Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Felmérés a túlmunka megváltásának költségéről
Felmérés a túlmunka megváltásának költségéről
2010. November 14.

A belügyminiszter úr utasítása alapján a BM Személyügyi Főosztálya felmérést készít a hivatásos önkormányzati és az állami tűzoltóságok (Repülőtér, Országház) készenléti jellegű szolgálati beosztásban foglalkoztatott tagjai 2004. május 01. és 2007. december 31. között keletkezett túlmunkája megváltásának pontos költségeiről. A számításokat az eltelt időszakban foglalkoztatott, de azóta a szervezetből kivált (nyugállomány, jogviszony megszüntetés) kollégákra is el kell készíteni.

Alább, az Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF), az Önkormányzati Minisztérium (ÖM) és újra az Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság által, a fenti időszakban teljesített túlmunka megváltásának költség számításához tett ajánlatai olvashatók!


Babák László pv. ezredes (OKF) számolása alapján az első ajánlat:


A túlóra számítás, valamint a munkaidő tervezés a heti átlagos 48 óra munkaidőkeret figyelembe vételével

Készítette: Babák László pv. ezredes


Legfelsőbb Bíróság ítélete

A heti átlagos 48 óra felett teljesített szolgálati idő túlszolgálatnak minősül.

(referencia idő)


Túlóra elszámolás


2004. év 68 szolg.(48 óra) 78 szolg. (54 óra) 10

2005. év 102 szolg.(48 óra) 117 szolg. (54 óra) 15

2006. év 102 szolg.(48 óra) 113 szolg. (52 óra) 11

2007. év 102 szolg.(48 óra) 108 szolg. (50 óra) 6


Lehetséges többletszolgálatok száma 42

42 x 24, 5 óra = 1029 óra


Túlóra elszámolás

102 x 24,5 = 2499 óra, mínusz a szabadság, szolgálati napok száma, amikor a 0,5 óra váltási idő nem számítható.

EZ 10 szolgálati nap, szabadság esetén 5 óra


Munkaidő tervezés a heti átlagos 48 órás szolgálati idővel (hat hónapra)


Munkaidő keret : 1248 óra

Tervezhető szolg. száma: 51 (1249,5 óra)

Szolgálati napok tervezése: 1,2, 3, 4, hónapokra 8 szolgálat.

5. hónapra 9 szolgálat,

6. hónapra 10 szolgálat.


Szabadság átszámítása

  • Az alábbi képlet alkalmazásával a szabadság szolgálati napokra átszámítható.

  • 1. Megállapítjuk a hivatali munkarendben dolgozók évi munkanapjainak számát, majd a váltásos munkarendben dolgozók egy év alatt teljesítendő szolgálati napjai számát.

  • 2. A váltásos szolgálatiidő-rendben dolgozók szolgálati napjait osztva a hivatali munkarendben dolgozók munkanapjainak számával megkapjuk a két szolgálati rend szerinti szabadságként számfejthető távollétek arányát.

  • 2008. évben a hivatali munkarendben dolgozók munkanapjai száma: 262 nap


2008. évben váltásos szolgálati rendben dolgozók szolgálati napjai:

102 szolgálati nap

 102 / 262 = 0, 39

Hivatalai munkarendben 30 nap szabadság

Váltásos munkarendben: 30 x 0,39 = 11,7


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET „


„1. A táblázatban a megállapított szolgálati időkeretet féléves bontásban jelenítettük meg.

2. A távolléti díj összegét minden érintettnél külön, az alábbiak szerint kell meghatározni:

3. beosztási ill + rendf. ill., + ill. kieg + rendszeres pótlékok (szolg.idő.pótl., nyelvpótlék, vesz. tûo. beo. pótlék, különleges gépjárművezetői pótl., címpótlék) osztva 174-el . Miután túlmunka a félév végén keletkezik, ezért ennek a tényezőnek a
megállapítása az érintett júniusi, illetőleg decemberi illetményéből származtatható.

4. A 2006-ban és 2007-ben a Hszt-ben meghatározott munkaidő és a tényleges letöltött munkaidő közötti különbség (ami már kifizetésre került) a táblázat legvégén összegszerűen kell megjeleníteni, ami a levonásra kerül a végösszegből.

5. A kitöltéskor a szolgálatban, szabadságon, egészségügyi szabadságon, illetőleg vezénylés alatt töltött napokat 1-essel kell megjeleníteni.

