Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow ONLINE INTERJÚ VARGA ZOLTÁN önkormányzati miniszterrel
ONLINE INTERJÚ VARGA ZOLTÁN önkormányzati miniszterrel
2009. October 02.

Részlet az interjúból

Kérdező:subidubi 2009. október 01. 11:33:15

„Még egy kérdésem lenne. Működőképesek maradnak a hivatásos tűzoltóságok az elvonások után?”

Varga Zoltán miniszter válasza:

„Az ország hivatásos önkormányzati tűzoltóságainak 2010. évi költségvetési előirányzata valóban csökkenést mutat ? mintegy 1,8 Mrd Ft-tal ? a 2009. évi előirányzathoz képest, ami az adó- és járulék jogszabályok változásából adódó elvonás, illetve átcsoportosítás következménye.
A hivatásos tűzoltóságok a nettófinanszírozási rendszerhez tartoznak, tehát a járulékokat eddig sem kapták meg, azok kezelése, és megfelelő helyre történő utalása a Magyar Államkincstár feladata. Ezek alapján belátható, hogy a járulékcsökkentés hatása nem befolyásolja a tűzoltóságok működését. Ez a nagyobbik tétel.
A támogatás-csökkenés kisebb tétele átcsoportosítás következménye, mintegy 350 millió Ft. Az elmúlt években számos önkéntes tűzoltósággal bővült a magyarországi tűzvédelem rendszere. Ezek ellátási területet, tűzvédelmi feladatokat is átvesznek a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoktól. Ezért a tűzvédelemre szánt támogatás elosztása során az önkéntes tűzoltóságok egyre nagyobb mértékű fejlődését is figyelembe kellett venni. (Ez egyébként az utóbbi 10 évben sajnos nem történt meg.) A 350 millió forintos átcsoportosítás tehát a hivatásos tűzoltóságoktól az önkéntesekhez kerül.
Tekintettel az ország jelenlegi gazdasági helyzetére, a vázolt változások pusztán az ésszerű gazdálkodás eredményei. A válság következtében számos területen megszorításokat, elvonásokat kellett eszközölni. A tűzvédelem rendszerét csak a fenti két tétel érinti, így nem sérül a feladatellátás biztonsága. Gazdaságos, takarékos működés mellett a tűzvédelmi feladatok továbbra is magas szinten biztosíthatóak maradnak.”


Kérdező: Nagy Gábor 2009. október 01. 14:50:50

„Tisztelt Miniszter Úr!

 

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok működéséhez juttatott állami támogatás az elmúlt tíz év alatt jelentős mértékben csökkent. Ennek oka egyrészt a támogatási keretszámok meghatározásánál az infláció figyelmen kívül hagyása, másrészt az új jogszabályok alapján a tűzoltóság által kötelezően ellátandó szakmai feladatok pénzügyi fedezetének elmaradása.

Ezzel szemben megdöbbentő, hogy a Kormány által a Parlamenthez benyújtott költségvetési törvényjavaslatban – az elmúlt évek gyakorlatát folytatva - a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok fenntartásának költségeihez juttatott állami támogatás keretszáma többletigényekből semmit nem finanszíroz.

 

Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy amíg a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (Ttv.) 41. §-ának (2) bekezdése, a központi költségvetés által HÖT-ok működéséhez, és fenntartásához biztosított támogatáshoz normatív finanszírozási rendszert ír elő, addig ezt a törvényi előírást az Önkormányzati Minisztérium figyelmen kívül hagyta, és a HÖT-ok fenntartásához juttatott állami támogatást kivette a törvényjavaslat 8. számú   helyi önkormányzatok kötött felhasználású normatív támogatása – mellékletéből, és a törvényjavaslatban e célra létrehozott 9. számú mellékletben, nem normatív módon történő egyösszegű támogatást határozott meg.

 

Sajnálatos, hogy az évek óta hangoztatott problémákra, nevezetesen, hogy a dologi kiadások finanszírozása átlagosan csak 50%-os szinten biztosított, a költségvetés nem biztosít további támogatást. A működőképesség eddig is csak az önkormányzatok plusz finanszírozásával, és a tűzoltóságok bevételeiből volt biztosítható.

Ugyanakkor az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére a költségvetési törvény

2009.évben:

Intézményi beruházásra 3,1 milliárd Ft-ot , amelyből átcsoportosításra került 600 millió Ft,

valamint fejlesztésre 110 millió Ft-ot biztosított.

2010. évre a költségvetési törvény tervezete, ugyanezen célokra, azaz intézményi beruházásra: 800 millió Ft –ot, fejlesztésre: 110 millió Ft-ot irányoz elő.

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok 2009. évben fejlesztésre és intézményi beruházásra egyetlen fillért sem kaptak. 2010. évben talán a biztosítók által befizetett összegből ( 1.5 % ) juthat erre a célokra.

