Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow BÉT oldalülés (2011.01.07.)
BÉT oldalülés (2011.01.07.)
2011. January 07.

2011.01.07.-én a rendvédelmi szakszervezetek képviselői megbeszélést folytattak a BM által megígért cafetérián túli "BÉRLET" problémáról. Az országos adatgyűjtés a rendvédelmi szervezeteke és szervezeteken belüli különbségeket tártak fel. Bizonyos szervezeteknél ahol már esetleg a munkáltató által vásárolt bérleteket kiosztották, akkor vagy a dolgozó nyilatkozik a bérlet cafetéria terhére való kifizetésről, vagy vissza kell adnia a munkáltatónak!

Az FRSZ kérte a minisztériumtól a BÉT rendkívüli ülés összehívását (részletek ITT), ahol a szakszervezetek szembesítik Pintér Sándor miniszter urat az december 15.-ei ígéretével!(ígéret (mp3)

A rendkívüli BÉT ülést legkésőbb január 14.-ig össze kell hívni. 


Tájékoztatjuk a tagságunkat arról, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2010. december 23.-án hozott egy rendeletet (62/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet):

(2) A R. 6. § az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A közterület-felügyeletről szóló 1997. évi LXIII. törvényben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, valamint a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott, a közterület-felügyelet, a tűzoltóság és a rendőrség szolgálatban lévő, egyenruhát viselő hivatásos tagja Budapest közigazgatási határától függetlenül a BKV járatok teljes vonalhosszán hatósági szolgálati igazolványának a birtokában díjmentes utazásra jogosult.

 

62/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet


a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet
módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) be- kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (5) bekezdésében a felsorolás első francia bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„- jegy nélkül, érvénytelen vagy kezeletlen jeggyel, érvénytelen bérlettel, érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe,”

(2) A R. 5. § (10) és (11) bekezdéseiben a „bérletbemutatási díj” szöveg helyébe az „eljárási díj” szöveg lép.

2. § (1) A R. 6. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:

„(1) Az utazási kedvezmények körét - a mozgáskorlátozottaknak és a kisgyerekeseknek szóló havi bérlet, valamint a családi jegy, a kedvezményes csoportos tanulójegy és a jelen rendelet 6. § (7) bekezdésében foglaltak kivételével - a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet tartalmazza.”

(2) A R. 6. § az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A közterület-felügyeletről szóló 1997. évi LXIII. törvényben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, valamint a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott, a közterület-felügyelet, a tűzoltóság és a rendőrség szolgálatban lévő, egyenruhát viselő hivatásos tagja Budapest közigazgatási határától függetlenül a BKV járatok teljes vonalhosszán hatósági szolgálati igazolványának a birtokában díjmentes utazásra jogosult.”

3. § (1) A R. 7. § (1) bekezdésének f), g) és h) pontjai hatályukat vesztik.

(2) A R. 7. § (3) bekezdése az alábbi új r), s) és t) pontokkal egészül ki:

„r) Budapest 24 órás jegy, ára 1550 Ft

s) Budapest 72 órás jegy, ára 3850 Ft

t) hét naptári napra érvényes Budapest-hetijegy, ára 4600 Ft”

4. § (1) A R. 8. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:

„(1) A BKV Zrt. Budapest közigazgatási határát átlépő, vagy csak azon kívül közlekedő viszonylatainak a főváros közigazgatási határán kívüli szakaszán vonal-, helyszínen váltott vonal-, egyszeres átszálló- vagy 10 darabos gyűjtőjeggyel, családi jeggyel, kedvezményes csoportos tanulójeggyel, környéki vonaljeggyel, környéki bérlettel vagy éves összvonalas Budapest-bérlettel lehet utazni. Ez alól kivételt képeznek a 38, 87, 87A, 92, 104, 104A, 113, 126, 138, 162, 187, 200E, 204 és a 938 jelzésű járatok, amelyeken a Budapest határán belüli díjszabás a vonal teljes hosszán érvényes (I. és II. fejezet).”

(2) A R. 8. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:

„(3) A környéki vonaljegyek a járatok Budapesten kívüli vonalszakaszain a Budapest határán belüli első megállóig, a vonal-, helyszínen váltott vonal-, egyszeres átszálló- a 10 darabos gyűjtőjegy, a családi jegy és a kedvezményes csoportos tanulójegy a járatok teljes hosszán való utazásra érvényesek. Akik a közforgalmú személyszállítási kedvezményekről szóló kormányrendelet alapján jogosultak, kedvezményes környéki vonaljegyet válthatnak. A környéki vonaljegyek a környéki éjszakai járatokra is érvényesek.”

(3) A R. 8. § (6) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„a) A főváros közigazgatási határán belül érvényes bérlet, 24 órás, 72 órás és hetijegy Budapest közigazgatási határáig használható fel utazásra, a pontos szakaszhatárok a 2. sz. mellékletben szerepelnek. Aki ilyen bérlettel vagy jeggyel rendelkezik, de a közigazgatási határon kívüli szakaszra érvényes bérlete nincs, útját egy vonal-, gyűjtő-, átszálló-, helyszínen váltott vonal-, környéki vonal- vagy mobil 60-90 jegy érvényesítésével folytathatja.”

5. § (1) A R. 1. sz. mellékletében a „Felső határút” elnevezés „Felsőhatár u.”-ra módosul.

(2) A R. 1. sz. mellékletében a 288-as és 289-es autóbuszjáratokra vonatkozó sorok hatályukat vesztik.

(3) A R. 2. sz. mellékletében a táblázat fölötti címsor helyébe az alábbi szöveg lép:

„Budapest közigazgatási határán belül érvényes jegyek és bérletek szakaszhatárai”

(4) A R. 2. sz. mellékletében a 288-as autóbuszjáratra vonatkozó sor hatályát veszti.

(5) A R. 3/a. sz. mellékletében a táblázat fölötti címsor helyébe az alábbi szöveg lép:

„Budapest közigazgatási határán kívül érvényes bérletek és vonaljegyek szakaszhatárai”

(6) A R. 3/a. sz. mellékletében a 288-as és 289-es autóbuszjáratokra vonatkozó sorok hatályukat vesztik.

(7) A R. 3/b. sz. mellékletében a táblázat fölötti címsor helyébe az alábbi szöveg lép:

„Budapest közigazgatási határán kívül érvényes bérletek és vonaljegyek szakaszhatárai”

(8) A R. 3/b. sz. mellékletében a 288-as és 289-es autóbuszjáratokra vonatkozó sorok hatályukat vesztik.

6. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.


dr. Tarlós István s. k.
főpolgármester

Sárádi Kálmánné dr. s. k.   
főjegyző  

• Fővárosi Rendelettár - 62/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet - a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó vit
   2011.I.1. -
  Lezárás dátuma: 2010. december 23.

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 22:17
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75