Kezdölap arrow Hírek arrow BÉT arrow BÉT tájékoztató 2011.01.28.
BÉT tájékoztató 2011.01.28.
2011. January 31.

2011.január 28-án (pénteken) tartotta utolsó záró ülését a Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztető Fóruma ( SZÉF )..

A munkavállalói oldal elnöke Powell Pál megköszönte a SZÉF volt  oldal  elnökének Kónya Péternek és a mindenkori levezető elnöknek Gódor  Editnek (Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat) a 2006 óta teljesített munkáját és az oldal nevében 1 - 1 emlékérmet és 1 – 1 ajándékkosarat adott át.


Ezt követően megkezdődött a Rendvédelmi Szervek Érdekvédelmi Fórumának (RÉF) alakuló ülése, a Fórum Alapszabályának megvitatása és elfogadása.

Az oldalak megállapodtak abban, hogy továbbra is a Munkaügyi közvetítői-és Döntőbírói Szolgálat képviselőjét kérik fel a levezető elnöki feladatok végzésére, és rövid vita után elfogadták, hogy a kormányt mindenkor a rendészetért felelős miniszter, kivételes akadályoztatása esetén az államtitkár képviseli. 

A Fórum kéthavonta tartja rendes ülését, az ülésekről emlékeztető készül, amelynek mellékletét képezi elektronikus hordozón a teljes szószerinti jegyzőkönyv, amelyet a résztvevők megkapnak.

 A két oldal kisebb módosításokkal az Alapszabályt elfogadta, az érdekképviseletek jelenlévő vezetői aláírták. A TMRSZ aláírásra jogosult képviselői nem voltak jelen, a miniszter rendelkezett az alapszabály kiküldésére, amelynek visszaérkezését követően az Alapszabályt aláírja.

A 3. napirend a Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) legutóbbi ülésének folytatása volt.

Napirend előtt:

 Az érdekképviseletek rendelkezésére bocsátották elektronikus úton a BM fejezet teljes állományából a nettó 80 000 Ft-ot keresők számadatait, majd a tárgyaláson  miniszteri utasításra a nettó  0 - 140 000 Ft-ig  keresők számadatait. Mindkettőt szervenkénti és állománycsoportonkénti bontásban készítették el.

 Az adatok a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok adatait nem tartalmazzák.

Béren kívüli juttatások:

 a/  A Belügyminisztérium Cafetéria Szabályzata

Az oldalak változtatás nélkül az előterjesztést  elfogadták.

b/ Miniszteri utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló költségvetési szervek választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére teljesítendő egyes kifizetésekről.

c/ Az érdekképviseletek rendelkezésére bocsátották a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható természetbeni juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről és módjáról szóló miniszteri rendelet tervezetet.

A miniszter felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a 200 000 Ft-os bruttó keret nem változik

 Az FRSZ kérte, hogy a riadó csomag beszerzésére szolgáló összeg az utasítás hatályba lépése előtt állományban lévők részére kerüljön biztosításra – ezt a miniszter elfogadta.

Felmerült kérdésként a hivatásos önkormányzati tűzoltók évek óta húzódó túlóra ügyének végleges rendezése.

- Ennek során elhangzott a miniszter részéről, hogy ez év március 31-ig döntés születik a kifizetések idejéről, a teljesítések módjáról.

- Egyetértett azzal, hogy mindezek érdekében az érintett érdekképviseletekkel ismét egyeztető tárgyalások történjenek.

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 14:03
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75