Tisztelt Miniszter Úr!

Melyek azok az intézmények ahol az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a fenti pénzösszeget felhasználja és azt tényszerűen mire költik?

Milyen szuper központ épül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Mogyoródi úti épületében, tud- e erről Miniszter úr?

Mit tud Ön a MOLARI –ról, az erre fordított költségeket miért nem a 3,1 mFt-ból fedezik, miért a biztosítók által befizetett összegből költenek ezen beruházásokra?

Tisztelt Miniszter Úr!

Ön nem csak a katasztrófák elleni védekezésért, hanem tűz elleni védekezésért is felelős miniszter! Miniszterelnök Úr, a takarékossági intézkedések ellenére is ígéretet tett, hogy a közbiztonsági kiadásokra lesz fedezet a 2010. évi költségvetésben. Ugyanakkor a költségvetési törvény tervezete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok vonatkozásában olyan mértékű elvonásokat tartalmaz, amelyek veszélyeztetik a tűzoltóságok biztonságos működését, amely egyben az ország tűzvédelmének súlyos veszélyeztetése is, ezért tisztelettel kérdezem, ennek elkerülése érdekében Ön mit tervez?

 

Budapest. 2009. október 01.

Tisztelettel:

 

Nagy Gábor Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete Elnök”


Varga Zoltán miniszter válasza:

A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok támogatása 2002. évi támogatáshoz viszonyítva a duplájára emelkedett (18 milliárd forintról 36 milliárd forintra). Így a kérdésben felvetett támogatás csökkenés véleményem szerint pontatlan.

A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok 2010. évi költségvetési törvényben szereplő támogatási keretszámai az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is normákon alapulnak, de ezek a költségvetési törvényben már nem jelennek meg, viszont a közpénzek átláthatóságának érdekében tűzoltóságonként jeleníti meg a támogatás mértékét.

A 2009. évben az OKF költségvetésében megjelenő 3,1 milliárd forintos beruházási keretből 2 018,3 millió forint a biztosítók 1,5 százalékos hozzájárulásából tűzoltóságok részére történő eszközbeszerzések fedezetére volt előirányozva, a fennmaradó részből finanszírozta az OKF a MoLaRi beruházást és működését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek fejlesztési kiadásait.

A 2010. évi tervezetben szereplő 808,2 millió forintból a MoLaRi rendszer fejlesztésére 764,2 millió forint, a fennmaradó 44,0 millió forint az OKF és területi szerveinek (19 megyei igazgatóság, Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság és Katasztrófavédelmi Oktatási Központ) intézményi beruházására kerül felhasználásra.

A felújítási előirányzaton szereplő 111,7 millió forint szintén az OKF és területi szervei kezelésében lévő ingatlanok, gépjárművek és informatikai eszközök működőképességét biztosítja.

A tűzoltóságok fejlesztése az előző évekhez hasonlóan 2009. évben is folyamatosan történik. 2002-től 2009-ig összességében mintegy 31 milliárd forint fordítódott a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok technikai fejlesztésére. Ezen időszak alatt ez 5 tűzoltó laktanyában, több mint 300 tűzoltó és műszaki mentő gépjárműben, és számos tűzoltási és műszaki mentési szak- és védőfelszerelésben realizálódott. 2009. évben már 2,1 milliárd forint értékű fejlesztés történt, melyhez még hozzáadódik mintegy 2,4 milliárd forint, mely a decemberben átvételre kerülő 30 db gépjárműfecskendő értéke.

Az OKF Mogyoródi úti objektumában nem épül "szuper központ", hanem az épület életveszélyes elektromos hálózatának felújítása folyik. Erre az Önkormányzati Minisztérium külön fedezetet biztosított.

A MoLaRi Európai Uniós előírásokon alapuló veszélyes üzemek környékére telepített érzékelő, riasztó és lakosság tájékoztató rendszer, mely Magyarország lakosságának biztonságát és egészséges környezethez való jogának megvalósulását segíti elő.

A 2009. évben az OKF költségvetésében megjelenő 3,1 milliárd forintos beruházási keretből 2 018,3 millió forint a biztosítók 1,5 százalékos hozzájárulásából tűzoltóságok részére történő eszközbeszerzések fedezetére volt előirányozva, a fennmaradó részből finanszírozta az OKF a MoLaRi beruházást és működését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek fejlesztési kiadásait.

A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok 2010. évre tervezett támogatási keretszáma két átcsoportosítás eredményeként csökkent az ez évihez képest. Ezek a járulékcsökkentés következtében 1,4 milliárd forint, valamint az önkéntes tűzoltóságok által átvállalt működési terület költségeinek 350 millió forint értékben, melyek nem veszélyeztetik a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok működését.”


www.mszp.hu Fórum

ONLINE INTERJÚ VARGA ZOLTÁN önkormányzati miniszterrel

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 22:58
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75