Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Reagálás a fórumra
Reagálás a fórumra
2007. September 18.
(Dobson Tibor válaszai a fórumban feltett kérdésekre
www.langlovagok.hu
2007.09.13.)


Tisztelt Dobson Tibor úr!

Ön ismét a már megszokottnak nevezhető magas színvonalon látta el az önként vállalt feladatát. Nyilatkozatait érthető, logikus módon tette. Külön örömömre szolgált a válaszaiban tapasztalt békítő, simító szándék. Köszönöm Önnek a mérsékelt hangvételt. Talán minden szervezet minden képviselőjének jót tenne az Ön által tanúsított magatartás.
Reagálásomban az Ön által adott válaszok közül csupán hárommal kívánok foglalkozni. Teszem ezt azért, mert véleményem szerint e három kérdés még nem teljesen tisztázott, az Ön kétségkívül jó szándéka ellenére.

Nyilvánvaló, hogy Ön a válaszadáshoz segítséget vett igénybe, hiszen a feltett kérdések sok területet ölelnek fel. Az is természetes, hogy Ön nem bírálhat politikai döntést és talán jognyilatkozatot sem tehet.
 
 
Nézzük tehát az elsőt:

A ruházat kérdése. Egy Szabályzat, mely kötelező érvényű, végrehajtandó. Tekintve, hogy miniszteri rendelet, jogszabály erejű. Az általam idézett szabályzatban (RUSZ), mely hatályos, kétségkívül az én hibámból, de nem találtam az Ön által hivatkozott ruházati normát. Ebben az olvasatban indiferens, hogy a HÖTOSZ-nak mi a véleménye. A szabályzat végrehajtása kötelező. Vélemények persze lehetnek, de azok nem írhatják felül a szabályokat. Ugyanis ha felülírhatnák, valamennyi szabályzat érvényét veszítené. Vélemény ide, vagy oda, Önök e szabályzatot meglátásom szerint nem tartják be. Talán nekünk is így kell tenni? Hiszen véleményünk nekünk is van s ha a vélemény felülírja a szabályokat, annak nemkívánt eredményei keletkezhetnek. Magam is kritizálok szabályokat, de betartom, ameddig meg nem változtatják. Úgy gondolom, valamennyi szervezetnek s személynek így kell tenni, mert ezt hívják jogkövető magatartásnak.

A második:

A túlmunka-perrel kapcsolatos válaszát sajnos értelmezni nem tudom. Kérem, engedje meg, hogy itt Öntől idézzek:

„Tekintettel arra, hogy az összegszerű kereseti kérelem további bizonyítás tárgyát képezi, a „túlórapénzek” kifizetéséről a végleges ítélet ismeretében lehet csak nyilatkozni. Az Ön által említett jogi érdek egy feltételezett kifizetéshez kötődik, ugyanis annak megvalósítását, a jelenlegi költségvetési kondíciónk alapján nem tudnánk teljesíteni, ezért ahhoz mindenképpen szükséges lenne a központi kiegészítés.”

Nem kértem Öntől ilyen irányú nyilatkozatot.

Kérdésem egyszerű, világos volt. Ön, megtisztelő válaszában tulajdonképpen megismételte a beadványban megfogalmazottakat. Így most sem értem, hogy az OKF-nek, illetve a bíróságnak miért kellene a költségvetés érdekeit képviselni a joggal szemben? Ha Önök szerint egy ilyen megnyert per kapcsán szükséges a költségvetés részéről a kiegészítés, akkor kérjék onnan, hiszen ez a feladatuk. A költségvetés védelmére a Pénzügyminisztérium hivatott.

A bíróság feladata pedig a hatályos jog mentén való ítélkezés, mely az írott jogra alapul, nem pedig a fiskális politikára. A törvények betartása nem lehet pénzügyi kérdés. S ha igen? Akkor megszűnik a jogállam. Ezért, legalábbis aggályosnak tartom a beadványban megfogalmazottakat, hiszen a döntés anyagi terhét mintegy a bíróság és az eljáró bíró felelősségére rója. Ez pedig nem jogi kategória, hanem pénzügyi nyomásgyakorlás, illetve annak kísérlete az Önök szervezete részéről a független bíróság irányába.

A harmadik kérdés az illetményemelés kérdésköre.

Az Ön válasza:

„Tisztelt Norbörg!
Az illetményemelésre vonatkozó kérdésére sajnos arról kell tájékoztatnom, hogy a 2008. évi költségvetési törvény tervezete szerint a Hszt. alá tartozóknál illetményemelés nem várható, és ugyanez érvényes a teljes közszférára is. Továbbá tudomásom szerint az illetményalapnak két év múlva válik esedékessé, 4%-kal történő emelése.
Az OKF a költségvetési tervezését ezen a téren is kénytelen hozzáilleszteni a Kormányprogramhoz, valamint a vonatkozó költségvetési törvényhez.”

