjat - itt a minisztériumi vélemény
Hírfigyelő
2013. April 16.

Megvágják a nyugdíjat - itt a minisztériumi vélemény

A szolgálati járandóságban részesülőket érintő, adókedvezmények igénybevételével kapcsolatos bizonytalanságok a jelek szerint elérték az illetékes tárcát is - legalábbis e kérdések tisztázására szakmai álláspontot adott ki a Honvédelmi Minisztérium.

Az elmúlt időszakban több megkeresés érkezett a Honvédelmi Minisztérium közgazdasági és pénzügyi hivatalához azzal kapcsolatban, hogy a szolgálati járandóság után miként kell az adóbevallást megtenni, illetve, hogy a különböző adókedvezményeket hogyan kell (lehet) az adóbevallás során érvényesíteni, ezért a hivatal közzétette a hivatalos szakmai álláspontját e kérdésekkel kapcsolatban - derül ki a kormány.hu-n megjelent dokumentumból.
Tovább...
 
Megismételt 2013. évi küldöttgyűlés
FTSZ Hírek
2013. January 24.

M E G H Í V Ó

A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete

Megismételt 2012. évi Küldöttgyűlését

2013. március 13-án

10.00 órai kezdettel


a XX. kerület Ónodi u. 14. sz. alatt található Iparművészeti Iskola előadótermében tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk a tagság képviselőit.


Napirendi pontok


1.) Éves beszámolók, szavazás

 • Elnöki beszámoló

 • Költségvetési beszámoló

 • Felügyelő Bizottság beszámolója

 • Beszámolók elfogadása

 • Szavazás a 2013. április 1-től érvényes tagdíjakról. (a jelenlegi 200.- forintról, maximum 700.- forintra)


2.) Egyebek:


A küldöttgyűlésen az alapszervezetek létszámuktól függően, minden megkezdett 10 tag után 1 fővel képviseltethetik magukat. Kérem az alapszervezeteket, hogy a képviselők számát és nevét, valamint az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően javaslatot elérhetőségeink valamelyikén az irodának jelezni szíveskedjenek.

 

Budapest, 2013. február 27.


Tisztelettel:

Az FTSZ vezetősége

 
Adóigazolások
FTSZ Hírek
2013. February 06.
Tisztelt Tagság!

A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete értesíti tagságát, hogy a 2012. évben befizetett szakszervezeti díjról az adóigazolásokat a szakszervezeti irodában (nyitvatartási időben) át lehet venni.

Tájékoztatásul:

A szakszervezeti tagdíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény IV. fejezet 7. § d. pontja alapján 100%-ban adóalap csökkentő!

2011. évig a szakszervezeti tagdíjakat a munkáltató vonta le és utalta a szakszervezet részére, ebből kifolyólag a munkáltató által kiadott év végi adóigazolás tartalmazta a szakszervezeti díjat is.
Tovább...
 
Vörösiszap szolgálati panasz
Bíróság
2013. January 26.
Tisztelt Tagság!

A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete értesíti tagságát, hogy a 2010. októberében a MAL Zrt. tulajdonában lévő Ajkai Timföldgyár Kolontár és Ajka között létesült vörösiszap tárolójának gátszakadása miatt szükségessé vált kárfelszámolási munkában történt részvétel után járó túlszolgálati javadalmazás tárgyában indított perében a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 45. M. 2755/2011/9. szám alatt született jogerős ítélete alapján a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogelődjénél, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságnál szolgálati jogviszonyban álló Horváthy Zsolt tű. ftzls. mint felperest a munkáltató által az OKF gazdasági főigazgató 799-1419/2010.sz. tájékoztatásában írtak alapján kiszámított és részére kifizetett javadalmazásán túl elmaradt illetmény illeti meg.
Tovább...
 
Vörösiszap ítélet
Bíróság
2013. January 26.
Fővárosi Munkaügyi Bíróság
1027 Budapest, Királyfürdő u. 4.

45.M.2755/2011/9-I. szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni.


É R T E S Í T É S

A bíróság tájékoztatja a feleket, hogy a
Horváthy Zsolt felperesnek
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság alperes ellen
munkabér megfizetése iránt indított perében a 2012. év január30. napján kelt 45.M.2755/2011/9. sz. alatt hozott ítélet 2012. év február hó 23. napján jogerőre emelkedett és végrehajtható.

