Kezdölap arrow Hírek arrow SZÉF arrow Közös nyilatkozat
Közös nyilatkozat PDF
 
 
I.

A kormányzati oldal részéről:
- A kormányzati oldal az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban: OKÉT) 2005. december 7-i Megállapodása záradékának 1. pontjában foglalt felkérésnek eleget tett. A rendvédelmi szervek hivatásos állományát érintő, 2006. évi bérpolitikai intézkedések tárgyában – megállapodás létrehozásának szándékával – az RSZTÉF keretein belül folytatott tárgyalások során egyeztetett.
- A kormányzati oldal a rendvédelmi szervek hivatásos állománya 2006. évi, a közszféra átlagát jelentősen meghaladó keresetnövekedését lehetővé tevő kormányzati szándék elérése céljából – az OKÉT Megállapodás 2.2. pontja szerinti, az illetményalap emelés 2006. január 1-jei, 5,1 %-os mértékű növelésén túlmenően – az alábbi, differenciált bérpolitikai intézkedések végrehajtása mellett foglalt állást:
a) A szolgálati időpótlék intézményének a teljes rendvédelmi szektorban történő bevezetése, amely a legalább 10 év szolgálatban eltöltött idővel rendelkező állományt érinti;
b) A Rendőrség és a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok állománya közterületi pótlékának az illetményalap 45 %-ának megfelelő mértékű bevezetése;
c) A Határőrség állománya határrendészeti pótlékának az illetményalap 45 %-ának megfelelő mértékű bevezetése;
d) A Rendőrség és a Határőrség állománya nyomozói pótlékának az illetményalap 20 %-ról 65 %-ra történő emelése;
e) A veszélyes katasztrófavédelmi beosztás pótlékának az illetményalap 45 %-ának megfelelő mértékű bevezetése;
f) A tűzszerész pótléknak az illetményalap 15 %-ára történő emelése;
g) A helyi szervek főosztályvezetői besorolású vezetőit megillető vezetői illetménypótlék 10 % pontos mértékű növelése;
h) A büntetés-végrehajtási szervezetnek a fogvatartottakkal közvetlen és folyamatos kapcsolattartást igénylő beosztást betöltő tiszthelyettesi állománya részére az illetményalap 5 %-ának megfelelő mértékű, „őrzési pótlék” bevezetése;
i) A rendszeresített ügyeletesi beosztást betöltők részére a délutáni-éjszakai pótlék folyósításának biztosítása.
- A kormányzati oldal jelen nyilatkozatban is megjeleníti, hogy a szolgálati időpótléknak a teljes rendvédelmi szektorban történő bevezetése, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet tekintetében az un. „őrzési pótlék” folyósítása jövő évi végrehajtásához szükséges feltételeket az érintett szervezetek vonatkozásában a Belügyminisztérium biztosítja a szükséges források arányos átadásával.
- A kormányzati oldal álláspontja szerint a legnehezebb körülmények között szolgálatot teljesítő végrehajtói állomány illetményen kívüli juttatásainak bővítését a szolgálati idő kedvezményes számítására (1,2-es szorzó) vonatkozó szabályoknak a konkrét rendvédelmi feladatokat végző teljes állományra történő kiterjesztése is biztosítani hivatott.
- A kormányzati oldal rögzíteni kívánja, hogy a váltásos szolgálati rendben dolgozó hivatásos állomány jelenlegi, - maximálisan, átlagosan, heti 54 órás – szolgálatteljesítési idejének csökkentését célzó folyamat keretében, annak első ütemeként, a 2006. évben a heti szolgálatteljesítési idő átlagosan 52 órára történő csökkentését törvénymódosítás biztosítja.
- A kormányzati oldal megerősíti, hogy a Kormány az előbbiekben felsorolt bérpolitikai és az egyéb intézkedések 2006. január 1-jei hatályú bevezetéséhez szükséges jogszabályi és finanszírozási feltételeket biztosítja.


II.


