Kezdölap
FÕVÁROSI TÛZOLTÓSÁG SZAKSZERVEZETE hivatalos honlapja.
Egyeztetés
Friss hírek
2015. January 17.

EGYEZTETÉS

Belügyi Érdekegyeztetõ Tanács keretében, 2015. január 16-án, a rendvédelmi szervek hivatásos állománya szolgálati viszonyáról szóló törvény tervezetérõl egyeztetés kezdõdött az érintett szakszervezetek és a minisztérium között.
A véleményezésre rendelkezésünkre álló idõkeret ( 48 óra) nem tette lehetõvé a tervezet mélységi tanulmányozását!
Tovább...
 
Életpálya modell
Levelek
2014. November 26.
BELÜGYMINISZTÉRIUM
Zsinka András Úr
helyettes államtitkár
részére!

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

Az új közszolgálati életpálya bevezetésérõl szóló tervezetet áttanulmányoztuk, arra az alábbi választ, illetve javaslatot tesszük:
Tovább...
 
Jogerõs: Nem a FKI igazgatóság értelmezi helyesen a szakszervezeti jogokat
Bíróság
2014. February 14.

Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

1027 Budapest, Királyfürdõ u. 4. (volt Gyorskocsi u. 52.)

 

12.M.3804/2012/16. Szám

A beadványokban erre a számra kell hivatkozni.

 

É R T E S Í T É S

 

A bíróság tájékoztatja a feleket, hogy a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete felperesnek Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság alperes ellen jogsértés megállapítása iránt indított perében a 2013. év október hó 14. napján kelt 12.M.3804/2012/15. sz. alatt hozott ítélet 2013. év december hó 13. napján jogerõre emelkedett és végrehajtható.

 

Budapest, 2013. december 19.

 

Az értesítés elérhetõ eredetiben itt

Az ítélet elérhetõ itt

Az elõzmények elérhetõk itt

 
Elhunyt Ördög László ny. tû. ftõrm.
Friss hírek
2014. February 14.

Életének 54. évében, súlyos betegség következtében 2014. február 11-én elhunyt

 

 

Ördög László ny. tû. ftõrm.

(1960. június 23. - 2014. február 11.)


a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezetének volt vezetõségi tagja.

 

Ördög László 1960. június 23-án született. 1987. szeptember 16-án kapta meg beosztott tûzoltói kinevezését a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság I. - II. és XII. kerületi Parancsnokságának állományába. 1989. november 1-tõl kinevezett gépjármûvezetõ, majd 2007. november 15-i nyugállományba helyezéséig több évig megbízott szerparancsnok volt.

Mind hivatásos, mind nyugállományú tûzoltóként aktív érdekvédelmi életet élt, szakszervezetünknek vezetõségi tagja is volt 2002-2009 között. Számtalan cikk, politikai görbe tükör és hozzászólás szerzõje volt nem csak saját facebook profilján, de az 1. „Kádárhuszár” Ezred valamint a lánglovagok.hu tûzoltóportálon is. Ez utóbbi oldalon saját fórum topikot is üzemeltetett.

Ördög László emlékét a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezetének tagsága kegyelettel õrzi meg.

Végsõ búcsút 2014. március 10-én, 11:15-kor veszünk Tõle a Rákoskeresztúri Új Köztemetõ (Budapest X., Kozma u. 8-10.) 53. szóró parcellájában.

 
Tájékoztatás a fekete gyakorló öltözetrõl
Jogi
2014. January 09.

BELÜGYMINISZTÉRIUM

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FÕIGAZGATÓSÁG

 

FÕIGAZGATÓ

 

Szám: 7024-1/2013/Ált.

Tárgy: Tájékoztatás

Valamennyi Megyei (Fõvárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Gazdasági Ellátó Központ

igazgatója részére

 

Székhelyén

 

Tisztelt Igazgató Úr!

 

A 71/2011. (XII.31.) BM rendelet (RUSZ) 5. sz. mellékletének 3. pontjában szereplõ fekete szolgálati öltözet kihordási ideje 2013 december 31., ezt követõen a 10M e. r. gyakorló öltözet az elõírt viselet.

