Kezdölap arrow Hírek arrow SZÉF arrow RSZTÉF Megállapodás elutasítása
RSZTÉF Megállapodás elutasítása
2006. January 02.
Az RSZTÉF munkavállalói oldal soros ügyvivőjének átadott álláspontunk a megállapodás elutasításáról.


Juhász Gábor Államtitkár Úr
Belügyminisztérium


Tisztelt Államtitkár Úr!

A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete, a 2006. évi bérpolitikai intézkedésekről kötendő, a hivatásos szolgálati jogviszonyban állókra vonatkozó RSZTÉF megállapodást nem fogadja el, azt nem írja alá.Indokolás:
 
1.) Munkaidő csökkentése!
         Nem fogadható el, hogy a 40 óra felett teljesítet munkaórákat, nem szándékoznak túlóraként elismer-ni és a jelenleg hatályos Hszt. alapján szabadidőben vagy az illetményben elismerni! Teszik ezt Önök annak ellenére, hogy frakció és pártbéli társaik Filló Pál és 5 képviselő társa, egyértelműen megfogalmazta a 18107/3 számú mosósító indítvány indokolásában:
„A munkaidő szervezés egyes szempontjairól szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelvének (továbbiakban: irányelv) 6. cikke értelmében a heti munkaidő, a túlórát is beleértve, a referencia időszak átlagában nem haladhatja meg a heti 48 órát „
 
A törvény módosítás általános vitájában elhangzott expozéjában Ön jelenti ki a következőket:
„Az európai uniós tagságból eredően továbbra is szükség van a jogharmonizációs tevékenységre, melynek keretében például a rendvédelmi szervek hivatásos állománya tekintetében is érvényesíteni, kell a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 
2003/88/EK irányelv rendelkezéseit”

Ugyanakkor 2005. december 01-én itt az RSZTÉF ülésén szintén Ön jelenti ki,(idézet a szószerinti jegyzőkönyvből):
         ”De azt azért állítanám, hogy amire Önök hivatkoznak, az egy ajánlás. És ebben az ajánlásban a Belügyminisztérium valószínűleg csaknem erején felül, de az első lépéseket megteszi. Az, hogy Önök ezt olyan mértékig tartják elfogadhatatlannak, hogy így az egész mostani béremelési javaslatra azt mondják, hogy elfogadhatatlan, és hogy csak feszültségeket próbál megoldani, akkor kérem, hogy a saját álláspontjukat próbálják meg felülvizsgálni. Hiszen, amit Önök akarnak például, éppen Kajsza úr nyilatkozata alapján, az 36 milliárdba kerül. 
Az azt jelenti, hogyha ennek a pénznek, amiről most itt beszélünk összesen, a duplája lenne, a maguk igényei még akkor is kielégítetlenek lennének. És persze én tudom, hogy egy harcias 
férfinak lehetnek adott esetben nagystílű igényei, de higgyék el, hogy ezeket az igényeket mindig a pénzügyi realitások keretein belül kell valamilyen módon elképzelni. Ezért én úgy hiszem, hogy a Belügyminisztérium jó úton jár, amikor az ajánlások dolgában is, nemcsak a direktívák, no, azok kötelezőek különben, nemcsak a direktívák, hanem az ajánlások dolgában is tesz egy lépést, és ugye, mintegy három éven belülre céloztuk meg, hogy munkaidő dolgában arra a szintre jutunk.”


Tisztelt Államtitkár Úr!
 

Az irányelv (directive) a Tanács vagy a Bizottság által kiadott jogszabály. Általában valamennyi tagállam számára előír bizonyos kötelezettséget, elérendő célokat, de a teljesítés módját a tagország belső jogszabályalkotására bízza. Az irányelvek szabályait a tagállamoknak be kell építeniük a nemzeti jogrendjükbe. Ez azt jelenti, hogy az irányelvnek megfelelő jogszabályt kell alkotni, vagy pedig a nemzeti jogszabályokat módosításokkal hozzá kell igazítani a közösségi normákhoz.

 
   Önnek, a részletes vita lezárása előtti szavait idézem:
 
”16 módosító indítvány érkezett a beterjesztett javaslathoz, ezek közül a kormány támogatja azt a módosító javaslatot, amely részben vagy egészben készenléti jellegű szolgálati beosztásokban a meghatározható heti leghosszabb munkaidő csökkentésére vonatkozik. Ezzel a szabályozás összhangba kerül, közeledik a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló Európa tanácsi irányelv rendelkezéseihez, tartalmazza a referencia-időszak pontos, négy hónapos megjelölését, illetve az irányelv által nevesített tevékenységek, például a tűzoltók esetében a munkaidőkeret legfeljebb hat hónapban történő meghatározását.”