A munkavállalói oldal részről:
-    Az érdekképviseletek hangsúlyozni kívánják, hogy támogatják a rendvédelmi szervek hivatásos állományának a közszféra átlagát jelentősen meghaladó keresetnövekedését célzó kormányzati szándékot, azonban a 2006. év tekintetében jelentős differenciálással járó megoldással nem értenek egyet.
-    Az érdekképviseletek egyöntetűen kijelentik, hogy a tárgybeli megállapodás létrehozása érdekében a rendvédelmi szféra hivatásos állományát egységesen érintő, azonos elveken alapuló bérpolitikai intézkedéseket javasoltak. Így a köztisztviselői illetményalapnak a rendvédelmi szektorban történő, a köztisztviselőkénél magasabb mértékű alkalmazását, az illetményalapnak az említett jogviszonyok szerinti elválasztását, valamint a hivatásos állományú munkavállalókat azonosan, egységesen megillető pótlék bevezetését kezdeményezték.
-    Az érdekképviseletek kijelentik, hogy a szolgálati időpótlék intézményének a javasoltak szerinti bevezetésével elviekben értenek egyet. A Kormány által kezdeményezett rendszert és mértéket azonban nem áll módjukban támogatni, mert a közrend és a közbiztonság erősítése, a megnövekedett szakmai feladatok teljesítése, a szolgálatban eltöltött idő elismerése érdekében magasabb mértékű szolgálati időpótlék bevezetése lett volna indokolt.
-    Az érdekképviseletek ezúton is jelezni kívánják, hogy álláspontjuk szerint a 2006. évi, differenciált kormányzati bérpolitikai intézkedések – végrehajtásuk esetén – jelentős feszültségeket eredményezhetnek a szektor egészében, az egyes rendvédelmi szervek között és azokon belül, de az egyes szolgálati ágak, szakszolgálatok egymás közötti viszonyában is.

III.

Az érdekképviseletek kinyilvánítják, hogy elfogadják és tudomásul veszik a jelen „Közös nyilatkozat” I. pontjában felsorolt 2006. évi bérpolitikai és egyéb intézkedéseket, egyúttal az alábbiakat rögzítik:
-    A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete, valamint a Független Rendőr Szakszervezet a rendszeresített ügyeletesi beosztást betöltő, valamint az igazgatás-rendészeti állomány számára is szükségesnek tartja a közterületi és a határrendészeti pótlék bevezetését és folyósítását.
-    A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete, valamint a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete a váltásos szolgálati rendben dolgozók esetében a heti 40 óra felett teljesített munkaóráknak szabadidőben, vagy illetményben történő ellentételezését indokoltnak és jogszerűnek tartja, ennek bevezetése érdekében javasolja a Hszt. módosítását.
-    A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete indokoltnak tartja, hogy a tűzoltóság egyéb veszélyességi pótlékban részesülő és vonulásra kötelezett állományára is terjedjen ki a szolgálati idő kedvezményes számítása (1,2-es szorzó).
-    A Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége azon kormányzati garancia vállalását tartja szükségesnek, hogy a 2006. évi bérpolitikai intézkedések nem eredményezhetnek létszámcsökkentést és nem járhatnak a jelenleg meglévő szociális juttatások csorbításával.
-    A Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviseleti Szervezete és Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete jelen nyilatkozat tárgyából függetlenül továbbra is kiemelt célnak tekinti a hivatásos jogviszonyban állók életpályájának megteremtését, a  Hszt. I.-es és II-es besorolási kategóriáiban történő tervszerű előmenetel biztosítását.
Az érdekképviseleti oldal előzőeken kívül kívánja rögzíteni, hogy a Vám- és Pénzügyőrség Független Szakszervezete a tárgybeli érdemi egyeztetések hiányára hivatkozással – a 2005. december 1-jei plenáris üléstől eltekintve – az RSZTÉF tárgyalásain, egyeztetésein nem vett részt, azokról meghívása ellenére távol maradt.

IV.

Felek a rendvédelmi szervek hivatásos állományára vonatkozó, 2006. évi bérpolitikai intézkedésekről szóló megállapodás elmaradása ellenére kinyilvánítják, hogy a fórum a tárgybeli egyeztetés-sorozat esetében is a Felek által  elfogadott Alapszabályának megfelelően járt el, egyúttal megerősítik, hogy a fórum alapszabályszerű működését a továbbiakban is az eddigi gyakorlatnak megfelelően kívánják biztosítani.


Budapest, 2005. december „….”


Aláíróként:


A Kormány felhatalmazásából:
Juhász Gábor
belügyminisztériumi politikai államtitkár


A kormányzati oldal részéről:                A munkavállalói oldal részéről:
Jenei Zoltán                                Powell Pál
          soros ügyvivő                              soros ügyvivő

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 11:51
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1134
Linkek: 75