Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow A BM válasza
A BM válasza
2011. March 03.
Nagy Károly úr részére

Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete ügyvivője

Budapest


Tisztelt Ügyvivő Úr!

 

A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete (FTSZ) részéről dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrhoz fenti tárgyban intézett megkeresésére - Miniszter Úr megbízásából - az alábbi választ adom.
A Belügyi Érdekegyeztető Tanács 2011. január 28-án megtartott ülésén miniszter úr ígéretet tett arra, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól soron kívül állásfoglalást kér a helyi közlekedési bérlet biztosíthatóságának kérdéskörében. Ez a legrövidebb időn belül meg is történt.

 

A hatályos jogszabályi környezet valamint az állásfoglalás eggyüttes ismeretében a minisztérium álláspontja az alábbiakban összegezhető.

 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja.) 4. §-ának (2) bekezdése, valamint a Hszt. költségtérítésre vonatkozó 113. § (2) bekezdésének együttes alkalmazásával nyílt lehetőség a hivatásos állomány helyi közlekedési bérlettel történő ellátására, azon személyek esetében, akiknek munkakörüknél fogva feladataik ellátásához tömegközlekedési eszköz igénybe vétele válhat szükségessé. A munkakör helyi közlekedési bérlet ingyenes juttatásának adómentességét megalapozó jellegének magából a munkaköri leírásból, vagy belső szabályzatból egyértelműen ki kell tűnnie.

 

Jelen jogszabályi környezet a fentiek alkalmazását kizárólag a szolgálati jogviszonyban álló - az előzőekben meghatározott munkakörökben tevékenykedő - foglalkoztatottak részére teszi lehetővé, így a helyi közlekedési bérlet biztosítása a kormánytisztviselők, közalkalmazottak esetében az éves béren kívüli juttatások keretei között választható. Ez utóbbi esetében további megkötést tesz a Magyar Köztársaság 2011. költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 59. § (3) bekezdése, amely meghatározza, hogy a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete (béren kívüli választható juttatása) 2011. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot.

 

A hivatásos önkormányzati tűzoltóság béren kívüli juttatásáról a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 342. §-ának (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter rendeletben szabályozza a választható juttatás éves összegét, a választható természetbeni juttatások fajtáit, mértékét, valamint kifizetésének rendjét és módját. Ez a rendelet - az e tárgyban készülő új BM rendelet megalkotásáig - a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható természetbeni juttatásainak fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről és módjáról szóló 2/2010.(I.22.) ÖM rendelet.

 

Az FTSZ levelében kihangsúlyozta, hogy a Hszt. rendelkezései alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok is a rendvédelmi szervek körébe tartoznak, amely megállapítás helytálló. Esetünkben azonban egy speciális kettős munkáltatói jogkör érvényesül, azáltal, hogy a tűzoltóság fenntartója az adott települési önkormányzat.

 

Erre figyelemmel a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI: törvény (a továbbiakban: Ttv.) 41. §-ának (2) bekezdése alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltóság működésének és fenntartásának költségeit a központi költségvetés az illetékes önkormányzat útján normatív hozzájárulásként, a létesítés, a fejlesztés és a felújítás költségeit pályázati formában a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium útján biztosítja.

 

A fentiek alapján álláspontom szerint a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság helyi utazási bérletét a hatályos rendelkezések alapján költségvetési normatív támogatásból, vagy ha erre nem áll rendelkezésre fedezet, akkor a fenntartó önkormányzat pénzeszközeiből lehetséges fedezni. A munkáltató döntésétől függ, hogy a tűzoltó munkakört olyannak minősíti-e, amely a fentebb részletezett NAV állásfoglalásnak megfelel, vagy a helyi utazási bérletet cafetéria keretében biztosítja.

 

Budapest, 2011. március 2.

Üdvözlettel:

Dr. Felkai László

 

 

 A válasz eredetiben innen letölthető:

http://www.ftsz.hu/images/stories/level/20110302_felkai_valasz.pdf

 

 

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 13:47
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75