Kezdölap arrow Hírek arrow SZÉF arrow Közös nyilatkozat előtti levél váltások
Közös nyilatkozat előtti levél váltások
2006. January 02.
A közös nyilatkozat aláírása előtt az alábbi levél váltások történtek.

Powel Pál Úr
Ügyvivő
RSZTÉF
r é s z é r e !


B u d a p e s t


Tisztelt Powel Pál!


1.) A Rendvédelmi Szervek Tárcaközi Érdekegyeztető Fóruma Alapszabálya

„Az RSZTÉF működésének célja – a Hszt. 35. § (3) bekezdésére figyelemmel– a Kormány és a hivatásos (szerződéses) jogviszonyú foglalkoztatottak törekvéseinek és érdekeinek egyeztetése, az álláspontjaik feltárása, a kölcsönös tájékoztatás, a vitás kérdések tárgyalásos rendezése, a véleményezési jog biztosítása, ajánlások kialakítása, megállapodások elfogadása a hivatásos (szerződéses) állományt érintő jövedelmi, szociális és munkaügyi kérdésekben, amelyek meghatározzák, vagy befolyásolják élet-és szolgálatteljesítési körülményeiket, illetve foglalkoztatásuk feltételeit.........Az RSZTÉF hatáskörébe tartozó ügykörök 
II.1.  Az RSZTÉF hatáskörébe a hivatásos jogviszonyban foglalkoztatottak élet-és szolgálatteljesítési körülményeire, foglalkoztatási feltételeire vonatkozó tárgykörök tartoznak.
Az RSZTÉF jogosultságai
III.1. Az RSZTÉF a hatáskörébe utalt tárgykörökben az alábbi jogosultságokkal rendelkezik:   
- tájékoztatás kérése és konzultáció tartása;   
- véleményezés, javaslattétel, ajánlás kiadása;   
- döntéshozatal.” 

A Közös Nyilatkozat IV. pontjában foglaltak a valóságnak nem felelnek meg, a fentiek és az alábbiak végett:
 A Belügyi Érdekegyeztető Tanács Munkavállalói Oldalát képviselő (BRDSZ, FRSZ, FTSZ HTFSZ, PVDÉSZ, MKKSZ KÖZIG OSZT  ) 2005. július 12.-én egyeztetést tartott „a Hszt. pótlék- és munkaidőrendszerét áttekintő,  javaslatokat kidolgozó belügyi szakértői Munkabizottság működése során végrehajtott pénzügyi hatásvizsgálatok” c. anyagot Juhász Gábor politikai államtitkárnak megküldte!

2005. augusztus 02-án a BÉT plenáris ülése megtárgyalta.

Juhász Gábor pol. áll. titkár a jelzett ülésen a következőket nyilatkozta:
idézet szószerinti jegyzőkönyvből.

„Tehát, én ma nem látok semmi olyan okot, hogy a belügyi tárca, miután a szakszervezetek ezeket a feladatokat kívánják preferálni, ő maga más preferencia kiválasztással éljen ebben a helyzetben. Miért tenném?”

„Jenei Zoltán úr, BM közgazdasági helyettes államtitkára:
Köszönöm Államtitkár Úr. Még ehhez a napirendi ponthoz szeretnék néhány mondatot hozzáfűzni. Az egyik, hogy én azért fontosnak, szükségesnek tartanám, hogy az érintett rendvédelmi szervek vezetői véleményezzék ezt az anyagot. Én szeretném bírni az országos főkapitány, a Határőrség Országos Parancsnokságának vezetőjétől, illetve a katasztrófavédelmi vezetőtől az egyetértő szignót. Elképzelhető, hogy van olyan javaslatuk, nem tudom, hogy a szakértői egyeztetés során volt-e ilyen, a nálunk lévő belügyi intézményeknél, de elképzelhetőnek tartom, hogy valamilyen belső hangsúly, átcsoportosításokra tegyenek javaslatot, adjuk meg ezt az egyeztetést. A másik pedig, miután önkormányzati szektort is érinti, az önkormányzati érdekszövetségekkel szintén egyeztetést kell lefolytatnunk, de mindezeknél talán fontosabb, hogy van egy tárcán kívüli egyeztetési kötelezettségünk, hiszen elhangzott már, a Hszt. több tárcát is érint, ebből következően a Rendvédelmi Szervek Tárcaközi Érdekegyeztető Fórumát össze kell hívnunk az én véleményem szerint, hiszen az Igazságügyi Minisztérium, a Tárcanélküli Minisztérium, a szakszolgálatokat felügyelő minisztérium, Pénzügyminisztérium, munkaügyi tárca, akik szintén érintettek a Hszt. hatálya miatt, valószínűleg igényelnék azt, hogy ilyen koncepció összeállításánál legyen egyeztetés. Ez teljesen jogos, hiszen a megállapodás közöttünk erről szól. Tehát, az RSZTÉF-et össze kell hívni. Kétféle formában lehet, erről az anyagról ott tárgyaljunk, és fogadtassuk el, képviseljük közösen ezt a javaslatot, vagy, megfogalmazzuk a Hszt. módosítását, és már egy új módosított törvényi szöveggel, és ennek pénzügyi hatásával hívjuk össze az RSZTÉF-et. De valószínű a következő néhány hétben ezt meg kellene ejteni, mert valóban akkor lehet csak egyáltalán esélyünk a parlamenti vita időszakában ezt elfogadtatni, ha már egy ilyen tárcaközi egyeztetés lezajlott, és konszenzussal képviseljük a Hszt. módosítását. Köszönöm.”
Jenei Zoltán úr, BM közgazdasági helyettes államtitkára,Kormány megbízásából
Belügyminisztérium által vezetett tárgyalócsoport soros ügyvivője!
A Hszt módosítás tervezetét a Belügyminisztérium 2005.november 05-én a Parlamenthez
beterjesztette, RSZTÉF ülésére 2005.december 01-én került sor!
Tehát semmiféle tárgybéli egyeztetés-sorozat nem történt a parlamenthez beterjesztett Hszt módosításáról, abban a Kormányzati akarat fogalmazódik meg!

