Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Kormányrendelet tervezet véleményezése
Kormányrendelet tervezet véleményezése
2010. December 20.

Tisztelt Osztályvezető Úrhölgy!

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről szóló Kormány rendelet tervezetet áttanulmányoztuk, az alábbi véleményt adjuk:


Előzmény: Tűzoltó túlmunka kormányrendelet tervezet

1.) Tervezet 3.§ (3) bekezdése szerint:

A túlszolgálatra eső időarányos távolléti díjat 208 órás havi osztószámmal kiszámított egy órára eső, a munkaidőkeret utolsó napján irányadó távolléti díj alapulvételével az illetmény számfejtési hely állapítja meg.”

- Továbbra sem értünk egyet a 208 órás havi osztószámmal, mivel a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 8.§ (2) bekezdése egyértelműen fogalmaz ( „ 8. § . (2) Az elrendelt túlszolgálatra eső időarányos távolléti díjat 174 órás havi osztószámmal kiszámított egy órára eső távolléti díj alapulvételével kell megállapítani.”).

A rendelkezés a”kell” szót használja, nem ad lehetőséget a megkülönböztetésre, nem határozza meg, hogy az egy órára eső távolléti díj számítása szempontjából a számítási mód csak a hivatali munkarendben dolgozókra alkalmazható. Melyik szakaszában határozza ezt meg a jogszabály? Ez negatív diszkrimináció!

2.) Tervezet 4.§ (1) bekezdés e) pontja szerint: …, „vezénylés esetén munkanaponként 8 órát kell számításba venni”

- Nem értünk egyet vezénylés esetén munkanaponként 8 órával történő számolással, mivel a tervezet továbbiakban nem rendelkezik a munkaidő keret módosítására. Vezénylés alatt a heti szolgálatteljesítés 40 óra ,ezért ezen időszakban hetente 8 órával csökkenteni kell a munkaidő keretet vagy 9,6 órával kell számolni.


3.) Tervezet 4.§ (2) bekezdése csak abban az esetben fogadható el, amennyiben a 3.§ (3) bekezdésében a havi osztószám 174 órára módosul.

- A tervezet nem tartalmazza az igénylés és folyósítás, valamint az elszámolás – az államháztartásról szóló törvény alapján történő – részletes szabályait, valamint az ezekkel kapcsolatos határidőket és felelősöket sem. Vagyis nem került meghatározásra az igények felterjesztésének rendje.

Javasoljuk a fenti feladatok, valamint a folyósítás határnapját megjelölni. Ez utóbbira javasolunk egy olyan napot megjelölni, amelyen a finanszírozási rendhez igazodóan, valamint valamennyi igény beérkeztét követően, egy utalással folyósíthatók az igényelt támogatások.

Javasoljuk 5. §-ként, 4 bekezdésben megfogalmazni:


5.§(1) A hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok vissza nem térítendő juttatásban részesülnek, amely megegyezik e rendelet alapján számított, a tűzoltókat megillető juttatás és a munkaadókat terhelő járulék összegével. E juttatás szolgál a Hszt. 276/A. §-án alapuló követelések kielégítésére, másra nem használható fel.

(2) A hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok az e rendeletben foglaltakat figyelembe véve – kamatot, a munkaadót terhelő járulékot is beleszámítva, – megállapított juttatási igényüket a melléklet szerinti formanyomtatványon e rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül bejelentik a belügyminiszternek.

(3) A belügyminiszter a juttatási igények beérkezését követően intézkedik a juttatások átutalásáról.

(4) A helyi önkormányzat 2011. március 31-ig elszámol a juttatás összegével.


Budapest. 2010. december 17.


Tisztelettel:

Nagy Gábor sk.

elnök.


Az eredeti válaszlevél letölthető (pdf)
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 00:41
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75