Kezdölap arrow Hírek arrow ÁÉT arrow ÁÉT február 6.-i ülés
ÁÉT február 6.-i ülés
2008. March 06.

Szám: ÖTM/1924/5/2008.

 

JEGYZŐKÖNYV

az Ágazati Érdekegyeztető Tanács

2008. február 6-án megtartott ülésérőlDr. Virág Rudolf úr, ÖTM közjogi és koordinációs szakállamtitkár:

Dr. Virág Rudolf vagyok, az ÖTM szakállamtitkára, ha valaki nem ismerne. Egyúttal elnézését tolmácsolom Ujhelyi államtitkár úrnak, aki a miniszter úr helyett a kormányülésen vett részt, és onnan értesített bennünket, oda is már meglehetősen maródi állapodba ment, hogy keres egy orvosi megoldást, amiért elnézést kér, hogy nem tud részt venni. Nagy valószínűséggel ez fog lenni a helyzet. Másrészt pedig azt szeretném kérni, járuljanak hozzá, mint ahogy ez egyébként a meghívóban is jelölve volt, hogy Talabér Zoltán urat kérjük fel a mai nap elnöki tisztjére, ha ezzel egyetértenek, akkor ezt köszönöm. És lenne egy technikai kérésem, amiért szintén elnézést kérek, de nem találtunk más megoldást. Az Országos Választási Bizottság ülése kezdődne fél négykor ebben a teremben, ha addig nem fejezzük be, akkor természetesen van biztosítva egy másik terem, ahol folytathatjuk. De ha segítenek nekünk a működésben, abban, hogy ennek a jeles testületnek, amelyik ebben az évben szokásos helyett 4 helyett 485 népszavazási kérelmet bírált már el, a további meglehetősen fontos tevékenységének helyet adjuk, akkor azt köszönettel veszem. És akkor ezek után átadnám elnök úrnak a bevezetés tisztét.


A jegyzőkönyv pdf formátumban megtekintés: itt


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Tisztelettel köszöntöm az Ágazati Érdekegyeztető Tanács mind munkavállalói, mind munkaadói oldalának a képviselőit. A mai napi Ágazati Érdekegyeztető Tanács ülés napirendjeit ismertetném. Megállapítom, hogy az Ágazati Érdekegyeztető Tanács meghívottjai – akik állandó jelleggel részt vesznek –, mind itt vannak. Itt van a Munkaügyi Minisztérium és a Pénzügyminisztérium képviselője is, akiket tisztelettel üdvözlök ez úton. Akkor az előzetesen meghirdetett napirendek szerint a mai napon a javasolt napirendek: Tájékoztató a 2007. évre vonatkozó bér- és bérjellegű kiadások teljesüléséről, valamint az ágazatban a 2007. évi reálkeresetek alakulásáról, előadója Szőke Irma asszony. A 2. napirendi pont: Tájékoztató a fejezet 2008. évi költségvetéséről, különös tekintettel a bér- és bérjellegű kiadások, fejlesztési kiadások, valamint a társadalmi szervezetek támogatásáról, előadó szintén a Szőke Irma asszony. A 3-as: Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szerveknél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások megállapításával kapcsolatos miniszteri rendelet tervezete, és a rendvédelmi szervek civilesítésével kapcsolatos feladatok. A 4-es napirend: Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló rendelet tervezet, valamint Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács szakszervezeti és kormányzati oldalának a keresetek 2008. évi növelésének egyes feltételeiről szóló megállapodásnak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál történő végrehajtása. 6-os pontban: Egyebek lennének. A 3-4-5. napirendeket, a feljegyzés szerint Tatár Attila tábornok úr tartotta volna meg. Helyette gondolom, hogy a költésvetés tekintetében a Kivágó Tamás úr, a személyügyi vonatkozásban a Babák úr fog tartani tájékoztatót. Még annyit előre bocsátanék, hogy a terem fél négyig áll rendelkezésünkre, ha addig nem végeznénk, akkor át kell vonulnunk egy másik terembe. A javasolt levezetés napirendi sorrendjére pedig az 1-es, 2-es napirendre, valamint a 6-osra tennék javaslatot, hogy azt vegyük előre 3-asnak, és a 3-as, 4-es, 5-öst soroljuk az egyebek mögé, tekintettel arra, hogy a terem egyrészt csak eddig áll rendelkezésre, másrészt pedig, hogy ezek csak kifejezetten a katasztrófavédelemről szólnak, tehát akkor akiket nem érint, azoknak az idejével ne éljünk vissza. Köszönöm. Van-e valakinek javaslata még? Nincsen. Akkor a javasolt napirendek és sorrendjére kérném, hogy ha elfogadják, akkor −. Köszönöm. Akkor ezekkel a napirendekkel megkezdenénk, úgy, hogy az 1-es napirendet, felkérem Szőke Irma asszonyt, hogy a témakörben a tájékoztatót tartsa meg.


Szőke Irma asszony, főosztályvezető, ÖTM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály:

Szőke Irma vagyok a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály vezetője. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Ágazati Érdekegyeztető Fórum megjelent valamennyi képviselőjét. Témaköröm első körben a 2007. évi bér- és bérjellegű kiadások teljesüléséről, valamint az ágazatban a 2007. évi reálkeresetek alakulására vonatkozó tájékoztató megtartása. A Kormány eleget téve a 2007. július 1-jén megkötött megállapodásnak, július 1-jétől kezdődően év végéig havonta 13. havi illetményelőleg címén, a közszolgálatban dolgozók valamennyi ágazatban lévő munkatársai részére illetményük 8,3 %-ának megfelelő összeg biztosítására tett ajánlatot, amelynek a végrehajtása értelemszerűen a megállapodásban foglaltaknak megfelelően, két részletben történt. Ennek az egy havi összegnek az 50 %-át havonta elosztva az illetménnyel, illetve 2008. január 16-ig pedig a fennmaradó különbség elszámolására tettek javaslatot. A Kormány az ehhez szükséges forrást a költségvetési szervek számára kormányrendeletben, illetve kormányhatározatban biztosította, amely a központi költségvetés céltartalékából állt rendelkezésre. Ezt a fejezet a döntést követően haladéktalanul megkapta, továbbította a fejezethez tartozó költségvetési szervekhez, amely alapján ennek a finanszírozása az intézményi körben semmiféle finanszírozási vagy likviditási gondot nem eredményezhetett, illetve nem is eredményezett. Az ÖTM tekintetében a kormányzati szándék megvalósulását egy reprezentatív mintavétellel néztük végig, amely abból állt, hogy a 2007. ötödik havi, illetve hatodik havi illetményeket összehasonlítottuk. A mintavételt a köztisztviselők esetében a minisztériumi foglalkoztatotti állományban, a közigazgatási hivatali dolgozók tekintetében, a közalkalmazottak körét, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet dolgozói, illetve a katasztrófavédelem közalkalmazottai közül vettük. Értelemszerűen azokat vettük figyelembe a számításnál, akik a 13. havi illetményelőlegre jogosultak voltak. A számítások alapján megállapíthattuk, hogy az illetményelőleg éves szinten a rendszeres bért átlagosan 4, illetve 4,2 %-kal növelte. Ezt megerősítve a januári fennmaradó kifizetés, ami nagyságrendjében ugyanolyan, tehát igazából megállapíthatjuk, hogy a kormányzati oldal a vállalt 8,3 %-os illetménynövekedésre vonatkozó foglalt kötelezettségének eleget tett. A hivatásos állomány tekintetében a Kivágó Tamás úrnak adnám át a szót, mert a hivatásos állomány tekintetében ezeket a mintavételeket, illetve a vizsgálatokat ők folytatták végig.


Kivágó Tamás úr, főigazgató-helyettes, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság:

Köszönöm. Én is szeretettel köszöntöm az Érdekegyeztető Tanács minden megjelent tagját. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatásos, illetve közalkalmazotti, köztisztviselői állománya, illetve a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok tekintetében szintén elvégeztük ezt a vizsgálatot, amit a Szőke Irma kisasszony az előbb elmondott. Szintén megállapítható, hogy átlagosan a 8,3 %-os bérfejlesztés megvalósult. Részleteiben ez úgy valósult meg, hogy tisztek esetében 8,2 , közalkalmazottak esetében 8,6 , köztisztviselők esetében 8,2 , hivatásos tűzoltók esetében 8,1 , ez összességében 8,3 átlagot jelent. Ezt természetesen kiegyensúlyozta az, hogy január 16-án a különbözet mindenki részére átutalásra került. És ezzel az éves szinten kijött a 8,3 %-os illetményemelkedés.Szőke Irma asszony, főosztályvezető, ÖTM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály:

Nem tudom, hogy az elhangzottakhoz kérdés, észrevétel?


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Megköszönöm a tájékoztatót. És akkor megadom a szót Nagy Gábornak.


Nagy Gábor úr, elnök, Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete:

Köszönöm a szót Elnök Úr, Államtitkár Úr, Főosztályvezető Asszony, Főigazgató-helyettes Úr! Az hangzott el, hogy 8,2 , 8,1 , 8,3. Mi írott anyagot nem kaptunk, illetve egy olyan anyag áll rendelkezésünkre, amely a holnapi SZÉF tárgyalásra lett megküldve. Ez az anyag azt tartalmazza – és ebből tudok idézni –, a Főigazgatóság esetében azt állapítja meg, hogy a dolgozók alapilletményének alakulása 2006-ról 2007-re, eleve a tiszt, tiszthelyettesi állományt leátlagolva 3,6 % volt. Majd a 13. havi belépése hoz egy 8,2 %-os növekményt, illetve az anyag a későbbiek során megállapítja azt, hogy megállapítható tehát, hogy reálkereset csökkenés nem állt fenn a hivatásos állomány vonatkozásában. Kicsikét én szeretnék végigmenni ezen az anyagon gyorsan, nem húzva az időt. Először is szeretném elmondani, hogy 2006-2007. vonatkozásában az önkormányzati tűzoltóságok összköltségvetési támogatása 15 M Ft-tal emelkedett. Ha azt vesszük figyelembe, hogy van egy alapilletmény növekedés, amely átlagban 3,6 %, az eleve 700 M Ft-ot jelentene évente. És ez a 700 M Ft érdekes módon nem jelent meg a tűzoltóság költségvetésében. Van ebben az anyagban egy szép kis táblázat, amelyik azt mondja, hogy a 2006. évi átlagbér tiszteknél 293, hivatásos tűzoltóknál, tiszthelyetteseknél 119, majd 2007. évi átlagbér, és itt gondolom − mivel ez a 3,6 −, hogy itt az alapilletményre gondolnak. Bár ez elírás, mert itt szerepel ez a bizonyos 3,1 , 4,2-es átlagban 3,6 %-os növekmény – tehát a tiszteknél 302.000, a tiszthelyetteseknél 124.000, majd június hónapban a tiszteknek 314.000, tiszthelyetteseknek meg 135.000.-Ft az átlagbér. Augusztusban belép a 13. havi – jó, hát júliustól belép, de itt augusztust ír az anyag –, így a tiszteknél 340.000.-Ft az átlagbér és 146.000.-Ft a tiszthelyetteseknél. Már az előbb ezt elmondtam, hogy ha az alapilletményben változás történt, az eleve 700 M Ft többletet jelent. Nyilvánvaló, hogy a 13. havi, az a 6 havi, az leutalásra került.

Kértem a Fővárosi Tűzoltóság Parancsnokságától egy 25 főre kimutatott illetmény kimutatást, ami különböző állománycsoportokat vesz alapul, és olyan állományt vettünk ebbe a táblázatba bele, akinél nem történt beosztásváltás, nem történt semmilyen nemű előresorolás. Ebben az első számadat 2006. márciusáról szól, majd ugyanezt megvizsgáltuk 2007. márciusában, illetve 2007. októberében. Egyetlen fillér bérnövekmény, vagy illetmény, vagy keresetnövekmény nincs, ami belép, ez a 13. havi, júliustól. Tehát nem tudni azt, hogy az anyag miért állít olyat, hogy eleve 3,6 %-os alapilletmény növekmény volt, akkor, amikor a köztisztviselői illetményalap egyetlen forinttal nem változott, akkor, amikor a szorzószámok nem változtak. Én azt meg nagyon érdekesnek tartom, hogy Önök a 2006. január 16-án kifizetett bértömeget 2007-hez veszik, adózási évből ez 2008-hoz tartozik.

Az anyag szerint tehát minden egyes hivatásos tiszthelyettes állománynál minimum 5.000.-Ft-tal növekedett az alapilletmény, a tiszti állománynál 9.000.-Ft-tal. Hát ez képtelenség, mivel nem volt mindenkinél előresorolás, és mint az előbb elmondtam, nem volt köztisztviselői illetményalap módosulás. A 8 %, amit állítunk, hogy a 13. havinak a kifizetése, tehát a 6 havi kifizetése eredményezi a 8,1, 8,2 vagy 8,3 %-ot, ahhoz hogy ha 135.000.-Ft volt a júniusi bruttó illetménye egy tiszthelyettesnek, havi 10.800.-Ft-ot kellett volna kapni, ahhoz, hogy a 8,2 % bejöjjön. Ezzel szemben csak 5.500.-Ft-ot, visszavetítve 12 hónapra. A tiszteknek meg 25.120.-Ft-ot kellett volna kapni, ezzel szemben 13.000.-Ft-ot kaptak, ha visszavetítjük tizenkettőre. Én úgy gondolom, hogy a január 16-án kifizetett, a 13. havinak a második fele, az 2008. év. Tehát akkor, amikor ez az anyag azt mondja ki, hogy nem történt reálbér csökkenés, vagy bocsánat, reálkereset csökkenés az állománynál, akkor ez adat nem egyezik a Statisztikai Hivatalnak január 17-én kiadott anyagával, amelyik egyértelműen megállapítja, hogy átlagban 4,7 %-os reálkereset csökkenés történt. A másik, hogy reálkereset csökkentést, én úgy érzem, hogy a nettó bértömegből kellene kiszámolni, de ebben az anyagban az is szerepel, hogy ebben a 3 vizsgált hónapban milyen nettó kifizetések kerültek kifizetésre, ennél a 25 főnél, és érdekes módon a nettó bérek, ezek csökkenést jelentenek.

A másik az, hogy itt foglalkozik az anyag azzal – vagyis már most már sokadik –, hogy nem bértömeg kiáramlásra voltunk kíváncsiak, hanem az a vizsgálandó, hogy aki január 1-jén már szolgálatban volt, és december 31-én még szolgálatban volt, hogy ezeknél az embereknél személyre bontva milyen keresetnövekedés volt. Ha beszámítunk különböző jubileumi jutalmat és jutalmakat is ebbe, és ezt leátlagoljuk a többivel, akkor hamis számadatokat kapunk, hiszen lehet, hogy az idén, vagy tavalyi évben kapott 100 ember jubileumi jutalmat, az idén fog 200 kapni és akkor azt mondjuk, hogy a teljes személyi állományra vetítve keresetnövekedés volt. Ezek nem − tehát azokkal a számokkal lehet dolgozni valójában, amelyek mindig állandó számok, hogy történt-e keresetnövekedés vagy nem, mert annál a tűzoltónál, aki kap délutános-éjszakait, és egy hónapig nem dolgozik, akkor abban a hónapban kevesebbet keres, tehát ezek nem valós számok.

