Kezdölap arrow Hírek arrow Friss Hírek arrow A személyi jövedelemadó 2010. évi módosulásának nettó illetményekre vonatkozó hatása:
A személyi jövedelemadó 2010. évi módosulásának nettó illetményekre vonatkozó hatása:
2010. February 05.

A 2009. évi nettó illetményekkel összehasonlítva, a változások alapvetően a bruttó 200.000 forintot meghaladó havi illetménnyel rendelkezőknek kedveznek, itt a nettó illetmények – az interneten megtalálható bér-kalkulátorok számításai szerint - 12-18.000 forinttal növekednek. Az alacsonyabb keresettel rendelkezők számára nem jelent nagy javulást a törvénymódosítás, mivel a 100.000 forint illetménnyel rendelkezők nettó illetménye mindössze 170 forinttal növekszik.
Az adóváltozás legkedvezőbben a tiszti állományt érinti, mivel illetményük átlagosan 330.000-350.000 forint, ebben a kategóriában a nettó illetmények mintegy 18.000 forinttal emelkednek. Közel hasonlóan kedvezően alakul a köztisztviselők nettó illetménye, a bruttó 217-229.000 forintos illetményt figyelembe véve a nettó illetmények emelkedése 15-16.000 forint.

A tiszthelyettesi állomány esetében - a bruttó 190-200.000 forintos illetményét figyelembe véve - a nettó illetmények mintegy 10-12.000 forinttal emelkednek.

A közalkalmazottakat - figyelembe véve az átlagos 135.000 forintos átlagos illetményt - az adójogszabályok változása kevésbé érinti: nettó illetményük mintegy 1.600-1.700 forinttal emelkedik.

Az adóváltozások legkedvezőtlenebb hatása az adómentes jövedelem jogcímek jelentős szűkülésében és az adómentes természetbeni juttatások szinte teljes mértékben történő megszűnésében jelentkezik.

Megszűnik többek között az étkezési hozzájárulás, a helyi közlekedési költségtérítés, a munkáltató általi önkéntes pénztári befizetés, a hivatásos állomány részére kifizetett lakhatási támogatás, üdülési csekk adómentessége. A kifizetések rendjének eddigi fenntartása számításaink szerint jelentős költségvetési többlet terhet jelent a munkáltató, illetve jövedelemcsökkenést okoz a dolgozó számára, mivel a juttatáshoz kapcsolódó adóterhet mai ismereteink szerint a dolgozóval fizetteti majd meg a munkáltató.

Munkavállalót terhelő járulékok

Nyugdíjjárulék (9,5%)

Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%)

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (2%)

Munkaerő-piaci járulék (1,5%)


A vállalkozást terhelő költségek

Nyugdíjjárulék (24%)

Természetbeni egészségbiztosítási járulék (1,5%)

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5%)

Munkaerő-piaci járulék (1%)

Megjegyzés

2010. évben a munkavállaló maximum 7.453.300 Forint
után fizet nyugdíjjárulékot.

A 2010-es szja-tábla: (Szuperbruttóval együtt)

2009. Alsó adókulcs 18% 1 700 000 ft (módosítás után 1 900 000 ft) -ig

2009. Felső adókulcs 36%

2010. Alsó adókulcs 17% 5 000 000 ft - ig

2010. Felső adókulcs 32%


Adójóváírás felső határa:

1 250 000 ft

3 188 000 ft (15 100ft/hó)


Adójóváírás 2010-ben

Adójóváírás alapjául továbbra is a bérjövedelem szolgál és e kedvezmény érvényesítése továbbra is a jogosultsági határtól függ. Az adójóváírás összege az adóévben megszerzett bér és az arra tekintettel megállapított adóalap-kiegészítés együttes összegének 17 százaléka, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 15 100 forint, feltéve, hogy a magánszemély összes jövedelme (Szja-törvény 3.§ 75. pontja szerinti összeg) az adóévben nem haladja meg a 3 millió 188 ezer forintot.


