Kezdölap arrow Hírek arrow SZÉF arrow SZÉF rendkívüli plenáris ülése
SZÉF rendkívüli plenáris ülése
2010. February 25.

A Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztető Fórumának (SZÉF)

Alapszabálya


11.4 pont:

A SZÉF rendkívüli plenáris ülését bármely tárgyalócsoport írásban kezdeményezheti a SZÉF Titkárságának vezetőjénél. Az ülést a kezdeményezéstől számított 15 munkanapon belül össze kell hívni. A rendkívüli ülésre a kezdeményező az ülés előtt 3 munkanappal írásos előterjesztést nyújt be.

1.)

SZÉF ülés összehívását kezdeményezte Kónya Péter

2009-10-29

Mai napon dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter úrnál Kónya Péter FRDÉSZ elnök levélben kezdeményezte a SZÉF összehívását, a fegyveres és rendvédelmi szféra 2010-re vonatkozó bérpolitikai intézkedéseivel kapcsolatban.

(http://www.frdesz.org.hu/cikk/3122/afrdeszszefegyezt.html )


2.)

A Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztető Fórumának (SZÉF) összehívását kezdeményezte az FRDÉSZ elnöke. Az új igazságügyi és rendészeti miniszternek, dr. Forgács Imrének írt levélben Kónya Péter azt javasolja, hogy 2010. január elején tárgyaljanak a Hszt. és Hjt. alá tartozók bérfejlesztéséről, béren kívüli juttatásairól, valamint az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet módosításáról szóló IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet tervezetéről is. Az ülés összehívását kezdeményező

Dr. Forgács Imre
Igazságügyi- és rendészeti miniszter


Tisztelt Miniszter Úr!


A Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, valamint annak tagszervezetei nevében, miniszteri kinevezéséhez gratulálok, munkájához erőt, egészséget kívánok!

  A Kormány korábbi döntése alapján, a mindenkori igazságügyi és rendészeti miniszter felelős a teljes fegyveres és rendvédelmi szféra érdekegyeztetéséért és a Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztető Fórumának (SZÉF) működtetéséért.
    Mint a SZÉF munkavállalói oldalának elnöke fordulok Önhöz és kezdeményezem – a SZÉF Alapszabálya alapján – a SZÉF ülés 2010 január eleji összehívását a következő napirendekkel:
1.      Egyeztetés a Hszt. és Hjt. hatálya alá tartozók 2010. évi bérfejlesztéséről, valamint a béren kívüli juttatásokról. (Ezzel kapcsolatban 2009.október 28-án levélben már kezdeményeztem a SZÉF ülés összehívását, melynek összehívására és az érdemi tárgyalások megkezdésére az Ön elődje, dr. Draskovics Tibor határozott ígéretet is tett.)

2. Egyeztetés az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet módosításáról szóló IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet tervezetéről. (Itt jegyzem meg, hogy a munkavállalói oldal ragaszkodik hozzá, hogy a rendelettervezet kiadását megelőzően a SZÉF-en, ha szükséges szakértői szinten is érdemi egyeztetés legyen róla!)
Kérem, gondoskodjon arról, hogy a SZÉF ülésen az érintett tárcák részéről az Alapszabályban rögzített képviselői szint biztosított legyen!

Amennyiben a SZÉF ülést megelőzően személyes (két oldal elnök közötti) egyeztetést lát szükségesnek (akár egy bemutatkozó találkozó keretében is) előre egyeztetett időpontban – a két ünnep között is – állok rendelkezésére.


B u d a p e s t,  2009. december 17.


Tisztelettel:

Kónya Péter s.k.

FRDÉSZ elnök

SZÉF Munkavállalói Oldal elnöke

( http://www.frdesz.org.hu/cikk/3275/afrdeszforgacs.html )


3.)

A mai napon ismét az igazságügyi és rendészeti miniszterhez fordult az FRDÉSZ elnöke. Kónya Péter levelében újfent arra kéri dr. Forgács Imrét, hogy haladéktalanul hívja össze a Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztető Fórumát (SZÉF). A levél tartalmát az alábbiakban tesszük közzé...


Dr. Forgács Imre

Igazságügyi- és rendészeti miniszter


Tisztelt Miniszter Úr!

2009. december 17-én, a SZÉF munkavállalói oldal nevében – a napirendi pontok megnevezésével - kezdeményeztem a Fórum összehívását 2010 január elejére.

Személyes találkozásunkon, Ön azt kérte, hogy a SZÉF ülésre a 2010. január 20-át követő héten kerüljön sor. Ezt akkor, az Ön kérésére elfogadtam.

Ma 2010. február 15-ét írunk és a SZÉF ülés összehívására még mindig nem került sor.

Több olyan témakör is felmerült az elmúlt időszakban, amely a SZÉF hatáskörébe tartozik, és amely megtárgyalását a munkavállalói oldal szükségesnek tartja, ezért ismételten kezdeményezem a SZÉF ülés haladéktalan összehívását. Kérem továbbá, gondoskodjon arról, hogy a SZÉF ülésen az érintett tárcák részéről az Alapszabályban rögzített képviselői szint biztosított legyen!

Amennyiben a SZÉF ülést megelőzően személyes (két oldal elnök közötti) egyeztetést lát szükségesnek előre egyeztetett időpontban, állok rendelkezésére.

Egyúttal jelzem, amennyiben a SZÉF megállapodásban rögzített határidőn belül erre mégsem kerül sor, a szükséges közigazgatási eljárást meg fogom tenni a megállapodás megsértése miatt.

B u d a p e s t,  2010. február 16.


Tisztelettel:


Kónya Péter s.k.

FRDÉSZ elnök

SZÉF Munkavállalói Oldal elnöke

( http://www.frdesz.org.hu/cikk/3674/afrdeszszefujra.html )


 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 12:22
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1134
Linkek: 75