Én már az előbb elmondtam, hogy egy január 17-ei Statisztikai Hivatal által kiadott tájékoztató szerint 4,7 %-os volt a reálkereset csökkenés. Tehát nem értem, hogy akkor csak a tűzoltóknál és a polgári védelem, katasztrófavédelemnél őriztük meg a reálkeresetet, másutt mindenütt alacsonyabb volt?


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm szépen Nagy Gábor úr. Van-e még valakinek a napirendhez kérdése? Ha nincsen, akkor megadom a válaszadásra a lehetőséget.


Szőke Irma asszony, főosztályvezető, ÖTM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály:

Részlegesen fogok tudni válaszolni, mert nem vagyok abban a helyzetben, hogy a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság ez irányú statisztikai adatait ismerném. A kormányzat ágazatra, nem egyénre szabott növekedésre vállalt garanciát, és egy éves bértömegre vetített 8,3 %-os növekedést, amit gyakorlatilag ezek a reprezentatív mintával kiválasztott elemek a mi számadataink alapján hoznak, abban értelemszerűen olyan kereseti elemekkel, mint jubileumi jutalom és egyéb, nem számoltunk. Tehát havi bruttó bértömegeket vizsgáltunk, illetve havi bruttó béreket vizsgáltunk. Igazából ezt így külön, azt gondolom, hogy az ottani foglalkoztatóval kellene végigegyeztetni, illetve végignézni, hogy az Önök esetében, vagy az ottani foglalkoztatotti állomány esetében ezek az átlagos mutatószámok, hogyan nem tudják tükrözni azt a szakszervezeti megállapodást, ami kialakult a tárgyalások mentén. Én változatlanul azt tudom megerősíteni, hogy az itt lévő foglalkoztatotti állományban a kormányzat által vállalt illetmény, illetve kereseti elemek bruttó bérre vetítetten a megállapodásban foglaltakat kimutatják, illetve alátámasztják. Nem tudom Kivágó úr kíván-e valamit hozzáfűzni?


Kivágó Tamás úr, főigazgató-helyettes, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság:

Én csak annyit fűznék hozzá, hogy amiket mondtál ott, hogy alapilletmény, az nem alapilletmény, hanem átlagbérrel van számolva. Ez az egyik. A másik, a tűzoltóságok tekintetében, hogy 700 M Ft-ot jelent a béremelés vonzata (?), hivatásos önkormányzati tűzoltók esetében normatíva van. Az éves normatíva tartalmaz mindenféle emelkedést, ami természetesen e körben van. És hiába, hogy 15 M Ft-tal emelkedett, egyébként a 13. havi illetmény pedig rá lett rakva a dolgokra. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy én minden egyes hivatásos önkormányzati tűzoltóról olyan felmérést készítsek, amit te nyugodtan a Fővárosi Tűzoltóságon, mint szakszervezet elkérhetsz, arra nekem a törvényben nincs felhatalmazásom. Ezt nagyon jól tudjátok, tehát én nem kérhetek be ilyen adatszolgáltatást a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokról, ezt egyedül az ÁSZ teheti meg, illetve talán még az Önkormányzati Gazdasági Főosztály sem, akkor egyedül csak az ÁSZ teheti meg. Úgyhogy ilyen kimutatást én nektek, név szerint, meg személy szerint nem tudok adni.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm szépen. Akkor még egy kört futnánk, hogy a válaszokra esetleg még van-e reakció? Megadom a szót Nagy Gábornak újra.


Nagy Gábor úr, elnök, Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete:

Köszönöm, Elnök Úr. Azt kérhetem Államtitkár úr, hogy a számolásnak az adatait az OKF − és most csak az OKF adataira vagyok kíváncsi − megküldje a szakszervezeteknek? Ezt áttekintve, írásban adjunk választ erre a dologra?


Dr. Virág Rudolf úr, ÖTM közjogi és koordinációs szakállamtitkár:

Számolás adatai alatt mit értünk? Mert ami kéznél van itt, az nyilvánvalóan mindenféle adatokat tartalmaz, aminek adatvédelmi következményei is lehetnek. Nem tudom pontosan, milyen adatokról lenne szó, módszertanról?


Nagy Gábor úr, elnök, Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete:

Minden, tehát amit ebbe a számolásba belevettek, a módszertantól kezdve mindent, hogy hogy jöttek ki ezek a számadatok, amiket itt hallottunk.


Dr. Virág Rudolf úr, ÖTM közjogi és koordinációs szakállamtitkár:

Gondolom, egy módszertani tájékoztatás nyilvánvalóan lehetséges, ami alapján ezek az adatok kiszámítódnak. Már gondolom, hogy ugyanazon kategóriákra gondoljunk, amikor bizonyos számokat bemondunk, bizonyos számokhoz való arányukban.


Kivágó Tamás úr, főigazgató-helyettes, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság:

Ezt meg tudjuk adni.


Nagy Gábor úr, elnök, Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete:

Köszönöm.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Akkor megkérdezném azt, hogy az 1-es napirendi ponttal kapcsolatos beszámolóval van-e még? Lipták Istvánnak megadom a szót.


Lipták István úr, alelnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége:

Az 1-es napirendi pontnak a megfogalmazása úgy szól, hogy a 2007. évre vonatkozó bér- és bérjellegű kiadások teljesüléséről. A bérjellegűekről, ha hallhatnánk részleteset.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm. A kérdés fel van téve. Ki válaszol rá?


Szőke Irma asszony, főosztályvezető, ÖTM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály:

Bérjellegű kiadások alakulásáról nem fogok tudni Önöknek tájékoztatást adni, azon egyszerű oknál fogva, miután terveink szerint erre a tanácskozásra a hónap második felében került volna sor, és az erre vonatkozó adataink csak a hónap második felében állnak rendelkezésre. Ha csak a számszaki részét nézem, a bérjellegű kiadásoknál nagy valószínűséggel a 8,3 %-os keresetnövekedés biztos, hogy nem áll fenn, hisz arra a pénzügyi fedezete senkinek nem állt fenn. Tehát itt az illetményekre vonatkozó garancia volt, a napirendi pont megfogalmazása ilyen szempontból nekem nehézséget okoz, hogy erre most válaszolni tudjak Önöknek. De az ÖTM utasításban rögzített azon jellegű egyéb juttatásokat a költségvetési szervek a költségvetési lehetőségeik figyelembe vételével teljesítették. Tehát az étkezési hozzájárulás, bankszámla költségtérítés, ruhapénz, utazási költségtérítések, munkába járás, ajándékutalvány, erre vonatkozó kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tettek mindenhol.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége levezető elnök:

Köszönöm. Én nem tudom, szeretném azért azt előrevetíteni, hogy ennek a kérdésnek a megfogalmazása egyértelmű. Tehát nem azt mondja, hogy a bér- és bérjellegű kiadások teljesüléséről a 8,3 % viszonylatában, hanem arról kellett volna egy tájékoztatót adni, hogy hogy teljesültek azok az elvek, amelyeket 2007. évben megállapított az ÖTM, amelyről nem adott ki gondolom, mert nem emlékszem, hogy kiadtak közlönyben egy összefoglalót, de erről gondolom lehetett volna egy jelentést készíteni. Mielőtt még vita indulna erről, én azt javaslom, hogy fogadjuk el azt, hogy erről írásos tájékoztatót kapnak a szakszervezetek, hogy hogy teljesültek az ágazatban a 2007. évre szóló bérjellegű kiadások. A munkáltatói oldal részéről elfogadható? Munkavállalói oldal részéről? Jó, köszönöm. Akkor ezt így előre lehet bocsátani. Akkor a jelentkezés sorrendjében még visszaadom a szót a Lipták úrnak, aztán Zentai úr jön.


Lipták István úr, alelnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége:

Köszönöm szépen. Én a levezető elnök úrnak a javaslatát elfogadom, és akkor a munkáltatói oldalnak az írásos válaszát várjuk. Szeretném megjegyezni – ahogy a levezető elnök úr is mondta – hogy az előző évek, helyesebben az eddigi szokásokhoz hasonlóan, 2007. évben nem jelent meg a megállapodás. Tehát ezek a bérjellegű kifizetések nem jelentek meg közlönyben sehol, még egy feljegyzés


Szőke Irma asszony, főosztályvezető, ÖTM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály:

. Dehogynem! Kiadásra került 2007. februárjában. …


Lipták István úr, alelnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége:

Bocsánat, akkor valószínű én tévedtem, hogy ha nem találkoztam vele. ÖTM utasításban? Jó, köszönöm szépen, akkor elnézést. Az írásos választ elfogadjuk.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm, Zentai úr!


Zentai Ferenc úr, főtitkár, Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete:

Ehhez kapcsolódóan van egy olyan kérdésem, hogy egy szó nem hangzott el a teljesítményértékelésről. Hogyan befolyásolta az az éves bér helyzetet? Tehát a 2007-es év teljesítményértékelésének a hatása?


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm, Zentai úr. Gondolom, arra gondol a Zentai úr, hogy ez 2 %, ami elkülönített, amit teljesítményértékelésre lehet fordítani. Hogy ebből volt-e tervezett, és valósult-e meg valami?


Szőke Irma asszony, főosztályvezető, ÖTM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály:

Teljesítményértékelés alapján a TÉR rendszer hatálya alá tartozó köztisztviselők jutalmazására gondolnak itt? A hivatásos állományra ez nem került kiterjesztésre, ez gyakorlatilag a központi költségvetési szervek, kifejezetten a minisztériumok tekintetében került bevezetésre, illetve első évben alkalmazásra. Tehát ez nem a teljes közszolgálati szférára kiterjesztett programrész, ez kizárólag a minisztériumi köztisztviselők esetében alkalmazott bérelem.Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Még mielőtt beszélgetés folyna a területen, én azt szeretném tisztázni, hogy maga a teljesítményértékelési rendszer a hivatásos állományra is ki van terjesztve. Tehát nem csak a köztisztviselőkre, hanem a különleges köztisztviselői jogviszonyban lévőkre is, hiszen ott is meg vannak határozva az éves követelmények, a kompetenciák és van értékelésük is. Ezt kérem, hogy konzultálja meg a munkaadói oldal, hogy hogy ad erre választ! (rövid csend) Babák úr!


Babák László úr, főosztályvezető, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Személyzeti és Oktatási Főosztály:

Teljesítményértékelés alapján, a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók illetménye eltéríthető +30, illetve -20 %-kal. Mivel ennek forrása a teljesítményértékelés bevezetésétől – 2001. júliusától – soha nem állt rendelkezésre, tehát éppen annyi bérünk van, amennyi az illetmények kifizetésére elegendő, ezért ilyen eltérített bér a Főigazgatóságon nincsen. Az önkormányzati tűzoltóságokon van természetesen, de ott önálló költségvetési gazdálkodás folyik. Az önkormányzati tűzoltóságon tudok róla, hogy van jogszerűen, teljesítményértékelés alapján eltérített illetmény. Az OKF és alárendeltjeinél nincs.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm. Akkor végül is a munkaadói oldal megadta a választ. Van-e kérdés a másik oldalon? Zentai úrnak visszaadom, mert Ő kérdezett.


Zentai Ferenc úr, főtitkár, Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete:

Köszönöm. Változatlanul. Tudniillik arról van szó, hogy itt az 1-es napirend azt mondja, hogy a teljes ÖTM-re vonatkozó adatokról van szó. Az ÖTM-ben benne van a minisztérium is, nyilvánvaló. És itt biztosan volt teljesítményértékelés. Tehát én azért kérdeztem, hogy teljes egészében hogy néz ki ez? Mennyire volt hatással a bérekre? Ugye beindult a minisztériumban az új jogszabály alapján az újfajta teljesítményértékelés. Tehát ez milyen hatással volt? Erről senki nem szólt semmit. Köszönöm szépen.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Megadom a szót a válaszadásra, ha van válasz, ha nincs, akkor −. Gondolom részletes nincs, mert nem készültek fel rá. De hát volt − gondolom − ilyen értékelés és biztos, hogy hatással volt.


Szőke Irma asszony, főosztályvezető, ÖTM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály:

Természetesen volt a minisztérium köztisztviselőire, ugyanúgy, mint valamennyi kormányzati szervre. Gyakorlatilag a kormányrendeletben meghatározott paramétereknek megfelelően. A minisztériumi állomány meghatározott százaléka A, B, illetve C minősítési kategóriába került a teljesítményértékelés során besorolásra. Az ehhez szükséges pénzügyi fedezet a minisztérium költségvetésében nagy részben rendelkezésre kellett hogy álljon, illetve a Kormány év végi egyedi intézkedésben valamennyi minisztérium – többek között az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium – költségvetését is a TÉR szerinti, év végi jutalmazáshoz szükséges pénzügyi fedezet erejéig kiegészítette. Valamennyi szervezeti egység a vonatkozó dolgozókra egyedileg elkészített TÉR értékelését elvégezte, és az ebben foglaltaknak megfelelően megtörtént a személyre szóló jutalmazási összeg megállapítása. Ennek a szórása gyakorlatilag a minisztérium nagy átlagát véve, tekintettel arra, hogy a minisztériumi állomány 60 %-a C típusú besorolást nyerhetett és ott átlagos 9%-os jutalom kifizetésre volt lehetőség, ez azt jelenti, ha most összességében vizsgálom, hogy a minisztérium átlagát tekintve egy 12 %-os átlagos jutalom kifizetésre került sor kormányzati döntésnek megfelelően.Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm szépen. Nagy Gábor jelentkezett még.


Nagy Gábor úr, elnök, Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete:

Köszönöm a szót, Elnök Úr! Én csak azt szeretném kérni, hogy ebben a bizonyos írásos anyagban, – amit kapunk –ha megindokolná a Főigazgatóság, hogy ezt a bizonyos január 16-án kifizetett 13. havinak a második felét miért is számoljuk a 2007. évre. Ugyanis érzésem szerint ez egy picikét becsapás, mert akkor ez úgy néz ki, hogy 2007-re, 2007. évi adózási évre, még egyszer szeretném elmondani, 2007. évi adózási évre kétszer kaptunk 13. pénzt. Holott ez a január 16-án megkapott 13. második fele, ez a 2008. évi adózási évre, tehát a kereset szempontjából ezt 2008-ban kell majd számolni, és nem 2007-re visszamenőleg.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm. Ezt a jogtechnikai dolgot, ezt igazából szerintem meg kéne magyarázni, hogy mit jelent, hogy állja-e a Nagy Gábor úr által elmondott a valóságot, vagy sem. Nem tudom, kinek adhatnám meg a szót. Pénzügyminisztériumból? Nem. Szőke Irma.


Szőke Irma asszony, főosztályvezető, ÖTM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály:

Azt gondolom, hogy akkor az írásos tájékoztatónak lesz ez a része, hisz ugye lehet a 13. havi személyi jövedelemadó elszámolásból 2008., de a megállapodás, ami született a szakszervezetekkel, az ennek figyelembevételével állapította meg a keresetnövekedést. Tehát ezt most függetlenül attól, hogy hova számoljuk el adózás szempontjából, vagy hogyan történik az éves elszámolása, a megállapodásban a 8,3 % erre a béregységre vonatkozóan került megállapításra.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm. Tóth Gábor úr!


