Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Cafeteria BM tervezet véleményezés
Cafeteria BM tervezet véleményezés
2011. February 24.
BELÜGYMINISZTÉRIUM
Dr. Felkai László
Közigazgatási államtitkár Úr

részére!Tisztelt Államtitkár Úr!

   A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről és módjáról szóló BM rendelet tervezetét áttanulmányoztuk, az alábbi javaslatot, véleményt tesszük:
 
2. §  (1) bekezdéséből javasoljuk „igénybe vehető” mondatrészt törölni, új megfogalmazás:
„A béren kívüli juttatások éves kerete – a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 59. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – egy főre bruttó 200 000 forint.”


Tisztelt Államtitkár Úr!

   A belügyminiszter irányítása alatt álló költségvetési szervek választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére teljesítendő egyes kifizetésekről szóló, a  belügyminiszter 5/2011. (II. 11.) BM utasítása szerint:

Felhatalmazás
 
„ A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 2. § (1) bekezdése,
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-a,
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 116/A. §-a,
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-a alapján
2011. évre vonatkozóan a személyi juttatás terhére teljesítendő egyes kifizetésekkel kapcsolatban kiadom az alábbi utasítást.”

Az utasítás hatálya

1. § Az utasítás hatálya kiterjed a Belügyminisztérium költségvetési fejezeten belül a belügyminiszter irányítása alatt álló költségvetési szervekre (a továbbiakban: Intézmények) és az azokkal hivatásos, kormány-tisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti munkajogviszonyban, a prémiumévek programban részt vevő közszolgálati jogviszonyban, valamint a különleges foglalkoztatási állományban lévőkre, a rájuk vonatkozó jogszabályban meghatározott eltérésekkel.”

Választható béren kívüli juttatások

”2. §  A  választható  béren  kívüli   juttatások   (a továbbiakban:  cafetéria) éves  összege – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 59. § (3) bekezdésére – 2011. évben bruttó 200 000 forint/fő.

3. § A  cafetéria  választható  juttatásai:  a személyi  jövedelemadóról  szóló 1995. évi CXVII. törvény  71. § (1) bekezdés a)–f) pontjaiban, (3) bekezdésében, továbbá az 1. számú melléklet 8.28. pontjában meghatározott juttatások.”


azaz,
1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés f) pontja szerint:

” f)  a  munkáltató  nevére  szóló  számlával  megvásárolt,  kizárólag  a  munkavállaló  helyi utazására szolgáló bérlet formájában juttatott jövedelem;"

    Az utasítás hatálya alá tartozó hivatásos állomány részére, annak ellenére, hogy az utasítás 3.§-a erről nem rendelkezik, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 4. § (2) bekezdésére hivatkozással, a Belügyminisztérium és az adott szerv, biztosítják
adómentes béren kívüli juttatásként a helyi bérleteket.
 
    Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a Belügyminiszter irányítása és felügyelete alá tartozó szerveken belül, az azonos és különböző foglalkoztatási jogviszonyonként eltérő cafetéria juttatás érvényesülhessen!
 
    Az utasítás felhatalmazó szakasza nem hivatkozik a Közalkalmazotti törvényre, de a hatályra vonatkozó szakasz ugyanakkor közalkalmazotti munkajogviszonyban foglalkoztatottakra is kiterjed (nagyon helyesen!).
 
    Kérem Államtitkár Urat, hogy a rendeletben megfogalmazva, az Önkormányzati Tűzoltóságok közalkalmazottaira is kiterjedő szabályozás lehetőségét megvizsgálni szíveskedjék.


   A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:

85.§ (5) A (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően felhatalmazást kap

   q) a honvédelemért, a büntetés-végrehajtásért, a rendészetért felelős miniszter, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, hogy a közalkalmazottak és közeli hozzátartozóik tekintetében a juttatások, költségtérítések, kedvezmények, támogatások rendszerét és feltételeit, valamint az üdültetés rendjét, a szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatokra vonatkozó részletes szabályokat, a közalkalmazottak étkezési, illetve lakhatási támogatásának részletes szabályait,
   s) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy a közalkalmazottak és közeli hozzátartozóik tekintetében a juttatások, költségtérítések, kedvezmények, támogatások rendszerét és feltételeit, valamint a szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatokra vonatkozó részletes szabályokat, a közalkalmazottak lakhatási támogatásának részletes szabályait, az általa irányított, a (2) és (3) bekezdés alá nem tartozó költségvetési intézmények (munkáltatók), illetve közalkalmazottak tekintetében rendeletben határozza meg.  Budapest, 2011. február 24.

 

Tisztelettel:

Kiss József sk.
     elnök

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 08:50
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75