Budapest, 2012. október 11.
Tovább...
 
10M válasz
Levelek
2013. January 23.

Szám: 90-5/2012/Ig. Lev.

Tárgy: Tájékoztatás

Hiv. szám: 202/2012

Kiss József Úr

Elnök


Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete


Budapest

Lajtha László u. 1.

1203Tisztelt Elnök Úr!

Értesítem, hogy a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete által a katasztrófavédelem hivatásos állományának 10M egységes rendészeti gyakorló öltözetével kapcsolatban feltett kérdésekre a BM OKF Műszaki Főosztály állásfoglalása alapján a következő válaszokat adom.

Tovább...
 
Tájékoztató korkedvezményre jogosító időről
Friss hírek
2012. December 05.

Az elmúlt időszakban mind a szolgálati járandóságban részesülő, mind az aktív állomány körében fokozott érdeklődés mutatkozott a korkedvezményes nyugdíj igénybevételének lehetőségéről. Tekintettel arra, hogy a témával kapcsolatosan több megkeresés is érkezett, illetve egymásnak ellentmondó információk kerültek napvilágra, ezért az Igazgatóság tájékoztató anyag kiadását tartja indokoltnak.

A korkedvezményes nyugdíj ismertetése előtt röviden tekintsük át a Hszt 2011. december 31-ei változásait és egyes más törvények születését:

 • Megszűnik a szolgálati nyugdíj. Utoljára 2011. december 31-én vonulhattak szolgálati nyugállományba azok a személyek, akik rendelkeztek 25 év szolgálati viszonnyal és 1954-ben, vagy azt megelőzően születtek.
 • A 2011. évi CLXVII. törvénnyel bevezették a szolgálati járandóság jogintézményét. Azok a személyek, akik 2011. december 31-én, vagy azt megelőzően vonultak szolgálati nyugállományba és 1955-ben vagy azt követően születtek, már nem szolgálati nyugdíjban, hanem járandóságban részesülnek. A járandóság a szolgálati nyugdíj adóval csökkentett összegével egyezik meg. Ezt az összeget addig folyósítják részükre, amíg el nem érik a mindenkori társadalombiztosítási nyugdíjkorhatárt. Ha ezt az életkort elérik, akkor jogosulttá válnak a rögzített nyugdíjuk 100 %-ára.
 • Az aktív állomány esetében, akik 2011. december 31-én elérték a 25 év szolgálati jogviszonyt, egy utolsó nyugdíjrögzítést kellett készíteni. Ennek határideje 2012. december 31. Akiknek ezzel az időponttal rögzítésre került a nyugdíja, annak a nyugállományba vonulásakor választási lehetősége van. Választhatja az akkor érvényes társadalombiztosítási jogszabályok szerinti nyugdíj összegét, vagy a rögzített nyugdíját is. Ami, akkor a számára kedvezőbb.
 • Az aktív hivatásos állományúak 2012. január 01-től már nem élhetnek a szolgálati nyugállományba vonulás korkedvezményével. Nyugállományba az a hivatásos állományú vonulhat, aki eléri a mindenkori társadalombiztosítási nyugdíjkorhatárt. (1955-ben született 64 év, 1956-ban született 64 év és 183 nap, 1957-ben született 65 év)
Tovább...
 
Néhány gondolat az Ombudsman jelentésével kapcsolatosan
Hírfigyelő
2012. November 18.

Néhány gondolat az alapvető jogok biztosának az AJB-5630/2012. számú jelentésével kapcsolatosan


Mintegy 500 közfoglalkoztatott a katasztrófavédelemnél

A katasztrófavédelem szerint minden rendben a közfoglalkoztatottak körül, nincs összefüggés az alkalmazásuk és a takarítók elbocsátása között.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) a közfoglalkoztatással összefüggő feladatait az irányadó előírások szerint végezte - így reagált a szervezet az alapvető jogok biztosának azon megállapítására, hogy jogsértő volt a közalkalmazottként foglalkoztatott takarítókat közfoglalkoztatottakkal kiváltani. Az ombudsman felhívta a figyelmet, a közfoglalkoztatottak alkalmazása nem vezethet oda, hogy évek óta fennálló, határozatlan idejű jogviszonyokat, meglévő munkahelyeket szüntessenek meg, és az így felszabaduló státuszokat lényegesen alacsonyabb bérezésben részesülő, a közfoglalkoztatás jellegéből és határozott idejéből adódóan kiszolgáltatott helyzetben lévő közfoglalkoztatottakkal töltsék be.

