Kezdölap arrow Hírek arrow FTSZ Hírek arrow Tisztelt Miniszter Úr!
Tisztelt Miniszter Úr!
2008. April 18.
Bajnai Gordon Miniszter Úr Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium részére!

Budapest

Tisztelt Miniszter Úr!


2008. április 8-án, az Országgyűlés Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottságának nyílt ülésén, Ön egy beszédet mondott el, melyben méltatta a Katasztrófavédelem munkáját. Beszédének hangfelvételről készített, leírt változatának részlete:

„…Hát a katasztrófavédelem, olyan, hogy akkor szoktak róla sokat beszélni, ha nem jól teszi a dolgát. Kicsit olyan, mint a fociban a kapus. A katasztrófavédelemről ilyen értelemben szerencsére tavaly nem kellett sokat beszélni. Én azt gondolom, hogy kifejezetten megnyugtató az, ahogy a tavalyi évben a katasztrófavédelem biztosította Magyarország biztonságát és az időnként fellépő problémáknál, mint például tavaly a 33 nagy kiterjedésű avar- és erdőtűz esetén, ami a tavalyi évnek, ilyen arányban legalábbis új fejleménye volt, vagy más problémáknál a katasztrófavédelem gyorsan, hatékonyan, pontosan, megbízhatóan, megnyugtatóan látta el a feladatát. Így történt ez most, év elején is, amikor is a vihar az országban, két nap alatt több, mint 2000 kiszállást tett szükségessé és a katasztrófavédelem el tudta látni. Megnyugtató, hogy ilyen módon működik ez a rendszer. A kormány jelentős forrásokat biztosított a műszaki fejlesztésére a katasztrófavédelemnek. A tavalyi évben több, mint 3 milliárd forinttal újítottuk meg a gépjárműállományt, az idén újabb 2 milliárd forinttal és lakatanya is kerül felújításra. Ami pedig jelentős többlet terhet ró a költségvetésre és többletmunkát a katasztrófavédelem vezetésére, hogy két év alatt több, mint 1000 fővel kell bővítetünk az uniós munkaidő normák miatt a létszámot. Az idén is több, mint ötszáz fő lesz az új belépő a katasztrófavédelem állományába. Ezt sikeresen menedzselte az illetékes parancsnokság.”

Az Ön állításait elolvasva arra a következtetésre jutottam, hogy Ön nincs minden, e témakörben létező, objektív ténynek birtokában, hiszen elképzelni sem tudom, hogy Ön szándékosan valótlanságokat állítson.

Eredeti levél (pdf): megnyit Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkájának ilyen méltatása, a méltán nemzetközi hírű magyar tűzoltók becsületének sárbatiprása, munkájának kisajátítása.

2000. január 01-ével  a vonulós tűzoltói állománnyal nem rendelkező korábbi BM Országos Tűzoltó Parancsnokság, a megyei szintű tűzoltó-parancsnokságok, valamint a polgári védelem összevonásával alakult meg az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, továbbá megyei és helyi szervei.
 
A 8000 hivatásos tűzoltó 1995 óta az önkormányzati intézményekként működő városi, illetve fővárosi hivatásos tűzoltó parancsnokság állományában teljesít szolgálatot. A városi/fővárosi hivatásos tűzoltóságok a helyi önkormányzatok által alapított intézmények, így szervezetileg nem tartoznak az állami szervként működő OKF és megyei igazgatóságainak szervezetébe.

Fentiekben foglaltakra figyelemmel az Ön beszámolója egyaránt ellentétes a katasztrófavédelmi és a tűzvédelmi törvénnyel is.

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 25. (1) bekezdése alapján: "A katasztrófavédelem megvalósításában részt vevő Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a polgári védelem és az állami tűzoltóság országos szerveiből összevont, annak területi szervei, a megyei parancsnokságokból összevont, államigazgatási feladatot is ellátó rendvédelmi szervek."  

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 2. § (2) bekezdése kimondja: "A tűzoltás és a műszaki mentés azon önkormányzatok kötelező közszolgáltatási feladata, amelyek készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltósággal rendelkeznek."
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok tekintetében szakmai felügyeletet látják el a hivatkozott katasztrófavédelmi törvény 25. (4) bekezdése alapján.  

A tűzoltásoknál és a műszaki mentéseknél a hivatásos önkormányzati, az önkéntes köztestületi, a létesítményi és egyesületi tűzoltók avatkoznak be.
 
Felhívom Miniszter úr figyelmét arra a kétségbevonhatatlan tényre, hogy az OKF nem rendelkezik tűzoltásoknál és a műszaki mentéseknél beavatkozó egységekkel. Ezért a Katasztrófavédelemnek tulajdonítani az avar, és erdőtüzek, egyéb események leküzdését, legalábbis erős csúsztatás.

