Nyílt levél
2008. November 10.
N Y Í L T L E V É L

AZ ORSZÁGGYŰLÉS
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK TAGJAIHOZ!


Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak!

A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete határozottan tiltakozik a Tűzoltóság hivatásos és közalkalmazotti állománya bérének 2009. évre tervezett befagyasztása és 13. havi illetményük megvonása ellen. A Kormány képviselői az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács 2008. november 03-ai ülésén hivatalosan is bejelentették, hogy nem kívánják maradéktalanul betartani az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottsággal 2007. február hónapban kötött bérmegállapodást.
Mindezekre figyelemmel fordulunk most Önökhöz! Bízunk benne, hogy a rendvédelmi szféra belső viszonyait, valamint munkavállalóinak élet és munkakörülményeit alaposabban ismerő felelős politikusként felemelik szavukat a Tűzoltóság személyi állományának érdekében.

Ennek előmozdítása céljából az alábbiakra szeretnénk felhívni szíves figyelmüket:

A konvergencia program megszorításai 2 éven keresztül a bérből és fizetésből élőket, ezen belül is leginkább a közszféra munkavállalóit terhelték. Mindezt türelemmel és megértéssel viseltük annak reményében, hogy a Kormány állja a szavát és 2009-től javulásnak indulhatnak jövedelmi viszonyaink. E helyett most újabb megszorításokat jelentettek be, melyekkel a pénzügyi spekulációk és az annak hatására beindult negatív gazdasági folyamat valamennyi terhét a sztrájkjogában korlátozott közszférára és a csekély érdekérvényesítő képességű nyugdíjas társadalomra akarják hárítani.

A Fővárosi Tűzoltóság Szakaszervezete elfogadhatatlannak tartja, hogy a Kormány:
- a jogbiztonság alkotmányos követelményét figyelmen kívül hagyva egyoldalúan felrúgja a közszféra több százezer munkavállalójával szemben írásbeli megállapodásban vállalt kötelezettségeit!
- a közteherviselés alkotmányos alapelvét semmibe véve a gazdaság valamennyi terhét a közszféra munkavállalóira hárítsa!
- a 2006. óta tartó folyamatos megszorítások után, a törvényes járandóságok megvonásával újabb 12 %-al csökkentse valamennyi tűzoltósági munkavállaló reálbérét és ezzel a kereseteket a 2002. évi bérszínvonalra visszavetve családok ezreinek megélhetését sodorja veszélybe!

A Magyar Köztársaság Országgyűlése előtt, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló T/6571 számú folyamatban levő törvényjavaslathoz Veres János pénzügyminiszter által benyújtott 6571/3 és 6571/4 számú módosító javaslatnak, a helyi Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóságok támogatásához biztosított normatívának, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) illetményrendszerének megfelelő – 2008. évben hatályos illetményalappal számított – illetményt kell tartalmaznia.

A hivatásos tűzoltók személyi juttatás normatívájában kerül kifizetésre a személyi állomány Hszt.-ben és miniszteri rendeletben előírt illetménye, valamint ezen felül a Hszt. előírásai szerinti, béren kívüli egyéb juttatásai, jelentős kiadással járó része a köztisztviselői illetményalaphoz kötött.
Ez a személyi normatíva 2008. évi költségvetési törvényben 3 920 172 Ft-ban van meghatározva.
Ezt a 2008. évi központi bérfejlesztési intézkedések végrehajtására tett intézkedések hatására 5%-al növelni lett volna szükséges, amely összeg 4 116 180 forint, a 2008. évi költségvetési törvényben ez nem került rögzítésre, de ezen összeg kell, hogy bázisadatul szolgáljon a 2009. évi költségvetés tervezéséhez. A költségvetési törvény jelenlegi tervezete illetve a módosító javaslat szerint, 2009. évre a hivatásos tűzoltóság személyi juttatás normatív finanszírozásának fajlagos összege 3 813 425 ft/fő. Ezen személyi normatíva a 2008. évben számított illetményt sem tartalmazza, sőt 104 157 ft/fő-vel kevesebbet határoz meg, mint 2006. évben volt.

2006. évi normatíva: 3 917 582 forint/fő
2007. évi normatíva: 3 919 470 forint/fő
2008. évi normatíva: 3 920 172 forint/fő
2009. évi normatíva: 3 813 425 forint/fő

A normatíva ezen drasztikus és érthetetlen csökkentése, nem csak a 13. havi illetmény elvételét jelenti, hanem a fentiekben írt béren kívüli egyéb juttatások megszüntetését is magában hordozza, azaz a Hszt.-ben és miniszteri rendeletben  meghatározott béren kívüli egyéb juttatások kifizetése nem hajthatók végre 2009. évben a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság állományánál.

Szeretnénk, hogy a Kormány megértse, terheinket nem lehet következmények nélkül a végtelenségig fokozni!

Eskünkhöz híven kívánjuk szolgálati feladatainkat teljesíteni, ennek viszonzásaként pedig nem kérünk mást, csak azt, hogy a Kormány teljesítse vállalt kötelezettségeit.

Mindezekre figyelemmel kérjük, emeljék fel szavukat a Tűzoltóság munkavállalóinak érdekében!


Budapest, 2008. november 10.
             
         
Tisztelettel:

Nagy Gábor sk.

elnök

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 19:09
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75