Kezdölap arrow Jogszabály arrow Határozatok / tanulmányok arrow Állásfoglalás a jogegységi határozat ügyében
Állásfoglalás a jogegységi határozat ügyében
2008. January 19.
A jogegységi határozat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 1. § (1) bekezdésében meghatározott, munkáltatói és nyugdíjmegállapítási feladatot ellátó állami, valamint helyi önkormányzati szervek feladatkörét érinti. A kormány az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tekintetében szükségesnek tartja, a helyi önkormányzati szervek felé ajánlásként fogalmazza meg, hogy ezen szervek a jogegységi határozat tartalmát egységesen értelmezzék, annak végrehajtása során egységes elvek szerint járjanak el.

Ennek megfelelően:

*         a Hszt. 1. § (1) bekezdésében meghatározott szervek a jelenleg is
állományban lévő tagjaik vonatkozásában az elkövetkező időszakban az esedékes
juttatások (felmentési idő, végkielégítés, pótszabadság mértéke, jubileumi
jutalom, leszerelési segély), valamint a nyugdíjjogosultság és a nyugellátás
mértékének megállapításakor a jogegységi határozat rendelkező részében
foglaltak szerint járjanak el; *        az illetékes szervek által korábban meghozott döntések tekintetében a
három éves, utólagos érdekérvényesítési lehetőséget kell kiindulópontnak
tekinteni; így

*      a munkáltatók  a jelenleg is állományban lévő tagjaik vonatkozásában, az
érintettek kérelmének benyújtása nélkül hivatalból intézkedjenek a szolgálati
idő újbóli megállapítására, az ebből adódó pénzügyi követelések 3 évre
visszamenőleg érvényesítendők. A jogegységi döntésben foglaltakat szükség
szerint a rögzített nyugdíjakra vonatkozóan is érvényesíteni kell.

*      A már szolgálati jogviszonyban nem álló személyek igényérvényesítése
írásbeli kérelmük alapján  történhet figyelemmel az alábbiakra:

*       a Hszt. 53.§-a alapján megszűnt szolgálati jogviszony esetén az
esetleges pénzbeli járandóságok elismerésére a szolgálati viszonnyal
kapcsolatos igényérvényesítés szabályai szerint.

*      szolgálati nyugdíj jogosultsággal rendelkező személyek esetén a
jogegységi döntés tartalmával ellentétes, szolgálati nyugdíjat megállapító
határozatok felülvizsgálatára vonatkozóan az általános, időbeli korlátozás
nélküli igényérvényesítési szabályok az irányadók és a hiba megállapítását
megelőző 5 év többletellátását kell kifizetni.

A jogegységi döntés egyértelműen rögzíti, hogy a Hszt. hatálya alá tartozó
személyek esetében a szakmunkásképzést folytató - a jogegységi döntésben
pontosan meghatározott körű - szakközépiskolákban töltött időből mely időszakot
kell szolgálati időként figyelembe venni. Eszerint az 1996. szeptember 1-jét
megelőző tanulmányi időszakból szolgálati időként az 1977. január 1-jétől
legkésőbb az 1985/86-os tanévben megkezdett tanulmányok befejezéséig tartó
időszak vehető figyelembe.
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 17:21
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1134
Linkek: 75