Tóth Gábor úr, főosztályvezető, SZMM Munkaügyi Kapcsolatok és Bérpolitikai Főosztály:

Köszönöm szépen. A következőket szeretném elmondani. Három dolgot kell figyelembe venni. Az egyik az, hogy eredményszemléletben – tehát, ahogy a költségvetést elszámolják akár az Unió felé is – a 2007. év utáni 13. havi fizetés, aminek a felét január 16-án fizették ki, az a 2007-es évhez számítódik. Statisztikai értelemben ez a félhavi 13. havi illetmény – tehát most statisztika alatt azt értem, hogy egyebek között, mondjuk a KSH statisztikában úgy fog megjelenni – ez már a 2008. évi kereset kifizetésekhez számít. Ugyanakkor a szakszervezetekkel egy olyan megállapodás született, hogy az 1/12-edet visszamenőleg, tavaly júniusig, mindig a hónap elején fizetik. Tehát az a 12-ed, amit most januárban fizettek ki a
2008-as 13. havi javára, az a 2007-es évhez számít. Magyarul, statisztikailag 2007-hez nem 6/12-ed, hanem 7/12-ed számít, tehát mindezek a hatások együttesen játszanak bele, hogy végül is az éves, statisztikailag mért kereset hogyan alakul. Igen, tört év (?). A decemberit, azt december elején fizették ki. Tehát a hatodik 12-edet, azt december 5-én fizették ki. Az első 12-edet 2008 után, azt meg január 5-én fizették ki. Ez viszont statisztikailag a 2007. évhez számít, miközben január 5-én fizették ki a decemberi rendszeres havi illetményt.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy elfogadható. A jegyzőkönyvben benne lesz ez a magyarázat, amennyiben ezzel kapcsolatosan van valami más észrevétel, azt írásban kéne megtenni, mert itt úgyse nagyon tudjuk most ezt eldönteni. Ennek van valami pénzügyi, jogtechnikai problémája, hogy kétszer adózzon valami, mert én a kérdésből ezt vetettem fel, ilyen meg nem hiszem, hogy előfordulhat pénzügyi jogtechnikai szempontból. Azért néztem tanácstalanul a Pénzügyminisztériumra, hogy gondolom, ilyen biztos nem fordul elő, hogy egy 13. havit kétszer adóztassanak meg. És kérdezném, hogy van-e még az első napirenddel – fel szeretném mérni – kapcsolatban kérdés? Egy rövid reagálásra, Nagy Gábor úrnak.


Nagy Gábor úr, elnök, Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete:

Csak annyiban szeretnék a Tóth úr szavaira reagálni, hogy a törvénynek az a kritériuma, hogy január 16-án kell intézkedni a második felének a kifizetéséről, ez nem változott. Az utolsó hat részletnek az utolsó kifizetése decemberben történt. Január, vagyis a február 5-ei fizetésben jelenik meg a 2009. évi 1/12-ed rész.


Tóth Gábor úr, főosztályvezető, SZMM Munkaügyi Kapcsolatok és Bérpolitikai Főosztály:

A 2008. évi első 12-ed rész, az a január 5-ei … a decemberi illetmény kifizetésével együtt kapták kézhez. És ez már a hetedik 12-ed volt. Ha nem kapták meg, akkor baj van.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Én lezárnám ezt a témát, mert most se pro, se kontra nem alakulhat ki. Van egy kifizetési technikája, ez egyértelmű, ha ettől eltért az adott terület, akkor arra lehet észrevételt tenni, véleményem szerint, és ezt írásban lehet megtenni. A jegyzőkönyv ezt úgyis tartalmazni fogja, és ott lehet reflektálni. Összefoglalnám az első napirenddel kapcsolatosan, ha sehonnan nincs már észrevétel. Én úgy gondolom, hogy az első napirendi pontot le lehetne zárni azzal, hogy tekintettel arra, hogy a tájékoztató a bérek vonatkozásában az elfogadható, a bérjellegű területre azonban nem adott választ, ezért erről írásban készül egy válasz a szakszervezetek részére, melyet két héten belül megkapnak a szakszervezetek. Gyakorlatilag ezzel az első napirendet szavazásra tenném fel, hogy elfogadják-e a szakszervezetek? Egyenként vagy együtt kívánnak szavazni a szakszervezetek? Akkor úgy tenném fel, hogy elfogadható-e? Aki nem fogadja el, az tegye fel a kezét. Tehát akkor megállapítom, hogy két ellenszavazattal a jelenlévő szakszervezetek elfogadják – azzal a kiegészítéssel, amit egyébként az összefoglalóban tettem – a napirendi pontot. Térjünk át a kettes napirendi pontra. Tájékoztató a fejezet 2008. évi költségvetéséről, különös tekintettel a bér-, bérjellegű kiadások, fejlesztési kiadások, valamint társadalmi szervezetek támogatása kiadásainak tervezéséről. Megadom a szót szintén Szőke Irma kisasszonynak.


Szőke Irma asszony, főosztályvezető, ÖTM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály:

Köszönöm szépen Elnök Úr. Az illetménnyel kapcsolatos legjelentősebb változás 2008 tekintetében az illetményalap változás, ami a Ktv. tekintetében egy 5 %-os illetményalap növekedést eredményezett, illetve az magával viszi értelemszerűen a hivatásos állomány összefüggő , a közalkalmazotti bértáblában beállt változást. A Pénzügyminisztériumnak – eleget téve az egyeztetési kötelezettségének − kint van a tárcáknál az ezzel összefüggő bértömeg növekményt felmérő táblázata, amelynek az egyeztetése jelenleg zajlik, az abban foglaltak teljes mértékben megegyeznek a korábbi szakszervezeti megállapodással. Gyakorlatilag a minisztérium valamennyi intézménye az erre vonatkozó felméréseit az abban foglalt határidőkre megteszi, a hivatásos állomány, illetve a köztisztviselői kar tekintetében az új illetményalappal növelt illetmények besorolása a jogszabályi feltételeknek megfelelően megtörtént. Gyakorlatilag az erre vonatkozó személyügyi határozatok, vagy kiadásra −, vagy folyamatban van a kiadásuk. A minisztérium – a több éves gyakorlatnak megfelelően – változatlanul egy minisztériumi utasításban kívánja szabályozni az egyéb bérjellegű kiadások rendjét, úgy, mint értelemszerűen a különböző állománycsoportokban lévő munkavállalók, foglalkoztatottak ruhapénzét, étkezési hozzájárulását, utazási költségtérítését. Itt a tárca iránymutatásként a személyi jövedelemadó törvényben foglalt, adómentesen adható juttatások körét tekinti iránymutatásnak, azzal, hogy értelemszerűen valamennyi költségvetési szervünk pénzügyi-költségvetési lehetőségeihez mérten, ettől akár sajnos lefelé is eltérhet adott esetben, de reméljük, hogy erre azért nem fog sor kerülni. Tehát azok a juttatások, amik kötelező elemként az elmúlt években a költségvetési szerveknek rendelkezésre álltak, ezt minden foglalkoztatott számára a továbbiakba is fent kívánjuk tartani. A 2008-as költségvetés keretszámainak kialakítása során törekedtünk arra − miután a közigazgatási hivataloknál akut finanszírozási problémák voltak, mind a személyi juttatások tekintetében, mind a dologi kiadások tekintetében. Itt a regionális közigazgatási hivatalok gazdálkodásának stabilitását tekintettük 2008-ban kiemelt feladatnak. Erről − azt gondolom, hogy a velük az ősz során lefolytatott tervtárgyalások mentén megnyugtató képet kaphatott a fejezet − elmondhatjuk, hogy azt az akut hiánygazdálkodást, ami évek óta a közigazgatási hivatalokban fennállt, azt gyakorlatilag 2008-ra elég hatékonyan sikerült a tárcának felszámolnia.

A katasztrófavédelem tekintetében azokat a fejlesztési lehetőségeket, amelyek hosszú távú elkötelezettségekként rendelkezésre álltak, és az elmúlt évek költségvetési zárolásai-csökkentései mentén az intézmény költségvetéséből elkoptak, annak nagy részét sikerült a
2008-as költségvetés mentén ismételten stabilizálni, illetve a helyén kezelni. Fejlesztési ügyeinkben a legnagyobb tételt a biztosítók hozzájárulása, az úgynevezett másfél százalékos bevételi konstrukcióban lévő tűzoltó gépjármű, illetve ehhez kapcsolódó beruházások adják. Gyakorlatilag a miniszter által eldöntött 3 éves tervnek megfelelően fut tovább a program, amelynek eredményeképpen változatlanul új eszközök beszerzésével, védőruhákkal és − reményeink szerint − a második félévtől építés-beruházás pályázati úton történő indításával számol a tárca.

A társadalmi szervezetek támogatásával kapcsolatosan a költségvetési törvényben nevesítetten megjelentek azok a tárca számára kiemelt feladatokat, illetve kapcsolatokat rögzítő társadalmi szervezeteink, amelyeknek a támogatását a minisztérium szem előtt tartotta. Ebben az évben először jelent meg –nagy örömünkre számunkra, hogy megjelent – a Polgárvédelmi Szövetség támogatása is, illetve a Magyar Tűzoltó Szövetség és a Létesítményi Tűzoltó Szövetség támogatása – ugyan egy soron, de mindkét szervezet nevesítetten –a költségvetési törvényben. Gyakorlatilag más társadalmi szervezeteket – az önkéntes tűzoltó szervezetek támogatásán kívül – a tárca költségvetése 2008-ra nem tartalmaz.

Ígéreteinknek megfelelően, a hivatásos állomány lakástámogatásainak javítására 53,1 M Ft költségvetési támogatást irányoztunk elő 2008-ra. Ezáltal gondoltuk azt, hogy a tavalyi év lökésszerűen jelentkező igényeit az egyszeri kifizetések mentén sikerült valamilyen szinten rendeznünk, illetve ezzel az ebben az évben beépülőként megjelenő plusz forrással, ennek az igénynek megpróbálunk továbbiakban is megfelelni.

A tárca tekintetében azok a pályázati kiírások, amelyek adott esetben akár Önöket, vagy a társadalmi szervezetek szélesebb körét érintenék, február végével-március elején terveink szerint megjelenésre kerülnek, illetve nem elfelejtve, a szakszervezetek támogatása a költségvetési törvényben változatlanul nevesítve szerepel. Mihelyst kiadásra kerül az ennek felhasználására vonatkozó ÖTM utasítás, akkor az ezzel összefüggő munkát meg tudjuk kezdeni a humánpolitikai terület bevonásával, és reményeink szerint nem fog elhúzódni a szerződéskötés, illetve a támogatások kifizetése úgy, mint a tavalyi év végével. Én gondolom, hogy sikerül nagyon gyorsan megegyeznünk ennek a belső tartalmában, illetve bontásában. Köszönöm szépen. Én mást nem kívántam elmondani. Kérdései esetleg valakinek?


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm a tájékoztatót. Nincs más kiegészítés a munkaadói oldalon? Nincsen. Akkor kérdésekre van lehetőség. Terjéki László.


Terjéki László úr, tűzoltó tagozatvezető, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:

Két témában szeretnék kérdést feltenni. Az első, lehet, hogy egy kicsit megelőzöm a kiadandó intézkedést, de azért vagyok kénytelen feltenni, mert az 1/2008. számú intézkedése az országos katasztrófavédelmi főigazgató úrnak, amely a 2008. évi gazdálkodás viteléről (?) szól az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon, gyakorlatilag már bizonyos dolgokról intézkedett. Ebben van egy olyan pont, amivel első lépcsőben csak nem értettünk egyet – én tegnap kaptam meg ezt az intézkedést –, és a második lépcsőben meg is fogjuk kifogásolni, ez a pont az étkezési utalványoknak az 5.000.-Ft-ban történő megállapítása. Szeretném elmondani, hogy itt nem csak arról szól a történet, hogy szeretnénk, vagy nem szeretnénk, hanem véleményünk szerint jogszabályt is sért az 5.000.-Ft-ban történő megállapítása, hiszen a fegyveres szervek hivatásos állomány tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény végrehajtására kiadott 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 42. §-a egyértelműen a következőt tartalmazza: „a hivatásos állomány tagja külön jogszabályban meghatározott adómentes mértéknek megfelelő összegben étkezési hozzájárulásra jogosult”. Ez a mérték jelen pillanatban, 2008-ban 6000.-Ft, az OKF által kiadott intézkedés viszont ezzel ellentétesen mindössze 5.000.-Ft-ot tartalmaz, tehát szerintünk ez jogszabályellenes. Kérjük a minisztériumot, hogy amikor egységesen megállapítják a külön juttatásokat, akkor erre odafigyelve történjen ez. Hiszen nem szeretnénk, hogy ha más fórumokhoz kellene fordulnunk ez miatt. Ez egy észrevétel volt, nem kérdés. A második, az kérdés, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon lévő közalkalmazotti béremeléssel kapcsolatos. Gyakorlatilag történt egy olyan számítás, vagy megvan már az a módszer, amivel ez a béremelés végre lesz hajtva? Gondolok itt arra, hogy csökken a munkáltató által adható rész, vagy pedig az megmarad a régiben, és csak a tábla emelkedik 5 %-kal? És ha ez így következik be, körülbelül a közalkalmazotti állomány átlagban hány százalékos béremelésben fog részesülni 2008-ban, figyelembe véve az egyéb járandóságokat is? Amit értek alatta, a 2007-ben külön megállapodás alapján rögzített egyes ilyen egyszeri támogatásokat.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Hogy kívánják, egyben megválaszolni a kérdést, vagy összegyűjteni? Akkor folytatnánk a kérdéseket. Zentai úr!


Zentai Ferenc úr, főtitkár, Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete:

Az egyéb bérjellegű kiadásokkal kapcsolatban volna kérdésem. Mégpedig az, hogy amikor bértárgyalást folytattunk idáig a korábbi években, a gyakorlat az volt, hogy egyszerre megbeszéltük a bérjellegű kiadásokat is. Most egy „hasalás” hangzott el végeredményben, semmivel nem több, és semmi konkrétumot nem kaptunk, hogy végül is hány forintról van szó. Példa: az előbb elhangzott 5.000.-Ft 6.000 lesz-e vagy nem lesz? Vagy mi történik azzal, aki a három éves kötelező előresorolásban valamennyit kellene, hogy kapjon, a korábbi évben 4.700.-Ft volt? Szeretném tudni, hogy például most mennyit fog kapni a közalkalmazott? Van-e a kötelező emelésen kívül valami szabadon választott emelés? Arról nem beszélek, hogy − a véleményemet leírtam, elküldtem, senki nem válaszolt rá. Az előbb elhangzott Terjéki úr részéről ez a jogszabály, hogy nem lehet 5.000.-Ft, hanem 6.000-nek kell lenni. Én még szebbet teszek hozzá. Megjelent a hirdetés, hogy tűzoltókat veszünk fel, lehet jelentkezni. Abban benne van a feltételek között, hogy havonta 6.000.-Ft étkezési hozzájárulás. Becsapjuk az új embereket, vagy pedig mi újság? Ezt szerettem volna. Köszönöm szépen.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Igen, Lipták úr!