Ez a kérdés annyira komplex, hogy az elején kell kezdenem: a 2008. évi költségvetés tervezése munkát feltételez a kormányzat és természetesen az Önök részéről is. Sajnálatos módon erre a munkára nem hívták meg az érdekképviseleti szerveket. Ezen oknál fogva e tervezet nem létezik, nem létezhet, ezért erre hivatkozni nem szerencsés. Az is módfelett aggályos, hogy a bértárgyalásokra rendre a költségvetés tervezetének elfogadása után kerül sor. Ezzel a gyakorlattal kizárják az érdekképviseleteket az érdemi munkából. Nem feladatom eldönteni, hogy ezért a gyakorlatért ki, mely szervezet a felelős. Annyi azonban bizonyos: ez a helyzet Alkotmányos és törvényi kérdéseket is felvet. A kérdés megvilágítására idéznem kell a hatályos jogból.

1949. évi XX. Törvény (Alkotmány)
36. § Feladatának ellátása során a Kormány együttműködik az érdekelt társadalmi szervezetekkel.

Az Alkotmányból levezetve született meg az alábbi törvény:

1987. évi XI. TÖRVÉNY a jogalkotásról 
Esetünkben az alábbiaknak van komoly jelentősége:

19. § Az állampolgárok – közvetlenül, illetőleg képviseleti szerveik útján – közreműködnek az életviszonyaikat érintő jogszabályok előkészítésében és megalkotásában.

20. § A jogalkalmazó szerveket, a társadalmi szervezeteket és az érdekképviseleti szerveket be kell vonni az olyan jogszabályok tervezetének elkészítésébe, amelyek az általuk képviselt és védett érdekeket, illetőleg társadalmi viszonyokat érintik.
22. § (1) A jogalkotási program előkészítéséért az igazságügy-miniszter a felelős.
(2) A jogalkotási program összeállításához ki kell kérni a minisztereknek, az országos hatáskörű szervek vezetőinek, a Legfelsőbb Bíróság elnökének, a legfőbb ügyésznek, a társadalmi szervezeteknek és érdekképviseleti szerveknek, valamint a fővárosi és a megyei önkormányzatoknak a javaslatait. 

30. § Az önkormányzatok tevékenységét jelentősen érintő jogszabály tervezetét véleményezésre meg kell küldeni a fővárosi és a megyei önkormányzatoknak.

31. § (1) A véleménynyilvánítás határidejét a tervezet előkészítőjének úgy kell megállapítania, hogy a véleményező megalapozott véleményt adhasson, és azt a tervezet elkészítésénél figyelembe lehessen venni.
(2) A határidő megállapításakor a jogszabálytervezet terjedelmére és a véleményező szerv testületi jellegére is tekintettel kell lenni.

32. § A jogszabály tervezetével egyidejűleg meg kell küldeni véleményezésre a végrehajtási jogszabály tervezetét is. 

A további törvény-előkészítő munkájuk során legyenek tekintettel az idézett törvényekre is, hiszen így a tervezetek nem felelnek meg a hatályos jognak. Jelen időben valamennyi tervezet kellő jogalappal támadható.

Végezetül engedje meg, hogy a görögországi úttal kapcsolatos gondolataimat megosszam Önnel, s ennek érdekében ismét idéznem kell:
„Az OKF és az FTP között, az említett témában tapasztalt nézeteltérés amiatt alakult ki, hogy a Főigazgató által írt kettő levél közül, az amelyben felhívja a figyelmét a fővárosi tűzoltóparancsnoknak, hogy a későbbiekben hasonló segítségnyújtások alkalmával vegye figyelembe a vonatkozó jogszabály előírásait előttem ismeretlen módon a sajtóhoz is eljutott.”

„A fővárosi kollégák egyébként az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter szóbeli engedélyének birtokában kezdték meg a feladat végrehajtását és utólag – ilyen volt máskor is – készültek el a jogszabály által előírt dokumentumok, pl. vezénylési parancsok.”

E két, Ön által tett kijelentés között erős ellentmondás tapasztalható, hacsak nem feltételezzük, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter szabálytalanul járt el. Én nem feltételezem.

Egyébként magam is úgy vélem, hogy a jogszabályokat be kell tartani. Mindenkinek, így Önöknek is. Ezért nyomatékosan kérem az Önök szervezetét, hogy a fent idézett jogszabályokat (Alkotmány, 1987-es XI-es törvény s a RUSZ) minden körülmények között tartsák be.

Végezetül pedig megköszönöm Önnek a türelmét, a mindenkori korrekt tájékoztatást, higgadt hangvételét. Az Ön munkáját nagyra becsülöm, kérem, folytassa tovább. Ezért Önnek jó erőt, egészséget kívánok.

Ördög László
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 22:55
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75