Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Levél Dr. Piros Attila szakállamtitkárnak
Levél Dr. Piros Attila szakállamtitkárnak
2008. February 17.

Dr. Piros Attila Úr Rendészeti Szakállamtitkár Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

r é s z é r e !

B u d a p e s t


Tisztelt Szakállamtitkár Úr!Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztető Fóruma (SZÉF) 2008. február 7-én tartott ülésén a 2007. évi bérpolitikai intézkedésekről kapott írásos tájékoztató , a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság állománya vonatkozásában, az alábbiakat rögzíti:


Tájékoztató a hivatásos állomány 2007. évi kereseteinek alakulásáról  

 Kiegészítve dr. Pintér Ferencné által az IRM hivatásos állományának 2007. évi keresetnövelő tényezőiről készített feljegyzését az alábbiakról tájékoztatom. 

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság esetében az értékelés során a keresetnövekedésre vonatkozó vizsgálat kiterjedt az OKF, valamint valamennyi területi szerve, továbbá a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok 2006-2007. évi illetményének alakulására. A beszámoló tartalmazza az állománycsoportonkénti (tisztek, tiszthelyettesek) kimutatást.

 


 A levél pdf formátumban megtekintés: itt


Az elemzés során vizsgálva a dolgozók éves alapilletményének alakulását 2006-ról 2007-re, egyértelmű növekedés mutatható ki, aminek mértéke 3,6% volt. Növekedést mutat 2007-ben az emelt összegű étkezési utalvány biztosítása az állomány részére, ami összegszerűen 5.000,- Ft-ra emelkedett.  

A 2007. évi illetmény év közbeni alakulását vizsgálva egyértelműen megállapítható, hogy a keresetek átlagosan 8,2 %-kal nőttek, de a minimális keresetnövekedés így is elérte a 8 %-ot, de van olyan Igazgatóság, ahol ez a mutató ennél is magasabb. 

Vizsgálva a 13. havi illetmény egyhavi összegének a vizsgált időszakban bármelyik hónapban történő illetménynövelő hatását, minden esetben minimum 8 %-os emelkedés mutatkozik. Ettől alacsonyabb, illetve magasabb százalékos érték csak akkor jelentkezik, ha más illetménynövelő (pl. előresorolás) vagy csökkentő tételek (pl. betegszabadság) módosítják a mutató értékét. Összességében megállapítható, hogy a SZÉF ülésén felvetett reálkereset csökkenés a hivatásos állomány esetében sem az OKF és területi szervei, sem a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok tekintetében nem állja meg a helyét.

Arra az időszakra, amit a munkavállalói oldal összehasonlításként vett alapul, a nagyszámú nyugdíjba vonulás, s ennek következtében az új felvételek a jellemzők, így a nyugdíjazásra kerülő hivatásos állomány magasabb béreivel szemben a felvett új munkatársak jóval alacsonyabb illetménye került beszámításra. Ez okozhat látszólagos torzulást a bérnövekedés tekintetében, de az elemzés egyértelműen bizonyítja, hogy nincs reálkereset csökkenés, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi szervei teljesítették a Sztrájkbizottság és a Kormány között létrejött Megállapodás szerinti bérfejlesztést.

 (adatok ezer Ft-ban)

 
Állománykategóriák

2006. évi

2007. évi

 
%

2007.  júniusi átlagbér

2007. augusztusi átlagbér

 
%

átlagbér

átlagbér

Tisztek

293,0

302,0

3,1

314,0

340,0

8,2

Hivatásos tűzoltók (tiszthelyettesek)

119,0

124,0

4,2

135,00

146,0

8,1

 

 

 

3,6

 

 

8,2

A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok hivatásos állományú tagjainak a 2007. évi keresete 3,8%-kal volt magasabb a 2006. évinél. A keresetemelkedést az eredményezte, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 2007. évi tizenharmadik havi illetmény fele július hónaptól részleteiben került kifizetésre.”Szakszervezetünk véleménye:2006. év és 2007. év költségvetésének összehasonlítása:

ELŐIRÁNYZAT:

2006: 33509,1 millió Ft; 2007: 33 524,1 millió Ft Különbözet: 15 MFt


A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz:

1.) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz FAJLAGOS ÖSSZEG:

3 917 582 forint/fő; 3 919 470 forint/fő 1888Ft/fő


2.) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz FAJLAGOS ÖSSZEG:

5 122 716 forint/fő; 5 122 716 forint/fő 0 Ft


3.) Illetménykiegészítéséhez – a 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet, „A hivatásos
önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszáma” című mellékletének táblázata „Létszám összesen” rovatában – Budapest részére – meghatározott létszám szerint.