Lipták István úr, alelnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége:

Az OKÉT bérmegállapodás tervezetnek megfelelően, a 2008. évi bértömegnek 60 %-át a kormányzat finanszírozza. Az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy a maradék 40 %, az hogyan és miből tevődik össze? Ez az egyik dolog. A másik az, hogy a bérmegállapodás tervezetben a törvényi garanciákat írja elő, a már előbb említett étkezési hozzájárulás, köztisztviselői illetményalap és stb… Ezek hogyan fognak megvalósulni forintosítva? Tehát az, hogy adómentes alapja vagy törvényi alapja, mondjuk egy beiskolázási segélynek vagy támogatásnak, ez konkrétan hogyan jelenik meg?

A közalkalmazotti béremeléshez szintén feljegyeztem magamnak ezt a tavalyi évig divatos, és megállapodást képező 3 éves megállapodást, ahol 4.700.-Ft volt a kötelező előresorolás. Ez tavaly már nem annyi volt. Amennyiben mód és lehetőség van rá, én kérném a munkáltatói oldalt, hogy vizsgálja meg ennek a lehetőségét. Gondolom, hogy a munkavállalói oldal egy újabb 3 éves megállapodást a 4.700.-Ft-tal vállalna és aláírna.

A kis értékű ajándéknak a megjelenése, az étkezési hozzájárulás megjelenése, amit még felírtam magamnak, ezen témakörrel kapcsolatban, illetve örömmel vettük azt, hogy a különböző társadalmi szervezetek megkapták a támogatásokat. Többek közt a Polgári Védelmi Szövetség is részesült. Igaz, hogy nem az általa tervezett feladatok végrehajtásához megfelelő összegben, de bízunk benne, hogy ez a jövőben hasonló lesz, ahogy a miniszter úr a 70 éves Polgári Védelmi Szövetség évfordulóján ecsetelte, azokat a tevékenységeket és azokat a pozitív dolgokat, amelyeket a Szövetség végrehajtott, ennek megfelelően fog részesülni, és ez a támogatásban is meg fog jelenni a jövőben.

A szakszervezetek támogatásával kapcsolatban köszönettel vettük, és kérjük azt, hogy a munkáltatói oldal minél hamarabb kezdje meg azoknak a tárgyalásoknak a kitűzését, ahol az elvekről meg tudnánk állapodni, hogy ne járjuk úgy, mint ahogy a tavalyi évben jártunk. Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy a lakáscélú támogatás csak ez a 53.600.000.-Ft, bízunk benne, hogy ez elegendő lesz a visszaforgatott pénzekkel, és így minél több kollegánknak a lakáshoz jutásáról gondoskodni tudunk.

Még szeretnék megemlíteni egy dolgot, amelyet említettek. Ez a biztosítóktól befolyt másfél százalék. Évekkel ezelőtt már szó volt róla, és ez azóta úgy elsiklott, hogy a polgári védelem fejlesztésére lehetne ebből valamit fordítani. Tudom, hogy jelenleg nem. De arról is szó volt, hogy a tárca majd kezdeményezi ennek a törvénynek az esetleges módosítását, hogy valahogy hozzá lehessen jutni ehhez a pénzhez, ne csak a tűzoltóságnak, mert 2000. január 1-jétől katasztrófavédelemről beszélünk. A katasztrófavédelemnek pedig a tűzoltóság és a polgári védelem szerves része, mind a kettő.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm, Lipták úr! Van-e még valakinek kérdése? Nagy-György Zsolt.


Nagy-György Zsolt úr, területi ügyvivő, Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete:

A Zentai úr gyakorlatilag már mindent elmondott, amiben hátrányosan vagyunk, vagy innen vagy onnan, mindenki elmondja azt, amit mi szeretnénk. Sajnos nekünk a munkaidőnk egy sarkalatos téma. Jelen pillanatban eljutottunk oda, hogy a 48 órát bevezettük. Mi ezt erősen továbbra is kritizáljuk, illetve nem tudjuk elfogadni. De nem látjuk a költségvetésben azt, hogy mi lesz azzal a 2007. évi, továbbra is – nálunk − jelentkező túlmunkák kifizetésével, erre nem láttunk benne összeget. Mi van azokkal az előrehozott jubileumi jutalmakkal, amik akár a nyugdíjba vonulással, akár mással kapcsolatosan kifizetésre kerülnek?

Még egy kérdés. A szakközépiskolai évek beszámolásával nagyon sok kollegának megindul a nyugdíjazása, ennek a költségeit sem látjuk, pedig ez elég jelentős, sőt ne felejtsük el, hogy ennek vannak visszamenő vonzatai is. A 2009-es évi 13. havi költségeit sem véltük felfedezni. És végül – de nem utolsósorban – a tavalyi évben megígérte nekünk az ÖTM, hogy a HÖT-öknek a költségvetés hiányát, azt a 880 M Ft-ot, amit igényeltek, meg fogják kapni. Tudomásunk szerint a tavalyi esztendőre 297 M Ft jutott el a HÖT-ökhöz ezen összegből. Azt szeretnénk megkérdezni, hogy mi lesz a hiányzó pénzekkel, és mikor fogják ezt megkapni a kollegák, mert ez sajnos egy nagy összeg. A lakáscélú támogatás, hátrányos gyermekként tavalyi esztendőben nemhogy nem kaptunk, teljesen ki voltunk ebből felejtve. Egy komoly munka eredményeképpen sikerült utólag, az utolsó pillanatban ezt beletenni, olyan fenyegetettség mellett, hogy még mi vagyunk majdnem a hibásak, mert ha nem osztjuk el időben, még el is vész. Érdekesnek tartjuk azt, hogy gyakorlatilag ezen az 54 M Ft-on leragadtunk hosszú évek óta, egy átkozott forinttal többet nem tudunk kapni, holott azért tudjuk, hogy a rendőrségnél, vagy akár régebben a határőrségnél, ha levetítjük, az egy főre jutó összeg, amit erre lehet fordítani az jóval-jóval magasabb.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm. Földvári úr!


Dr. Földvári Béla úr, elnök, MKKSZ Közigazgatási Hivatalok Dolgozóinak Országos Szakmai Tanácsa:

Köszönöm Elnök Úr! A lakáscélú támogatással kapcsolatban lenne kérdésem szintén. Múlt év végén olyan tájékoztatást kaptunk – hasonlóan az előttem szólóhoz –, hogy gyorsan használjuk fel, ami pénzünk még van, mert az idei évben már feltehetőleg nem is lesz hagyományos formában lakáscélú támogatás. A közigazgatási hivataloknál tényleg volt olyan, aki 10 év alatt nem használt fel semmit belőle. De azért volt jó néhány – nagyobb városok – és ugye itt a Közép-Magyarországnak a két volt összetevője – a Pest megye is és a Főváros is – igen sokszor élt ezzel a lehetőséggel, ezzel lehetett fiatal vidéki dolgozókat megtartani például. Kérdezném, hogy mi lesz ennek a sorsa?


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm. Van-e még kérdés? Nagy Gábor úr!


Nagy Gábor úr, elnök, Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete:

Köszönöm a szót, Elnök Úr! A költségvetési törvény 8. számú melléklete, amely a kötött felhasználásban a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok ez évi költségvetését tartalmazza, ebben mindösszesen 2007-hez viszonyítva – és most azt a 1.950 M Ft, ami a létszámnövekményből tevődik az idei évhez – 20 M Ft növekmény van. Tehát azt az 5 %-os illetményalap növekményt, amelynek a normatívában benne kell lenni, ezt nem tartalmazza. Tisztában vagyok azzal, hogy van egy 5. számú melléklet, amelyik azt mondja, hogy a támogatást a helyi önkormányzatok 2008. január 1-jei létszáma alapján, illetve annak megfelelően állapítják meg. Tehát ebből a 40 Mrd Ft-ból kellene majd finanszírozni elvileg a tűzoltóság illetményét is. Szeretném elmondani, vagy kérdésként is feltenni, hogy maga ez a kötött normatív támogatás nemcsak az illetményt tartalmazza, hanem minden egyéb juttatást is, ami az illetményhez tartozik, tehát a 13. havinak a kifizetését, eleve minisztériumi rendelet írja elő a szociális alapnak a létrehozását, az iskolai támogatást, és minden egyéb dolgot a normatívából kell támogatni. A másik rész azt írja elő, eleve úgy szól a törvény, hogy a normatíva a fegyveres szervek, hivatásos állomány tagjainak szolgálati viszonyáról szóló Hszt. illetményrendszerének megfelelő illetményt tartalmazza. Tehát azt kimondhatjuk, hogy a törvény nem mond igazat, mert nem tartalmazza a normatíva a 2008. évi illetményrendszert. A tűzvédelmi törvény 40. §-ának (3) bekezdése meg azt mondja, hogy az illetményt a mindenkori január 1-jei legkisebb létszámnak megfelelő normatíva szerint kell megállapítani. Ma olyan anyagok futnak körbe, amelyik a 2001. január 1-jei, meglévő létszámnak megfelelően akarja finanszírozni az anyagot. Abszolút nincs szó benne, hogy az illetményt, és amit a normatíva még tartalmaz az illetményen kívül, hogy azt ki fogja megfinanszírozni és mikor. Ezért tisztelettel szeretném az alábbi kérdésre, a növekmény miért nem épült be a kötött felhasználású normatív támogatásba, hiszen ahogy ez az 5. számú melléklet megszületett a költségvetési törvény megfogalmazásakor, azt is meg lehetett volna fogalmazni, mert a fejezeten belüli átcsoportosítás, vagy kormányzati alapon meg lehetett volna fogalmazni, hogy melyek a normatívák, mi lesz a normatíva adatbázisa majd a 2009. évi költségvetésnél, és az illetményen kívüli, és amit a normatíva tartalmaz, pénzeket, ki fogja a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak biztosítani, és mikor?


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm Nagy Gábor úr. Van-e még valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatban? Nincs. Első körben, gondolom. Akkor megadom a válaszadásra a lehetőséget. Kivágó Tamás úr!


Kivágó Tamás úr, főigazgató-helyettes, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság:

Köszönöm szépen Elnök Úr. Kezdeném Terjéki úrnak az észrevételével. Étkezési utalvány 5.000.-Ft és a 20/1997. BM utasítás (helyesen: rendelet). Természetesen megvizsgáljuk – jogászokkal megvizsgáltatjuk –, és hogyha az utasítás (helyesen: rendelet) így szól, akkor természetesen 6.000.-Ft-ra ki fogjuk javítani.

OKF közalkalmazotti béremelés, hogy lesz? Még belső nézeteltéréseink és vitáink vannak. Mi szeretnénk megvárni azt a kormányrendeletet, ami egyébként az OKÉT megállapodásban benne van, ami a folyósítás és elszámolás rendjét fogja szabályozni, és ezután szeretnénk visszatérni a közalkalmazotti állománynak az illetményemelkedésre. Akkor majd természetesen akár házi KÉT-en egyeztetetve is meg tudunk állapodni abban, hogy a közalkalmazottak béremelése az OKF-en hogy fog történi. De ezt a kormányrendeletet az OKF mindenféleképpen megvárná, illetve megvárná az Érdekegyeztető Tanács ülését, a minisztériumét.

Zentai úrnak a …kötelező előresorolás, 3 éves megállapodás. A 3 éves megállapodás letelt, a 3 éves megállapodásnak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság eleget tett. Újabb megállapodás nem született, így most kötelező előresorolással mi nem számolunk, mert pénzügyi fedezetünk természetesen nincs rá. Azt az előző napirendnél nem mondtam el, hogy minden évben a személyi juttatás előirányzatunkat hiánnyal zárjuk. Ez az elmúlt évben is így volt, több mint 90 M Ft személyi juttatás előirányzati hiányunk volt.

Tűzoltók 6.000.-Ft-ja, hogy van az, hogy az OKF Főigazgató intézkedésben, ami a saját állományunkra vonatkozik, 5.000.-Ft van, és abban a kiegészítő támogatás folyósításáról szóló várható ÖTM rendeletben pedig 6.000.-Ft van? Az úgy történt meg, hogy az a fedezet, ami 2.087 M Ft, ami az önkormányzati fejezetben rendelkezésre áll, biztosítja ezt a 6.000.-Ft-os étkezési utalvány növekményt. Úgy gondoljuk, hogy ezt akkor oda kell adni, természetesen, a tűzoltóknak.

40 % miből tevődik össze, Lipták úr kérdésére. 60 %-ot folyósít az OKÉT megállapodás szerint a kormányzat, a felmérési adatlapok most vannak véleményezés alatt kint a költségvetési szerveknél, így nálunk is, és a minisztériumban is. Erre a véleményeket, ha jól tudom a mai nap folyamán kell a Munkaügyi Minisztériumba megküldenünk, és természetesen utána látjuk, hogy ez a 40 % miből fog összeállni. Ha ezt a költségvetési szervnek kell folyósítani, megint csak oda lyukadunk ki, hogy bérfedezete az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak nincs rá. Biztosítói pénzek, hogy PV-re lehessen felhasználni, én nem tudok ilyen ígérvényről. A törvény egyértelműen szabályozza, hogy a biztosítói pénzeket mire lehet felhasználni. Ennek a körét per pillanat nem kívánjuk kibővíteni.

Nagy Zsolttól, munkaidő csökkentés. A törvény szabályozza, hogy a munkaidő csökkentés most per pillanat mennyi, lementünk a törvényben meghatározott időpontra. Ennek a fedezetét, ami az ez évi munkaidő csökkentést fogja fedezni, szintén a kiadásra kerülő ÖTM rendeletben fogjuk szabályozni, a fedezete ott van.

A jubileumi jutalmak és szakközépiskolára. A szakközépiskolára egy felmérés fog készülni, hogy egyáltalán mik azok a kifizetések, amit itt a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok és természetesen a saját főigazgatóságunk is tesz. Ennek az adatlapját és a kimenő szöveget a tegnapi napon terjesztettük fel véleményezésre Bujdosó úrék illetve a Deli Erikához pontosan, hogy mondjon rá véleményt, és utána ki fog menni minden megyei igazgatóságon keresztül a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokra. Utána fogunk tudni a kormányzat felé egy olyan összeget mondani, ami még mindig csak egy felmérés, erre még pénzügyi kifizetési ígéret nincsen. De természetesen majd erre – már a következő érdekegyeztetésen – fogunk tudni választ adni, hogy ennek hogy történik a kifizetése.

A HÖT-ök költségvetési hiánya – ami a tavalyi év végi intézkedéssel készült – ott szerintem egy jogszabály értelmezési probléma merült fel. Ugyanis a jogszabály azt mondta ki, hogy az első félévben nyugállományba vonultak után fizet jubileumi jutalmat a tárca, ezzel a rendelettel, és a 2007. évben felmerülő egyéb kiadásokat fedezi. Ez pedig a hőségriadó volt, és a munkaidő csökkentésén kívüli túlóra volt. Az, hogy a második félévben is voltak jubileumi jutalmak, tehát váratlan nyugdíjazásból adódó jubileumi kifizetések, ezt ismerjük, és Bujdosó úrékkal közösen keresni fogjuk azt a lehetőséget, hogy ezt hogy lehet finanszírozni.

Lakásalap, szerintem majd Szőke Irma kisasszony fog válaszolni.

