Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow A nyugdíjrefom kedvezményezettjei?
A nyugdíjrefom kedvezményezettjei?
2009. February 24.

Tisztelt Szerkesztőség!

„A nyugdíjrefom kedvezményezettjei” címmel, az RTLKLUB 2009.02. 23-ai híradásában és honlapjukon megjelentekkel kapcsolatban az alábbi észrevételt teszem.

Szűcs Erika Miniszter Asszony két különböző dologról nyilatkozik !

  1. Az aktív állományúak szolgálati nyugdíj rendszerének módosításáról.

  2. A nyugállományúak 13. havi nyugdíjának elvonásáról.

Az aktív állományúak szolgálati nyugdíj rendszerének módosítására, a 2008. december 17-én, a fegyveres és a rendvédelem szervek állományát képviselő szakszervezetek és a kormány között megköttetett „Megállapodás” alapján van lehetőséget, azaz

1. A Kormányzati Oldal vállalja, hogy a szolgálati nyugdíjjal kapcsolatban egyoldalú lépést nem kezdeményez a SZÉF Érdekképviseleti Oldalának egyetértése nélkül.”,

hogy ez a jövőben mennyire fog érvényesülni, az egyenlőre nem tudható.

A szakszervezeteknek a nyugállományúakra vonatkozó szabályok megalkotása során, sem az ágazati érdekegyeztetésben, sem a Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztető Fórumán nincs a ráhatása, annak ellenére, hogy a legtöbb szakszervezetnek létező nyugdíjas tagozata is működik. Igenis elvonták a 62. életévüket be nem töltött nyugállományúaktól is a 13. havi nyugdíjat. A jogalkotó nem tett különbséget, a Magyar Köztársaság elnöke pedig aláírta a törvényjavaslatot annak ellenére, hogy a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége (FRDÉSZ) és a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ) levélben fordult Dr. Sólyom Lászlóhoz, normakontrollt kérve a 13. havi nyugdíjakról szóló törvény kapcsán, amelyet az Országgyűlés 2008. november 25-én fogadott el.

Kár volna tagadni azt a tényt, hogy jelenleg a szolgálati nyugdíjra jogosultak akár 40 évesen visszavonulhatnak, de ez átmenet, mivel a vonatkozó törvény különbséget tesz az 1996. szeptember elseje előtt és az után felszereltek között.

40 évesen nyugállományba vonulás két okból történhet, egyik, ha orvosi bizottság a hivatásos szolgálatra alkalmatlannak minősíti és a 25 éves szolgálati ideje meg van, akkor szolgálati nyugdíjba helyezik, ebbe a munkáltatónak nincs beleszólási lehetősége.

A másik, közös megegyezés alapján, ha 25 éves szolgálati idővel rendelkezik, tehát a munkáltató is hozzájárul a nyugállományba helyezéshez, de ebben az esetben a megállapított nyugdíj összegének csak az 50%-ra jogosult.

A kedvező szolgálati nyugdíj összegének csökkentése érdekében a jogalkotó,2008. január 1-i hatállyal, módosította a szolgálati nyugdíj összegének számolását.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény

( Hszt.) 2008. év január 1-ével hatályos módosítása az életének és testi épségének kockáztatásával nem járó beosztásokat, különösen:

a szervezet működését szolgáló, így a gazdálkodással, a humánszolgálati, személyügyi, munkaügyi és egészségügyi tevékenységgel összefüggő, továbbá jogi és igazgatási, illetve, a szervezet működéséhez kapcsolódó, így különösen tájékoztatási, szociális, művészeti és közművelődési, ügyviteli, informatikai, üzemeltetési, állategészségügyit civilesítette. Kedvezményt abban adott, hogy a hivatásos szolgálati beosztás szolgálati jellegének megszűnése az abban a munkakörben foglalkoztatott hivatásos állomány tagjának e munkakörben való további foglalkoztatását, szolgálati jogviszonyát és előmenetelét nem érinti, de távozása után, csak köztisztviselő vagy közalkalmazott láthatja el a feladatot, és akkor ezekre a beosztásokra a köztisztviselői vagy a közalkalmazotti törvény vonatkoznak, vagyis a 2016-tól 65 évre emelkedő nyugdíjkorhatár vonatkozik rájuk.

Azt is érdemes tisztázni, hogy a rendvédelmi szerveknél dolgozó (cikk alcímében szerepeltetett) 80 ezer főből több tízezer a köztisztviselő; a közalkalmazott és a munkavállaló, akikre jelenleg is saját jogállási törvényük vonatkozik, nyugdíjkorhatáruk jelenleg is 62 év.

Néhány év múlva, hivatásos állományban , a magas vezetői beosztást betöltők kivételével, csak a végrehajtás területén foglalkoztatott állomány marad.

Erre az állománycsoportra vonatkoztatottan gondolja Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszter, hogy a szakszervezeteknek kell most végiggondolni a korábbi álláspontjukat és a kompromisszumok felé ellépni?

Katus Károly, a Rendészeti Védegylet elnökének a szavait kell megismételnem:

Aki ehhez a témához ért, szakmailag benne van, tisztában van a mai magyar közbiztonság helyzetével, tisztában van a közbiztonságban dolgozók fizetésével, a családjuk megélhetésével, aki mindezt tudja, az egyrészt azt mondom, hogy szégyellje magát, hogy ez eszébe jut”

Bugapest,2009. február 24.

 

Nagy Gábor

elnök

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 13:58
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75