Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Levél Gyenge Koppánynak!
Levél Gyenge Koppánynak!
2010. April 28.

A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete honlapján általad írtakra szándékozok reflexióval élni.


Előzmények: http://www.jogiforum.hu/forum/16/23219#reply , HTFSZ reagálás: itt


„A perindítások és a perekben hozott ítéletek jogszabály alkotásra kényszerítették a Kormányt és lehetővé tették a nem perlő tűzoltók részére történő kifizetéseket is. Más szakszervezet ilyen pert nem indított, sőt a tagság részére téves (jogilag megalapozatlan) tájékoztatást adott. Ezért a felelősség pedig nem a HTFSZ-t terheli.”

A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete 2005. novemberében indította peres eljárását, amelynek mindenegyes fillérjét – több millió forint - a szakszervezeti tagok által befizetett tagdíjakból finanszíroztuk.  2005.szeptemberben az Ombudsmanhoz fordultunk,  sérelmezve, hogy a tűzoltó állomány háromváltásos munkarendben átlagosan heti 54 óra szolgálatot lát el, szemben más – ugyancsak a Hszt. hatálya alá tartozó – szervek állományával.( Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa általános helyettesének Jelentése az OBH 5389/2005. sz. ügyben).

Az sajnálatos, hogy a Fővárosban elsőfokú ítélet meghozatalához négy év szükségeltetik.

A HTFSZ tagjai közül egyénileg, 2006. nyarán kettő fő adta be elsőkként keresetét, majd ezt követően került sor a HTFSZ szervezésével a tömeges keresetek benyújtására.

2008. nyarán, egy tragikus helyszínen, a HTFSZ elnöke és ügyvivője, jelenlétemben, közölte az OKF főosztályvezetőjével, hogy nem értenek egyet azzal a kormányzati szándékkal, hogy azoknak is rendezve legyen az elmaradt illetmény kifizetése akik nem indítottak eljárást!

Megdöbbenéssel ért engem és a főosztályvezetőt is ez a nyilatkozat! Soha egyetlen szóval sem közölték előtte ezen álláspontjukat!

A jogalap megítélése szempontjából teljesen mindegy, hogy ugyanazon munkáltatónál alkalmazásban állók közül egy fő vagy 1400 fő kéri a jogorvoslatot!

A HTFSZ-t terheli–e felelősség?

Miért is harcolt a HTFSZ a peres egyeztetéseken?

Talán csak nem azért, hogy más megítélés alá essenek a perben részt vevők és peren kívüliek?

Lánglovagok portál fórumában a HTFSZ elnöke 2009. március 31.-én a következőket írta hozzászólásában:

„Hazugság hogy a HTFSZ szerint ne fizessenek azoknak, akik nem pereltek. Csak a jogalapot nem látjuk!!!!! Jogalap nélküli kifizetések pedig nem várhatók!!!!”

Ezzel szemben a Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztető Fóruma

2009. szeptember 25-ei ülésén a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete nem értett egyet azzal, hogy a Hszt-ben a jogalap megfogalmazásra kerüljön!

 

„JEGYZŐKÖNYV

a Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztető Fóruma

2009. szeptember 25-ei üléséről

Helyszín: Miniszterelnöki Hivatal (Budapest, V. ker. Kossuth tér 4.) földszinti

Konferenciaterem

Időpont: 2009. szeptember 25., 15.00 órai kezdettel”

„- És még egy problémáról nem beszélt Kónya Péter, mert azt gondolta, hogy sikerült a

problémát megoldanunk, de nem sikerült. A BRDSZ-nek volt egy előterjesztésre a

Tűzoltóság vonatkozásában. A Tűzoltóság tekintetében, és ez főleg a hivatásos

önkormányzati tűzoltóságot érinti, 2004-től 2008-ig terjedő időszakra – miután nem tartották be az európai uniós irányelveket a munkaidő-rendszerrel kapcsolatban, ezért – túlórák keletkeztek. És a túlórák ki nem fizetése miatt rendkívül sok ember perel. A kollégák egy része perel, egy része pedig abban bízik, hogy peren kívül is megoldható ez az ügy. Igen, peren kívül is meg lehetne oldani, ha a kifizetés jogalapját megteremtenék a szolgálati törvényben. A BRDSZ élt egy kezdeményezéssel, amelyet megpróbáltunk volna megbeszélni.

Amit megoldást Csire Úr a rendelkezésünkre bocsátott, az elfogadható lenne, ha így kerülne be a szolgálati törvénybe. Ezért szeretném a miniszter úr válaszát megkapni, arra nézve, hogy elfogadják-e.

„-  Kónya Péter: el kell mondanom, hogy a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete ezzel a javaslattal nem ért egyet. Az oldal többi szakszervezete ebben a kérdésben nem foglalt állást.”

