Kezdölap
Tájékoztató (szakközépiskola)
2008. January 25.

Tájékoztató a szakmunkás képzést folytató szakközépiskolában töltött tanulmányi idő beszámításáról.


A Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztető Fórumának (SZÉF) 2008. január
17-ei ülésén egyetlen napirendi pont, a szakmunkás képzést folytató szakközépiskolai
tanulmányok szolgálati időbe történő beszámítása szerepelt. A Legfelsőbb Bíróság
még 2007. decemberében meghozott jogegységi határozata egyértelművé tette a
szakközépiskolai idő beszámítása iránti igények jogosságát, ugyanakkor több kérdést
(pl. az 1977. január 01-je előtt megkezdett tanulmányok beszámításának lehetőségét)
nyitva hagyott, a kormány pedig (a korábbi ígéretek ellenére) a végrehajtást illetően
nem adott még ki iránymutatást a közigazgatási szervek részére. A SZÉF ülésen a kormány nevében dr. Piros Attila szakállamtitkár írásbeli
előterjesztést ugyan nem adott a képviselőknek, de felolvasta a hivatalos döntést.
E szerint a Hszt. hatálya alá tartozó, szolgálati jogviszonyban állóknak a kormányzati
személyügyi szervek, önkormányzatok a jogegységi határozat rendelkező részében
foglaltaknak megfelelően, az indokolásban megjelölt jogszabályokban foglaltak
szerint, hivatalból módosítják a szolgálati idejüket, míg az érintett körből eltávozottak
írásban kérhetik a tanulmányi idő beszámítását.

Mindez azt jelenti, hogy csak azok vonatkozásában ismerik el a tanulmányi idő
szolgálati időbe történő beszámítását, akik:
- a Hszt. hatálya alá tartoznak (tehát nem ismerik el a katonák vonatkozásában),
- 1977. január 01-je és 1990. március 15-e közötti időszakban a 14/1976. (XII. 1.)
MÜM-OM együttes rendelet mellékletében meghatározott szakmákban szereztek
érettségi képesítő bizonyítványt.

Véleményünk szerint azonban néhány vitás kérdés továbbra is fennáll. Az 1977. január
01-je előtt megkezdett tanulmányok mellett az 1986. szeptember 01-jén vagy azt követően megkezdett tanulmányok beszámítása, az évismétlés és a technikus képzés elismerése.

Fentiekre tekintettel az FTSZ a jelenleg szünetelő peres eljárást újra indítja, jogi képviselő csak abban az esetben áll el a keresettől vagy járul hozzá a per közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, amennyiben a munkavállaló vonatkozásában konkrétan megtörténik az alperesi jogelismerés vagy a
szolgálati idő módosításáról bemutatásra kerül a parancsa. Amely perekben a
tárgyalásig erre nem kerül sor, érdemi döntést, vagyis ítélethozatalt kérünk.

Budapest, 2008. január 25.

Nagy Gábor
Elnök
 
< Előző
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 05:25
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1134
Linkek: 75