Kezdölap arrow Hírek arrow SZÉF arrow Fennálló bizonytalanság?
Fennálló bizonytalanság?
2007. December 30.

Független Rendőr Szakszervezet

F ő T I T K Á R Á N A K

26/2007. számú
T Á J É K O Z T A T Ó J A
B u d a p e s t, 2007. december 28.


Tájékoztatom tagságunkat és minden érdeklődőt, hogy a mai napon ült össze az a szakértői bizottság, amely a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 4/2007. KPJE számú jogegységi határozatának értelmezésére, a szakközépiskolai évek beszámításával kapcsolatban felmerült problémák megoldására kívánt javaslatot tenni.
A bizottságban a fegyveres szervek és a szakszervezetek mellett a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság is képviseltette magát.


Sajnálatos módon a bizottság szakemberei a vitatott kérdések csak egy csekélyrészében tudtak közös álláspontot kialakítani. Nem volt vitás ugyanis, hogy az 1977. január 01-je és 1989. július 01-je közötti és az együttes rendelet(ek)ben szereplő szakmunkásképzést folytató tanulmányok szolgálati időnek minősülnek és az ehhez
kapcsolódó járandóságok (jubileumi jutalom) járnak.
Azonban a fegyveres szervek szakértőinek véleménye szerint:
- az 1977. január 01-jét megelőzően végzett tanulmányok nem ismerhetőek el szolgálati időnek;
- csak a rendeletben meghatározott képesítést szerzőket illeti meg a tanulói jogviszony szolgálati időkénti elismerése,
- a korábban ki nem fizetett jubileumi jutalmak után kamat nem jár,
- kizárólagosan kérelem alapján van helye beszámításnak.

Mindezek alapján az év utolsó napjaiban sajnos úgy tőnik, hogy a peres eljárások folytatása nem kerülhető el, így a bíróságokra hárul a szolgálati évek pontos számának megállapítása és az esetleges kártérítési igényekről való döntés.
Fentiek tükrében valamennyi érintettnek a korábban megkezdett jogvita folytatását javaslom, továbbá ajánlom figyelmébe az előző (25/2007. számú) Tájékoztatómban foglaltakat és az annak mellékletét képező kérelem mintát.

2008. év első munkanapján kezdeményezni fogjuk, hogy a Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztető Fóruma (SZÉF) lehetőség szerint még januárban fogadjon el egy olyan megállapodást, melyben a fegyveres szervek felügyeletét ellátó
minisztériumok vezetői, több hónapos halogatás után végre határozottan és egyértelmően állást foglalnak a szakközépiskolai idő szolgálati időbe történő beszámítása tekintetében és ezzel megszüntetik az állomány körében még mindig fennálló bizonytalanságot.

Végezetül a Független Rendőr Szakszervezet Valamennyi Tagjának, Tisztségviselőjének és Szeretteiknek Sikerekben Gazdag Boldog Új Esztendőt Kívánok munkatársaim és a magam nevében is.

Független Rendőr Szakszervezet
Pongó Géza sk.
főtitkár

 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.31-0+wheezy1-log
Idő: 12:06
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1134
Linkek: 75