6. A megállapított órák számítása:
- a szolgálatban töltött napot 24,5 órával kell számolni, figyelembe véve a váltásra számított időt is,
- a szabadságon töltött napot 24 órával kell számolni,
- az egészságügyi szabadságon töltött napokat 6,9 órával kell számolni - figyelembe véve hogy az egészségügyi szabadságot naptári napban kell számolni, így a heti 48 órás munkaidőt 7-el kell osztani, így kapjuk az egy naptári napra eső órák számát / 6,82 /, - a vezénylésen töltött napokat 8 órával kell számolni, figyelembe véve, hogy a
vezénylés munkanapra vonatkozik.

7. A törvényes munkaidő keret megállapításánál figyelembe kell venni, ha az érintett szakszervezeti tisztségviselő és ezért munkaidő kedvezményt kap. Ebben az esetben a munkaidő kedvezmény idejével a féléves munkaidő kereteit csökkenteni kell, és ezt a csökkentett munkaidő-keretet kell az adott cellában megjeleníteni.

8. 2004 - 2007. között a szabadságnapok számát évente meg kell állapítani - úgy hogy az összevontan tartalmazza a gyermek után igénybe vett, a rendkívüli (haláleset, gyermekszületés), illetőleg a tanulmányi szabadságot is - a 48 órás heti munkaidő figyelembevételével. Ez azt jelenti, hogy az 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) alapján járó szabadság mennyiséget a törvényesen leadható szolgálatok száma és a hivatali munkarendben  dolgozók munkanapjai számának arányában kell figyelembe venni. (9/1997. (II. 12.) BM rendelet 4. sz. melléklet).

Példa:
a szolgálati napok száma a heti 48 órás munkaidő figyelembevételével 102
a hivatali munkarendben foglalkoztatottak munkanapjainak száma 262

(TB naptárban évente megjelenik); 102 / 262 = 0,39. Amennyiben 30 nap szabadság jár a dolgozónak a Hszt. szerint, akkor 30 * 0,39 = 11,9 kerekítve 12 nap.

Amely időt a dolgozó a megállapított szabadságon felül szabadság címén távolt töltött, azt NULLA szolgálati idővel kell elszámolni. (Tehát a táblázatban a megállapítotton felül kivett szabadságnapokat 0-val kell JELÖLNI.)

9. A felmentés alatt oszlopban a felmentés alatt töltött naphoz 1-est kell beírni. Miután a felmentést is naptári napban kell meghatározni, így (az egészségügyi szabadsághoz hasonlóan) ezt az időt is 6,82 órával kell számolni.

10. A táblázatban a beállított függvényeken nem célszerű változtatni, mivel kitöltés után álnak értelmezhetővé az eredmények. A táblázatot nem tettük írásvédetté, mivel alamennyi érintett esetében egyénenként szükséges rögzíteni az adatokat, és a távolléti díj összege minden esetben (az illetményelemek függvényében) változni fog!

11. Célszerű az üres táblázatot meghagyni, és személyenként új fájlban megjeleníteni az adatokat.”


2010. első félévében a második ajánlat (ÖM):

A Hszt. módosításáról szóló 2009. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Hsztm.) 76. § (5) bekezdése alapján benyújtott kérelemmel érintett hónapokban szerzett illetmény összegét csökkenteni kell az éjszakai és a délutáni pótlék összegével, valamint annak a távolléti díjnak az összegével, amelyet olyan időtartamra kapott a tűzoltó, amely alatt nem volt váltásos szolgálati rendjének megfelelő szolgálatban, így kapjuk meg a tényleges szolgálatteljesítésre eső illetményt.

A többletszolgálatért járó távolléti díjat úgy kell kiszámolni, hogy a tényleges szolgálatteljesítésre eső illetményt meg kell szorozni az Irányelvekben meghatározott legnagyobb heti munkaidő és a kérelemmel érintett időszakban hatályos Hszt.-ben előírt heti szolgálatteljesítési idő hányadosával, majd a kapott értéket ki kell vonni a tényleges szolgálatteljesítésre eső illetményből, végül az eredményt csökkenteni kell az adott szolgálatteljesítési időkeretben figyelembe vett, túlszolgálatokért kifizetett összeggel.