„- Jauernik István államtitkár (Önkormányzati Minisztérium): A szakközépiskolai ügy

bekerülése motiválta azt a javaslatot, hogy a tűzoltók perét is próbáljuk rendezni. Ameddig el lehet menni a javaslatban, azt gondolom, addig elmegy. Addig lehet elmenni, hogy az érvényes Legfelsőbb Bírósági döntések után a 48 óra feletti túlmunkát rendezni kell. Ezt nem vitatja Kormány. Tehát ezt tudjuk beleírni. Azt, hogy mennyi jár és hogyan, abban nem tudtunk megegyezni. Bírósági tárgyalások vannak, több bíróságnál különböző ítéletek kezdenek kirajzolódni, de jogerős ítélet még nincs. Tehát a mi javaslatunk az, hogy a Hszt-be kerüljön be, hogy a Kormány ezt akarja rendezni, de amit tudunk, azt ebbe írjuk bele, amit nem, arra pedig a Kormány kapjon felhatalmazást, hogy ezt a problémát meg kell oldani. A tegnapi Államtitkári Értekezleten ezt a tárca nevében felvetettem, átküldtük az IRM-nek, átküldtük a MEH-nek, én bízom benne, hogy mire beterjesztésre kerül a Parlamenthez ez a törvényjavaslat, addigra az érdekvédelmei szervezetekkel együtt tudunk egy olyan szövegjavaslatot tenni, ami megfelel a szakszervezetnek. A jövő héten ebben lesz egy egyeztetés, ha egy szövegszerű javaslatban meg tudunk állapodni, az szerintem mindkét oldalnak előnyére válik.”

Kónya Péter: Jauernik államtitkár úrhoz kérdésem, hogy az a szövegszerű változat, amit a BRDSZ beadott nem került befogadásra, hanem ezt pontosítani kell további egyeztetésen?

Jauernik István: Igen.

Dr. Bárdos Judit: Kaptunk egy szövegszerű változatot. Akkor most az sem kerül

befogadásra?

Jauernik István: Amit a BRDSZ adott be, az nem kerül befogadásra, azt továbbfejlesztettük. Ebből lett egy tárcajavaslat, ezt küldtük át az IRM-be, a MEH-be és a PM-be. Most megy a tárcák közötti egyeztetése annak a javaslatnak, tehát a tárca ahhoz ragaszkodik, amit ma háromnegyed háromkor átadtunk. Kónya Péter kérdésére: igen, további egyeztetés lesz a kérdésben.”

Forrás: SZÉF 2009.09.25. Jegyzőkönyv


A jogalap Hszt-be történő beemelését a jogalkotó az alábbiak szerint indokolta:

„ 2004. május 1-jétől, Magyarország Európai Uniós csatlakozásának időpontjától kezdve a

hazai jogban is hatályos a munkaidőszervezés egyes szempontjairól szóló tanácsi 93/104/EK irányelv (1993. november 23.), amely 6. cikkének 2. pontja előírja, hogy „A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a munkavállalók biztonságának és egészségének védelmével összhangban: …2. a hétnapos időtartamokban az átlagos munkaidő, a túlórát is beleértve, ne haladja meg a 48 órát.”.

Ezt az irányelvet hatályon kívül helyezte a 2004. augusztus 2-án hatályba lépett, a munkaidő-

szervezés egyes szempontjairól szóló európai parlamenti és tanácsi 2003/88. EK irányelv (2003.

november 4.), amelynek 6. cikke megismételte a 93/104/EK irányelv 6. cikkében foglalt rendelkezést.

A jogharmonizációs programról és a végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló

2065/2004. (III. 18.) Korm. határozatban szereplő felsorolás azonban nem tartalmazta a 2003/88.

EK irányelvet, így annak a Hszt.-be történő teljes körű átültetésére nem került sor. A hatályos jogi helyzetnek – a jelenleg is folyó tűzoltó-perek mellett – akár az is lehet a következménye, hogy Magyarországot az Európai Bíróság egy ellene indított eljárásban kártérítésre kötelezi. Ennek megelőzése érdekében szükséges a Hszt. kiegészítése egy olyan rendelkezéssel, amely szerint a túlszolgálat felett teljesített szolgálatért az Irányelv szerinti átlagszámítás alapján meghatározott távolléti díj jár.”

Csak megjegyzésként!

A módosítás újra megnyitotta az igénylés lehetőségét a szolgálati viszonyban álló, de már nem részben vagy egészben készenléti jellegű beosztásban foglalkoztatott, valamint a szolgálati nyugdíjban részesülő tűzoltók számára, akik 2010. március 2-ig nyújthatták be a Hszt. 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelmüket. A jelenleg is részben vagy egészben készenléti jellegű beosztásban foglalkoztatott tűzoltók jogosultságát a munkáltatónak hivatalból kell vizsgálnia. Ha a most benyújtott igénylések alapján nem kerül sor kifizetésre, akkor várhatóan a jelenleg is folyó pereken kívül újabbak is fognak indulni, és azok is perelni fognak, akiknek az igénye a módosítás hatálybalépése előtt már elévült.

 

Budapest, 2010. április 28.

Nagy Gábor FTSZ elnök

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 23:16
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75