Nagy Gábor úrnak, 8. számú melléklet, hogy miért nincs benne az 5 % a normatívában? A költségvetési törvény elfogadásával együtt ment az OKÉT megállapodásnak az előkészítése, és a költségvetési törvény elfogadásáig az OKÉT megállapodást nem lehetett belerakni a költségvetési törvénybe. Egyébként is, a Kormány azt vállalta, hogy egy tételes felmérést csinál, amiről már előbb is beszéltem, és egy kormányrendeletben fogja szabályozni az elszámolás és a folyósítás rendjét. Ez a kormányrendelet fogja biztosítani a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok felé is az 5 %-nak megfelelő fedezetet.


Szőke Irma asszony, főosztályvezető, ÖTM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály:

A lakáscélú támogatások tekintetében, azt én nem tudom, illetve sejtem, hogy miért az év utolsó pillanataiban kellett hirtelen ezt a támogatást elkölteni, miután ennek a forrása maradványból került a Kormány által biztosításra. augusztusban jóváhagyásra került, és ennek a technikai átfutása valószínű, a végeken ezt eredményezte, hogy szinte az utolsó pillanatban történtek meg ebben a döntések. Gyakorlatilag 2008-ban ez az összeg valóban lehet, hogy pont ugyanannyi, mint annak idején a Belügyminisztérium tekintetében, de ahogy én emlékszem, azért ez szerintem kicsivel mégis csak több. Ha jól emlékszem, biztos, hogy több, mert az elmúlt évek mentén ez az összeg folyamatosan csökkent, és ez az összeg szerintem az OKF tekintetében – nem tudom Tamás meg tudsz-e erősíteni abban, hogy a teljes összeg összességében – biztos, hogy magasabb az ez évi, mint az elmúlt évek egy-egy évei voltak. Nem?


Kivágó Tamás úr, főigazgató-helyettes, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság:

Ötvennégy volt nálunk.


Szőke Irma asszony, főosztályvezető, ÖTM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály:

Megmondom őszintén akkor a szinten tartás számomra egy legalább akkora öröm, hogy egyáltalán ennek a fedezetét 2008-ban biztosítani tudtuk. Hogy ennek a szabályozása, hogy fog alakulni 2008-ra? Jelenleg egy érvényben lévő BM rendelet szabályozza a folyósítás és az eljárás rendjét. Ennek a módosítására kísérletet tettünk az elmúlt év során, ezt az IRM-mel közösen tudjuk módosítani. Miután maga az egész lakástámogatási rendszer kormányzati szinten átalakításra fog kerülni, a teljes ágazatok tekintetében egy egységes szabályozás fog − általunk még nem ismert időpontban − megvalósulni, illetve újraszabályozásra kerülni. Addig a régi BM rendelet hatályban van, hatályban lévőnek tekintjük, és az elosztások még ennek ismeretében, illetve ennek érvényében fognak megtörténni.

Egyéb bérelemekkel kapcsolatos ÖTM utasítás. Értelemszerűen, ez a szakszervezetek részére is megküldésre fog kerülni, annak a konkrét összegszerűsége, tartama, megküldésre kerül a belső egyeztetés mentén. Tehát azt Önök ugyanúgy véleményezni tudják, mint az elmúlt években. Ez semmivel több dolgot nem fog tartalmazni, mint az illetményalap megfelelő százalékában számított ruhapénz, SZJA törvényben rögzített, adómentesen adható egyéb juttatások köre. Ez összegszerűen, abban az ÖTM utasításban rögzítésre kerül, illetve megküldésre kerül az Önök számára is.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm. Reakció? Tóth Gábor úr!


Tóth Gábor úr, főosztályvezető, SZMM Munkaügyi Kapcsolatok és Bérpolitikai Főosztály:

Köszönöm szépen. Megpróbálom röviden elmondani, hogy az OKÉT megállapodás alapján, az illetményalap 5 %-os emeléséből adódó kötelező emeléseknek a finanszírozása hogyan fog megtörténni. Arról van szó, hogy abban az esetben, ha feltételezzük, hogy mindenkinek az illetménybeállása 100 %-on van, nincsen semmi eltérítés, akkor egyénre szólóan, személyre szólóan – és ezt szolgálja a felmérés –, mindenkinek a kötelező emelése, ami Hszt-sek és köztisztviselők esetében viszonylag egyszerűbb, mert mindenkinek 5 %, megkapja. Ha feltételezzük azt, hogy mindenkinek 105 %-ra van eltérítve az illetménye, akkor is finanszírozásban megkapja az illetményemelésnek a 60 %-át. Tehát 6 x 5, az 30; 3 % illetményemelést kap meg.


(?)


Tóth Gábor úr, főosztályvezető, SZMM Munkaügyi Kapcsolatok és Bérpolitikai Főosztály:

5 % az illetményalap emelés, ennek a 60 %-a 6 x 5, az 30; 3 %. A dolog másik része, hogy pontosan a viszonylag bonyolult felmérés alapján, minden jogviszony területre külön táblázatok vannak, ezeket össze kell rakni. Ez azzal függ össze, hogy központi céltartalék fogja finanszírozni az illetményemeléseket, és annak van egy bizonyos bonyolult elszámolási része, amit a PM-es kollégák nyilván jobban tudnak, mint én. Most, az év elején, amikor még nincs meg a felmérés, most is a február elején ki kellett fizetni, a kötelező januári emeléseket. Ez, ha jól tudom áprilisig, bizonyos előlegezési rendszerrel működik, és akkor áprilisban csinálnak egy kasszát, és év végén megint csinálnak egy kasszát. Tehát azért nem találja, mert az illetményeket központi céltartalékból finanszírozzák.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm. Akkor sorban, Nagy Gábor, majd Lipták úr!


Nagy Gábor úr, elnök, Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete:

Köszönöm a szót Elnök Úr! Tisztelettel köszönöm Tóth úr tájékoztatóját, de nekem még mindig ott van a kérdésem, hogy az illetmény, az egy dolog ebben a rendszerben, az önkormányzati tűzoltóság kötött normatív támogatásában. A normatív támogatásból kell kiszámolni, vagy kikalkulálni azt a bizonyos ruhapénzt, amiről az előbb a főosztályvezető asszony szólt. Minden juttatást a normatívából kell kigazdálkodni. Tehát ez benne lesz abban a kormányrendeletben, hogy a hiányzó normatívát, azt megkapja Akkor köszönöm szépen. Már abba is hagytam.


Tóth Gábor úr, főosztályvezető, SZMM Munkaügyi Kapcsolatok és Bérpolitikai Főosztály:

Igen…


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Lipták úr és utána Terjéki úr!


Lipták István úr, alelnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége:

Nekem továbbra is ezzel a kötelező 60-40 %-kal lenne gondom ebben a törvénytervezetben, amelyet most kaptunk meg tegnap, és ez a holnapi tárgyalásra szóló anyag. Ebben benne van, hogy 60%-ot a kormányzat finanszíroz, a 40 %-ról nincs szó. És azt a 60 %-ot is havi csepegtetéssel, tehát úgy kell minden hónapban leigényelni a megfelelő statisztikai létszámnak megfelelően. A kérdésem az lenne, hogy ez hogyan jelenik majd meg a 2009. évi bázisban bértömegként, ez az összeg, mert ezt valahogy nem értem. Ez lenne az egyik.

A másik pedig, elhangzott itt a különböző bérjellegű kiegészítések, ruhapénz és egyebek. Eddig mindig úgy volt, hogy itt állapodtunk meg, most tetszett mondani, hogy ezt majd kapjuk. Itt olyan jellegű észrevételünk lenne, hogy azon közalkalmazotti kollegáink, akik azonos munkákat végeznek, és nálunk a katasztrófavédelemnél a közalkalmazottak nagy része majdnem, hogy a hivatásosnak megfelelő munkaköri feladatokat lát el, az ő ruházati illetményüket, a köztisztviselői ruházati illetményre, ha fel lehetne futtatni, akkor ezt köszönettel vennénk. Azért is említem ezt, hogy ez eddig mindig úgy történt, hogy itt állapodtunk meg ezekről, itt beszéltük meg, és a döntés jelent meg, ezt amennyiben lehetséges, akkor a továbbiakban is kérnénk.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm szépen. Még mielőbb továbbadnám a szót, két dolgot tisztáznék, hogy nem törvény, hanem kormányrendelet tervezet ez, az OKÉT megállapodással kapcsolatban. Valamint azt, hogy az OKÉT megállapodásban le van írva, hogy ágazati megállapodás keretében kell az egyéb jellegű juttatásokról megállapodni. Én érthetőnek tartom azt az észrevételt, hogy nem majd megkapjuk, hanem itt kellett volna erről most megállapodni ebben a tekintetben, vagy össze kell hívni egy újabb ágazati érdekegyeztetést, és akkor egy kész anyag vetületében kéne ezt letárgyalni. Terjéki úr!


Terjéki László úr, tűzoltó tagozatvezető, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:

Nem véletlenül kértem volna az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviselőjét, hogy végeztek-e olyan számítást, hogy a jelenlegi rendszer szerint, ha végre lesz hajtva a közalkalmazotti béremelés, akkor körülbelül hány százalékos lesz, mert ha feltételezem, hogy nincsen forrás az 5 %-hoz, akkor két dolog történhet. Az egyik dolog az, hogy vagy létszámcsökkentésre kerül sor nálunk, amit elvileg nem lehet megcsinálni. A másik az, hogy mondjuk egy 2,5 – 3 %-os béremelés lesz végrehajtva, úgy, hogy a munkáltatói eltérítést fogják csökkenteni. Ez még annál is kellemetlenebb, hogy volt egy 3 éves együttműködési megállapodásunk, ami alapján a kötelező ugrásoknál kellett egy bizonyosfajta emelést adni, hisz a törvény ezt a szándékot szerette volna kifejteni, hogy amikor valaki a 3 évet betölti, akkor kapjon. Innentől kezdve elképzelhető, hogy ez a szándék sem lesz végrehajtva, hiszen a kötelező 5 %-ot az eddig meglévő eltérítésből fogják elcsippenteni, meghatározott részen felül. Ez egy olyan 2,5 – 3 %-os béremelést fog jelenteni, amely kimondottan a rendvédelmi szervek közalkalmazottait fogja sújtani. De még azt se mondanám, hogy ez így igaz, mert én úgy tudom, hogy a rendőrségen megszületett a megállapodás, amely már ennél egy sokkal jobb szituáció lesz. Tehát akkor azt kell, hogy mondjam, egyedül a katasztrófavédelemnek a közalkalmazottai nem fogják megkapni ezt a bérnövekményt. És hogyha figyelembe vesszük még azt is, hogy 2007-ben bizonyosfajta egyéb juttatásokat, egyszeri juttatásokat is sikerült kiharcolni, amik szintén elvesznek, akkor innentől kezdve azt kell, hogy mondjam, hogy az egész közalkalmazotti szféra legnagyobb vesztesei lesznek az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak a közalkalmazottai. Tehát ezért szerettem volna egy ilyen számítást kapni, hogy ezek a számítások nagyjából helytállóak-e, amiket én most elmondtam vagy ennél pozitívabb a kép.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Van-e még kérdés? Még mielőtt továbbmennénk, szeretném − nem átfogalmazni, csak bennem ez úgy merült fel, amit most kérdést megfogalmazott, hogy bekövetkezhet-e reálkereset csökkenés a közalkalmazottaknál, akik el vannak térítve? És abból kerül, az eltérítésből esetleg, mert a tábla per tábla van most érvényben, az eltérítés van, az eltérítésből csípjük le, akkor mindenképpen reálkereset csökkenés van. Viszont az OKÉT megállapodás úgy állapítja meg, hogy reálkereset csökkenés nem következhet be. Bekövetkezhet-e, ha így, ilyen mechanikával, vagy tervezi-e így – gondolom – az OKF ezt? Én nem akartam átfogalmazni, de gondolom ez a mondandó lényege.

Még kérdés? A válaszadásra megadom a Ki válaszol?


Szőke Irma asszony, főosztályvezető, ÖTM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály:

biztos, hogy egyikőnk sem tud válaszolni. A költségvetés tervezése minden intézménynél jelenleg folyamatban van. Egy olyan kormányanyag alapján próbálunk számolni, ami egy napja áll a rendelkezésünkre. Tehát azt, gondolom, hogy erre a kérdésre teljes megbízhatósággal és bármilyen felelősséggel egyikőnk sem fog tudni válaszolni.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Akkor kérdezem én a szakszervezeti oldalt, akik kezdeményezték ezt a napirendet, hogy ez a napirend tovább tárgyalható-e, hogy ha kiejtjük belőle a közalkalmazotti részt, és egy későbbi időpontban kerül megtárgyalásra, vagy egyáltalán, ezt a napirendet tárgyaljuk újra? Mert vannak problémák vele, nyilván nincs meg az a táblázat, ami a béren kívüli juttatások köréről szól, illetve nincsenek biztos pontok.

Kérdezem a szakszervezeti oldalt, hogy egyenként nyilatkozzanak róla, hogy elfogadják-e így ennek a napirendnek a tárgyalását, vagy kérik újra ezt a napirendet, mert ezt akkor Igen. Szegeczki úr!


Szegeczki Vince úr, Független Rendőr Szakszervezet:

Konkrét számadatok ismerete nélkül én nem tudok olyat elfogadni, hogy lezárjunk egy napirendi pontot.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm. Földvári úr!


Dr. Földvári Béla úr, elnök, MKKSZ Közigazgatási Hivatalok Dolgozóinak Országos Szakmai Tanácsa:

Újratárgyalást javasolunk.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Simon úr! Latkóczi úr! Zentai! Lipták úr! Nagy Gábor! Tehát minden szakszervezet újra kéri ezt a kettes napirendet. A kettes napirendet azzal zárnám le, hogy összefoglalnám, hogy gyakorlatilag a következő ÁÉT ülésre, amelyre soron kívül kerüljön sor – tekintettel arra, hogy addig állnak a dolgok – megfelelő felkészültséggel, készüljön el az az ÖTM rendelet helyesen: utasítás) vagy intézkedés tervezet, amely a béren kívüli juttatások köréről javaslatot tesz, hogy mit tud vállalni az ÖTM. Ezt időben küldje meg a szakszervezeteknek, hogy ne itt kelljen rajta vitatkozni. Tehát az előmunkálatok történjenek meg. A számok tükrében azt tudjuk, hogy a köztisztviselők és a hivatásosoknál nincsen gond, mert ott adott az 5,1 %, míg a közalkalmazottaknál nem tudjuk, hogy a tábla per tábla, és a béreltérítés hogyan viszonyul ahhoz a megállapodás tervezethez, amely 2008-ra reálkereset csökkenést nem engedélyez. Köszönöm. Tóth Gábor úr!