Majd folytatja:
„Alapvetően az a legnagyobb gond a tűzoltók munkaidő-kedvezményének kérdésében, hogy ez maguk a tűzoltók számításai szerint is mintegy 36 milliárd forintos terhet róna a központi 
költségvetésre, amit a mai viszonyok között nem tudunk vállalni.”
Valóban történt számítás, de ez több évre elosztva, és nem a 2006. évre vonatkozott.  
A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok 2006. évi teljes költségvetésének 

ELŐIRÁNYZATA: 33 509,1 millió forint! 

Senki nem gondolhatja komolyan, hogy a Tűzoltóság egy évi teljes költségvetési összegét, amely magában foglalja a személyjuttatást és a dologi kiadásokat, meghaladja 2. 5 milliárd forinttal a tűzoltók számítása! Továbbá az irányelvben megfogalmazottak Hszt- vel 
történő  összhangba hozatalának elmaradásáért nem a Tűzoltóság állományát terheli a felelősség, hanem a mindenkori kormányzatot! 


2.) Illetmény kérdése!
 
Szintén, a törvény módosítás általános vitájában elhangzott expozéjában Ön jelenti ki a következőket:
„A megnövekvő feladatok, a közrend és közbiztonság szilárdítása a szakmai döntések és 
intézkedések mellett indokolttá teszik az érintett rendvédelmi szervek hivatásos állományának fokozottabb anyagi és erkölcsi megbecsülését, illetmény- és jövedelmi viszonyainak további javítását, az átlagot megha-ladó megterheléssel járó szolgálati tevékenység kiemelt díjazását.
A kormány szándékai szerint a rendvédelmi szervek közül a rendőrség és a határőrség legnehezebb körülmények között szolgálatot teljesítő és alapvetően a végrehajtói feladatokat ellátó állománya részére további differenciált illetménynövekedést kívánunk biztosítani, amit a 
Hszt. kötött illetményrendszere miatt csak kiegészítő illetménypótlékkal lehet biztosítani.
A fenti kormányzati döntés az egyes rendvédelmi szervek állománya kereseti viszonyai közötti különbségek csökkentését, mindenekelőtt a rendőrség közbiztonsági területen szolgálatot teljesítő állományának felzárkóz-tatását hivatott biztosítani.”
 
Természetes egyetértünk azzal a szándékkal,hogy a legnehezebb körülmények között szolgálatot teljesítő és alapvetően a végrehajtói feladatokat ellátó állomány részére,a Kormány további differenciált illetménynöve-kedést biztosít, amit a Hszt. kötött illetményrendszere miatt csak kiegészítő illetménypótlékkal lehet biz-tosítani, de nem értünk  egyet azzal, hogy ez korlátozódik a Rendőrség és a Határőrség állományára! A fenti kormányzati döntés az egyes rendvédelmi szervek állománya közötti kereseti viszonyonyok különbségének csökkentését hivatott biztosítani, de ez csak az adott rendvédelmi szerven  belülüli kereseti viszonyok közötti különbözetet csökkenti, a szervezetek  alapvetően  végrehajtói feladatokat ellátó állománya között növeli a különbséget! A megnövekvő feladatok, a közrend és közbiztonság szilárdítása, az átlagot meghaladó megter-heléssel járó szolgálati tevékenység a Tűzoltóság legnehezebb körülmények között szolgálatot teljesítő és alapvetően a végrehajtói feladatokat ellátó 
állománya részére is indokolja az átlagot meghaladó  kiemelt díjazás, a differenciált illetménynövekedést! Ezt a ,  differenciált illetménynövekedést a Veszélyes tűzoltói beosztás pótlék jelenlegi 45%-os mértékéről 90 %-ra történő emelésével, vagy a közterületi 
pótlék Tűzoltóság végrehajtói feladatokat ellátó állománya vonatkozásában is bevezetve látjuk biz-tosíthatónak!
 
3.) Érdekérvényesítés eszközei!
A szakszervezetek részére biztosított érdekérvényesítés eszközeiről nem szándékozunk lemondani!

Budapest.2005.december. 19.
                                                                                             


                                                                                               Tisztelettel:
                                                                                            

                                                                                               Nagy Gábor
                                                                                                   elnök


                                                                                                   elnök


 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 11:56
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1134
Linkek: 75