FAJLAGOS ÖSSZEG:
91 000 forint/fő; 91 000 forint/fő 0 Ft

(adatok ezer Ft-ban)


 
Állománykategóriák

2006. évi

2007. évi

 
%

2007.  júniusi átlagbér

2007. augusztusi átlagbér

 
%

átlagbér

átlagbér

Tisztek

293,0

302,0

3,1

314,0

340,0

8,2

Hivatásos tűzoltók (tiszthelyettesek)

119,0

124,0

4,2

135,00

146,0

8,1

 

 

 

3,6

 

 

8,2


 

- ( OKF állitása) Az elemzés során vizsgálva a dolgozók éves alapilletményének ( táblázat átlagbért ír ) alakulását 2006-ról 2007-re, egyértelmű növekedés mutatható ki, aminek mértéke 3,6% volt.

Az illetmény beosztási illetményből, rendfokozati illetményből, illetménykiegészítésből, szolgálati időpótlékból, valamint az e törvény által meghatározott feltételek fennállása esetén illetménypótlékból áll.

A beosztási illetmény és a rendfokozati illetmény együttes összege képezi az alapilletményt.”2007.évben a köztisztviselői illetményalap nem változott, alapilletmény növekedés nem történt


A tisztek és tiszthelyettesek alapilletményének növekménye éves szinten egyben

695 760000 Ft növekményt feltételezne a HÖT – ök költségvetésében!


- (OKF állitása) Vizsgálva a 13. havi illetmény egyhavi összegének a vizsgált időszakban bármelyik hónapban történő illetménynövelő hatását, minden esetben minimum 8 %-os emelkedés mutatkozik.

( 2006. évben is kifizetésre került a 13. havi illetmény, melyik 13. havi illetmény mutat minden estben minimum 8 % - os emelkedést ? )


Hivatásos tűzoltók (tiszthelyettesek)


146 000 Ft – 135 000 Ft = 11 000 Ft

11 000 Ft x 6 = 66 000Ft : 12 = 5500 Ft/hó


119 000 Ft 8 % - a 9 520 Ft/hó növekményt feltételez

125 000 Ft 8 % - a 10 000 Ft/hó növekményt feltételez

135 000 Ft 8 % - a 10 800 Ft/hó növekményt feltételez


Tisztek


340 000 Ft – 314 000 Ft = 26 000 Ft

26 000 Ft x 6 = 156 000 Ft : 12 = 13 000 Ft/hó


293 000 Ft 8 % - a 23 440 Ft/hó növekményt feltételez

302 000 Ft 8 % - a 24 160 Ft/hó növekményt feltételez

314 000 Ft 8 % - a 25 120 Ft/hó növekményt feltételez


- (OKF állítása) Arra az időszakra, amit a munkavállalói oldal összehasonlításként vett alapul, a nagyszámú nyugdíjba vonulás, s ennek következtében az új felvételek a jellemzők, így a nyugdíjazásra kerülő hivatásos állomány magasabb béreivel szemben a felvett új munkatársak jóval alacsonyabb illetménye került beszámításra. Ez okozhat látszólagos torzulást a bérnövekedés tekintetében, de az elemzés egyértelműen bizonyítja, hogy nincs reálkereset csökkenés, az ( ezt a mondatot nem tudom értelmezni, nem bértömeg kiáramlását kellett számolni, hanem 2007. január elsején már és 2007. december 31.-én még szolgálati viszonyban lévő állomány kereset növekményét) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi szervei teljesítették a Sztrájkbizottság és a Kormány között létrejött Megállapodás szerinti bérfejlesztést.