Tóth Gábor úr, főosztályvezető, SZMM Munkaügyi Kapcsolatok és Bérpolitikai Főosztály:

Egy szempontot a közalkalmazottakkal összefüggésben muszáj megjegyeznem, és ez egy kicsit majd bonyolítja a számítások elvégzését. Nevezetesen az, hogy az egész illetménytábla változtatással kapcsolatos javaslat azzal volt összefüggésben, hogy az adózási rendszerben az adójóváírás ki lett szélesítve. Ebből az következik, hogy 5 %-nál alacsonyabb, tehát a közalkalmazottak 140 fokozatból álló táblázatában vannak olyan kategóriák, ahol részint nem valósul meg 5 %-os növekedés tábla per tábla sem. És a megvalósuló növekedés – bruttó növekedésnél – a nettó növekedés nagyobb az adó hatására. Tehát ezeket a dolgokat együttesen kell vizsgálni ahhoz, hogy egy meghatározott területen a reálkereset szintentartás hogyan valószínűsíthető. Persze minél magasabbak az illetménybeállások −,de akkor is figyelmeztetnék arra, hogy az 5 százalék 60 %-át minden terület megkapja.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm Tóth Gábor úr magyarázatát. Azzal tudnánk lezárni most ezt a kettes napirendet, hogy – véleményem szerint az előbb megállapított tartalommal – egy rendkívüli ÁÉT ülést kell összehívni, akár ezzel az egy napirenddel, hogyha kell. Ennek az előkészítésére akkor nem tudom −, az ügyrend szerint a rendkívülit bármikor össze lehet hívni, és azt azt hiszem 5 napon belül kell újra kitűzni. Van-e arra mód, hogy 5 napon erre tudunk választ adni? 5 munkanap.


Szőke Irma asszony, főosztályvezető, ÖTM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály:

Az ÖTM utasítás tekintetében minden további nélkül, de a közalkalmazotti bértábla ilyen jellegű változása esetében, ha csak ehhez a szaktárca bárminemű segítséget nem tud adni, én megmondom őszintén, kizártnak tartom, hogy erre 5 napon belül tudjunk véleményt alkotni, vagy megbízható számokat prezentálni.


Tóth Gábor úr, főosztályvezető, SZMM Munkaügyi Kapcsolatok és Bérpolitikai Főosztály:

A következőt javaslom figyelembe venni. Itt többször elhangzott, hogy holnap. Holnap tudomásom szerint nem lesz semmi. A kormányrendelet egyeztetése hétfőn délelőtt lesz, ami párhuzamosan zajlik a tárcakörözéssel. Mikor van a tárcakörözés vége?


Lajtár Mónika asszony, … PM Rendvédelem Pénzügyi Igazgatás Osztály:

A tárcakörözés, zerintem egy-két héten belül fog csak megkezdődni. Az adatok beérkezéséig és feldolgozásáig szerintem nem érdemes róla beszélni.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Össze kéne most már foglalnom, mert fél négykor mennünk kell innen. Vagy akkor ott foglaljuk össze. Egy 10 perces szünetet elrendelnék és 10 perc múlva találkozunk a 346-os teremben.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Megkérdezném, hogy a szó szerinti jegyzőkönyvhöz a hangosítás folyamatosan megy, ugye? Akkor, ahol befejeztük, onnan folytatnánk. Megállapítom, hogy megfogyva bár, de törve nem, azért itt vagyunk nagyjából. A kettes napirendi pont lezárása kapcsán kerekedett különböző zavart szeretném eloszlatni azzal akkor, hogy rákérdeznék a Szőke Irma kisasszonyra, hogy az 5 nap ugye az nem teljesíthető, az egy elég szoros időpont? Akkor mi az az időpont, amit vállalni tud az ÖTM, illetve a Főosztály?


Szőke Irma asszony, főosztályvezető, ÖTM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály:

Azt gondolom, hogy a bérjellegű juttatásokkal kapcsolatos ÖTM utasítás tekintetében bármilyen időpont, ami a fórum számára megfelel, az tartható. A közalkalmazotti bértáblával összefüggő számítások esetében azt gondolom, hogy amikor tisztán lát mindenki, költségvetés tervezés után vagyunk, illetve a felmérések alapadatai legalább már a rendelkezésünkre állnak, az előzetes anyagok végén, szerintem március vége. Azt gondolom, hogy a közalkalmazottakat foglalkoztató szervezeteink, akkor fognak tudni megbízható állásfoglalást, illetve számszaki anyagokat mondani ennek tekintetében. De megkérdezhetem Kivágó urat, hogy ő milyen reális időpontot tud erre esetleg, akár korábbit meghatározni. De én tényleg nem igazán tudnék korábbi időpontot erre.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Tessék, Kivágó úr!
Kivágó Tamás úr, főigazgató-helyettes, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság:

Köszönöm a szót. Én is csatlakozom Szőke Irmához, hogy mindenféleképpen a felmérés eredményét meg kell várni, ekkor látunk olyan tényszámadatokat, mert név szerinti felmérést kell jóformán csinálni a táblázat alapján. Tehát akkor látunk olyan számadatokat, és akkor tudunk mondani pontos adatokat, amikor ténylegesen meg tudjuk mondani, hogy a közalkalmazottak milyen mértékű béremelésben részesülnek, de ez tényleg március környéke lehet, március vége.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm. Javasolnám a szakszervezeti oldalnak megfontolásra, hogy az ÖTM rendelet (helyesen: utasítás) tervezet az 5 napon belül bármikor, úgy gondolom, hogy tárgyalható. Válasszuk ketté a két dolgot, és a közalkalmazotti reálkereset-csökkentést megakadályozandó kísérlet, az márciusig, a felmérés eredménye elkészültéig legyen elnapolva, és akkor márciusban, azzal, hogy a munkáltató kitűzi, amikor olyan helyzetben van, az időpontot, úgy hogy időben megküldi az anyagot a szakszervezeteknek. Így legyen, mert nem tudjuk, hogy mikorra készül el a munka. Vállalja fel a munkáltató, hogy időben reagál, kitűzi az időpontot, és felkészült anyaggal fog oda eljönni. Ha ez elfogadható a szakszervezetek részéről, akkor kérek egy bólintást. Igen, és akkor Terjéki úrnak van még.


Terjéki László úr, tűzoltó tagozatvezető, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:

Nagyon nehezen, de hadd kérjek valamit a minisztérium vezetésétől. Sajnálom, hogy nincs itt a szakállamtitkár úr. A szakszervezet megtehette, hogy csinált egy előzetes felmérést. A mi előzetes felméréseink szerint meg merem kockáztatni, hogy a katasztrófavédelem közalkalmazotti állományának az ilyen fokú, ilyen mértékben történő finanszírozása esetén körülbelül olyan 2,5 – 3 % lesz az átlagos közalkalmazotti béremelése. Amennyiben a mi felmérésünket, a mi átlagos számításainkat majd a hivatalos számítások is alátámasztják, hadd kérjük meg a minisztérium vezetőségét, hogy lobbizzanak az érdekünkben, hogy ez a nagyon szűk réteg is az országos átlagnak megfelelő béremelést kapjon! Mert nagyon úgy veszem észre, hogy mivel – hogy fogalmazzak – nem 100 %-on áll ez a réteg nálunk, hiszen bizonyos speciális munka miatt az eltérítés megvolt, ezért nem lenne szerencsés büntetni őket egy jóval kevesebb béremeléssel.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm Terjéki úr. Zentai úr!


Zentai Ferenc úr, főtitkár, Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete:

Csak hangosan gondolkodva, ha március végén ülünk le, illetve addigra készül el a közalkalmazotti bérfejlesztési javaslat, akkor az azt jelenti, hogy április közepére talán kikerül a szervezethez, akkor még nem biztos, hogy a májusi bérben benne lesz. Tehát majdnem hogy a második félévben térünk vissza a januári béremelésre? Szóval ez egy picit furcsa azért. Ennyi ideig nem lehet elhúzni egy ilyen dolgot!


Tóth Gábor úr, főosztályvezető, SZMM Munkaügyi Kapcsolatok és Bérpolitikai Főosztály:

. Van egy béremelés, azt januártól fizetni kell. Az más kérdés, hogy amikor…


Zentai Ferenc úr, főtitkár, Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete:

Nálunk azt se fizetik, ne haragudj, hogy közbeszóltam.


Tóth Gábor úr, főosztályvezető, SZMM Munkaügyi Kapcsolatok és Bérpolitikai Főosztály:

Akkor munkaügyi bírósághoz kell fordulni.(?)Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége levezető elnök:

Köszönöm. Nem tudom, hogy van-e még valakinek kérdése a témakörhöz? Vagy lezárható ezzel, megnyugtathatóan?


Szőke Irma asszony, főosztályvezető, ÖTM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály:

A lobbizás tekintetében nem tudom, hogy milyen ígéretet tudok tenni, de miután mindenki az illetménytábla fölött van, nem gondolnám, hogy ezt kormányzati szinten megfelelően tudjuk védeni.


Terjéki László úr, tűzoltó tagozatvezető, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:

Erre csak annyit tudok mondani, hogy kialakul…


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Nem adtam még meg a szót.


Szőke Irma asszony, főosztályvezető, ÖTM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály:

Én azt gondolom, hogy egy felelős pénzügyi vezető úgy éven túli, áthúzódó kötelezettséget vállalni, aminek a pénzügyi garanciáit az intézménye költségvetésében nem tudja biztosítani, az nem éppen −, tehát elismerve, hogy a munka, illetve az emberek jövedelemnövekedését szem előtt kell tartani, de lehet, hogy más módszereket kellene találni ennek a megoldására. Én tolmácsolni fogom a minisztérium vezetése felé ezt az igényüket, ezt a kérését a szakszervezeteknek, de erre egyértelmű ígéretet, vagy, hogy ennek tekintetében kormányzati szinten lobbi tevékenységet tudjuk kifejteni, erre nem tudok garanciákat adni. Tehát garanciát nem tudok adni, de továbbítani mindenféleképpen fogom.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm. Szeretném azzal lezárni, hogy ne legyenek most már viták e témakörben, hogy márciusig ezt a napirendet most már ne tárgyaljuk tovább, azzal, hogy azt kérjük, hogy az OKÉT, illetve a sztrájkbizottsági Megállapodásban foglalt szempontok szerint reálkereset csökkenés ne álljon be, úgy kerüljön a közalkalmazottak 2008. évi bére megállapításra, mert ez gyakorlatilag a cél. Igen?


(?)


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm, a Kormánymegállapodást idéztem. Azt, amit a Kormány megállapodott a Sztrájkbizottsággal, hogy 2008-ban úgy kell megállapítani a béreket, hogy reálkereset csökkenés ne legyen. Ez gyakorlatilag megvalósul a hivatásosoknál, megvalósul a köztisztviselőknél, a közalkalmazottaknál pedig a tábla per tábla módszer gyakorlatilag elképzelhető, hogy rossz irányba viszi el a dolgot, hiszen az eltérítés, amit egyébként valószínű, hogy azért kapnak, mert egy olyan szférában teljesítenek közalkalmazotti jogviszonyt, amely igazából preferálva nincs külön, tehát nyilván nem a túlmunkájuk, hanem a készenlétük és egyéb dolguk, valószínű, hogy ezért van. Ebből nem tudom, nem akarok kibújni a levezető elnöki szerepemből, csak vannak bizonyos olyan érvek, amelyek nyilvánvaló, hogy azt mondják, hogy a közalkalmazott is ember. Köszönöm szépen. És akkor Simon úrnak még megadnám. Remélem másnak nincs. Fel szeretném mérni, hogy van-e még valakinek ezzel kapcsolatban? Nincs? Simon úr!
Simon Tamás úr, főtitkár, Ifjúsági és Sportminisztériumi és a Minisztériumhoz Tartozó Költségvetési Szervek Szakszervezete:

Ez a kettes pont két részből áll. Az egyikre elfogadtuk ezt a valamilyen távolabbi időpontot, de a béren kívüli juttatások esetében – a tavalyi módszerhez hasonlóan – meg lehetne oldani azt, hogy tájékoztatna bennünk egy héten belül a minisztérium, hogy ebben az évben van pénz, 0 Ft, vagy 1.000.-Ft mindenkinek, attól fölfele, hogy a saját költségvetése tudja-e biztosítani a többletet, ruhapénz, étkezési hozzájárulás, stb. Ezt szerintem elég hamar össze tudnák állítani, és elég hamar meg is lehetne ebben állapodni. Tavaly is így volt, hogy minimumokat elsorolták, és akkor volt kisebb vita és utána megállapodtunk elég hamar. Ezt külön meg lehetne szerintem tárgyalni. Vagy kiküldik, és akkor szavazunk telefonon, de valamilyen módon meg lehetne oldani ezt elég hamar.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm Simon úr! Az első részben arról állapodtunk meg, hogy 5 napon belül készül erre egy ÖTM rendelet tervezet, amely tartalmazza, ez a béren kívüli juttatások köre. Úgyhogy nyitott kapuk vannak itt most már. Köszönöm. Akkor ezzel le lehetne zárni? Nagy Gábor úr, még egy nagyon rövidre.


Nagy Gábor úr, elnök, Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete:

Köszönöm Elnök úr! Csak pontosítani szeretnék, hogy rendelet készül vagy utasítás? Mert nem mindegy.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Javítok, utasítás. Köszönöm. Akkor ezzel lezárhatnánk a kettes napirendet. A hármas napirend, az egyebek. Egyebekben, tessék Lipták úr! Utána Simon úr!


Lipták István úr, alelnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége:

Megnéztük az Együttműködési Megállapodásunkat, amelyet az ÁÉT-tel a munkavállalói oldal kötött, és sajnos azt állapítottuk meg, hogy a munkáltatói oldal ezt nem tartja be. Immár sokadszor nem tartja be, erre néhány példát szeretnék mondani. Szakszervezetünk december 21-én kezdeményezett egy ÁÉT összehívást, amelyet az Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint 15 napon össze kellett volna hívni. Erre a mai napig még választ se kaptunk, és ma február 6-a van. Nem kapjuk meg az írásos anyagokat, amennyiben megkapnánk, akkor elkerülhetőek lennének ezek az anomáliák, mint itt az egyes és a kettes napirendi pontnál volt. És itt szeretném megjegyezni a jegyzőkönyv számára, hogy az egyes napirendi pontban a 2007. évi bérfejlesztés, az 0 % volt. Nem volt bérfejlesztés, és teljesen mindegy, hogy most hogy manipuláljuk, és mondjuk, hogy ide számítottuk az adót, oda számítottuk az adót, 2007. évben a bérfejlesztés a katasztrófavédelemnél, és mondhatni azt is, hogy a rendvédelemnél 0 % volt, nem volt. Ha kapunk is anyagot, nem megfelelően részleteset, ezért amennyiben lehetséges, akkor én kérném azt, hogy a jövőben mindkét oldal tartsa be az Együttműködési Megállapodásban foglaltakat vagy, amennyiben nem kívánja betartani, akkor kezdeményezze, hogy módosítsuk ezt az Együttműködési Megállapodást. Köszönöm szépen.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm Lipták úr! Simon úr jelezte.


Simon Tamás úr, főtitkár, Ifjúsági és Sportminisztériumi és a Minisztériumhoz Tartozó Költségvetési Szervek Szakszervezete:

A választ meghallgatnám, utána.Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Jó, köszönöm. Van-e valakinek még egyebekben? Fel szeretném mérni, hogy az egyebekben van-e még, mert utána áttérnénk az OKF szakmai részére. Nincs? Akkor válaszadásra. Ki kíván válaszolni? Gondolom, hogy a titkár, az összehívással kapcsolatban.