2010. november 10.-ei útmutatás (OKF):

A keletkezett túlmunka összegszerű kiszámításának megkönnyítéséhez főosztályunk elkészített egy segédtáblát, ami figyelembe veszi azon osztó-számokat, amelyekben korábban a szakszervezetek és a kormány képviselői megegyeztek, és amelyet mellékelten megküldök.”

(Megjegyzés: Az FTSZ és a BRDSZ nem egyeztek meg a kormány képviselőivel, a többi szakszervezet sem az alábbi számolásra adta áldását !!)


ÚTMUTATÓ

1. A táblázatban a megállapított szolgálati időkeretet féléves bontásban jelenítettük meg.

2. A távolléti díj összegét minden érintettnél külön, az alábbiak szerint kell meghatározni:

3. beosztási ill + rendf. ill., + ill. kieg + rendszeres pótlékok (szolg.idő.pótl., nyelvpótlék, vesz. tűo. beo. pótlék, különleges gépjárművezetői pótl., címpótlék)
osztva 208-al . Miután túlmunka a félév végén keletkezik, ezért ennek a tényezőnek a megállapítása az érintett júniusi, illetőleg decemberi illetményéből származtatható.

4. A 2006-ban és 2007-ben a Hszt-ben meghatározott munkaidő és a tényleges letöltött munkaidő közötti különbség (ami már kifizetésre került) a táblázat legvégén összegszerűen kell megjeleníteni, ami a levonásra kerül a végösszegből.

6. A kitöltéskor a szolgálatban, szabadságon, egészségügyi szabadságon, illetőleg vezénylés alatt töltött napokat 1-essel kell megjeleníteni.

7. A megállapított órák számítása:
- a szolgálatban töltött napot 24,5 órával kell számolni, figyelembe véve a váltásra számított időt is,
- a szabadságon töltött napot 24 órával kell számolni,
- az egészségügyi szabadság, felmentési idő esetén a napokat 6,86 órával kell számolni - vezénylésen töltött napokat 8 órával kell számolni, figyelembe véve, hogy a vezénylés munkanapra vonatkozik.

8. A törvényes munkaidő keret megállapításánál figyelembe kell venni, ha az érintett
szakszervezeti tisztségviselő és ezért munkaidő kedvezményt kap. Ebben az esetben a munkaidő kedvezmény idejével a féléves munkaidő kereteit csökkenteni kell, és ezt a csökkentett munkaidő-keretet kell az adott cellában megjeleníteni.

2004 - 2007. között a szabadságnapok számát évente meg kell állapítani - úgy hogy az összevontan tartalmazza a gyermek után igénybe vett, a rendkívüli (haláleset, gyermekszületés), illetőleg a tanulmányi szabadságot is - a 48 órás heti munkaidő figyelembevételével. Ez azt jelenti, hogy az 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) alapján járó szabadság mennyiséget a törvényesen leadható szolgálatok száma és a hivatali munkarendben dolgozók munkanapjai számának arányában kell figyelembe venni. (9/1997. (II. 12.) BM rendelet 4. sz. melléklet).

Példa:
a szolgálati napok száma a heti 48 órás munkaidő figyelembevételével 102
a hivatali munkarendben foglalkoztatottak munkanapjainak száma 262 (TB naptárban évente megjelenik); 102 / 262 = 0,39. Amennyiben 30 nap szabadság jár a dolgozónak a Hszt. szerint, akkor 30 * 0,39 = 11,9 kerekítve 12 nap.

Amely időt a dolgozó a megállapított szabadságon felül szabadság címén távolt töltött, azt NULLA szolgálati idővel kell elszámolni. (Tehát a táblázatban a megállapítotton felül kivett szabadságnapokat 0-val kell JELÖLNI.)

9. A felmentés alatt oszlopban a felmentés alatt töltött naphoz 1-est kell beírni. Miután a felmentést is naptári napban kell meghatározni, így (az egészségügyi szabadsághoz hasonlóan) ezt az időt is 6,82 órával kell számolni.

10. A táblázatban a beállított függvényeken nem célszerű változtatni, mivel kitöltés után válnak értelmezhetővé az eredmények. A táblázatot nem tettük írásvédetté, mivel valamennyi érintett esetében egyénenként szükséges rögzíteni az adatokat, és a távolléti díj összege minden esetben (az illetményelemek függvényében) változni fog!

11. Célszerű az üres táblázatot meghagyni, és személyenként új fájlban megjeleníteni az adatokat.


 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 13:03
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75