Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Varga Zoltán önkormányzati miniszter
Varga Zoltán önkormányzati miniszter
2009. April 29.


VARGA ZOLTÁN
miniszter

Cim: 1051 Budapest, József Attila u. 2-4.
Levélcím: 1903 Budapest Pf.: 314
Telefon: 06-1-441-1717
Telefax: 06-1-441-1720
Email: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
Születési hely : Miskolc
Születési idő: 1952 szeptember 17 
 
Képzettség 
Vegyipari gépész üzemmérnök
Üzemfenntartó szakmérnök
Mérnök-közgazdász

Középfokú angol "A" nyelvvizsga 
 
Végzettség 
1977 Pollack Mihály Műszaki Főiskola
1985 Pollack Mihály Műszaki Főiskola
2001 Budapesti Gazdasági Főiskola 
 
Pályafutás 
1977-78 Tiszai Vegyipari Kombinát, üzemmérnök
1979-93 Orosházi Üveggyár, üzemmérnök-műszaki igazgató helyettes
1994-97 Orosháza Glass Containers Ltd., főmérnök
1997-98 Békés megyei Közgyűlés, közgyűlési elnök
1998-2000 Orosháza város Önkormányzat, főtanácsadó
2000-2002 Orosházi Ipari Park Kft., ügyvezető igazgató
2002-2006 Békés megyei Közgyűlés, közgyűlési elnök
2006- Országgyűlési képviselő
2006- 2008 Európai Ügyek Bizottság tagja
2008- Költségvetési és pénzügyi Bizottság tagja
Párttagság 
1985-1989 MSZMP tag
1989- MSZP tag
2009- MSZP Békés megyei elnöke 
 
Egyéb közéleti tevékenység 

1994- Békés megyei Képviselőtestület tagja
2006- Orosháza város Önkormányzat tagja
1997-98 Békés Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke, 2002-2006
1997 DKMT Euro Régió alapító elnöke, soros elnöke 2004
2006- Európai Unió Régiók Bizottsága állandó tagja
2006- Fenntartható Fejlődés Bizottság állandó tagja
2008- Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke

 

FELADATKÖR
Kivonat a 2/2006. (MK 94.) ÖTM utasításból:

A MINISZTER

3. §

(1) A jogszabályoknak és az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek megfelelően részt vesz a kormányzati munkában; az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló Korm. rendeletben (a továbbiakban: statútum) meghatározottak szerint a Kormány:

a) helyi önkormányzatokért;

b) katasztrófák elleni védekezésért;

c) közigazgatás-szervezésért;

d) közokiratok kezelésének szakmai irányításáért;

e) területfejlesztésért és területrendezésért;

f) településfejlesztésért és településrendezésért;

g) építésügyért;

h) turizmusért;

i) sportpolitikáért;

j) lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért;

k) választójogi és népszavazási szabályozásért;

l) választások és népszavazások lebonyolításáért

felelős tagja, a statútumban és más jogszabályokban meghatározott módon irányítja az 1. § (1) bekezdésében meghatározott szervek tevékenységét.

(2) A miniszter a Kormány általános politikájának keretei között vezeti a minisztériumot, amelynek irányítása során különösen az alábbi feladat- és hatásköröket gyakorolja:

a) meghatározza a szervezetek - államtitkár, szakállamtitkárok általi - irányítási rendjét, a minisztérium szervezeti felépítését és működésének főbb szabályait; a személyzeti és munkaügyi, szervezési hatásköröket; a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei minisztériumi előkészítésének, egyeztetésének rendjét; a gazdálkodás, a munkavégzés, az ügykezelés, az adat- és titokvédelem, valamint a közérdekű adatok nyilvánossága érvényesítésének előírásait;

b) közvetlenül irányítja az államtitkár, a szakállamtitkárok és a kabinetfőnök tevékenységét, valamint a miniszter közvetlen alárendeltségében működő hivatali egységek munkáját;

c) a jogszabályi keretek között megállapítja a szervezet-irányítás és felügyelet rendjét; az 1. § (1) bekezdésében meghatározott szervek létszámát és iránymutatást ad a bérezés elveire;

d) jóváhagyja az illetékes vezetők javaslatára a hivatali egységek ügyrendjeit, valamint az önálló szervek szervezeti és működési szabályzatait; továbbá - az érdekelt miniszterek egyetértésével - a közigazgatási hivatalok szervezeti és működési szabályzatait;

e) jóváhagyja a minisztérium munkaprogramjait, a miniszteri értekezletek napirendjét, továbbá kiadmányozza a miniszter által alapított költségvetési szervek alapító okiratát az azokat szakmailag felügyelő hivatali egység vagy önálló szerv vezetőjének javaslatára;

f) kialakítja és előterjeszti az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet éves költségvetési javaslatát, valamint az annak végrehajtásáról szóló beszámolót;

g) a közjogi és koordinációs szakállamtitkár útján gyakorolja a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben biztosított jogait és kötelezettségeit;

h) alárendeltségüktől függetlenül - biztosítja a hivatali egységek és a minisztériumi szervek összehangolt működését. Ennek érdekében különösen:

ha) gondoskodik a működés dologi és pénzügyi feltételeiről, biztosítja a minisztériumi munkarend, az ügyintézés és az iratkezelés, a gazdálkodás szabályainak megtartását,

hb) jóváhagyja az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása (a továbbiakban: Igazgatás) elemi költségvetését, költségvetési alapokmányát, számviteli rendjét meghatározó szabályzatokat, az éves és féléves költségvetési beszámolót;

i) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt, illetve a saját hatáskörében fenntartott ügyekben.

(3) Irányítja az Országos Választási Iroda tevékenységét.

(4) Alapítói jogkörben gyakorolja a minisztérium (rész)tulajdonú gazdasági és közhasznú társaságai felett – a szakállamtitkárok javaslatait figyelembe véve – a tulajdonosi jogosítványokat.

(5) A miniszter tevékenységét segítik tanácsadó testületei, a politikai és miniszteri főtanácsadók, tanácsadók.

 

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 19:15
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75