Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Közös Nyilatkozat 2010
Közös Nyilatkozat 2010
2010. August 31.

A nyilatkozatot aláíró érdekképviseletek javasolják, a belügyi ágazathoz tartozó valamennyi állománycsoport 2011. évi juttatásának áttekintése érdekében a BÉT összehívását 2010. szeptember hónapban.

A rendvédelmi ágazathoz tartozó érdekképviseletek a szolgálati jogviszonyban állókra vonatkozó képzési rendszer átalakításáról, valamint az illetmény- és nyugdíjrendszerének átalakításáról szóló kormány előterjesztések áttekintését követően az alábbi álláspontot alakították ki:


1. A nyilatkozatot aláíró érdekképviseletek elvárják a munkáltatótól, hogy a szolgálati viszonyban állókra vonatkozó törvény módosítása a következő alpontokban megfogalmazott juttatásokat az állomány részére megtartsa

a. cafeteria

b. ruhapénz

c. távolléti díj jelenlegi szabályozása

d. utazási költségtérítés

e. illetve a 13. havi illetményt állítsa vissza.

Az illetményrendszer átalakításáról szóló előterjesztésben szereplő 30 %-os illetménynövekedés ne konszumálja magába ezeket a juttatásokat. A munkavállalói oldal elvárja a kormánytól, hogy a szja. csökkentéséből származó többletjövedelem az ígért 30%-os illetménynövekedésbe ne számoljon bele.

2. A beosztási hely szerinti díjazás mértéke a javasolt formában nem elfogadható, mert indokolatlanul nagy különbségeket generál az illetményben. A belügyi érdekképviseletek véleménye szerint indokolt lenne a végrehajtói szinten feladatot ellátók -területi, helyi szervek- részére egy alap szorzó, az irányítói szinten feladatot ellátók -országos hatáskörű szervek, minisztériumi- , pedig magasabb szorzó bevezetése. A bevezetésre tervezett új illetményrendszer az alparancsnoki állomány bérének semmilyen díjázására nem tesz javaslatot, annak ellenére, hogy az alosztályvezetői és a szolgálatparancsnoki beosztásokat betöltőkkel szemben támasztott többletkövetelmények ezt indokolnák. Javasoljuk ezen beosztásoknak megfelelő kategória meghatározását az illetménytáblába.

3. A nyilatkozatot aláíró érdekképviseletek indokoltnak tartják a végrehajtói állomány illetményrendszerének teljes áttekintését. Az új illetményrendszert a teljes állomány tekintetében egységesen, legfeljebb két ütemben Cl. ütem 2011. január 1., II. ütem 2012. január 1.) tartjuk szükségesnek bevezetni! Az érdekképviseletek ragaszkodnak ahhoz, hogy külön rendészeti illetményalap kerüljön bevezetésre, amely a köztisztviselői illetményalap meghatározott százalékkal növelt összegében kerül meghatározásra, és az illetményszámítás alapjául szolgáló illetményalap évenkénti emelése százalékos arányaiban kövesse a mindenkori minimálbér éves emelését.

4. A nyilatkozatot aláíró érdekképviseletek szükségesnek tartják, hogy a szolgálati nyugdíjrendszer változásai a szerzett jogokat ne érintsék és a liszt. alapján rögzített nyugdíjak változatlan feltételrendszerét a kormány az új szolgálati törvény átmeneti rendelkezésében szabályozza. A kormány biztosítsa annak feltételeit, hogy a 1996. szeptember 01. előtt felszereltek a jelenleg is hatályos szabályok alapján vonulhassanak nyugdíjba.

5. A szolgálati jogviszony felső határa a társadalombiztosítási nyugdíjkorhatártól 5 évvel alacsonyabb életkorban kerüljön meghatározásra és ez a 2010-ben érvényes életkorban (57) legyen maximálva. A leírtakon túl javasoljuk spanyol és portugál mintára a tartalék állományúak / rendelkezési állományúak képzését, a szolgálati nyugdíjra vonatkozó szabályban meghatározott életkor elérése előtt 5 évvel.

6. Az érdekképviseletek javasolják a tűzoltóságok tekintetében azon munkakörök, illetve beosztások megjelenítését az illetményrendszerben, amelyek speciális megítélés alá esnek és a jelenlegi rendszerben nincsenek feltüntetve.

7. A hivatásos állományból számukra fel nem róható önhibájukon kívül távozni kényszerülők (létszámleépítés, átszervezés, egészségügyi okból alkalmatlanná válók) szolgálati nyugdíjra való jogosultságának, illetve nyugdíjának korlátozását az érdekképviseletek elfogadhatatlannak tartják.

8. A kedvezményes szolgálati idő szorzókat valamilyen formában szükségesnek tartjuk fenntartani. Az érdekképviseletek egyetértenek, hogy a jelenlegi forma átalakítást igényel, de meghatározott munkakörök tekintetében kedvezmény eltörlésével nem értünk egyet! Ezeket a munkaköröket szükséges a szakmai szervek által meghatározni, mint például fedett nyomozó, tűzoltó---. A kedvezményes szolgálati időre jogosult 25 év tényleges szolgálati idő után szerezhet szolgálati nyugdíjra jogosultságot, azonban a szolgálati nyugdíj számításánál a kedvezményes idők többlet kedvezményt jelentenének.

9. Az érdekképviseletek javasolják a rendvédelmi szektor aktív, nyugállományú és hozzátartozói ellátását biztosító, területi szervenként, olyan egészségügyi ellátó rendszer kialakítását -akár a meglévő alapján- amely magába foglalja az alap-, a szakorvosi és fekvőbeteg ellátást, az alkalmassági vizsgákat, foglalkozási egészségügyet, valamint a Füv-eljárás lefolytatását biztosító egészségügyi ellátó rendszert.

10. A nyilatkozatot aláíró érdekképviseletek álláspontja szerint az illetményrendszer átalakítása nem koherens a képzési rendszer átalakításával, tekintettel arra, hogy az utóbbi továbbra sem szabályozza a beosztásban történő fokozatos előmenetel lehetőségét.


A teljes nyilatkozat letölthető (pdf)
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 22:54
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75