Tekintettel a természetbeni ruházati ellátás nehézségére, a tûzoltási, mûszaki mentési tevékenységet végzõ beavatkozó állomány részére laktanyán belül és a tûzoltási, mûszaki mentési feladatok végrehajtása során, ellenkezõ rendelkezésig, a fekete szolgálati öltözet viselését engedélyezem.

 

Budapest, 2013. december 17.

 

Üdvözlettel:                 

 

Bakondi Görgy tûzoltóaltábornagy

fõigazgató                  

 

A tájékoztatás eredetiben elérhetõ itt: http://www.ftsz.hu/images/stories/jogi/tajekoztatasfekete.pdf

 

 
A bíróság kissé másként értelmezi a szakszervezeti jogokat mint a FKI
Bíróság
2013. December 12.

Mint arról október 18-án hírt is adtunk 2013. október 14-én a Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a benyújtott kereset és a meghallgatott tanúvallomás alapján meghozott ítélete szerint a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a szakszervezet tisztségviselõjének, Hódos Bélának szolgálati viszonya megszüntetésében jogsértõen járt el. Az elõzõ hírünk itt érhetõ el: http://www.ftsz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1248&Itemid=49

Hódos Béla volt az, akit a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete az aktív állományból egyedüliként védettnek jelölhetett és jelölt is. Ezt a jelölést az FKI igazgatója elõbb írásban tudomásul vette, majd ettõl függetlenül megszüntették Hódos Béla szolgálati viszonyát. Az ügy részletes beszámolója honlapunkon is olvasható: http://www.ftsz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1200&Itemid=1

Most kaptuk kézhez a tárgyalás jegyzõkönyvét és az ítéletet, melyeket az alábbiakban szeretnénk megosztani veletek:

Tovább...
 
Elhunyt Dr. Bende Péter ny. tû. vezérõrnagy
Friss hírek
2013. December 02.

Tragikus hirtelenséggel, életének 61. évében elhunyt Dr. Bende Péter ny. tû. vezérõrnagy, a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság volt parancsnoka.

Tábornok Úr nyugállományba vonulása elõtt több mint három évtizedet töltött hivatásos szolgálatban.

 

Tovább...
 
Újabb pert bukott a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
FTSZ Hírek
2013. October 18.

2013. október 14-én a Fõvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon 8 óra 30 perckor kezdõdött tárgyalás, amely a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete mint felperes kontra Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint alperes között, az FKI Hódos Béla tû. ftõrm. szolgálati viszonyának megszüntetése során tanúsított eljárása ügyében folyt.

Tovább...
 
Kérdõív
Letöltések
2013. October 01.

Tisztelt Tagság!

Az egységbe tömörült belügyi, vámos és honvédelmi érdekképviseletek fontosnak tartják, hogy megismerjék az állomány személyes véleményét. Kérjük segítsétek munkánkat az alábbi, személyes adatokat nem tartalmazó kérdõív kitöltésével.

A kérdõív szerkeszthetõ változata itt érhetõ el: Kérdõív.doc

Kérjük a módosított dokumentumot az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címre küldjétek vissza nekünk.

Amennyiben ez nehézséget jelentene a kérdõív nyomtatható változatát itt találjátok: Kérdõív.pdf

A kinyomtatott és kitöltött kérdõíveket akár egyesével akár összegyûjtve leadhatjátok személyesen a szakszervezeti irodában vagy megküldhetitek postai úton is. Cím: 1203 Budapest, Lajtha László u. 1.

Amennyiben személyesen adnátok le – tekintettel arra, hogy az irodában nem mindig tartózkodik valaki - kérjük azt elõtte jelezzétek Kiss József elnöknél. Telefonszám: +36/70 334-9845

Segítségeteket elõre is köszönjük!

Tisztelettel:

Az FTSZ vezetõsége

 
Se életpálya, se béremelés
BÉT
2013. September 27.

BELÜGYMINISZTÉRIUM

Személyügyi Fõosztály

Dr. Modori László úr részére

foglalkoztatásért felelõs helyettes államtitkár

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

Budapest

 

Tárgy: A szakszervezetek kérésére a BÉT összehívása

 

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács (OKÉT) 2013. augusztus 30-ai plenáris ülésén a rendvédelmi területen foglalkoztatottakat reprezentáló szakszervezetek vezetõinek kifogására – miszerint a Belügyi Érdekegyeztetõ Tanács (BÉT) összehívására nem került sor – az alábbi tájékoztatást adom.

