Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Tisztelt Miniszter Úr!
Tisztelt Miniszter Úr!
2008. April 18.
Bajnai Gordon Miniszter Úr Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium részére!

Budapest

Tisztelt Miniszter Úr!


2008. április 8-án, az Országgyűlés Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottságának nyílt ülésén, Ön egy beszédet mondott el, melyben méltatta a Katasztrófavédelem munkáját. Beszédének hangfelvételről készített, leírt változatának részlete:

„…Hát a katasztrófavédelem, olyan, hogy akkor szoktak róla sokat beszélni, ha nem jól teszi a dolgát. Kicsit olyan, mint a fociban a kapus. A katasztrófavédelemről ilyen értelemben szerencsére tavaly nem kellett sokat beszélni. Én azt gondolom, hogy kifejezetten megnyugtató az, ahogy a tavalyi évben a katasztrófavédelem biztosította Magyarország biztonságát és az időnként fellépő problémáknál, mint például tavaly a 33 nagy kiterjedésű avar- és erdőtűz esetén, ami a tavalyi évnek, ilyen arányban legalábbis új fejleménye volt, vagy más problémáknál a katasztrófavédelem gyorsan, hatékonyan, pontosan, megbízhatóan, megnyugtatóan látta el a feladatát. Így történt ez most, év elején is, amikor is a vihar az országban, két nap alatt több, mint 2000 kiszállást tett szükségessé és a katasztrófavédelem el tudta látni. Megnyugtató, hogy ilyen módon működik ez a rendszer. A kormány jelentős forrásokat biztosított a műszaki fejlesztésére a katasztrófavédelemnek. A tavalyi évben több, mint 3 milliárd forinttal újítottuk meg a gépjárműállományt, az idén újabb 2 milliárd forinttal és lakatanya is kerül felújításra. Ami pedig jelentős többlet terhet ró a költségvetésre és többletmunkát a katasztrófavédelem vezetésére, hogy két év alatt több, mint 1000 fővel kell bővítetünk az uniós munkaidő normák miatt a létszámot. Az idén is több, mint ötszáz fő lesz az új belépő a katasztrófavédelem állományába. Ezt sikeresen menedzselte az illetékes parancsnokság.”

Az Ön állításait elolvasva arra a következtetésre jutottam, hogy Ön nincs minden, e témakörben létező, objektív ténynek birtokában, hiszen elképzelni sem tudom, hogy Ön szándékosan valótlanságokat állítson.

Eredeti levél (pdf): megnyit Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkájának ilyen méltatása, a méltán nemzetközi hírű magyar tűzoltók becsületének sárbatiprása, munkájának kisajátítása.

2000. január 01-ével  a vonulós tűzoltói állománnyal nem rendelkező korábbi BM Országos Tűzoltó Parancsnokság, a megyei szintű tűzoltó-parancsnokságok, valamint a polgári védelem összevonásával alakult meg az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, továbbá megyei és helyi szervei.
 
A 8000 hivatásos tűzoltó 1995 óta az önkormányzati intézményekként működő városi, illetve fővárosi hivatásos tűzoltó parancsnokság állományában teljesít szolgálatot. A városi/fővárosi hivatásos tűzoltóságok a helyi önkormányzatok által alapított intézmények, így szervezetileg nem tartoznak az állami szervként működő OKF és megyei igazgatóságainak szervezetébe.

Fentiekben foglaltakra figyelemmel az Ön beszámolója egyaránt ellentétes a katasztrófavédelmi és a tűzvédelmi törvénnyel is.

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 25. (1) bekezdése alapján: "A katasztrófavédelem megvalósításában részt vevő Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a polgári védelem és az állami tűzoltóság országos szerveiből összevont, annak területi szervei, a megyei parancsnokságokból összevont, államigazgatási feladatot is ellátó rendvédelmi szervek."  

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 2. § (2) bekezdése kimondja: "A tűzoltás és a műszaki mentés azon önkormányzatok kötelező közszolgáltatási feladata, amelyek készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltósággal rendelkeznek."
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok tekintetében szakmai felügyeletet látják el a hivatkozott katasztrófavédelmi törvény 25. (4) bekezdése alapján.  

A tűzoltásoknál és a műszaki mentéseknél a hivatásos önkormányzati, az önkéntes köztestületi, a létesítményi és egyesületi tűzoltók avatkoznak be.
 
Felhívom Miniszter úr figyelmét arra a kétségbevonhatatlan tényre, hogy az OKF nem rendelkezik tűzoltásoknál és a műszaki mentéseknél beavatkozó egységekkel. Ezért a Katasztrófavédelemnek tulajdonítani az avar, és erdőtüzek, egyéb események leküzdését, legalábbis erős csúsztatás.

