Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Levél Dr. Pintér Sándor belügyminiszternek
Levél Dr. Pintér Sándor belügyminiszternek
2011. February 23.
BELÜGYMINISZTÉRIUM
Pintér Sándor Úr
belügyminiszter
részére!

BUDAPEST


Tisztelt Miniszter Úr!


Szolgálati jogviszonyban állók Érdekegyeztető Fórumának 2010.10.01.-ei tanácskozásán Miniszter Úr az alábbiakat közölte:  

„Dr.Pintér Sándor úr, belügyminiszter, kormányzati oldal elnöke:
„III.pont. A belügyminiszter a cafatéria juttatás vonatkozásában vállalja, hogy a Kormány elé terjeszti a cafatéria elemek és annak mértékének egységesítésére vonatkozó javaslatot.”
Második francia bekezdés: „ Amennyiben – és itt van egy új szöveg, - „ az egységesítés kormányzati szinten nem valósítható meg, úgy belügyi ágazati szinten 2011-ben a cafatéria juttatás elemeit és a 2010. évi bázis figyelembevételével rendelkezésre álló keret újra elosztását, annak mértékét egységesíti.” A hármas bekezdés: „ Előterjeszti az önkormányzati tűzoltók tekintetében is a cafatériára vonatkozó egységesítési javaslatot.”
Ez a cafatériára vonatkozik. Ebben nekem az elvi állásfoglalásom az, hogy miután ez nem beosztásfüggő, ezért mindenkinek egyformán kell belőle részesülnie. Azt, hogy a torta mekkora, azt nem tudjuk mi meghatározni, azt a jövő évi költségvetés fogja meghatározni. De azt, hogy ezt a tortát egyforma szeletekre vágjuk fel, ezt mi tudjuk eldönteni. Így a legegyszerűbb magyarázni. Köszönöm.”


A 2010. október 01-én a munkabéke fenntartása érdekében az egyes rendészeti tárgyú törvények módosítása kapcsán Miniszter Úr és tizenegy szakszervezet vezetője által aláírt „ MEGÁLLAPODÁS”  III, fejezet  1. pontja szerint:

„A belügyminiszter

1. a cafetéria juttatás vonatkozásában a belügyminiszter vállalta, hogy:
      - a Kormány elé terjeszti a cafetéria elemek és annak mértéke egységesítésére vonatkozó javaslatot;
     - amennyiben az egységesítés a Kormányzati szinten nem valósítható meg, úgy belügyi ágazati szinten – önkormányzati tűzoltók tekintetében is – 2011-ben a cafateria juttatás elemeit és  - a 2010. évi bázis figyelembevételével a rendelkezésre álló keret újraosztásával – annak mértékét egységesíti ;”

A belügyminiszter 5/2011. (II. 11.) BM utasítás 3.§-a szerint:

" 3. § A cafetéria választható juttatásai: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)–f) pontjaiban, (3) bekezdésében, továbbá az 1. számú melléklet 8.28. pontjában meghatározott juttatások."

azaz,
1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés f) pontja szerint:
” f) a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában juttatott jövedelem;"

A BÉT utolsó ülésén kapott tájékoztatás, és azóta szerzett információk szerint- az önkormányzati hivatásos tűzoltók kivételével -  a hivatásos állomány részére a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 4. § (2) bekezdésére hivatkozással biztosítják az adómentes béren kívüli juttatásként a helyi bérleteket.  

Tisztelt Miniszter Úr!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 23.§-a szerint:


„23. § (1) A tűzvédelem és a műszaki mentés, valamint a tűzoltóság tevékenységének központi irányítását - a 24. §-ban foglaltak kivételével - a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter a központi katasztrófavédelmi szerv vezetője útján gyakorolja.
(2) A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter (1) bekezdésben meghatározott irányító jogköre - a bányák föld alatti részei és a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével - a tűzvédelmet és a műszaki mentést ellátó és az abban közreműködő valamennyi szervre, minden tűzvédelmi és műszaki mentési ügyre és tevékenységre kiterjed.”


A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló1996. évi XLIII. törvény 1§.(1) bekezdése szerint:

„1§. (1)  E törvény hatálya a rendvédelmi szervek (a rendőrség, a polgári védelem, a büntetés-végrehajtási szervezet, az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság), valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok (e törvény alkalmazásában a továbbiakban együtt: fegyveres szervek) hivatásos állományú tagjainak szolgálati jogviszonyára (a továbbiakban: szolgálati viszony) és társadalombiztosítási ellátására terjed ki.”