Tovább...
 
A- vért keresünk!
Friss hírek
2013. September 27.
A -

 

vért keresünk

 

Tisztelt Tagság!

 

A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság II. kerületi HTP állományában szolgáló bajtársunk édesapjának sürgõs szívmûtétjéhez kérjük segítségeteket célzott véradáshoz.

 

Név: Mészáros Sándor

Szül. Idõ: 1942. április 22.

Taj.: 010432596

Mûtét tervezett ideje: 2013. október 30.

Helye: Debreceni Orvostudományi Egyetem Szívsebészeti központ

Célirányos véradáskezelõ orvos: Dr. Fülöp László

 

Kérünk benneteket lehetõség szerint segíteni szíveskedjetek.

 

A célirányos véradáshoz nem csak A- vércsoportúak jelentkezhetnek!

 
Vodafone változások!
Telefon
2013. August 29.

Tisztelt Tagság!

A Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete értesíti tagjait, hogy 2013. október 1-tõl a Vodafone Magyarország Zrt.-vel kötött, szakszervezeti tarifacsomagba tartozó egyedi elõfizetõi szerzõdések feltételeit a Vodafone Magyarország Zrt. egyoldalúan módosítja, a kedvezõtlen külsõ gazdasági helyzet miatt 2013. október elsejétõl díjszabásának egy részét átalakítja.

 

A meglévõ elõfizetõi szerzõdéseket érintõ fõbb változások:

1:

A kedvezményes Flotta Tarifacsomag (FTSZ I. és FTSZ II. díjcsomagok) Szolgáltatási díjakban szereplõ „Lebeszélhetõség bármely normál díjas belföldi hívásokból” szövegrész helyébe „Lebeszélhetõ Vodafone hálózaton belüli hívásokból” rész lép.

A tarifacsomagoknak sem a havidíja, sem pedig a percdíja nem változik, a fenti módosítás csupán a lebeszélhetõség irányát érinti.  

2:

A Kiegészítõ információk részben a hívások számlázása a jövõben 60 másodperces egységekre fog változni, amennyiben 2013. október 01. után az Elõfizetõi szerzõdés határozott idõtartama lejárt.

A fenti pont kizárólag azon egyéni elõfizetõket érinti, akiknek jelenleg nem perc alapú a számlázási egysége, illetve a határozott idejû szerzõdése 2013. október 1.-je után lejár.

 

Az Együttmûködés szerinti tarifacsomagok számlázási egysége nem módosul, tehát mindenki, aki új elõfizetést köt (2013. október 1. után is) továbbra is másodperc alapon veheti igénybe a tarifát.

 

Ahhoz, hogy a másodperc alapú számlázás megmaradjon, az egyéni elõfizetõnek újabb 24 hónapos határozott idejû szerzõdést kell aláírnia. Ez történhet új készülékvásárlással, illetve tarifahûség vagy opciós hûség vállalásával.

 

Felhívjuk a Tisztelt Tagság figyelmét, hogy akinek a szerzõdése 2013. október 1. után lejár, az még a lejárat elõtt fáradjon be a szakszervezeti irodába. A kiállított igazolással meghosszabbított szerzõdés továbbra is másodperc alapú számlázást eredményez majd!

 

3:

A fentieken kívül, a Vodafone Magyarország 2013. október 1-tõl Lakossági és Üzleti ÁSZF-ét is módosítja.

A módosítások részletes leírását megtaláljátok a Vodafone Magyarország Zrt. weboldalán:

 

http://www.vodafone.hu/egyeni/common/segithetunk/ugyfelszolgalat/letoltes/modositas/lakossagi-ASzF-modositas-20131001.pdf

 

A fõbb változások:

 

Roaming tekintetében az országok zónabesorolása a korábbi 4 zónáról 6 zónásra bõvül (a Szatelit zóna továbbra is külön marad), és mind a 6 zónában történik ország átsorolás.

Az új zónabesorolást megtaláljátok a Vodafone ÁSZF weboldalán, a www.vodafone.hu/aszf címen.

Az 1-es zónában, az Eurotarifának megfelelõ árak, valamint a Szatelit zóna árai változatlanok maradnak. 2-6-os zónákban új árak kerültek meghatározásra.