Javaslom Miniszter úrnak, hogy kérjen tájékoztatást az OKF-től, hogy melyik egységük számolta fel az Ön által említett tűz és műszaki mentési eseményeket?

Ön sikeres menedzselésnek értékeli a két év alatt több, mint 1000 fővel (a tény 986 fő)  bővített, az uniós munkaidő normák miatti létszám elosztását?

Mivel a létszám elosztásáról Ön feltételezhetően megfelelő tájékoztatást kapott, pestiesen fogalmazva nem semmi az Ön állítása.

Ugyanakkor, feltételezem Önnek nincs tudomása azon tényről, hogy tűzoltó gépjárműfecskendők csökkentett rajjal vonulnak és ezt a csökkentett létszámot tovább szándékoznak csökkenteni.. Különleges szerek 1 fővel vonulnak, szerek párhuzamosítva állnak készenlétben, ami azt jelenti, hogy több szerre 1 fő gépkocsivezető van beosztva, ez az állapot a létszám növekménnyel felszámolható lett volna. De csak akkor, ha a cél a hatékony kárelhárítás, az állampolgárok lehető legmagasabb szintű védelme.

A tűzoltóságok létszámának növelését ezért nem tartom sikertörténetnek. Az uniós csatlakozás előtt időben jeleztük ezt a problémát. A rendvédelmi szerveknél egyedül a tűzoltóknál nincs uniós munkarend, munkaidő, mint a perek is bizonyítják. Fontos tény az is, hogy az OKF-en készenléti, ügyeleti szolgálatot teljesítők 24/72-es szolgálati rendben dolgoznak, a HÖT-öknél pedig 24/48 órás a munkarend. Nem mellékesen, a kialakult létszámhiánynak csupán egyik eleme a tűzoltók munkaideje. Talán nem ismeretes Ön előtt, hogy a Miniszterelnöki Hivatal részéről 2003-ban kettő tanulmány is megjelent a Szolgálati Törvény (HSZT) hatálya alá tartozó személyek nyugdíj-kedvezményeinek módosításáról. Ennek hatása széles körben ismert: a 2004-es évben sokan távoztak nyugállományba. A 2007, 2008-as évek viszonylatában a hatás ugyanez lett: ismét sokan hagyták el a pályát.


A Kormányzati kommunikációban rendre megjelenik az állítás, miszerint a nyugdíj-kassza kiürülhet. Azonban ez az extrapoláció hibás: nem veszi figyelembe a jelenleg hatályos nyugdíj jogszabályait. A Ratkó-korszak munkavállalóira hivatkoznak, de sajnos, ők jelenleg aktív befizetői a rendszernek, tehát a befizetés jelenleg a csúcson kell, hogy legyen.  Ha esetleg hiány lenne, annak nem a befizetők létszámának csökkenése az okozója. Talán nem ismeretes Miniszter úr előtt, hogy Magyarországon jelenleg az úgynevezett „háromlábú” nyugdíjrendszer létezik. E rendszerből egyenesen következik, hogy a központi nyugdíj-alapba befolyó összegek csökkennek. De az is egyértelmű, hogy a később keletkező kifizetési kötelezettség is csökken. Így hát a vészharangok megkondításának kevés a valós oka.

A tűzoltó-gépjárművek beszerzésével kapcsolatban szeretném tájékoztatni Miniszter urat, hogy a költségvetésnek nem került pénzébe a tűzoltóautók vásárlása. Az OKF csupán elosztja a biztosítók pénzét, az Önkormányzatok pedig pályáznak a szerekre, és nem mellékesen befizetik az önrészt. Tehát a Kormány lehet, hogy biztosított pénzt a katasztrófavédelem részére műszaki fejlesztésre, de nem a tűzoltóságok részére. A gépjárműállományt a Kormány nem újította meg, és végképp nem központi forrásból.

Összefoglalva: nem hiszem, hogy az Ön által felügyelt területen minden rendben van. Nem hiszem, hogy Önt megfelelően tájékoztatják.

És végezetül: a Tűzoltók a testi épségüket, egészségüket, az életüket kockáztatják mások élete, és vagyona érdekében. Kérem, válaszoljon: mit kapnak érte? Mert Ön, a beszámolója alapján, a tisztességgel elvégzett munka becsületétől is megfosztotta őket.

Tájékoztatom Miniszter Urat, hogy levelemet az interneten is közzéteszem.


Budapest, 2008. április 15.

Üdvözlettel:

Ördög László
Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 14:32
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75