 A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 2.§ (1) bekezdés „i” és „ib” pontja szerint:  

„ 2. § (1) Ahol e törvény hatálybalépését megelőzően kiadott jogszabály
i) Önkormányzati Minisztériumot, illetve önkormányzati minisztert említ, ott
ib) a helyi önkormányzatokért, a katasztrófák elleni védekezésért való felelősségével kapcsolatos feladatok tekintetében Belügyminisztériumot, illetve belügyminisztert,”


Tisztelt Miniszter Úr!

     A Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) 2010. december 15-ei  ülésén  szintén Miniszter Úr tett olyan ígéret, hogy a 200.000,- FT/fő cafetéria juttatáson felül a kormánytisztviselői és a közalkalmazotti állomány is részesülni fog térítésmentes bérlet ellátásban. Szó szerint az alábbiakat mondta:
     „…ha ezt elérjük az egyenruhás állománynál, akkor a köztisztviselői, közalkalmazotti állománynak meg fogjuk vásárolni a bérletet. És van egy rossz hírem is magam számára, ha nem érjük el, akkor is meg fogjuk vásárolni a bérletet mindenkinek, csak még nem tudom, hogy akkor pontosan miből, de meg fogjuk tenni, tudják nagyon jól, ha megígérem, meglesz.”
     A 2011. január 18-ai BÉT ülésen Dr. Felkai Államtitkár Úr is hangsúlyozta, hogy a fenti miniszteri szándék továbbra is változatlan, ugyanakkor hivatkozott a költségvetési törvény módosítására benyújtott és elfogadott képviselői indítványra, mely a cafetéria kereten felüli juttatásként nem teszi lehetővé a térítés mentes helyi bérletek biztosítását. Ennek következtében Államtitkár Úr vázolta azt, hogy Miniszter Úr elképzelése szerint az ígért vállalást olyan módon teljesítené a tárca, hogy 100.000,- Ft/fő személyi juttatás keretösszeget a rendvédelmi szervek rendelkezésére bocsátásával biztosítanák.

Tisztelt Miniszter Úr!

A „MEGÁLLAPODÁS” cafatéria juttatás elemei közül ha egyet is kiemel, és az nem vonatkozik minden  szerv állományára, akkor Ön nem tartja be a Megállapodást!

     Egyetértve a Független Rendőr Szakszervezet által is feltett kérdéssel, azt bővitve:
Szja. tv. fent idézett bekezdése minden foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalóra kiterjed és nem tesz különbséget hivatásos és hivatásos jogviszonyban álló, és civil és civil dolgozó között.
     Szakszervezetünk tagsága nevében kérdezem, hogy a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságra ( továbbiakban:  HÖT)  vonatkoztatva,  a BM miért különbözteti meg a hivatásos állományunkat a többi szerv hivatásos állományával szemben,  miért különbözteti meg a hivatásostól eltérő jogviszonyban foglalkoztatottakat ha a helyi utazási bérletek kérdésében az adómenetes juttatások vonatkozásában kell állást foglalnia?

     Szintén elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a fenti béren kívüli juttatás tekintetében a belügyi tárca az azonos és a különböző jogviszonyban foglalkoztatottak között különbségtételt tegyen. Álláspontunk szerint feszültséget szül a hivatásos és hivatásos között, a hivatásos és a más foglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott állomány között ez a megkülönböztetés, nem beszélve arról, hogy ez a fajta eljárás az egyenlő bánásmód alkotmányos követelményébe ütközik.
     1 db 2011. évre szóló budapesti utazási bérlet cafetériából történő megvásárlása 139. 992 Ft kiadást jelent az amúgy is alul fizetett hivatásos és közalkalmazotti személyi körnek, ami az érintettek jelentős részénél egy havi nettó illetményüket 20 – 30 000 Ft-al haladja meg!
 
     Szintén tiltakozunk az ellen, hogy a  Belügyminisztérium vezetése másodlagos munkaerőnek tekintse a HÖT hivatásos és nem hivatásos jogviszonyban álló dolgozóit!

      Szintén elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a Belügyminiszter irányítása és felügyelete alá tartozó  szerveken  belül,  azonos és különböző foglalkoztatási jogviszonyonként eltérő cafetéria juttatás érvényesülhessen!

Tisztelt Miniszter Úr!

A fent idézett jogszabályok alapján a  Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság állománya is az Ön „gyermeke”!
 
Tájékoztatom, hogy jelen levelemet és az arra írt válaszát is szakszervezetünk honlapján közétesszük annak érdekében, hogy tagságunk világos képet kapjon az immár kaotikussá vált helyzetképről, ami a helyi utazási bérletek tekintetében jelenleg kialakult „kálváriát" övezi.

Kérem szíves tájékoztatását és megnyugtató válaszát a fenti témában tett intézkedésekről!
 
 
Budapest,2011. február 21.

 
Tisztelettel:
Nagy Károly
  ügyvivő
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 07:06
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75