Az új forgalmi díjas roaming díjszabás eltérõ árakat alkalmaz Hívásindítás, Hívásfogadás, SMS-küldés és adatforgalmazás esetén.

A fizetési felszólítás eljárási díja bruttó 300 forintról bruttó 600 forintra, a részletfizetési kedvezmény eljárási díja bruttó 1270 forintról bruttó 2500 forintra, valamint a fizetési halasztás eljárási díja bruttó 1270 forintról bruttó 2500 forintra változik.

 
Mi is lesz végül az R13-as ruhák sorsa?
Levelek
2013. August 29.
Az R13-as ruhák felhasználásáról terjedõ hírek miatt Kiss József, a Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezetének elnöke 2013. augusztus 5-én hivatalos levélben fordult Bittmann Tibor tû. ezredeshez, a BM OKF Humán Szolgálat szolgálatvezetõjéhez. Levelében hivatkozott Dr. Pintér Sándor, Magyarország Belügyminiszterének dr. Harangozó Tamás országgyûlési képviselõ által feltett kérdésre írt válaszára, mely szerint: „A beszerzett védõruhákat a BM OKF a továbbiakban kiképzési feladatok során használja.”

A levél eredetiben elérhetõ itt: http://www.ftsz.hu/images/stories/level/20130805bittmannkerdes.pdf

 

A feltett kérdésre 2013. augusztus 15-én Varga Ferenc tû. ddtbk., a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója az alábbiakat válaszolta:

Tisztelt Elnök Úr!

A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság humán szolgálatvezetõjének 2013. augusztus 05-én – dr. Harangozó Tamás országgyûlési képviselõ úr által, az R13 típusú tûzoltó bevetési védõruhával kapcsolatban, a Belügyminiszter úrnak címzett írásbeli kérdésre adott miniszteri válasszal összefüggésben – küldött megkeresésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom.

 

Az R13 típusú tûzoltó bevetési védõruha csapatpróbára bocsátott változata rendelkezik az erre feljogosított független tanúsító szervezet által a vonatkozó szabványoknak való megfelelõséget igazoló tanúsítással, Európában kereskedelmi forgalomban értékesíthetõ.

 

A korábban beszerzett 300 öltözet R13 tûzoltó bevetési védõruhán a gyártó saját költségén elvégzi mindazokat a módosításokat, amelyekkel a ruha a rendszeresítési csapatpróbák tapasztalatai alapján a BM OKF fõigazgatója által rendszeresítésre került.

 

A tûzoltó bevetési védõruha használatára jogosult állomány minden tagja a pontos méretének megfelelõ öltözetet kapja meg. A csapatpróbára vásárolt R13 védõruházatok mindegyike konfekcióméretû, nem egyénre gyártott, ezért a fent említett módosítások elvégzése után a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok tartalékkészletként kapják meg. Ezeket az öltözeteket az elhasználódott, tûzoltási, mûszaki mentési célra alkalmatlanná vált ruházat azonnali cseréjére, valamint kiképzési célra lehet felhasználni.

A válasz eredetiben elérhetõ itt: http://www.ftsz.hu/images/stories/level/20130515vargavalasz.jpg

 

 
Tûzoltó bajtársunk szorul segítségre!
Írta
2013. August 25.
Tisztelt Tûzoltó Bajtársak!

2013. augusztus 19-én délben Délegyházán, a Némedi úton keletkezett sorház tüzében Nagy Mihály nyugállományú bajtársunk házrésze semmisült meg - vált lakhatatlanná a szomszédjában elektromos zárlat miatt keletkezett tûzeset során. A tûzesetrõl rövid beszámoló a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján is elérhetõ:

http://pest.katasztrofavedelem.hu/hirek/1776-teljesen-leegett-ket-haz-tetoszerkezete-delegyhazan

Nagy Mihály 1984-tõl volt hivatásos tûzoltó, 2006-ban az Erzsébeti Tûzõrség állományából gépjármûvezetõként vonult nyugállományba.

A tûz során megsemmisült a házrész teljes tetõszerkezete, illetve az oltás során használt nagy mennyiségû oltóvíz és a leszakadt födém következtében az ingatlanban minden berendezési tárgy.

