Kezdölap arrow Hírek arrow FTSZ Hírek arrow Levél Bajnai Gordon Miniszternek
Levél Bajnai Gordon Miniszternek
2008. April 14.
Bajnai Gordon Miniszter Úr Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium részére!

Budapest

Tisztelt Miniszter Úr!


A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok kiegészítő támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről szóló ÖTM rendelettervezetet tanulmányoztam, azzal kapcsolatosan az alábbi véleményt, állásfoglalást adom:

    Először is szeretném kifejezni neheztelésemet a közigazgatási egyeztetési folyamattal kapcsolatosan, hiszen a Fővárosi Tűzoltók Szakszervezete hivatalos formában nem kapta meg a közigazgatási egyeztetésre beterjesztett anyagot. Rendkívül sajnálatosnak tartom, hogy az elmúlt évben beígért létszámfejlesztések az ÖTM rendelet késleltetett megjelenése miatt nem realizálhatók, több helyen emiatt késnek a felvételi eljárások, a beiskolázások. Mindez annak ellenére, hogy az ÖTM rendeletet 2008. január 31-ig meg kellett volna jelentetni, de az egyeztetések csak a napokban kezdődnek el. Ez az időbeni mulasztás esetenként állampolgárok munkahelyét és megélhetését kockáztatja, hiszen a munkahelyváltás jelenleg teljes bizonytalanságban van, annak ellenére, hogy a kormány szándékaival megegyezően a bejelentések az elmúlt évben megtörténtek.

Eredeti levél (pdf): megnyit

-Dr Virág Rudolf válasza erre a levélre 2008.03.22. (pdf)

    Örvendetes, hogy a kormány foglalkozik a tűzoltók munkaidő csökkentésével, erre jelentős anyagi forrást biztosít, azonban érthetetlen számunkra, hogy ezek a létszámelosztások milyen számítások, rendező elvek alapján kerültek elosztásra. Mivel ezek nem állnak rendelkezésünkre, ezért azt véljük, hogy több esetben személyes kapcsolatok, illetve lobbi tevékenységek alapján került a létszám elosztásra. Nem látjuk azokat a további számítási módokat, amelyek azt igazolják, hogy ez a biztosított létszámkeret a meglévő tűzoltó laktanyákban elhelyezhető, és további költségigénnyel nem fognak fellépni.

    A számítások pontatlanságát bizonyítja, hogy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságnál megjelenített 54%-os tartaléklétszám nem felel meg a valóságnak. Az FTP működéséből adódó más területen alkalmazott többlet létszámigényeket is tartalmazó 2007. április 1-én hatályba lépett Fővárosi Tűzoltóparancsnokság szervezési állománytáblázatával Dr. Tatár Attila tű. altábornagy, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgató Úr egyetértett. A 31/2007. (X.25.) ÖTM rendelettel módosított jelenleg hatályos szolgálatszervezési szabályok és a rendelkezésre álló létszámkeret nem biztosítja az 54%-os tartalék létszámot, csak 43%-ot. A 32/2007. (X.25.) ÖTM rendelt 1. mellékletében szerepeltetett készenléti gépjárművekre beosztható létszám az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértéssel kiadott állománytábla alapján 1228 fő.

    Szintén érthetetlen, és elfogadhatatlan számunkra az a hozzáállás a létszámelosztásokhoz, mely szerint a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetsége részére kiadott egyeztető anyagban 2007-re 500, 2008-ra vonatkozóan 550 fő szerepel; a közigazgatási egyeztetésre megküldött anyagban viszont 2008-ra már csak 486 fő jelenik meg. A két dokumentum összehasonlítása kapcsán egyértelművé válik, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szándéka Hajdúszoboszló létszámának növelése 60 fő készenléti és 4 fő ügyviteli alkalmazottal tervezve. Véleményem szerint erre a lépésre az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak nincs felhatalmazása, hiszen hivatásos önkormányzati tűzoltóság létrehozásának szabályait a tűzvédelmi törvény egyértelműen tartalmazza.

    Célszerűnek tartanám mind a két évre vonatkozóan megvizsgálni, és az előterjesztéshez mellékelni azokat a számításokat, amelyek igazolják a fenti létszámszükségleteket, külön szükséges lenne megvizsgálni a kategóriamódosításból adódó létszámkülönbözeteket. A tervezett létszámadatok elosztásával véleményem szerint súlyosan csorbul az eredeti szándék, amely a tűzoltók heti 48 órás munkaidő bevezetését biztosítaná. A jelenlegi tervezet felveti a költségvetésből biztosított források átgondolatlan felhasználását.

    Dr. Tatár Attila tű. altábornagy Úr, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgatója 2007. május 30.-án az Országgyűlés Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottságának ülésén tett felszólalásában utalt arra, hogy 2007.-ben 500, 2008-ban „…mintegy 540-550 főre lenne szükség ahhoz, hogy a jövő évben véglegesen teljesítsük a törvényben előírt kötelezettségeket...”. Ezzel szemben az tapasztalható, hogy az elmúlt évben mintegy 200 fő került a kategória módosítások miatt más célra felhasználásra, erre az évre vonatkozóan viszont 64 főt próbál Hajdúszoboszló fejlesztésére fordítani. Azonban a jelenlegi ÖTM rendelettervezet indokolásában azt hangsúlyozza Dr. Tatár Attila tű. altábornagy Úr, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgatója, hogy a 486 fő elegendő. Mintegy fél év elteltével szembetűnően változnak a számok, ez is azt bizonyítja, hogy megalapozott konkrét számítások nagy valószínűséggel nincsenek a háttérben. Ha és amennyiben ezekkel rendelkeznek, akkor egy ilyen horderejű kérdésben úgy gondolom, hogy a szakszervezeteknek láthatási jogot és tanulmányozási lehetőséget kellene biztosítani.

    Összességében a fentiek alapján az ÖTM rendelettervezetet ebben a formában nem javasolom kiadni, véleményem szerint számításokkal kell igazolni az ott szerepeltett adatok pontosságát, felmérést kell készíteni az esetleges többlet költségekről (pl. laktanya, elhelyezés), valamint tisztázni kell a látványosan „eltűnő” 64 fővel kapcsolatos szándékokat.

Budapest, 2008. február 27.


Üdvözlettel:

Nagy Gábor
elnök


Tájékoztatom Miniszter Urat, hogy levelemet Dr. Draskovics Tibor és Dr. Veres János Miniszter Uraknak is megküldtem.
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 06:53
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75