Tovább...
 
Kedvezményes jogsegély
Kedvezményes jogsegélylet
2012. November 18.

IDÉN UTOLJÁRA!

A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete tájékoztatja tagságát, hogy 2012. november 30-án (péntek)

Dr. Hegedűs D. Andrea ügyvédnő kedvezményes jogsegélyletet tart (magánügyekben is)

a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezetének új irodájában (1203 Budapest, Lajtha László u. 1).

 

A tanácsadás díja 2.500 Ft + ÁFA 20 percenként.

Az időbeosztás kialakítása végett kérünk mindenkit, hogy a szakszervezeti irodának részvételi szándékát telefonon (+36/1 720-4942) előre jelezze!

 

Az ügyfélfogadás időpontja: 0900-1200

Budapest, 2012. november 18.


Tisztelettel:

Kiss József

elnök

 
Közfoglalkoztatottak az elbocsátott munkavállalók helyén
Határozatok
2012. November 08.

Közfoglalkoztatottak az elbocsátott munkavállalók helyén

AJB-5630/2012


A közfoglalkoztatás céljával alapvetően ellentétes, ha azt álláshelyek „kiváltására” kívánják használni úgy, hogy elbocsátják a munkavállalókat és az így felszabaduló státuszokat lényegesen alacsonyabb bérű közfoglalkoztatottakkal töltik be – figyelmeztetett az ombudsman. 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon 2012. március elsejétől – csoportos létszámleépítés keretében – az összes takarítót elbocsátották, helyettük ugyanabban a munkakörben közfoglalkoztatottakat alkalmaztak – állt az ombudsmannak küldött egyik panaszbeadványban. Az alapjogi biztos vizsgálata feltárta, hogy az Igazgatóság Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjától közfoglalkoztatási program támogatását kérte 22 közfoglalkoztatott alkalmazására 8 órás munkaidőben, takarítóként, udvari munkásként. Miután megkötötték az erről szóló hatósági szerződést, elbocsátottak 19 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban álló takarítót.

Jelentésében a biztos rámutatott arra, hogy a megkötött hatósági szerződés nem felel meg az országos közfoglalkoztatási program jogszabályi feltételeinek. Nem tesz eleget annak a követelménynek sem, hogy a közfoglalkoztatottak alkalmazását megelőző három hónapban, illetve a közfoglalkoztatás időtartama alatt ne szüntessék meg azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak az az eljárása, hogy közfoglalkoztatottakat kezdett alkalmazni, majd nem sokkal később megszüntette az azonos munkakörben dolgozó munkavállalóinak határozatlan idejű jogviszonyát, sérti a jogbiztonság, valamint a tisztességes eljáráshoz való jog követelményét. A garanciális szabályokat megkerülő, azokat önkényesen (át)értelmező eljárás ugyanakkor összeegyeztethetetlen az állam munkához való joggal kapcsolatos feladataival és alapjogi kötelezettségeivel is.

A biztos hangsúlyozta, hogy a közfoglalkoztatás céljával alapvetően ellentétes, ha azt az elsődleges munkaerőpiacon meglévő álláshelyek „kiváltására” kívánják használni. A közfoglalkoztatottak alkalmazása nem vezethet oda, hogy évek óta fennálló, határozatlan idejű jogviszonyokat, meglévő munkahelyeket szüntessenek meg, és az így felszabaduló státuszokat lényegesen alacsonyabb bérezésben részesülő, a közfoglalkoztatás jellegéből és határozott idejéből adódóan kiszolgáltatott helyzetben lévő közfoglalkoztatottakkal töltsék be.