Az önkormányzat ugyan a tetõszerkezet újjáépítéséhez ingyenesen biztosít faanyagot, de az ingatlan lakhatóvá tételét bajtársunk önerõbõl kénytelen megoldani. Jelenleg a szomszédban, egy szintén nyugállományú tûzoltó bajtársunk pincéjében lakik feleségével és 3 gyermekével.

Bajtársunk nagy szükségét látná minden segítségnek. Építési anyagoknak, bútoroknak, konyhai és egyéb gépeknek. Használhatatlanná vált a gázboyler és a fûtési rendszer is. WC kagyló, zuhanyzó vagy kád, mosdó, mosógép, stb. Festék, csempe – de bármi olyasmi, ami egy ingatlan család által lakható állapotába hozásához szükséges.

Kérünk benneteket, hogy lehetõségeitekhez mérten segítsetek! Bajtársunknak ebben a helyzetben bármilyen csekélységre nagy szüksége van! Gulyás László tû. õrgy., a XX. ker. HTP. „B” szolgálati csoport szolgálatparancsnoka vállalta az adományok gyûjtésével kapcsolatos koordinációt. Elérhetõsége: +36/20 996 2164

Amennyiben jobban szeretnétek a kapcsolatot személyesen felvenni:

Nagy Mihályné Erzsébet (feleség) +36/30 658 9065.
Demeter Tibor (akinél most laknak) +36/70 374 8869
 
Közvetlen szerzõdéskötés az in-house körben
Hírfigyelõ
2013. July 27.

EGY SPECIÁLIS KIVÉTELI KÖR: KÖZVETLEN SZERZÕDÉSKÖTÉS AZ IN-HOUSE KÖRBEN

 

Az uniós joggal összhangban a magyar közbeszerzési jog lehetõvé teszi bizonyos esetekben a közbeszerzési eljárás mellõzésével történõ szerzõdéskötést bizonyos tárgykörökben. A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2/A. §-a tartalmazta elsõsorban ezt a kivételi kört, és a szabályozás fõbb kereteit az új Kbt. is fenntartja, illetve a 2/A. § körén túl is lehetõség van hasonló jogtechnikai megoldások kidolgozására. A kivételi kör elsõsorban az üzemeltetés, hulladékgazdálkodás, közútfenntartás körében ismert és hatékonyan alkalmazható jogi megoldás.

Napjainkban az Európai Unió versenyjogi jogalkotásának fókuszában találhatjuk az egyes közszolgáltatásnak minõsíthetõ tevékenységek esetében lehetõvé tett közvetlen szerzõdéskötést szabályozó normákat, az ún. in-house beszerzések szabályrendszerét. A problémát elsõdlegesen a gazdasági társaságok által végzett, közszolgáltatásnak minõsülõ feladatok ellátásának összeegyeztethetõsége jelenti a közbeszerzési szabályokkal. Megoldhatatlan akadályt jelentene ugyanis az állami szervek, önkormányzatok számára, ha a egyes esetekben a közfeladatokat ellátó gazdasági társaságaikat is versenyeztetniük kellene, mivel ez adott esetben akár a közszolgáltatások folyamatos ellátását is veszélyeztetné.

A gazdasági társaságok által az államnak, önkormányzatoknak végzett egyes tevékenységek bizonyos esetben kivételt képeznek a versenyjogi szabályok alól, és lehetséges velük kapcsolatban a közvetlen szerzõdéskötés. Ugyanakkor az ily módon történõ közvetlen szerzõdéskötés tekintetében az Európai Unió szinte teljesen új szabályozási környezetet teremtett a 842/2005/EK bizottsági határozat, valamint a hozzá kapcsolódó keretszabály segítségével.

Tovább...
 
Válasz az Új tûzoltó védõruházat beszerzésérõl címmel benyújtott kérdésre
Hírfigyelõ
2013. July 27.

BELÜGYMINISZTÉRIUM

DR.PINTÉR SÁNDOR

miniszter


BM/10331-4/2013

Válasz Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
IU11751. számú, „Új tûzoltó védõruházat
beszerzésérõl” címen benyújtott írásbeli
kérdésére

 

Dr. Harangozó Tamás úr részére

országgyûlési képviselõ


Budapest

Széchenyi rakpart 19.

1358


Tisztelt Képviselõ Úr!


Az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVT. törvény 42. § (8) be kezdése alapján „Új tûzoltó védõruházat beszerzésérõl” címmel benyújtott, K/11751. számú írásbeli kérdésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom.