Javaslom Miniszter úrnak, hogy kérjen tájékoztatást az OKF-től, hogy melyik egységük számolta fel az Ön által említett tűz és műszaki mentési eseményeket?

Ön sikeres menedzselésnek értékeli a két év alatt több, mint 1000 fővel (a tény 986 fő)  bővített, az uniós munkaidő normák miatti létszám elosztását?

Mivel a létszám elosztásáról Ön feltételezhetően megfelelő tájékoztatást kapott, pestiesen fogalmazva nem semmi az Ön állítása.

Ugyanakkor, feltételezem Önnek nincs tudomása azon tényről, hogy tűzoltó gépjárműfecskendők csökkentett rajjal vonulnak és ezt a csökkentett létszámot tovább szándékoznak csökkenteni.. Különleges szerek 1 fővel vonulnak, szerek párhuzamosítva állnak készenlétben, ami azt jelenti, hogy több szerre 1 fő gépkocsivezető van beosztva, ez az állapot a létszám növekménnyel felszámolható lett volna. De csak akkor, ha a cél a hatékony kárelhárítás, az állampolgárok lehető legmagasabb szintű védelme.

A tűzoltóságok létszámának növelését ezért nem tartom sikertörténetnek. Az uniós csatlakozás előtt időben jeleztük ezt a problémát. A rendvédelmi szerveknél egyedül a tűzoltóknál nincs uniós munkarend, munkaidő, mint a perek is bizonyítják. Fontos tény az is, hogy az OKF-en készenléti, ügyeleti szolgálatot teljesítők 24/72-es szolgálati rendben dolgoznak, a HÖT-öknél pedig 24/48 órás a munkarend. Nem mellékesen, a kialakult létszámhiánynak csupán egyik eleme a tűzoltók munkaideje. Talán nem ismeretes Ön előtt, hogy a Miniszterelnöki Hivatal részéről 2003-ban kettő tanulmány is megjelent a Szolgálati Törvény (HSZT) hatálya alá tartozó személyek nyugdíj-kedvezményeinek módosításáról. Ennek hatása széles körben ismert: a 2004-es évben sokan távoztak nyugállományba. A 2007, 2008-as évek viszonylatában a hatás ugyanez lett: ismét sokan hagyták el a pályát.


A Kormányzati kommunikációban rendre megjelenik az állítás, miszerint a nyugdíj-kassza kiürülhet. Azonban ez az extrapoláció hibás: nem veszi figyelembe a jelenleg hatályos nyugdíj jogszabályait. A Ratkó-korszak munkavállalóira hivatkoznak, de sajnos, ők jelenleg aktív befizetői a rendszernek, tehát a befizetés jelenleg a csúcson kell, hogy legyen.  Ha esetleg hiány lenne, annak nem a befizetők létszámának csökkenése az okozója. Talán nem ismeretes Miniszter úr előtt, hogy Magyarországon jelenleg az úgynevezett „háromlábú” nyugdíjrendszer létezik. E rendszerből egyenesen következik, hogy a központi nyugdíj-alapba befolyó összegek csökkennek. De az is egyértelmű, hogy a később keletkező kifizetési kötelezettség is csökken. Így hát a vészharangok megkondításának kevés a valós oka.

A tűzoltó-gépjárművek beszerzésével kapcsolatban szeretném tájékoztatni Miniszter urat, hogy a költségvetésnek nem került pénzébe a tűzoltóautók vásárlása. Az OKF csupán elosztja a biztosítók pénzét, az Önkormányzatok pedig pályáznak a szerekre, és nem mellékesen befizetik az önrészt. Tehát a Kormány lehet, hogy biztosított pénzt a katasztrófavédelem részére műszaki fejlesztésre, de nem a tűzoltóságok részére. A gépjárműállományt a Kormány nem újította meg, és végképp nem központi forrásból.

Összefoglalva: nem hiszem, hogy az Ön által felügyelt területen minden rendben van. Nem hiszem, hogy Önt megfelelően tájékoztatják.

És végezetül: a Tűzoltók a testi épségüket, egészségüket, az életüket kockáztatják mások élete, és vagyona érdekében. Kérem, válaszoljon: mit kapnak érte? Mert Ön, a beszámolója alapján, a tisztességgel elvégzett munka becsületétől is megfosztotta őket.

Tájékoztatom Miniszter Urat, hogy levelemet az interneten is közzéteszem.


Budapest, 2008. április 15.

Üdvözlettel:

Ördög László
Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 17:20
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75