Kezdölap arrow Hírek arrow Friss Hírek arrow HELYZETÉRTÉKELÉS a tűzvédelem hazai helyzetéről
HELYZETÉRTÉKELÉS a tűzvédelem hazai helyzetéről
2010. November 25.
Bevezetés
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója 2010. szeptember 2-án Tűzvédelmi Tanácsadó Testületet hozott létre, azzal a céllal, hogy segítse a tűzvédelem helyzetének javítását, véleményezze a szakterületet érintő szakmai anyagokat, hogy minél szélesebb körű, szakmailag megalapozott döntések születhessenek. Az alakuló ülésen arra kérte a Testületet, hogy készítsen egy
helyzetértékelést a tűzvédelem hazai viszonyairól és tegyen javaslatot a rendszer fejlesztésére vonatkozóan. E célból készült a jelen anyag, amely felöleli a tűzvédelem teljes keresztmetszetét, kivéve a tűzvizsgálati területet, amelyre külön tanácsadó testület működik.

1. Jogi szabályozottság
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (Ttv.) közel másfél évtizede lépett hatályba. Három alkalommal történt megjelentősebb mértékű módosítása. Először a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény (Kat. tv.) alapján a katasztrófavédelem egységes szervezeti rendszerének kialakítása tette szükségessé az irányítással, szakmai felügyelettel és a tűzoltóság szervezeti rendszerével kapcsolatos, új helyzetnek megfelelő változások rögzítését. A második alkalommal az EU csatlakozás indokolta a hatósági jogosítványok körének átértékelését és a piacfelügyeleti feladatok, jogosítványok törvényi szabályozását. A harmadik esetben a közigazgatási eljárási törvény módosításakor, azzal összhangban a tűzvédelmi hatósági jogköröket újra kellett telepíteni. A tűzvédelem területén egy új törvény is hatályba lépett 2008-ban, amely az önkéntes tűzoltó egyesületek jogállását és működését szabályozta, ám a végrehajtási rendeletek nem születtek meg. Természetesen voltak olyan törvényi változások is, amelyek a tűzvédelemre és a tűzoltóság működésére kihatottak, ezek azonban más ágazati szabályozás körébe tartoztak (pl.: az erdőkről és az erdők védelméről, a közigazgatási eljárásról stb.).
A Ttv. végrehajtását eredetileg 5 kormányrendelet és mintegy 20 miniszteri szintű szabályozás szolgálta. Ezek döntő többsége az időközben történt változásokra (részben a Ttv., részben az egyéb jogi környezet módosulása) figyelemmel csaknem teljes körben meg kellett újítani. Bővült a kormányzati szintű végrehajtási rendelkezések köre és több olyan új miniszteri rendelet is hatályba lépett, amelyek a törvény eredeti végrehajtási rendelkezései között nem szerepeltek.


A teljes dokumentum letölthető: http://www.vedelem.hu/files/UserFiles/File/HELYZET.pdf
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 20:03
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75