Dr. Szebeni Andrea asszony, érdekegyeztetési titkár, ÖTM Humánerőforrás és Civilkapcsolati Főosztály:

Tudom, hogy ez nem mentség, de én december végén szabadságon voltam. Úgyhogy én januárban kaptam meg, mert rajtam kívül más nem járt el ebben. Akkor mi Ujhelyi urat tájékoztattuk, hogy kérünk egy időpont, hogy legkorábban mikor tudjuk összehívni az ülést, hogy a megadott napirendi pontokkal érdemben tudjunk foglalkozni, illetve Csire Péter főosztályvezető úr konzultált Szőke Irmával is, miután Őket érintették a napirendi pontok, és akkor végül is így került sor ennek az ülésnek az összehívására, a mai napra. Elnézést, hogyha udvariatlanok voltunk, és erről időközben nem tájékoztattuk Önöket, de gondoltuk, hogy ha megy a meghívó – és azok a napirendi pontok visszaköszönnek, amikkel Önök kérték az összehívását –, akkor értjük, hogy erről az ülésről van szó. Az írásos anyagok tekintetében, mi minden alkalommal úgy küldjük ki a meghívókat, hogy van egy ilyen sztereotip szövegünk, amikor felkérjük a napirendi pont előadóját, kérjük, hogy amennyiben írásos anyag rendelkezésre áll, akkor ezt soron kívül küldjék meg a részünkre, hogy a résztvevőknek meg tudjuk küldeni. Egyebet nem tudom, hogy még ez ügyben mi mit tudnánk tenni, miután mi csak szervezési-technikai feladatokat látunk el.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm a választ.


Lipták István úr, alelnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége:

Köszönöm szépen a választ. Nem az volt nekem a kifogásom, hogy az összehívással történtek gondok, illetve nem azt akartam kétségbe vonni, hogy a szabadság jogos volt, nem volt és másnak volt-e hozzáférése. Van egy Megállapodásunk. A Megállapodást be kell tartani. A Megállapodásban benne van az, hogy a napirendi pontokról írásos anyagot küld a napirendi pont előadja. Addig, amíg nincs írásos anyag, ne tűzzük napirendre a javaslatot, és akkor elkerülhetjük ezeket a dolgokat.


Dr. Csire Péter úr, főosztályvezető, ÖTM Humánerőforrás és Civilkapcsolati Főosztály:

Én csak egy …


Lipták István úr, alelnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége:

Még erre válasz lett volna?


Dr. Csire Péter úr, főosztályvezető, ÖTM Humánerőforrás és Civilkapcsolati Főosztály:

Csak egy kiegészítést.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Akkor bocsánat.


Dr. Csire Péter úr, főosztályvezető, ÖTM Humánerőforrás és Civilkapcsolati Főosztály:

Tehát akkor azt is el kell dönteni, hogy mi a fontosabb. Mert hogy tulajdonképpen prejudikálunk napirendi pontokban, akkor célszerű összehívni az ülést, ha a napirendi pontokat érdemben tudjuk tárgyalni. Tehát akkor tényleg ezt döntsük el egymás közt, hogy mi a fontosabb, az, hogy betartsuk az a határidőt, ami az ülés összehívására vonatkozik, vagy akkor tényleg egymás között előzetesen akár – és egyeztessünk arról –, hogy az a napirendi pont tárgyalható-e vagy nem. Mert annak semmi értelme nincs, hogy l’art pour l’art üléseket összehívjunk, csak azért, hogy az ügyrendben foglalt határidőket betartsuk. Azt hiszem ez – még talán az egyik mai napirendi pontunknál is látszik –, akkor ebben kérem, hogy működjünk együtt. Mert ha itt előzetesen nekünk meghatározzák úgymond, hogy milyen napirendi pontokat tárgyaljunk, mi meg kötve vagyunk a határidőkhöz, akkor nem biztos, hogy abból érdemi tárgyalás fog kijönni. Akkor ebben kérném, hogy legyünk folyamatos kapcsolatban, egyeztessük azt, hogy az az adott napirendi pont, a határidő betartásával érdemben tárgyalható-e, és erre akkor kérjük azt a lehetőséget megadni, hogy erre vissza tudjunk jelezni, mint ahogy a pénzügyi főosztályvezető asszony is erre utalt.


Lipták István úr, alelnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége:

Köszönöm szépen. És azt hiszem, hogy ezt a szakszervezeti oldal nevében megígérhetem, hogy ebben együtt fogunk működni tökéletesen.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm. Simon úr!


Simon Tamás úr, főtitkár, Ifjúsági és Sportminisztériumi és a Minisztériumhoz Tartozó Költségvetési Szervek Szakszervezete:

Nekem csak egyetlen megjegyzésem van, a következő napirendekben nem kívánunk részt venni. Nincsenek rendvédelmi tagjaink, se katasztrófavédelmi területen érintett tagjaink.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Ezt az egyebek napirendet azzal szeretném lezárni, hogy gyakorlatilag elhangzott mindkét oldalról az, hogy megteszünk mindent annak érdekében, hogy az ügyrend szerint működjük. És ha van anyagunk, akkor azt nyilván megküldjük, illetve megfelelően felkészülünk. Tudomásul vesszük, ha nincs kormányi lehetőség, illetve nincs törvényi támogatottsága egy napirendnek, akkor arról tájékoztatjuk a szakszervezetet, hogy lépjen vissza a napirend tárgyalásáról, mert gyakorlatilag mi küldünk, illetve küldenek a szakszervezetek napirendi javaslatokat, kérik annak kitűzését, de nem tudják, hogy miért nincs kitűzve. Tehát ez a kölcsönös tájékoztatás az, amit hiányol, gondolom, a Lipták úr ebben az esetben. És gyakorlatilag azért vagyunk, hogy előbbre vigyük az ügyeket. Köszönöm szépen. Ezzel lezárhatjuk az egyebeket? Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen a Pénzügyminisztérium és a Munkaügyi Minisztérium részéről megjelent képviselőknek a mai munkáját és segítségét természetesen a tisztánlátáshoz. Akkor áttérnénk arra, ami gyakorlatilag csak a katasztrófavédelmet érinti. Azon három napirendre, amely ismert már, nem kívánnám ismertetni. Külön-külön vagy egyben? Egyben? Ennek az előadója Babák úr. Akkor tisztelettel felkérném a Babák urat, hogy a három napirenddel kapcsolatban részenként tegye meg az előterjesztést.


Babák László úr, főosztályvezető, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Személyzeti és Oktatási Főosztály:

Köszönöm Elnök Úr! Tisztelt tanácsülés! Nagy érdeklődés és nagy kíváncsiság övezte azt a munkát, ami a hivatásos állományú beosztási helyek civilesítésével foglalkozó ÖTM rendelet megalkotása körül zajlott. Természetesen mi is szerettünk volna mihamarabb tájékoztatást adni az érdekképviseletek felé a témakörben. Valószínű, hogy ez a napirendi pont annyiban teljesebb, hogy megkapták a szakszervezetek az ezzel kapcsolatos írásos anyagot, szakmai indoklást. Tehát nem szükséges, hogy most itt külön ezeket felolvasgassam. Néhány körülményt szeretnék a jogszabály előkészítésével kapcsolatban elmondani. Mindannyiunk által ismert, hogy a Hszt. 3. §-a módosult, és a katonáktól eltérően a rendvédelmi szerveknél néhány ágazatban egy civilesítési törekvés jelenik meg a kormányzat részéről, amit apró pénzre kell váltani a minisztereknek a rendeletükben. Idejében elkezdtük ezt a munkát, azonban nem akartunk sem túllőni a célon, sem pedig lemaradni. Ezért mindig élesen figyeltük azt, hogy az Igazságügyi Minisztérium rendvédelmi szervei mit alkotnak, mert ha azonosítható beosztásokban a rendvédelmi szerveknél esetleg megőrizhető a hivatásos állomány, hiszen ez mindannyiunk érdeke, gondolom a szakszervezeti vezetők sem kifogásolják ezt az érdeket, akkor ott őrizzük meg. És ha netán vannak olyan ágazatok, ahol érdemes tisztán hivatásost hagyni – annak ellenére, hogy a törvény erről másképp rendelkezik –, és ezt jogszerűen meg lehet tenni, akkor azt tegyük meg. Több ilyen értekezlet is volt, végül aztán néhány héttel ezelőtt a MEH hívott össze egy olyan szakmai értekezletet, ahol pontot tettek ennek a munkának a végére, és egyforma szintet húztak meg minden rendvédelmi szerv részére. Itt mi egy kicsit jobb pozíciót értünk el, mert néhány olyan beosztás maradhatott hivatásos állományú, amit mi azelőtt nem terveztünk annak. Például így a tűzoltó zenekar is, ami kifejezetten egy olyan művészeti ág, ami a törvényben civilesítésre tervezett lett volna. Ezért ebben jobb pozíciót értünk el. Rosszabb pozíciót értünk el viszont a polgári védelmi szakma területén, ezt is el kell ismerni. A polgári védelmi kirendeltségek állománya – ezen belül is a polgári védelmi irodákon dolgozó, perifériákon dolgozó, beosztott tiszti státusztok – jelen pillanatban megosztottak a katasztrófavédelmen belül. Az állomány 1/4-e hivatásos, 3/4-e pedig civil állományú. Itt el kellett dönteni azt, hogy mi legyen. Hivatásos legyen, vagy civil állományú legyen? A hivatásos állomány mellett döntött volna a szolgálat jellege, viszont közel 80 embert fel kellett volna szerelnünk hivatásos állományba. Ez 100 M Ft fölötti kiadást jelentett volna, és azt nem vállalhatta el, se a tárca, se az OKF, még javaslat formájában sem, hogy a civilesítés többletköltséget eredményezzen. Ezért azt a fájó lépést kellett megtenni, hogy azt a maradék 1/4 állományt is, illetve annak a státuszait civilesíteni kellett. Tehát ebben rosszabb pozíciót értünk el. Valamennyi beosztást természetesen a felsorolások nem tartalmaznak. Ilyen egyedi jellegű beosztásokat, hogy mondjuk, van egy hely a tájékoztatási területen civil, és ez így nincs felsorolva, ezeket ne várjátok el. Konkrét területeket fogalmazunk meg, és a rendelet megjelenése után, abból az állománytáblában kell leképezni pontosan minden egyes beosztást, ami majd hivatásos marad, illetve civil lesz. Én arra kérem a szakszervezeti vezetőket, hogy úgy mondjanak erről az anyagról véleményt, hogy figyelemmel legyenek arra is, hogy a Hszt. 3. §-a a területeket kifejezetten felsorolja, tehát azon belül tudunk mozgásteret elérni. Körülbelül ennyit szerettem volna egyelőre mondani.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Akkor rendeletenként haladunk. A civilesítéssel kapcsolatosan van-e kérdés a szakszervezeti oldalról? Nagy Gábor úr!


Nagy Gábor úr, elnök, Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete:

Köszönöm a szót Elnök Úr! Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy – tudom, hogy 12-éig van a határidő a megküldésre, legalábbis a minisztérium ezt határozta meg – körülbelül mi az az időintervallum, amikorra ténylegesen megjelenik, vagy várhatóan megjelenik ez a rendelet? És visszamenőleges hatállyal jelenik-e meg január 1-jével?


Babák László úr, főosztályvezető, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Személyzeti és Oktatási Főosztály:

Amennyiben kardinális átdolgozásra nem lesz szükség, tehát a minisztériumok olyan javaslatokat nem tesznek, vagy valami követelményt támasztanak felénk, hogy esetleg át kell dolgozni a teljes rendeletet − bízunk benne, hogy ilyenről nincs szó −,reméljük, hogy márciusra megjelenik. Visszamenőleges hatályról nem hiszem, hogy szó lehet. Az nagyon komoly problémákat okozhatna, hiszen az elmúlt időszakban azért történtek személyzeti mozgások. Én nem tudom elképzelni, nem tudom kezelni, azt, hogy mondjuk január 1-jére visszamenőleg lenne. Én úgy gondolom, hogy hatálybalépés megjelenéstől számítottan, ahogy a rendeletben ez benne van.


(?)


Nagy Gábor úr, elnök, Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete:

Köszönöm Egy dolgot szeretnék megkérdezni, hogy a hatályba léptetésig a felsorolt területek, amit a Hszt. 3. §-a felsorol, arra a területekre milyen állományt lehet felvenni? Tehát megüresedik egy beosztás, ami a törvény szerint esetleg civil terület volna. Üres már január 1-je óta, ezt be kellene töltetni, de a rendelet még nincs. Milyen státuszú személyt lehet felvenni, hivatásost vagy közalkalmazottat?


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Tessék, Babák úr!


Babák László úr, főosztályvezető, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Személyzeti és Oktatási Főosztály:

Az ÖTM gyakorlatát tudom lemásolni az OKF vonatkozásában is. Tiszti kinevezéseket olyan beosztásokra már az ÖTM nem fogad be, ami a Hszt-ben felsorolt területen, tehát ez a tájékoztatás, személyzeti stb… Ehhez igazodik az OKF is, és én ezt kérem a felügyelt szervektől is.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm. Van-e még kérdés? Tessék Zentai úr!


Zentai Ferenc úr, főtitkár, Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete:

Egyetlen kérdésem volna, hogy ez az ominózus rendelet, aminek alapján nekünk ezt a módosítást most el kell fogadnunk, vagy véleményeznünk kell, miért került be a helyi szerveknél az átminősítéssel érintett szolgálati beosztásoknál, a kirendeltségeknél, a kiemelt főelőadó, előadó? Miért nem lehet ott egységesíteni az állományt? Mert elég sok probléma volt már idáig is azzal, hogy a kirendeltség-vezető, az hivatásos. Ugyanakkor a mellette dolgozó, aki például betegség esetén 100 %-osan helyettesíti, az viszont egy közalkalmazott. Hatalmas bérbeli különbség van, ezt mindenki nagyon jól tudja. Miért nem lehet például itt meghatározni azt, hogy a kirendeltségen dolgozók hivatásosak legyenek? Nem szerepel a civilesítési programban, hogy így mondjam.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Válaszadásra megadom a szót.


Babák László úr, főosztályvezető, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Személyzeti és Oktatási Főosztály:

Igen, hát ez volt az a fájó pont, amit elmondtam a bevezetőmben, hogy itt választani kellett. Körülbelül 100 fő 1/4-e, az most is hivatásos, a 3/4-e most is civil. Tehát itt azt lehetett megjelölni a rendeletben, hogy ez a beosztási kategória, ez most hivatásos-e vagy civil? Ha azt mondjuk, hogy hivatásos, akkor Kivágó úrnak fel kell szerelni hetvenegynéhány embert, körülbelül 100 M Ft körül számoltunk bérkiadást. Egyébként ezzel próbálkoztunk. Egy pluszt jelentett volna. Ezért azt a fájó döntést kellett meghozni, hogy bár a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók, és e beosztásokban dolgozóknak nem érinti a szolgálati viszonyát természetesen, de kifutóban ennek civilnek kell lennie, mert nem finanszírozható egy felszerelés. Egyértelműen a rendvédelmi szervek civilesítése az azt a célt szolgálja, hogy hosszú távon megtakarítást eredményezzen. Nem tudunk előállni egy olyan kéréssel, hogy ez a civilesítés az OKF-en egy 100 milliós többletet eredményez. Ezt nem tehetjük meg. Ezért ezt a fájó lépést meg kell tenni. Egyébként, ha Siklóson el lehet látni egy irodában civilként, akkor Nagyatád egyik irodájában is el lehet látni civilként. Tehát maga a munkavégzés, az bevált már civilként. 10 éve dolgoznak kirendeltségeken civil beosztásban, és jól látják el a feladataikat. Jó lenne természetesen, ha hivatásos lenne, de ennek nincsenek meg a financiális feltételei.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm. Egy nagyon rövid reakcióra visszaadom Zentai úrnak, utána Lipták úrnak adnám meg a szót, majd Terjéki úrnak!