Az alapvető jogok biztosa felkérte a belügyminisztert, hogy az országos közfoglalkoztatási programok megszervezése során fordítson kiemelt figyelmet a jogszabályi előírásokra, teremtsék meg annak garanciáit, hogy ne szűnjenek meg álláshelyek a közfoglalkoztatottak alkalmazása következtében, érvényesüljön a meglévő álláshelyek megtartásának követelménye.

Tovább...
 
MRK szakszervezeti konzultáció
MRK hírek
2012. October 24.
MAGYAR RENDVÉDELMI KAR
ELNÖK

Szám: 16/2012.MRK

Emlékeztető
A MRK és rendvédelem területén működő szakszervezetek közötti
konzultációról

Időpont: 2012. október 16. 10.00
Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
                1081 Dologház utca 1-3. I. em. Tímár terem

Résztvevők:

Dobson Tibor tű. Dandártábornok, elnök, (Elnök)
Kucsera Miklós bv. Zászlós, főtitkár, (Főtitkár)

Hegymegi Ildikó, elnök titkárságvezetője

Reprezentatív szakszervezetek képviselői: (Jelenléti ív melléklet szerint)


Dobson Tibor tű. Ddtbk. MRK elök (továbbiakban Elnök)
köszöntötte a megjelenteket.

    1.) Napirendi pont

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket az MRK eddigi tevékenységéről, az elhelyezésről, illetve a személyét érintő BM OKF-n belül történt szervezeti változásról.
Tovább...
 
Összefogás a húszszázalékos béremelésért
Friss hírek
2012. October 18.

Tűzoltók, rendőrök, vámosok, börtönőrök és katonák szakszervezetei írtak alá együttműködési megállapodást.

Húszszázalékos illetményemelést követelnek a büntetés-végrehajtási dolgozók, a katonák, a rendőrök, a tűzoltók és a vámosok - hangzott el hat érintett szakszervezet együttműködési megállapodásának aláírásakor kedden Budapesten.

Tovább...
 
10M egységes rendészeti gyakorló öltözet
Levelek
2012. October 12.

Varga Ferenc tű. ezredes

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Igazgató

r é s z é r e!

 

Tisztelt Igazgató Úr!

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet, 5.számú mellékletében, gyakorló ruházat alatt meghatározott, 10M egységes rendészeti gyakorlóruházat ügyében fordulok Igazgató úrhoz. (Ez a rendelet a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.)

Tovább...
 
Kedvezményes jogsegély
Kedvezményes jogsegélylet
2012. June 25.

A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete tájékoztatja tagságát, hogy 2012. július 5-én (csütörtökön) Dr. Hegedűs D. Andrea ügyvédnőkedvezményes jogsegélyletet tart (magánügyekben is) a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezetének új irodájában (1203 Budapest, Lajtha László u. 1).

A tanácsadás díja 2.500 Ft + ÁFA 20 percenként.

Az időbeosztás kialakítása végett kérünk mindenkit, hogy a szakszervezeti irodának részvételi szándékát telefonon (+36/1 720-4942) előre jelezze!

Az ügyfélfogadás időpontja: 0900-1200

Budapest, 2012. június 25.


Tisztelettel:

Kiss József

elnök

 
Az FKI igazgatójának újabb kínos de ezúttal sem túl valós magyarázkodása
Hírfigyelő
2012. June 19.
2012. június 15-én a nyomtatott illetve elektronikus Népszabadság egy cikket közölt a Magyar Rendvédelmi Kar (MRK) közgyűlési tagjainak megválasztása körül kialakult háborús helyzetről.
A cikkben megszólal Varga Ferenc ezredes, FKI igazgató is a június 4-én közzétett, majd másnap kapkodva és kínosan kimagyarázni próbált körlevelével kapcsolatban. Bár ne tette volna...
Varga ezredes ugyanis a fentebb megjelölt cikkben immáron sokadszor ferdíti el a tényeket – érdekes módon véletlenül ismét pont úgy, hogy az a szakszervezetek számára kedvezőtlen képet alkosson és ezen át alkalmas legyen az állomány megtévesztésére. Varga ezredes a Népszabadság megkeresésére az alábbiakat fogalmazza:
A kevésbé „konfrontatív” stílust szorgalmazó kijelentésével kapcsolatban azzal érvelt, hogy veszélyesnek tartja az állomány állandó tüzelését és hergelését, helyette szakmai érveket és tárgyalási hajlandóságot tart célravezetőbbnek. Varga ezredes emlékeztetett, hogy a tűzoltók korábbi demonstrációin a szakszervezetek a parancsnoki tiltás ellenére is arra kérték az állomány tagjait, hogy szolgálati védőruhában jelenjenek meg a tüntetéseken. A igazgató szerint ő csak az ehhez hasonlatos érdekvédelmi magatartás visszásságára utalt a levélben.
Varga ezredes sokadszorra adja tanúbizonyságát, hogy vagy a memóriájával akadnak nagyobb problémák, vagy nemes egyszerűséggel egy sajátos univerzumban él. Ahol a történések a bizonyítható tények ellenére teljesen más képet öltenek mint azt mi, logikusan, józan paraszti ésszel gondolkozó földi halandók látjuk.
A tények ugyanis a következőek:
Tovább...
 