- (OKF állítása) Összességében megállapítható, hogy a SZÉF ülésén felvetett reálkereset csökkenés a hivatásos állomány esetében sem az OKF és területi szervei, sem a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok tekintetében nem állja meg a helyét.


A sztrájkbizottság nem bérről, hanem keresetről kötötte az egyezséget, azaz a közszolgálati munkavállalók havi keresete 2007. július 1-jétől számítva 8,3 százalékkal lesz magasabb.

Ez a megoldás a 2008 januárjában járó 13. havi illetmény felének 2007-ben előlegként történő kifizetése, amely éves szinten 4,15 százalékos keresetemelkedést biztosít.

A Hivatásos állomány 2007. évi illetményében nincs 2006. évről áthúzódó hatás.

Egyetlen szóval sem említi a megállapodás, hogy a 2008. január 16-án esedékes 13. havi illetmény és a 2007-ben fizetett illetményelőleg különbözetének összegét is, a 2007. évi keresetet nővelő tényezőként kell figyelembe venni.


A Statisztikai Hivatal 2008. január 17.-én kiadott tájékoztatója szerint:


A január-novemberi reálkereset (a fogyasztói ár-index 8,0%-os növekedése mellett) 4,7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva.”


Összességében megállapítható, hogy a számolások (OKF) átlagkeresetről szólnak és nem a reálkeresetről!


Összességében megállapítható, hogy a SZÉF ülésén felvetett reálkereset csökkenés a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állománya tekintetében megállja a helyét.Tisztelt Szakállamtitkár Úr!


A SZÉF fenti ülésnapján kérdés volt, hogy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet 65/A.§ miért lett hatályon kívül helyezve.


[ 65/A. §A Hszt. 84–86. §-aiban meghatározott napi szolgálatteljesítési időbe a Hszt. XIX/A. fejezet hatálya alá tartozó szerveknél be kell számítani a szolgálathoz (munkavégzéshez) kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység (pl. szolgálat átadás-átvétel) időtartamát.


A 65/A. §-t a 115/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 390/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésének f) pontja.]


A SZÉF ülését követően, hozzánk eljuttatott információ szerint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium tett javaslatot a hatályon kívül helyezésre, indokolva, hogy a szabályozás az EU-s szabályozással ellentétes.

A „munkaidő” definiálása a Hszt-ben nem történt meg, ezért a hazai szabályozást tekintve:


Munka Törvénykönyv

"117. § (1) E törvény alkalmazásában


a) munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó időtartam, amibe be kell számítani a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartamát."


A jogszabályalkotó a 117.§ indokolására az alábbiak szerint fogalmaz:


A törvény az új szabályozással biztosítja az irányelv rendelkezéseinek átvételét,..”

A törvény által megállapított 117. § a munkaidőre és a pihenőidőre vonatkozó általános rendelkezéseket tartalmazza. Az (1) bekezdésben rögzített fogalmak - az irányelv 2. Cikkében foglaltakkal és a 17. Cikk eltérést engedő szabályaival összhangban - kerültek meghatározásra. A fogalmak meghatározása segíti az Mt. szabályainak alkalmazását, és megoldást nyújt több, a gyakorlat által felvetett problémára.

A "munkaidő" gyűjtőfogalom. Definiálása a teljes munkaidő, a napi munkaidő, a heti munkaidő, a munkaidő-keret, a munkaidő-beosztás szabályaira figyelemmel indokolt. Munkaidőnek a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó időszak minősül, amibe a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenységek időtartamát is be kell számítani.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003/88/EK IRÁNYELVE
(2003. november 4.) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól

2. cikk

"1. munkaidő: az az időtartam, amely alatt a munkavállaló dolgozik, a munkáltató rendelkezésére áll, és tevékenységét vagy feladatát végzi a nemzeti jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak megfelelően;"


Fentiek alapján nem tudni, melyik EU-s vagy hazai szabályozással volt ellentétes a hatályon kívül helyezett 65/A.§ !Budapest, 2008. február 11.


Tisztelettel:

Nagy Gábor

 

elnök


 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 00:05
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75