Tovább...
 
Új tûzoltó védõruházat beszerzésérõl
Hírfigyelõ
2013. July 26.

Írásbeli választ igénylõ kérdés!

dr. Kövér László

az Országgyûlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyûlésrõl szóló 2012.évi XXXVI. törvény 42. §(8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrõl szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 91. §-ára kérdést kívánok benyújtani dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez

„Új tûzoltó védõruházat beszerzésérõl”

címmel, amelyre a választ írásban kérem.

 

Tovább...
 
Egy tûzoltó beszámolója az R13-as ruhával kapcsolatban
Hírfigyelõ
2013. June 18.

Nos akkor én is megírom a reptéri konténerben tapasztaltakat az R13 ruhával kapcsolatban!

Néhány dolog az elejére! A tesztelésre nem úgy mentem ki, hogy mindenképpen meg kell buktatni az új ruhát, tesztelést önként vállaltam,és a továbbiakban is önként vállalom mert érdekel nagyon a dolog. Senki nem adta a számba, hogy mit kell mondjak, vagy mit nem mondhatok.

Tovább...
 
Kihelyezett ülést tartott a Katasztrófavédelmi Érdekegyeztetõ Tanács
Hírfigyelõ
2013. June 18.

Kihelyezett ülést tartott a Katasztrófavédelmi Érdekegyeztetõ Tanács

Június 13-án a BM HEROS Zrt. telephelyén annak mûködésével, a nyújtott szolgáltatásokkal ismerkedtek közelebbrõl az érdekegyeztetõ tanács tagjai, majd a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér hivatásos repülõtéri tûzoltó-parancsnokságán a csapatpróbán lévõ R13-as védõruházat konténeres hõpróbáján vettek részt.

A kihelyezett ülést a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Humán Szolgálatának vezetõje, Bittmann Tibor tû. ezredes hívta össze, hogy a szakszervezetek képviselõi választ kaphassanak a május eleji, soros ülésen felvetett kérdésekre. Akkor egyebek mellett a HEROS szolgáltatásaival, áraival, a javítások elhúzódásával, illetve az R13-as, új bevetési védõruhával kapcsolatban fogalmaztak meg kérdéseket, kritikákat.

Tovább...
 
Vita a tûzoltók árvizes elszámolásáról
Hírfigyelõ
2013. June 18.

Vita a tûzoltók árvizes elszámolásáról

Több mint 10-szer annyi pénzt szeretnének a védekezésben résztvevõk, mint amennyit ígérnek nekik.

Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság tervei szerint a más településekre vezényelt tûzoltóknak bruttó 93 forintos készenléti díjat fizetnének a napi 6-8 órás munkaidõn túlra. A  Hivatásos Tûzoltók Független Szakszervezete (HTFSZ) szerint azonban túlórát kellene számolni a munkaidõn kívüli napi 16-18 órára, hiszen, ez átvezénylésnek számít, mivel nem otthon vannak ilyenkor a tûzoltók - magyarázta a Hír24-nek Salamon Lajos, a HTFSZ elnöke. Szerinte a most túlórának számolt 1000-1200 forint is kevés lenne, azt még meg kellene toldani 20 százalékkal.

Salamon Lajos elmondta, hogy a jövõ héten egyeztetnek a rendvédelmi szervek többi szakszervezetével, és várhatóan egységes elszámolást kérnek majd az osrszágos katasztrófavédelmi igazgatóságtól.

Salamon Lajos azt is elmondta, hogy  csütörtökön tesztelték az új tûzoltóruhákat. Az eredményekrõl azonban addig nem szeretne beszélni, amíg a katasztrófavédelmi vezetõk nem hozzák nyilvánosságra a hivatalos értékelést. Ha azonban az a tájékoztatás nem lenne korrekt, akkor a szakszervezet felemeli majd a szavát. - tette hozzá.

Forrás: http://www.hir24.hu/belfold/2013/06/14/vita-a-tuzoltok-arvizes-elszamolasarol/

 

 

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 Következő > Utolsó >>

Eredmények 21 - 40 / 97
FTSZ
 

Online felhasználók

Jelenleg 1 vendég online
Tûzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux w
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1
Idő: 14:25
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1138
Linkek: 75