Abban az esetben, ha a jogosultsági határt meghaladja a magánszemély összes jövedelme, akkor az éves adójóváírás összegének az a része vonható le a számított adóból, amely a jogosultsági határ feletti éves összes jövedelem 12 százalékát meghaladja. Az adójóváírás éves összege legfeljebb 181 200 forint lehet (15 100 Ft/hó x 12 hó) és az adójóváírás összege 4 698 000 forint bevallott összes jövedelemnél fogy el.

Jogosultsági hónapnak továbbra is az a hónap számít, amelyre a magánszemélyt az adóévben bér (pl.táppénz) illette meg. Az a hónap, amelyben többször vagy több kifizetőtől illette meg bér a magánszemélyt, egy jogosultsági hónapnak számít. Egy adóévben legfeljebb 12 jogosultsági hónap vehető figyelembe.


Példán bemutatva:

Ha a magánszemély csak bérjövedelemmel rendelkezik és az összevont adóalapja 3 500 000 forint és az adójóváírásra jogosító hónapok száma 12, akkor a jogosultsági határ (3 188 000 forint) feletti összeg 312 000 forint lesz (3 500 000 – 3 188 000), melynek 12 százaléka 37 440 forint. A példabeli esetben a magánszemélyt 143 760 forint (181 200 – 37 440) adójóváírás illeti meg éves szinten.


A 2010-es év elképesztő mennyiségű szabály változását hozta a személyi jövedelem adóztatásában.

• A jövedelemadó alapjának kiszámítása szuperbruttósítással történik, vagyis az adóalapot meg kell növelni 27 százalékkal.
• Az adótábla alkalmazásában a szuperbruttó alapja 5 millió forintos mértékéig 17 százalék a felett 32 százalék. A 4 százalékos különadó megszűnik!

• Az adójóváírás havi 15.100 forint jogosultsági határa 3.188.000 forint, eddig a „szuperbruttósított-határ” eléréséig kérhető. Az adójóváírást az évvégi bevallásban a jogosultsági határ feletti jövedelemnél a meghaladó részre 12 százalékkal csökkenteni kell. Az adójóváírás így 4.698.000 forintos szuperbruttó határnál veszik el teljesen, addig fokozatosan csökken. Az adójóváírás valós (jövedelmi) jogosultsági határa 2.510.000 forint.

• A jövedelmek valós adókulcsai: 21,59 százalék 3.937.000 forintig, utána 40,64 százalék.
• Az adóelőleg-megállapító munkáltató levonja a szuperbruttósítás szerinti jövedelem adóelőlegét, ahol az adóterhet nem viselő járandóságokra nem kell a 27 százalékos korrekciós tényezőt felszámítania.

Számszerűsítsük a megállapításainkat: jövedelem (J), az „adóalap korrekciós összeg” 27 százalék. 
A 17 százalékos adó kiszámításának tervezett módja 2010-re:

(J * 1,27) * 0,17 = J * (1,27 * 0,17) = J * 0,2159, tehát a jövedelem (J) 21,59%-a!

Jól látható, hogy a korrekciós tényező általános iskolai ismeretekkel visszaszámítható az elmúlt 20 évben alkalmazott jövedelem alapú adószámításra. Ezért állítom azt, hogy a „technikai módosítás” egyetlen célja az adózók megtévesztése. Az adóalap-kiegészítés egyetlen funkciója burkolt adóemelés adócsökkentésként való feltüntetése.

Ha visszaszámoljuk a változó szja adatokat 2009-es metodikára, akkor a következőt kapjuk.
(5 000 000 ft/127% = 3 937 000 ft/100%)
Adótábla: 3 937 ezer forintig az adó 21,59%

3 937 ezer forint felett 850 ezer (~) és 40,64%

Így már értékelhetjük az adóváltozásokat! Ez biztosan nem az elmúlt 20 év legnagyobb adócsökkentése. Viszont bekerülhet egy „kész átverés show”-ba.


100 ft 17%-a = 17ft

100 ft x 1,27 = 127 ft (szuperbruttósítás)

127 ft 17%- a = 21,59ft

100 ft 32%-a = 32ft

127 ft 32%-a = 40,64 ft


Forrás: www.adozona.hu


 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 20:04
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75