2.) Ellentmondás van a nyilatkozat II. pont első;második mondata és a III. pont első mondata között!

3.)Továbbra is fenttartjuk:

Természetes egyetértünk azzal a szándékkal, hogy a legnehezebb körülmények között szolgálatot teljesíto és alapvetoen a végrehajtói feladatokat ellátó állomány részére, a Kormány további differenciált illetménynövekedést biztosít, amit a Hszt. kötött illetményrendszere miatt csak kiegészíto illetménypótlékkal lehet biztosítani, de nem értünk  egyet azzal, hogy ez korlátozódik a Rendorség és a Határorség állományára! A Kormányzat döntése, az egyes rendvédelmi szervek állománya közötti kereseti viszonyok különbségének csökkentését hivatott biztosítani, de ez csak az adott rendvédelmi szerven  belüli kereseti viszonyok közötti különbözetet csökkenti, a szervezetek  alapvetoen  végrehajtói feladatokat ellátó állománya között növeli a különbséget! A megnövekedett és növekedő feladatok, a közrend és közbiztonság szilárdítása, az átlagot meghaladó megterheléssel járó szolgálati tevékenység a Tuzoltóság legnehezebb körülmények között szolgálatot teljesíto és alapvetoen a végrehajtói feladatokat ellátó  állománya részére is indokolja az átlagot meghaladó  kiemelt díjazást, a differenciált illetménynövekedést! Ezt a ,  differenciált illetménynövekedést a Veszélyes tuzoltói beosztás pótlék jelenlegi 45%-os mértékérol 90 %-ra történo emelésével, vagy a közterületi  pótlék Tuzoltóság végrehajtói feladatokat ellátó állománya vonatkozásában is bevezetve látjuk biztosíthatónak!

Tehát a Közös Nyilatkozat III.pont eső mondatával sem értünk egyet! 


Budapest, 2005. december 22.

  
                                                                            Tisztelettel:                                                                            Nagy Gábor
                                                                                  elnök 
 
  
Dr. Korbuly András Titkár Úr
Rendvédelmi Szervek Tárcaközi
Érdekegyeztető Fóruma
Titkársága 
r é s z é r e !

B u d a p e s t


Tisztelt Titkár Úr!


1.) A „Közös Nyilatkozat” III.pont első mondatát kérem módosítani az alábbiak szerint:

Az érdekképviseletek kinyilvánítják, hogy a jelen „Közös nyilatkozat” I. pontjában felsorolt 2006. évi bérpolitikai intézkedések mellett,  az alábbiakban rögzítettek végrehajtását javasolják:
 
2.) Kérem kiegészíteni ezen pont második francia bekezdését, azzal, hogy a Tűzoltóság egyéb veszélyességi pótlékban részesülő és vonulásra kötelezett állományára is terjedjen ki a szolgálati idő kedvezményes számítása (1,2-es szorzó).

3.) Kérem a IV. pont módosítását, az alábbiak szerint:
Felek a rendvédelmi szervek hivatásos állományára vonatkozó, 2006. évi bérpolitikai intézkedésekről szóló megállapodás elmaradása ellenére kinyilvánítják, hogy a Felek által elfogadott Alapszabályának megfelelően, a fórum alapszabályszerű működését a továbbiakban is  megfelelően kívánják biztosítani.
 
A javasolt módosítás mellett a nyilatkozatot elfogadjuk!

B u d a p e s t , 2005 . december 23. 
                                         :
                                                                                       
 
 
                                                                            Tisztelettel:
 
 
                                                                            Nagy Gábor
                                                                                  Elnök

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 11:45
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1134
Linkek: 75