Kezdölap arrow FTSZ arrow Portré arrow Akkor most mi van?!
Akkor most mi van?!
2007. August 21.
Úgy tűnik, a hivatásos állománynak túl sok jog jut. A még meglévő, úgynevezett „nyugdíjkedvezménytől” eltekintve csak Alkotmányos jogaink csorbításáról tudunk. Most zajlik a HSZT megváltoztatása, véleményem szerint jogsértő módon. A törvény-módosítás állítólagos oka, hogy a többi állampolgárhoz, munkavállalóhoz képest több a jogunk.

Akkor lássuk az eredeti indoklást, okokat:
1996. évi XLIII. törvény indokolása
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS


 c) A kodifikáció során a törekvés arra irányult, hogy a Javaslat a szolgálati viszonnyal kapcsolatos valamennyi törvényi szintű szabályozást igénylő kérdést teljes körűen tartalmazza. Magában foglalja ennek megfelelően az eddig alacsonyabb szintű jogszabályokban és belső rendelkezésekben szabályozott tárgyköröket, miáltal eleget tesz az Alkotmányban és a jogalkotási törvényben meghatározott, a jogalkotásban érvényesítendő követelményeknek. Ugyanakkor a szolgálati viszonyt közvetlenül érintő más törvényekben szereplő normákat - egyidejű hatályon kívül helyezésük mellett - átveszi. Az említett szabályok átvétele mindkét esetben az időközben szükségessé vált korrekciókkal történt. Ez a szabályozási mód egyúttal nélkülözhetővé teszi, hogy valamely fegyveres szerv funkcionális feladatait meghatározó, utóbb kiadásra kerülő törvény a szorosan vett szolgálati viszony körébe tartozó kérdésről rendelkezzen.

Nagyon érdekes, hogy itt fontosnak tartották az Alkotmányt, a jogalkotási törvényt. Sőt, nagyon helyesen, követelménynek nevezik. De azt nem értem, hogy most miért mellőzik?

 d) A hivatásos szolgálati viszony újraszabályozásánál a Javaslat érvényesíti azt a törvényalkotói szándékot, hogy a hivatásos állomány tagjainak, mint - többségükben - egyenruhás állampolgároknak jogai és kötelességei között a harmóniát megteremtse. Abból indul ki, hogy a hivatásos állomány tagjai az általánoshoz képest szigorúbb függelmi rendben és fegyelmezettséggel, fokozott pszichikai és fizikai terheléssel, áldozatvállalással, veszélyes helyzetben az élet kockáztatásával végzik feladataikat. Emellett a szolgálati viszony létesítésének feltételeként önkéntesen lemondanak alkotmányos jogaik gyakorlásáról, vállalva egyúttal - törvényben meghatározott fegyveres szerveknél történő szolgálatteljesítés esetén - a hozzátartozókra is kiterjedő nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelést. Ezek jog- és életvitelbeli korlátozást jelentenek. Mindezek figyelembe vételével a Javaslat az ugyancsak közszolgálatban álló köztisztviselők járandóságai alapulvételével, a társadalmi megbecsülés kifejezéseként kedvezőbben állapítja meg a hivatásos állomány tagjait megillető jogokat, juttatásokat.

Ha az utolsó mondatot olvasom: igaz. De ha jobban megnézem a bennünket érintő valóságtartalmát, nem tudom, hogy mihez képest kedvezőbb? Talán Albániához, de nem a Magyar valósághoz.


Az 5-13. §-hoz
 A Javaslat II. fejezete olyan általános, lényegében a Munka Törvénykönyvéből átvett szabályokat fogalmaz meg - a fegyveres szerveknél alkalmazott terminológiának megfelelően -, amelyek elsősorban a szolgálati viszony alanyaira, de ezen túlmenően az érdekképviseleti szervekre is vonatkoznak. Az e szabályokban kifejeződő követelményeknek érvényesülniük kell nemcsak a munkaviszonyban, hanem a köz- és ezen belül a szolgálati viszonyban is.
Egy bizonyos: jelentős, érdemi jogokat nem vettek át.
 Általános jogelv, hogy a jogokat gyakorolni és a kötelezettségeket teljesíteni rendeltetésszerűen kell. A fegyveres szerveknél fennálló függelmi viszonyokra tekintettel különös jelentőséggel bír e követelmény törvényi deklarálása.

Az igaz, hogy deklarálták a jogokat, csak éppen most elveszik. Tehát nem akarják gyakorolni.

A hivatásos szolgálat egyik sajátossága az azt teljesítő személynek előre nem tervezhető időben történő igénybe vétele, ami szinte állandó készenlétet tételez fel. A hivatásos állomány tagjának ezért a 16. § (1) bekezdése alapján a szervezeti egysége munkarendjében meghatározott eseteken és módon be kell jelentenie a szolgálati időn kívüli tartózkodási helyét, hogy váratlan és halaszthatatlan szolgálati feladat végrehajtására visszarendelhető legyen. Bejelentési kötelezettség alá esik a külföldre utazás is.