Zentai Ferenc úr, főtitkár, Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete:

Csak évek óta az a problémánk, hogy egyenlő munkáért egyenlő bért. Ez mindenhol felmerül, hogy az íróasztal egyik felén ülő hivatásos ugyanazt csinálja, mint a másik oldalán a közalkalmazott, jóval kevesebb pénzért, talán a feléért. Most itt ez még inkább bejön, ahol ketten vannak összesen. És a helyettes, az jóval kevesebb pénzért – nagyon jól tudod, hogy ez így van – csinálja ugyanazt. Sőt, van, ahol egyedül van, mert nem töltik be a helyet fél évig, egy évig, vagy akármeddig. És végül is fillérekért – hozzá képest, hát kicsit elnagyítva, de fillérekért – dolgozik a közalkalmazott. Én ezért gondoltam ezt.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Igen? Lipták úr!


Lipták István úr, alelnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége:

Nekem az lenne Babák úrhoz a kérdésem, hogy esetlegesen a közalkalmazott és a köztisztviselői állomány közötti kategória forintosan meg lett-e határozva? Egy kirendeltség-vezető, hogy ha már civil, akkor legalább köztisztviselő lehessen. Mivel a törvény módot és lehetőséget ad rá.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm. Terjéki úr!


Terjéki László úr, tűzoltó tagozatvezető, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:

Megvárnám a választ. (?)


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Jó, akkor megadom a válaszra a lehetőséget.


Babák László úr, főosztályvezető, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Személyzeti és Oktatási Főosztály:

Amennyiben felsőfokú végzettsége van a közalkalmazotti beosztásban dolgozónak, azért már lényegesen jobb helyzetben vagyunk. Hiszen már maga a felsőfokú végzettségű közalkalmazotti illetmény is jobb, mert általában nem érdemi ügyintézők nálunk a közalkalmazottak. A kirendeltségen dolgozók érdemi ügyintézők. Szinte ez az egy terület, ahol érdemi ügyintéző a közalkalmazott. Ezek viszont azért jobbak, mint a más területen dolgozó közalkalmazottaké, de ténylegesen a hivatásosnál rosszabbak. Az viszont nincs kizárva, hogy előmenetel szempontjából ezek a közalkalmazottak, amennyiben megfelelnek azoknak a követelményeknek, lehetnek hivatásosok. Tehát előmenetel szempontjából ez mindenképpen számításba jöhet. Azok, akik ott dolgoznak, ismerik a szakmát, olyan végzettségük is van, nyilván belőlük lehet kirendeltség-vezető és hivatásos állományú. Félreértés van, a kirendeltség-vezető hivatásos marad. Nem, Lipták úr mondta a kirendeltség-vezetőt.


Lipták István úr, alelnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége:

Jelenleg is közalkalmazott a kirendeltség-vezető.


Babák László úr, főosztályvezető, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Személyzeti és Oktatási Főosztály:

Így van. Az hivatásos lesz, és marad is, valamennyi beosztás. Ott, ahol most közalkalmazott tölti be, az a beosztás most is hivatásos. 2008. január 1-jétől viszont a miniszternek megszűnik az a jogköre, hogy hivatásos beosztási helyen, eltérő státuszon közalkalmazottat foglalkoztasson. Természetesen azok az engedélyek, amik kiadásra kerültek, nem kerülnek visszavonásra, nem kerülnek anullálásra, de újabb engedély nem adható már ki. Tehát ilyen van, de nagyon-nagyon elvétve. A köztisztviselő, megfontolás tárgyát képezi. Egyébként igyekszünk úgy megállapítani a közalkalmazotti béreket, és egyből mindjárt ez egy eltérítést is jelent, mivel érdemi ügyintéző, a köztisztviselő irányába próbáljuk elmozdítani. Tehát kiszámolunk egy köztisztviselői bért, és azt adjuk neki oda közalkalmazottként. Rendkívül bonyolult a közszolgálati jogviszony fenntartása. Egy megyei igazgatóságon néhány fő köztisztviselő miatt rendkívül bonyolult rendszerű közszolgálati nyilvántartást és adatszolgáltatást kellene végezni. Nem szeretném, hogy ha a megyei igazgatóságon 3-4 fő okán a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő, eléggé bonyolult rendszert kellene fenntartani, és egy harmadik jogviszony lépne be, ráadásul egy 70-80 fős szervnél. Nem tartom jónak munkajogi szempontból.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm. Terjéki úr!


Terjéki László úr, tűzoltó tagozatvezető, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:

Az előzőekhez visszatérve, megértem én az indokot. Az más kérdés, hogy mennyire fogadom el. Ugyanakkor volna egy kérdésem. Gyakorlatilag mi nagyon régóta szorgalmazzuk azt, hogy az irodák helyett, tehát ott ahol önálló honvédelmi körzet van, ott az irodákat alakítsák át kirendeltségekké, hisz gyakorlatilag ilyen esetekben az irodavezetők ugyanazokat a feladatokat kell hogy elvégezzék, mint a kirendeltség-vezetők. Erről az OKF letett, hiszen én mikor ezeket felvetettem, mindig pénzhiányra hivatkoztak, hogy mindenki megérti, szakmailag helyesnek tartja, és majd a későbbiekben – ez volt mindig a válasz – megpróbálnak lépni. Tehát remélem, hogy azért az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai indokok alapján ezt a későbbiekben – és amennyiben mondjuk, a pénzhiány eltűnik – szorgalmazni fogja.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Válaszadásra megadom a szót.


Babák László úr, főosztályvezető, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Személyzeti és Oktatási Főosztály:

Akkor lehet az irodavezető ugyanolyan beosztású, mint a kirendeltség-vezető, ha nincs alá-fölé rendeltségi viszony, most jelen pillanatba tudjuk jól, hogy kirendeltség-vezetőknek vannak irodái, tehát egy „csáp”, helyi szervnek további helyi szervei vannak. Ebből valóban vannak feszültségek. Azt is hozzá kell tenni, hogy a kirendeltségek azért egy nagyobb területet fognak össze, vagy megyeszékhely, város stb., ismerjük az elhelyezkedését. Nem ugyanaz az irodavezető feladata, mint a kirendeltség-vezetőé. Ez biztos, hogy így van. Abból az alárendeltségből is eredően, de a veszélyhelyzetben, elképzelhető, hogy vannak olyan időszakok, hogy önálló feladat végrehajtására kényszerül. Érdemi ügyintézőként működik ebben az esetben. Mégis azt mondom, hogy legfőbbképpen pénz kérdése az, hogy ezeket valamiféle egy szintre hozzuk. Az a mostani döntés, hogy civilesítjük a kirendeltség-vezetőkön kívüli érdemi ügyintézői állományt, ez nem ebbe az irányba hat, valóban.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm. Kielégítő a válasz vagy, van még? Akkor Terjéki úr!


Terjéki László úr, tűzoltó tagozatvezető, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:

Hogy értsed. Az volt még a kérdés, hogy konkrét példa, Szolnok megyében Szolnok és Törökszentmiklós két teljesen különböző honvédelmi körzet. Az egyiknek egy irodavezető, a másik Természetesen, amit elmondtál, egyetértek vele, hogy jelen pillanatban mások a −. Pont azt kérnénk, hogy ahol teljesen különálló honvédelmi körzet és ott csak irodavezető van, azt az irodát ne irodaként működtesse, hanem kirendeltségként. Hisz lefed egy teljes honvédelmi körzetet. És ezt nem most kérem, hanem azt kérem, hogy ne adja fel az ígéreteit az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Gondolom itt a Terjéki úr a védelmi igazgatás rendszerére gondol, és a védelmi igazgatás rendszere gyakorlatilag egy fix rendszer, amely egy minősített időszakhoz is szól. Megadom válaszadásra.


Babák László úr, főosztályvezető, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Személyzeti és Oktatási Főosztály:

Ez elől egyáltalán nem zárkózik a szakmai vezetés. Nagyon lassan, és minimális számban eddig is volt. 10 alatt voltak az elmúlt 8 évben olyan irodák, amelyek kirendeltséggé lettek minősítve. Tehát 5-6 ilyen lett, ebben nincs elzárkózás. Polgári védelmi reform van jelen pillanatban az OKF-en. Vannak ilyen kezdeményezések, sőt ennél még nagyobb léptékű kezdeményezések is voltak. De megint csak azt mondom, hogy itt bérrel, státusszal kell bírni minden esetben.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Köszönöm. Én úgy gondolom, hogy mindnyájan értjük egymást.A jegyzőkönyv számára az űrt megmagyarázva, jegyzőkönyvön kívüli beszélgetés volt, amely gyakorlatilag egy KÉT ülés keretében folytatható. Én arra tennék javaslatot, hogy ezekkel a problémákkal KÉT ülésen majd elő kell jönni és, szakmai javaslatokat kell tenni. 12-ére meg írásban van mód még válaszolni erre az anyagra. Kérdezem, hogy az első, tehát ezt a civilesítéssel kapcsolatos napirendet lezárhatjuk-e? Akkor ezzel lezárjuk a napirendet, és áttérnénk a következő napirendre, ami a személyügyi igazgatás rendjéről szóló rendelet tervezet. Babák úrnak megadom a szót.


Babák László úr, főosztályvezető, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Személyzeti és Oktatási Főosztály:

Tisztelt Érdekegyeztető Tanács! Ez egy remélhetőleg rövid napirendi pont lesz. Itt csak bejelenteni szeretnénk, hogy elkészült a 9/1997. BM rendeletnek az „utód” rendelete. Itt is ugyanazt a törekvést lehet észlelni, hogy a közös BM rendeletekből igyekszik leválni az ÖTM, és önálló rendeleteket alkotni. A szakszervezetek nem kapták meg ezt a rendelet tervezetet, azért, mert szakmapolitikai egyeztetésen még nem volt, és olyan döntés született, hogy szakmapolitikai egyeztetés előtt a rendeletek egyeztetése az érdekképviseletekkel nem történhet meg, hiszen ott még nagyon sok minden változhat, és változik is. Ezért azt kérjük, hogy a szakmapolitikai egyeztetés utánig legyen türelemmel a fórum munkavállalói oldala, és utána pedig meg fogjuk adni részletesen az anyagot, és kitárgyalhatjuk egy másik ÁÉT-en.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Akkor azzal lezárhatnánk ezt a napirendet, hogy a személyügyi igazgatás rendjéről szóló rendeletnek a módosítását gyakorlatilag, ahogy az egyeztetés megtörténik, akkor soron kívül megkapják a szakszervezetek. Köszönöm. A következő napirendet tárgyalnánk, ami az OKÉT szakszervezeti és kormányzati oldalának −. Azt előrehoztuk. Akkor gyakorlatilag két napirenddel lezárhatjuk. Az egyebeket is előrehoztuk. Tehát akkor készek vagyunk a napirenddel. Megköszönném a megjelenteknek a felkészülését, a szakszervezeteknek is a megjelenést, és akkor várjuk a jegyzőkönyvet, valamint az 5 napon belül az újra kitűzését az ÁÉT-nek. … Az ÁÉT kitűzését 5 napon belül abban a témakörben, amiben megállapodtunk, hogy az ÖTM intézkedés, ahogy elhatároztuk. A béren kívüli juttatások tervezetét megkapjuk, és annak megfelelően azt megtárgyaljuk itt.


Dr. Szebeni Andrea asszony, érdekegyeztetési titkár, ÖTM Humánerőforrás és Civilkapcsolati Főosztály:

Elnézést, még azért hadd legyen egy javaslatom, mert ha Szőke Irmáék ezt a tervezetet megküldik, akkor valószínűleg úgyis a közigazgatási egyeztetés rendjén megkapják a szakszervezetek. Szerintem csak akkor kéne ülést összehívnunk, hogy ha akkora nagy ellentétek lennének, hogy lenne miről tárgyalnunk, mert egyébként, ha olyanok az észrevételek, hogy beépíthetők és az Irmáék elfogadják, akkor szerintem fölösleges mindenkinek megint az idejét rabolni. De ezt most akkor csak fölvetésként.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Hát én úgy gondolom, hogy biztos lesznek ellentétek, úgyhogy ebben a témakörben nem lesz konszolidált állapot. Én mindenképpen az ÁÉT összehívását javaslom. Már csak azért is, mert ezt fogadták el a szakszervezetek, még azok is, akik most nincsenek itt. Úgyhogy ebben a dologban nem áll módunkban már újabb kört futni. Viszont tisztem még az, hogy a következő ÁÉT ülés levezető elnökét a munkaadói oldal adja, ezért majd a Virág urat megkérem, hogy erről gondoskodjon. Én köszönöm a figyelmet és akkor még lenne egy.


Dr. Szebeni Andrea asszony, érdekegyeztetési titkár, ÖTM Humánerőforrás és Civilkapcsolati Főosztály:

Hogy teljesen ügyrend és megállapodásszerűek legyünk, én arra tudok kötelezettséget vállalni, hogy amikor én a Pénzügyi-erőforrás Gazdálkodási Főosztálytól az anyagot megkaptam, és ez már közigazgatási belső egyeztetésre bocsátható, ahhoz képest 5 napon belül hívom össze az Érdekegyeztető Tanács ülését.


Talabér Zoltán úr, elnök, Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, levezető elnök:

Jó, akkor még egyszer, én is korrigálnék. A Szőke Irma kisasszony arra tett vállalást, hogy 5 napon belül ezt az anyagot előállítja, megcsinálja, mert azt mondta, hogy akár egy napon belül is el tudja készíteni. És ha 5 napon belül meg tudja csinálni, akkor természetesen 5 napon belül ki lehet tűzni az ÁÉT-et. A jegyzőkönyv kettes napirendjében volt ez. A kettes napirend jegyzőkönyvi részéhez vissza kell lapozni. Ott ez hangzott el, hogy 5 napon belül. Tehát az 5 napon belült kérjük akkor. Ugye, a szakszervezetek. Én legalábbis. Úgyhogy mint levezető elnök, én úgy gondolom, hogy a jegyzőkönyv a mérvadó. Ha van ellentétes vélemény, nem tudom, kinek van ellentétes véleménye, akkor ezt most még van idő megtenni. Nincsen? Akkor én úgy gondolom, hogy nyilván ahogy objektív helyzet lesz, abban a pillanatban meglesz a szubjektív álláspont is. Köszönöm szépen.Budapest, 2008. február 29.
Dr. Szebeni Andrea sk.

érdekegyeztetési titkárKészítette: Smajda Anett Mária


 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 15:08
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1135
Linkek: 75