Kezdölap arrow Jogszabály arrow Határozatok / tanulmányok arrow Kollektív jogok és érvényesülésük közszolgálatban
Kollektív jogok és érvényesülésük közszolgálatban
2008. February 01.

Berki Erzsébet – Fodor T. Gábor – Nacsa Beáta – Neumann László:

Összehasonlító elemzés a köztisztviselői, a szolgálati és a
hivatásos katonai jogviszonyra vonatkozóan


Zárótanulmány

 

 

 

Budapest,2007

pdf MEGNYITÁS

TARTALOM

 


Bevezetés 4

I. Kollektív jogok a közszférában 6

1. A kollektív munkajog rendelkezései 6

1.1. A köztisztviselőkre vonatkozó kollektív munkajogi rendelkezések 6

1.2. Az 1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 10

1.3. A 2001. évi XCV. törvény a magyar honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról 13

1.4. A közszolgálati jogviszonyban és a szolgálati jogviszonyokban gyakorolható jogok összehasonlítása 16

2. Két kiemelt terület 21

2.1. Érdekegyeztetés a közszféra vizsgált területein 21

2.2. A sztrájkjog és annak gyakorlása a közszolgálatban 27

II. A közszféra kollektív munkaügyi kapcsolataira vonatkozó ILO egyezmények és azok gyakorlata 31

1. A releváns ILO Egyezmények 31

1.1. A 2000. évi LXXIII. törvénnyel kihirdetett 151. ILO Egyezmény 32

1.2. A 2000. évi LXXIV. törvénnyel kihirdetett 154. ILO Egyezmény 34

1.3. A konkurálni látszó 151. és 154. egyezmények alkalmazása Magyarországon 35

2. A közszolgálati kollektív tárgyalások rendszerét meghatározó ILO alapelvek és joggyakorlat 36

2.1. Általános megállapítások 36

2.2. A hazai gyakorlat jellemzése 36

2.3. ILO jogértelmezés a közszolgálati érdekviták megoldására 39

III. A Szociális Karta rendelkezései és az azoknak való megfelelés 40

1. Az Európai Szociális Karta rendszere 40

2. A Karta 5. és 6. cikkeinek tartalma és esetjoga 41

2.1. A szervezkedési jogról szóló 5. cikk 41

2.2. A kollektív alkuhoz való jogról szóló 6. cikk 46

3. A Szakértői Bizottság megállapításai a magyar helyzetről 51

3.1. Az 5. cikk végrehajtásának az értékelése 52

3.2. A 6. cikk végrehajtásának az értékelése 52

4. A magyar jogi szabályozás értékelése 55

4.1. A Szakértői Bizottság által kifogásolt problémák 55

4.2. További kérdések 58

IV. A közszféra kollektív jogai néhány fejlett országban 61

1. Kollektív jogok és a kollektív viták megoldása az Egyesült Államokban a közszférában 61

1.1. A federális szektor 61

1.2. Az egyes államok szabályozási megoldásainak áttekintése 67

2. Munkaügyi kapcsolatok és munkaharc a közszférában Franciaországban 71

2.1. A közszolgálat jogi szabályozásának rendszere és változásai 71

2.2. Érdekviták megoldása a közszolgálatban 75

3. Néhány mediterrán ország gyakorlatának összefoglalása 80

4. A skandináv országok példája, különös tekintettel Svédországra 84

4.1. A kollektív alku jellegzetességei, változási trendjei a skandináv országokban 85

4.2. Kollektív tárgyaláshoz és a sztrájkhoz való jog szabályozása a közszférában 87

4.3. A konfliktuskezelés szabályozása, avagy az állami beavatkozás formái és lehetőségei 88

4.4. A sztrájkjog gyakorlásának szabályai 91

4.5. A közszolgálat és a fegyveres testületek a munkaügyi kapcsolatokról szóló skandináv hírekben 92

4.5. Következtetések 95

5. A vizsgált országok szabályainak összevetése a magyar szabályozással 96

V. A szociális partnerek véleménye és javaslatai 99

1. A partnerek 99

1.1. A Hszt. és a Hjt. hatálya alatt 99

1.2. A Ktv. hatálya alatt 106

2. A partnerek álláspontja a vizsgált kérdésekben 109

2.1. Kapcsolattartás a felek között, a szakszervezet szerepe 110

2.2. A konzultáció szintjei és témái 113

2.3. A kollektív jogok érvényesülése, illetve ezek sérelme, a vitás kérdések kezelése 114

2.4. A kollektív jogok korlátozása/bővítése, a törvények módosítása iránti igény 118

Összegzés 121

1. A legalapvetőbb szakszervezeti jogok 121

1.1. Gyülekezési jog 121

1.2. Egyesülési jog 121

1.3. Információs és konzultációs jogok 122

2. Az állam kettős szerepben 123

2.1. Az állam szerepe, a megállapodás puha műfaja 123

2.2. A kollektív szerződéskötés feltételei: partnerek és jog 124

3. A munkaügyi viták szabályozása és az alkalmazott eljárások 126

3.1. A kifogás kontra actio popularis 126

3.2. Az érdekvita szabályozása és rendezése 127

4. A sztrájk szabályozása 128

Felhasznált irodalom 132

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 17:20
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1134
Linkek: 75