MRK választások az FKI igazgatója szerint
MRK Választás 2012.
2012. June 04.

14:03-kor a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján egy hír jelent meg a ma kezdődő Magyar Rendvédelmi Kar választásával kapcsolatban.

Varaga Ferenc tü. ezredes, FKI igazgató állomány részére írt, a választással kapcsolatban közzétett levele az FKI oldalán a hírhez csatolva elérhető.

(Ha netán a technika ördöge miatt elérhetetlenné válna, mi elmentettük számotokra. Innen elérhető.

Ezredes Úr az állománynak szóló levelében az alábbiakat fogalmazza:

Tovább...
 
MRK választások
MRK Választás 2012.
2012. June 03.

MRK választások

Június 4. és 8. között a rendvédelmen belüli összes dolgozó (hivatásos és nem hivatásos egyaránt) szavazati lehetőséget fog kapni, hogy a saját ágazatán belüli jelöltek közül kit támogat a Magyar Rendvédelmi Kar választásain.

Különösen fontos választás lesz ez, hiszen a 2011. évi CLXXXIV. törvény 2012. január 1‐jei hatállyal módosította a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény érdekképviseletre vonatkozó szabályrendszerét.

Az érdekképviseleti rendszer átalakítása során megalakult a Magyar Rendvédelmi Kar (MRK), mint a fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazott állományának önkormányzattal rendelkező szakmai és érdekképviseleti köztestülete.

Fontos érdekvédelmi eszköz, hogy az MRK véleményét kötelezően ki kell kérni az alábbi esetekben:

 • a hivatásos szolgálati és a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdésekben,

 • a központi és társadalombiztosítási költségvetésnek a szolgálati viszonyban és a közalkalmazotti jogviszonyban állókat érintő rendelkezéseivel összefüggésben,

 • az igazgatási munkaerővel és személyi juttatásokkal való gazdálkodás elvi kérdéseiben.

A fegyveres szerv vezetője köteles kikérni az MRK véleményét a személyi állomány:

 • szolgálatteljesítésére illetve munkavégzésére,

 • szolgálatteljesítési idejére illetve munkaidejére, pihenőidejére,

 • jutalmazására, valamint

 • juttatásaira

vonatkozó szabályozásról.

Az MRK akkor lehet érdekeink és szakmai munkánk védelmezője, ha olyan tagok ülnek a Közgyűlésben, akik a hivatásos és a közalkalmazotti állomány problémáit ismerik, szakmájuk, valamint annak írott és íratlan szabályai iránt elhivatottak.

Annak érdekében, hogy a megfelelő emberek képviseljenek bennünket, fontos, hogy mindannyian véleményt nyilvánítsunk és szavazatunkkal támogassuk az általunk elismert és szavazatunkra érdemes jelöltet.

AZ MRK TEVÉKENYSÉGÉNEK SIKERE A MI DÖNTÉSÜNKÖN,

A MI SZAVAZATUNKON MÚLIK

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából az egyetlen jelölti státuszt elnyert személy:

Horváthy Zsolt tű. ftzls.

Kérjük a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság dolgozóit, hogy szavazatukkal őt támogassák!

Tovább...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 Következő > Utolsó >>

Eredmények 41 - 60 / 95
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 08:14
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75