Ez akkora mértékben avatkozik a magánéletbe, hogy az már jog? Ha így van, ezt is vegyék el!

 A Javaslat - összhangban az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának a szakszervezetekre vonatkozó előírásaival - korlátozza a fegyveres szerveknél működő szakszervezetek jogosítványait. Megtiltja, hogy sztrájkot szervezzenek - amiről a sztrájktörvény is rendelkezik -, valamint az olyan tevékenységet, amely a fegyveres szerv rendeltetésszerű működését, a parancsok és intézkedések végrehajtását akadályozná. A fegyveres szervek ui. olyan közérdekű feladatokat teljesítenek, amelyeknek az említett tevékenységekkel való megzavarása beláthatatlan helyi, vagy azon is túlmutató következményekkel járhat.

Hát igen, az egyetlen működő eszközt vették el a munkavállalóktól, de legalább nem kapunk helyette semmit. Így csak szavakban becsülnek meg, fizetéssel, jogokkal nem. A sztrájk megzavarná a szervek működését, ez beláthatatlan következményekkel járhat. De ha a rendvédelmi dolgozókat terrorizálják ilyen törvény-módosításnak álcázott jogfosztással, az nem zavarja meg az állományt? Az pedig az említett szervek működését zavarhatja meg. Az nem baj?

Ördög László
FTSZ







Csak egy fiatal…


Pár napja, mikor az Elsőn (I. II. XII.) jártam, szóltak, hogy van itt egy fiatal tűzoltó, beszéljek vele. Nosza, rajta, hiszen időm van, arról nem is szólva, hogy felesküdött, így már közénk tartozik. Ő Györe Attila, ’75-ös születésű. Lássuk hát, hogy ki ő, mit is akar valójában?

-Miért lettél tűzoltó?-

-A Bauer Marcival és a Kanyó Ferivel régen ismerjük egymást és ők mondták, hogy tűzoltók. Erről a hivatásról sokat hallottam és gondoltam, hogy akkor én is kipróbálom magam.-

-Ezt értem, de hogyan ismerkedtél meg a Tűzoltósággal?-

-Először is végigjártam a teljes felvételi vizsgálatot. Utána el kellett végeznem az alapiskolát.-

-Nem volt nehéz?-

-De igen, eleinte. De az alapiskolán Nagy Károly alezredes úr volt a rajparancsnokom, akitől sokat tanultam. Megértettem, hogy ez egy csapatmunka, ahol egymásra vagyunk utalva. Az alapfogalmak elsajátításán túl, abban is sok segítséget kaptam, hogy egy káresetet túlélhessek. Ezt egyébként azok is mondták, akik más rajban voltak.-

-Most hogyan telnek a napok?-

-Végre itt vagyok a többiek között, erre vártam.-

-Milyen a napi élet?-

-Szeretek itt lenni és az edzésekre is eljárok.-

-Állj! Miféle edzésekre?-

-Kenuzom.-

-Hobbi?-

-Nem igazán. 1983 óta űzöm ezt a sportot.-

-Hol?-

-Eleinte a Budapest Sport Egyesületben eveztem. Jelenleg a Tolnai kajak-kenu Egyesület tagja vagyok.-

-Eredményeid is vannak?-

-Azt hiszem, aki a múltra büszke, ma semmit nem tesz.-

-Jó, akkor a nekrológod miatt kérdezem: eredmények?-

-Eddig kenu kettesben maratoni távon nyolcszoros világbajnok és ötszörös Európa-bajnok vagyok.-

-Más nincs? Elő a farbával!-

-Ha ennyire erőszakos vagy, akkor tizenhat alkalommal nyertem Magyar bajnokságot.-

-Ez azt jelenti, hogy abbahagyod, mert a csúcson vagy?-

-Nem, most készülök a szeptemberi világbajnokságra, amit Győrben rendeznek meg. A csúcsot pedig csak utólag láthatom.-

-Milyen végzettséged van?-

-Elvégeztem a Testnevelési Főiskola kajak-kenu szakedző szakát.-

-Ilyen végzettséggel milyen terveid vannak?-

-Tűzoltó lettem, tűzoltó maradok. Megbecsültetek azzal, hogy ide tartozhatok, így itt a helyem!-

-Akkor most már közénk tartozol!-

Ördög László
FTSZ
 
< Előző   Következő >
FTSZ
 

Online felhasználók

Tűzoltóbörze
 

Statisztikák

OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.5-10.3.22-MariaDB-0+deb10u1-log
Idő: 23:04
Caching: Disabled
GZIP: Enabled
Tagok: 2
Hírek: 1136
Linkek: 75